Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

3 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ IV: Ανάπτυξη νέας ερευνητικής υποδομής Αναβάθμιση και εμπλουτισμό υφιστάμενων ερευνητικών εργαστηρίων Δημιουργία ευκαιριών πρόσβασης σε σημαντικές ερευνητικές υποδομές του εξωτερικού

4 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Πρόγραμμα «Νέα Υποδομή» Πρόγραμμα «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Υποδομής» Πρόγραμμα «Πρόσβαση στο CERN»

5 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ» ΔΡΑΣΕΙΣ: 1.Δράση «Στρατηγικά Έργα Υποδομής» Δεν υπάρχει ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2.Δράση «Νέα Κοινωφελής Υποδομή» Προϋπολογισμός 2011: €2.000.000

6 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗ «ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ» (1): Στόχος Η ενίσχυση της ικανότητας της ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου να εκπονεί έρευνα υψηλού επιπέδου, μέσω της δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν από μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων. Περιγραφή εκπόνηση συγκεκριμένου ερευνητικού έργου σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία αιχμής σημαντικά στοιχεία:  σημασία της επένδυσης / προοπτικές για το μέλλον  αριθμός ενδιαφερομένων χρηστών κανονισμός αξιοποίησης/πρόσβασης της υποδομής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ»

7 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗ «ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ» (2): Δικαιούχοι Ανάδοχος Φορέας: Ερευνητικός/ Ακαδημαϊκός Οργανισμός ή Κοινωφελής Οργανισμός (πχ Τμήματα Δημοσίου) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης άλλοι Ερευνητικοί Φορείς, Κοινωφελείς Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων. Στην πρόταση θα πρέπει να συμπεριληφθούν στοιχεία για τουλάχιστον δύο (2) άλλους, πέραν του ΑΦ, Φορείς – Χρήστες που θα αξιοποιήσουν τον προτεινόμενο εξοπλισμό. Δραστηριότητες Έργων Βασική Έρευνα / Βιομηχανική (Εφαρμοσμένη) Έρευνα / Πειραματική Ανάπτυξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ»

8 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗ «ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ» (3): Διάρκεια Έργων 30 μήνες Χρηματοδότηση Ανώτατο ποσό: 500,000 Ευρώ ανά Έργο o τουλ. 70% για «Όργανα και Εξοπλισμό» (χωρίς απόσβεση) o όργανα και εξοπλισμός μόνο στον ΑΦ o δεν καλύπτονται: μεγάλος αριθμός μικρών τεμαχίων εξοπλισμού, μικρο-εξοπλισμός, προσωπικοί υπολογιστές και μη εξειδικευμένο λογισμικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ»

9 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ : 25 Μαΐου 2011: ΔΡΑΣΗ «ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗ»

10 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στοιχεία Επικοινωνίας: Tηλ.: +357-22205000 Τηλ/πο: +357-22205001 Ιστοχώρος: www.research.org.cy ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google