Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

2 Χρηματοδότηση  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (2004-2008)  Συγχρηματοδότηση κατά 50%  Σύνολο € 9.6 00.000  Δανειοδότηση (2004-2009)  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης  Σύνολο €8.740.000

3 Σκοπός  Δεξιότητες χρήσης ΗΥ - Πιστοποίηση  Βασικές δεξιότητες  Εξειδικευμένες δεξιότητες  Εκπαιδευτική εφαρμογή  Εκπαιδευτική φιλοσοφία  Ενίσχυση μαθησιακής διαδικασίας

4 Σεμινάρια  Επιμορφώθηκαν  10.140 εκπαιδευτικοί  5.910 Μέσης εκπαίδευσης  4.230 Δημοτικής εκπαίδευσης  Θέματα  Ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή  Εκπαιδευτική Εφαρμογή της Πληροφορικής  Εξειδικευμένη Επιμόρφωση για Καθηγητές Πληροφορικής  Επιμόρφωση επιμορφωτών – πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία

5 Επιμόρφωση  Σε επίπεδο κεντρικό - ευρύτερα προγράμματα επιμόρφωσης ( π. χ. απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, δημιουργία φιλοσοφίας για την εκπαιδευτική εφαρμογή και το ρόλο του κάθε εκπαιδευτικού )  Σε επίπεδο σχολικής μονάδας ( σχέδιο δράσης βάσει ανάλυσης αναγκών )  Σε επίπεδο τάξης ( πιλοτικά / ερευνητικά προγράμματα )  Σε επίπεδο εκπαιδευτικού ( προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη )

6 μαθητής Σχολική μονάδα ΤάξηΕκπαιδευτικός ΥΠΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Εξ αποστάσεως επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη) Επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό Ηλεκτρονικά μαθησιακά εργαλεία Στήριξη (επιμορφωτής/ πυρήνας, μέντορας, συνάδελφος) Εναλλακτικές μορφές επιμόρφωσης Έρευνα δράση

7 Ενέργειες  Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία από ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών υπό την εποπτεία του Π. Ι. και επιθεωρητών.

8 Ενέργειες  Υλοποίηση 10 πιλοτικών / ερευνητικών εφαρμογών, όπου εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων σε συνεργασία με σύμβουλο του ΠΙ, σχεδίασαν και εφάρμοσαν μια διδακτική ενότητα με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Τις εφαρμογές αυτές παρακολούθησαν ειδικοί ερευνητές με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στη στήριξη εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα και στην αξία ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία παρατηρώντας το είδος μάθησης και την εμπλοκή των μαθητών.

9 Ενέργειες  Στήριξη 50 εκπαιδευτικών πυρήνων επιμόρφωσης σε θέματα ΤΠΕ με την παροχή εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης, για τη διεξαγωγή δειγματικών μαθημάτων στη σχολική τους μονάδα. Απώτερος στόχος είναι να αποτελέσουν οι εκπαιδευτικοί φορείς αλλαγής και πηγή μάθησης και στήριξης των συναδέλφων τους.

10 Ενέργειες  Διατήρηση βιβλιοθήκης με ηλεκτρονικά μαθησιακά εργαλεία, τα οποία είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών για γνωριμία και αξιολόγησή τους.

11 Ενέργειες  Συμμετοχή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Σύνδεσμο Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Με τη συμμετοχή του, το ΠΙ θα προσφέρει πρόσβαση σε όλους τους εκπαιδευτικούς μέσω των επιμορφωτικών του προγραμμάτων σε ηλεκτρονικές βάσεις βιβλιογραφικών αναφορών, άρθρων και περιοδικών ( απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 26/1/08, Αρ. Πρ. 1253/2008).

12 Ενέργειες  Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης εξ αποστάσεως με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.

13 Ενέργειες  Δημοσιότητα  Ημερίδες με θέμα « Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής », οι οποίες διοργανώνονται κάθε χρόνο ( Δεκέμβριο ). Η φετινή ημερίδα θα διεξαχθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2008.  Προβολή του έργου και ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών σε θέματα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

14 Ενέργειες  Ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών σε θέματα ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου με δύο σύντομα φιλμάκια ( ένα για παιδιά δημοτικού και ένα για μεγαλύτερα παιδιά ) και με έντυπο υποστηρικτικό υλικό.

15 Ενέργειες  Ερευνητικά προγράμματα εισαγωγής καινοτομιών και συνεργασίες στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Minerva, eContentPlus, Education and Training 2010)

16 Αξιολόγηση  Διαμορφωτική  Χρονικές φάσεις  Τελική  Εξωτερικός φορέας

17 Αποτελέσματα Αξιολόγηση προγράμματος Π1,2,3 από τους εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης Αξιολόγηση προγράμματος Π1,2,3 από τους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης

18 Αποτελέσματα Αξιολόγηση προγράμματος Π1,2,3 από τους εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης κατά παράγοντα Αξιολόγηση προγράμματος Π1,2,3 από τους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης κατά παράγοντα

19 Μελλοντικές δράσεις  Ανάλυση αναγκών  Έμφαση στην εκπαιδευτική εφαρμογή  Ενίσχυση επιμόρφωσης στη σχολική μονάδα  Παιδαγωγική στήριξη από πυρήνες  Διεύρυνση έρευνας / δράσης  Εμπλουτισμός εξ αποστάσεως ( σύγχρονης και ασύγχρονης )


Κατέβασμα ppt "Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google