Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε.Ε.Δ.Ε - Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Ι.Μ.Δ.Δ.Α. « Το Μεταβατικό Σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των Ο.Τ.Α. » Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης Δ/ντής Ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε.Ε.Δ.Ε - Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Ι.Μ.Δ.Δ.Α. « Το Μεταβατικό Σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των Ο.Τ.Α. » Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης Δ/ντής Ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε.Ε.Δ.Ε - Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Ι.Μ.Δ.Δ.Α. « Το Μεταβατικό Σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των Ο.Τ.Α. » Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης Δ/ντής Ανάπτυξης και Οικονομικών ΤΑ της ΕΕΤΑΑ

2 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  Καθυστερήσεις & πολυπλοκότητα διαδικασιών αδειοδοτήσεων, απαλλοτριώσεων, προσφυγών κλπ  Γραφειοκρατικές διαδικασίες διαχείρισης – ένταξης – ελέγχου έργων  Πολυπλοκότητα και συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο  Δυσλειτουργίες και ελλιπής συντονισμός μεταξύ Δημοσίων υπηρεσιών – ΟΤΑ και καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  Έλλειψη εφαρμογής σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών στην διοίκηση έργων  Έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών  Ελαστική τήρηση χρονοδιαγραμμάτων  Δυσκολίες παρακολούθησης και ελέγχου των διαδικασιών ωρίμανσης έργων και αστοχίες στα στάδια υλοποίησης  Έλλειψη νομικής υποστήριξης στην προετοιμασία και παρακολούθηση των συμβάσεων

3 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  Βελτίωση της εσωτερικής διαδικασίας των φορέων  Βελτίωση διαχειριστικής αποτελεσματικότητας των φορέων  Καλύτερη απορροφητικότητα πόρων και αποτελεσματικότερη επένδυσή τους  Επιλογή δικαιούχων με ικανότητα

4 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ α) Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 η οποία θα καλύπτει υπηρεσίες/ όργανα και υπευθύνους για - Ωρίμανση έργου - Διενέργεια διαγωνισμών. Παρακολούθηση και διαχείριση του έργου, πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου και ανάθεση συμβάσεων - Οικονομική διαχείριση έργου β) Ο δυνητικός δικαιούχος να έχει ετοιμάσει και να χρησιμοποιεί τεκμηριωμένες διαδικασίες για : - Προγραμματισμό έργων και ενεργειών - Σχεδιασμό και ωρίμανση έργων - Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων - Παρακολούθηση και διαχείριση του έργου και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου - Οικονομική διαχείριση έργου

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  Να είναι αρκετά απλό ώστε να είναι κατανοητό και αποδεκτό από όλους τους ενδιαφερόμενους, και συγχρόνως να είναι εφαρμόσιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα με το μικρότερο δυνατό κόστος (άμεσο ή έμμεσο).  Να αποτελεί οδηγό για τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των φορέων  Η αξιολόγηση και η τελική επιβεβαίωση να γίνονται με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο και με βάση προκαθορισμένες, μονοσήμαντα, απαιτήσεις και κριτήρια.  Να καλύπτει τις κατευθυντήριες απαιτήσεις του ΥΠΟΙΟ

7  Διαδικασίες  Βασικές οργανωτικές υποδομές  Πίνακες επιβεβαίωσης – συμμόρφωσης, ύπαρξη κομβικών σημείων/βημάτων των διαδικασιών διαχείρισης  Στοιχεία εμπειρίας  Έντυπο επιβεβαίωσης γενικών απαιτήσεων  Ελάχιστες υποχρεώσεις υλικοτεχνικής υποδομής ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

8  Προγραμματισμός έργων  Ωρίμανση έργων (Τεχνική Υπηρεσία ή τουλάχιστον 3 τεχνικούς ΠΕ/ΤΕ & διαδικασίες)  Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση / διαχείριση σύμβασης  Υλοποίηση έργων (Τεχνική Υπηρεσία ή τουλάχιστον 3 τεχνικούς ΠΕ/ΤΕ, διαδικασίες στην παραγωγή έργων, πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης έργων)  Οικονομική διαχείριση (Οργανωμένη οικονομική υπηρεσία, ταμειακή υπηρεσία, διπλογραφικό, διαδικασίες)

9 ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ –Τεχνική υπηρεσία ή ειδική υπηρεσιακή μονάδα /ομάδα με τρεις (3) ΠΕ/ΤΕ –Ρόλος των ΤΥΔΚ –Πρόγραμμα υποστήριξης – χρηματοδότηση

10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  Δήμος ΑΕ  Άλλοι ΟΤΑ που θα επιβεβαιωθούν  Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που θα επιβεβαιωθούν  Αναπτυξιακές Εταιρείες που θα επιβεβαιωθούν για την υλοποίηση έργων  Περιφέρειες

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  Διατύπωση προτύπων (έντυπα, οδηγοί κλπ) του μεταβατικού συστήματος.  Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης / κατάρτισης, προετοιμασία της τελικής πιστοποίησής τους.  Λειτουργία σημείου παροχής συμβουλών εξ αποστάσεως (help desk) κατά την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων της Τ.Α.  Χρηματοδότηση προγράμματος από ΥΠΟΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ  Ομάδες ΤΕΔΚ  Τοπικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης  Δήμος ΑΕ  Χρηματοδότηση προγράμματος

12 Εν κατακλείδι.....  Οποιοδήποτε σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων πρέπει να διέπεται από την λογική και φιλοσοφία της υποστήριξης και της προώθησης της διαρκούς βελτίωσης της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων  Ένας από βασικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Διοικητικής Μεταρρύθμισης » του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης και επομένως και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Κατέβασμα ppt "Ε.Ε.Δ.Ε - Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Ι.Μ.Δ.Δ.Α. « Το Μεταβατικό Σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των Ο.Τ.Α. » Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης Δ/ντής Ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google