Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

2 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- •Την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες και •Τη δημιουργία ευρυζωνικών υποδομών στην πόλη, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ο Δήμος Αγρινίου στην συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και αντιλαμβανόμενοι τη σπουδαιότητα αυτού που ονομάζουμε ευρυζωνικότητα, για το τηλεπικοινωνιακό σήμερα και αύριο, προσπαθεί με διάφορες ενέργειες να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Η προσπάθεια αυτή έχει δύο στόχους:

3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- •εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών του Δήμου, σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και υποδομές •εκπαίδευση των υπαλλήλων •πλήρη μηχανογράφηση των διαδικασιών που αφορούν κυρίως διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, αλλά και άλλων διαδικασιών που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του Δήμου •αναβάθμιση της σύνδεσης των Υπηρεσιών του Δήμου στο διαδίκτυο, από τις απλές dial-up συνδέσεις σε ADSL •Δημιουργήθηκε και μία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, η οποία μέχρι τώρα έχει κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα Για την επίτευξη του πρώτου στόχου, έγιναν τα παρακάτω:

4 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- •η απλούστευση ορισμένων διαδικασιών •η φορμαλοποιημένη και σαφώς ευκολότερη και αποδοτικότερη εργασία των υπαλλήλων •η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούν με την επίσκεψή τους στις Υπηρεσίες του Δήμου, να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν:

5 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- •Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Δελτίου Απογραφής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου, που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση ενός υπαλλήλου •Επίσης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου και σε συνεργασία με εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες και κυρίως στους μηχανικούς, να προμηθευτούν μέσω του διαδικτύου, την πράξη εφαρμογής για κάποιο οικόπεδο, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Παραδείγματα χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών:

6 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- •ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών του Δήμου Αγρινίου •ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Δημοτικού Συστήματος Διαχείρισης και Διάθεσης Γεωγραφικών πληροφοριών του Δήμου Αγρινίου Έργα που βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης και αφορούν υλοποίηση ευρυζωνικών υπηρεσιών: Και τα δύο έργα εντάσσονται στην πρόσκληση 48 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»

7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- Η Πύλη θα παρέχει προς τους δημότες, τις επιχειρήσεις αλλά και τους λοιπούς πολίτες γενικότερα μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως: •Ενημέρωση (Πολιτιστικά & Αθλητικά γεγονότα, Οδηγός Αγοράς, Λειτουργία του Δήμου, έγγραφα του Δήμου, κλπ) •Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες one-stop-shop e-government (Υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση αιτημάτων, αναφορά προβλημάτων, πληρωμή ενταλμάτων, κλπ) •Επικοινωνία με άλλους φορείς του Δημοσίου (G2G) •Υπηρεσίες Internet (Φιλοξενία ιστοσελίδων, email, news groups, ηλεκτρονική ψηφοφορία κλπ) •Κοινωνικές υπηρεσίες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

8 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου θα αναβαθμισθούν οι υπηρεσίες προς τους πολίτες του Δήμου αφού το Σύστημα που θα πραγματοποιηθεί θα παρέχει: •Υποστήριξη διαδικασιών λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων του Δ.Σ. •Υποστήριξη διαδικασιών σχεδιασμού - κατασκευής - συντήρησης έργων και σχεδιασμού - εφαρμογής πολεοδομικών ρυθμίσεων. •Συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων για αδειοδότηση - εξυπηρέτηση. •Στον πολίτη και τις επιχειρήσεις την δυνατότητα απρόσκοπτης και επιλεκτικής πρόσβασης σε αντικειμενική, ενημερωμένη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση από το διαδίκτυο, που αφορά τις ισχύουσες και προγραμματιζόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις (πολεοδομικοί περιορισμοί, επιτρεπόμενες χρήσεις κλπ.), τα ολοκληρωμένα και τα προγραμματιζόμενα έργα, τις εκδοθείσες άδειες, τα διαθέσιμα δημοτικά και ιδιωτικά ακίνητα κλπ. •Στον επισκέπτη και τον δημότη άμεση πληροφόρηση για τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 220.000 ευρώ)

9 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- •«Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Αγρινίου» και αναφέρεται στην πρόσκληση 93, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». •Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.330.516 ευρώ •Το έργο αφορά στην υλοποίηση Ευρυζωνικών υποδομών τοπικής πρόσβασης και ειδικότερα μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών (Metropolitan Area Network - MAN) στο Δήμο Αγρινίου με βασικό στόχο: τα ευρυζωνικά δίκτυα, ως Μητροπολιτικά δίκτυα, να διασυνδέουν τα κτήρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου Αγρινίου. •Επίσης ο σχεδιασμός του έγινε με τρόπο που να καλύπτει, όχι μόνο τις Δημόσιες Υπηρεσίες, αλλά και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς διέρχεται από το κέντρο της πόλης και τα βασικά σημεία επιχειρηματικής και εμπορικής ζήτησης. Έργα που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και αφορούν ευρυζωνικές υποδομές:

10 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- •Οι ΟΤΑ έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. •Η ευρυζωνικότητα αφορά υποδομές αλλά και υπηρεσίες που πρέπει να αναπτυχθούν για την αξιοποίηση των υποδομών. •Ότι υπάλληλοι και πολίτες πρέπει να αποκτήσουν «ευρυζωνική κουλτούρα», έτσι ώστε υποδομές και υπηρεσίες να χρησιμοποιηθούν και να εξυπηρετήσουν και τους μεν και τους δε. •Το κόστος κτήσης ευρυζωνικών υποδομών θα πρέπει να μειωθεί δραστικά, για να γίνει κτήμα όσο το δυνατόν πιο πολλών. Επισημάνσεις


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ --------------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google