Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 3.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 4.ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 5.ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

3 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ •ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΣΑ •ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΩΝ (ΤΥΔΚ) 4.ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ •ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 6.ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

4 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Πρόεδρος: Υφυπουργός ΥΠΟΙΑΝ Μέλη: Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης Ο Γεν. Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγρ/σμού Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΟΙΑΝ Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΟΙΑΝ Ο Προϊστάμενος ΔΙΣΑ της Περιφέρειας Κρήτης Οι 4 Νομάρχες της Κρήτης Οι Εκπρόσωποι των 4 ΤΕΔΚ της Κρήτης Οι Εκπρόσωποι του ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ

5 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 1.Η εξασφάλιση της ορθής και αποδοτικής εφαρμογής του Προγράμματος συνολικά αλλά και των επιμέρους δράσεων και ο καθορισμός των όρων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος 2.Η μέριμνα για τη συμβατότητα των ενεργειών και των μέτρων με τις προτεραιότητες και τους στόχους του Προγράμματος 3.Η επιλογή – έγκριση των έργων που θα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 4. Ο καθορισμός επιμέρους λεπτομερειών του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του Προγράμματος 5.Η τροποποίηση του Προγράμματος και η μέριμνα για την επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησής του 6.Η αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων και της προόδου υλοποίησης

6 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: •Τρία στελέχη που ορίζονται από το Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης •Δύο στελέχη που ορίζονται από τον αρμόδιο Υφυπουργό ΥΠΟΙΑΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 1.Υποστήριξη των εργασιών της Ε.Π. 2.Παροχή πληροφόρησης για τη διαχείριση του προγράμματος 3.Συγκέντρωση των προτάσεων που υποβάλλονται και των ΤΔΕ, αξιολόγησή τους και υποβολή τους στην Ε.Π. 4.Παρακολούθηση έργων και σύνταξη συνολικών αναφορών προόδου προς την Ε.Π. 5.Υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δικαιούχων 6.Μέριμνα για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθησή του.

7 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 1.Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων (ΤΔΕ) από Φορείς Υλοποίησης 2.Υποβολή ΤΔΕ στη ΔΙΣΑ 3.Αξιολόγηση επάρκειας–πληρότητας από την Τεχνική Γραμματεία 4.Σύνταξη Δελτίου Ελέγχου Εκπλήρωσης Κριτηρίων (ΔΕΕΚ) από την Τεχνική Γραμματεία 5.Έγκριση των έργων από την Ε.Π.

8 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1.Υποβολή στοιχείων για τη δημοπράτηση του έργου στη ΔΙΣΑ (αίτηση, ΤΔΕ, φύλλο διαπίστωσης ωριμότητας έργου, μελέτες – εγκρίσεις κλπ) 2.Έλεγχος στοιχείων έργων από τη ΔΙΣΑ 3.Εισήγηση της Τεχνικής Γραμματείας για τη δημοπράτηση των έργων στο Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης 4.Έγκριση δημοπράτησης από το Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης 5.Παρακολούθηση και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τη ΔΙΣΑ με την υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας (και τη συνδρομή των Φορέων Τεχνικής Υποστήριξης) 6.Πληρωμή των έργων από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

9 ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»


Κατέβασμα ppt "ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google