Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαλκιδική 8/9 Ιουλίου 2006 Κ. Κοκκινοπλίτης Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013 ΠΡΟΤΥΠΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαλκιδική 8/9 Ιουλίου 2006 Κ. Κοκκινοπλίτης Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013 ΠΡΟΤΥΠΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαλκιδική 8/9 Ιουλίου 2006 Κ. Κοκκινοπλίτης Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Κ.Σ.Α.) ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2 2 Το Πλαίσιο Αναφοράς Η Στρατηγική της Λισσαβόνας Οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή Η μεταρρύθμιση της Κ.Α.Π. Οι νέοι Κανονισμοί των Ταμείων για την περίοδο 2007 – 2013 Η στρατηγική της Λισσαβόνας «πρέπει να προωθεί νέα πεδία δράσης και νέες δυνατότητες ανάπτυξης για όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, με την υποστήριξη του κλίματος που δημιουργεί το κράτος» (ΕΟΚΕ) και με υπέρτατο στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών.

3 3 Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης Εκπόνηση «Πρότυπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης» (Π.Κ.Σ.Α.) τα οποία: θα αποτυπώνουν το όραμα των φορέων για την περιοχή παρέμβασης θα υλοποιούνται μέσω Συνολικών Επιχορηγήσεων (global grants) από Φορείς Διαχείρισης (Φ.Δ.Σ.Ε.)

4 4 Πλαίσιο Εφαρμογής Την προετοιμασία του Πλαισίου Εφαρμογής του θεσμού των Συνολικών Επιχορηγήσεων (νομικό πλαίσιο, σύσταση και δομή Φ.Δ.Σ.Ε.) εκπονεί το Υπ.Οι.Ο. σε συνεργασία με τη ΜΟΔ.

5 5 Προκήρυξη Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. καλεί Εταιρικά Σχήματα να εκπονήσουν και να υποβάλλουν Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α) Καταληκτική ημερομηνία: 2/10/2006

6 6 Στόχος της Προκήρυξης Η άντληση νέων ιδεών, η αξιοποίηση της γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών για το σχεδιασμό των νέων μηχανισμών χρηματοδότησης και δομών διαχείρισης αυτών, στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο.

7 7 Δυνητικοί Εταίροι Φορείς συλλογικών συμφερόντων Δημόσιος, ευρύτερος Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών

8 8 Δικτυώσεις Των Εταίρων για τη διευκόλυνση της ροής γνώσης, ιδεών και των εμπειριών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. επικοινωνίες μεταξύ πανεπιστημίων-παραγωγικού τομέα και μεταξύ επιχειρήσεων), αλλά και σε εθνικό επίπεδο (σύνδεση με άλλα δίκτυα) για την διάχυση των αποτελεσμάτων του Π.Κ.Σ.Α. εξασφαλίζοντας ευρύτερες διασυνδέσεις.

9 9 Ιδιωτική Συμμετοχή Μόχλευση πόρων του Ιδιωτικού τομέα για τη μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού ως κοινωνικού και ως οικονομικού κεφαλαίου για την προώθηση κατά προτεραιότητα συνεργασιών π.χ. με τη μορφή επιχειρηματικής δικτύωσης (clusters) ή Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (Τ.Σ.Π.).

10 10 Περιοχές Παρέμβασης Ανάπτυξη γεωγραφικά μειονεκτικών περιοχών (ορεινές, νησιωτικές) Ανάπτυξη αστικών περιοχών, με στόχο την ανάπτυξη / ενίσχυση δεσμών με τον περιβάλλοντα ύπαιθρο χώρο.

11 11 Καινοτόμος Χαρακτήρας Π.Κ.Σ.Α. Εφαρμογή ενός νέου τρόπου ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης, με άξονα την καινοτομία (σε διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες), η οποία βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονομίας.

12 12 Τι πρέπει να υποβληθεί στις 2/10/2006 από τα Εταιρικά Σχήματα Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη (βλ. ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ggea.gr/globalgrantshttp://www.ggea.gr/globalgrants ) Σύμφωνο Συνεργασίας

13 13 Το Αποτέλεσμα Τα Π.Κ.Σ.Α. που προωθούν τις πιο καινοτόμες, ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες ιδέες, θα επιλεγούν ως πρότυπα

14 14 Τα Π.Κ.Σ.Α. που θα επιλεγούν Θα ‘επιβραβευθούν’ με την προώθηση της ένταξης των ενεργειών ωρίμανσης των προτεινόμενων παρεμβάσεών τους, στα νέα μέτρα «Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας» των ΠΕΠ 2000-2006, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το κόστος προετοιμασίας εφαρμογής τους.

15 15 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013 Θα αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό των αντίστοιχων δράσεων και των νέων δομών που θα τις διαχειριστούν, στη νέα Προγραμματική Περίοδο.


Κατέβασμα ppt "Χαλκιδική 8/9 Ιουλίου 2006 Κ. Κοκκινοπλίτης Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013 ΠΡΟΤΥΠΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google