Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθήνα, Ιούνιος 2014 Nέο Πρόγραμμα 2 Το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σήμερα  Από τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύονται στο όλες οι πράξεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθήνα, Ιούνιος 2014 Nέο Πρόγραμμα 2 Το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σήμερα  Από τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύονται στο όλες οι πράξεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθήνα, Ιούνιος 2014 Nέο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

2 2 Το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σήμερα  Από τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύονται στο http://et.diavgeia.gov.gr όλες οι πράξεις και αποφάσεις των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων http://et.diavgeia.gov.gr  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητά τις πράξεις φορέων του δημοσίου (αποφάσεις, διοικητικές πράξεις, εγκυκλίους, δαπάνες κ.λπ.)  Αλλαγή στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις  Έλεγχος της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης τόσο από τον πολίτη όσο και από τις επιχειρήσεις  Δίκτυο 3.660 Ομάδων Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) συντονίζεται για τις ανάγκες της εφαρμογής του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  32.000 εξουσιοδοτημένοι χρήστες σε όλη τη δημόσια διοίκηση χειρίζονται  Περισσότερες από 11.500.000 αποφάσεις από 10/2010  Πάνω από 2.000 αναρτήσεις/ ώρα τις ώρες αιχμής  Πάνω από 14.000 αναρτήσεις/ ημέρα  Πάνω από 280.000 αναρτήσεις/ μήνα Αλλαγή κουλτούρας στη δημόσια διοίκηση Δημοσίευση όλων των πράξεων και αποφάσεων ΑναγνώρισηΑνθρώπινο δίκτυο  Βράβευση ως καλή πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση  Παρουσίαση ως καλή πρακτική στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership)  Παρουσίαση ως καινοτόμα δράση διαφάνειας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ

3 3 Θεσμική ενίσχυση και αναβάθμιση Τι άλλαξε τον Οκτώβριο 2013 Πριν τη νομοθετική ρύθμιση του Οκτωβρίου 2013 •Τα έγγραφα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ήταν στο διαδίκτυο μόνο για ενημέρωση και δεν υπήρχε δυνατότητα αξιοποίησής τους από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση σε συναλλαγές και εσωτερικές διαδικασίες •Ίσχυαν αποκλειστικά τα πρωτότυπα, επίσημα έγγραφα και όχι οι online καταχωρήσεις Με τη νομοθετική ρύθμιση του Οκτωβρίου 2013 •Βελτιώθηκε το θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την ενδυνάμωση του θεσμού και την αποτροπή κάθε είδους καταστρατήγησης •Κάθε πράξη, εκτός από αυτές που δημοσιεύονται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και το αναρτημένο έγγραφο υπερισχύει έναντι των υπολοίπων εκδόσεων της πράξης •Ο πολίτης μπορεί να επικαλείται τα αναρτημένα έγγραφα στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες, κάνοντας χρήση του μοναδικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) των εγγράφων, χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους •Οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν πιο αποδοτικά, καθώς μπορούν να διεκπεραιώνουν υποθέσεις χωρίς να διακινούν τα αναρτημένα έγγραφα

4 4 Εισαγωγή νέου προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Τι αλλάζει Παλιό πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»Νέο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

5 5 1. Καλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Νέο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Φιλικότερο περιβάλλον χρήστη •Καλύτερη οργάνωση της πληροφορίας που παρουσιάζεται •Χρήση απλής γλώσσας, κατανοητή στον πολίτη και στις επιχειρήσεις Δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής από άτομα με αναπηρία •Δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής από άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Βελτιωμένος μηχανισμός αναζήτησης •Περισσότερα και βελτιωμένα κριτήρια αναζήτησης •Δυνατότητα εξειδίκευσης αποτελεσμάτων με εφαρμογή επιπλέον κριτηρίων Προσωποποιημένες υπηρεσίες – “η Δι@ύγειά μου” •Εξατομικευμένες αναζητήσεις •Δυνατότητα προσωπικού σελιδοδείκτη σε αναρτήσεις που ενδιαφέρουν Καλύτερη ποιότητα και πληρότητα πληροφορίας •Αυστηρότεροι έλεγχοι ορθότητας και πληρότητας κατά την ανάρτηση των αποφάσεων από τους φορείς •Ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτόματης ενημέρωσης των στοιχείων από τρίτα συστήματα

6 6 2. Τεχνολογική Αναβάθμιση Νέο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Βελτίωση υποδομών •Χειρισμός υψηλού αριθμού αποφάσεων και εξασφάλιση καλύτερης απόκρισης σε μεγάλο φόρτο Ασφάλεια και εγκυρότητα •Ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για εξασφάλιση της εγκυρότητάς τους Βελτίωση συστήματος διάθεσης ανοικτών δεδομένων •Επεξεργάσιμη μορφή δεδομένων για επαναχρησιμοποίηση από άλλα συστήματα Διασύνδεση με άλλα συστήματα του Δημοσίου •Απλοποίηση διαδικασιών για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με άλλα συστήματα του δημοσίου Χρονοσήμανση •Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας ανάρτησης εγγράφου από την υπηρεσία εθνικού χρόνου του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετεωρολογίας

7 7 3. Μηχανισμός ελέγχου για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης Νέο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Έλεγχος δράσης της δημόσιας διοίκησης από κάθε πολίτη και ενδιαφερόμενο •Καταγγελία μέσω του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»/ Συνηγόρου του Πολίτη Έλεγχος εφαρμογής του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από φορείς της δημόσιας διοίκησης •Πραγματοποίηση ελέγχων από το ΣΕΕΔΔ με βάση καταγγελίες που υποβάλλουν πολίτες και δημόσιοι υπάλληλοι για εξασφάλιση πλήρους και σωστής εφαρμογής του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης Αξιοποίηση της πληροφορίας του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από ειδικούς φορείς •Αξιοποίηση της πληροφορίας για παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης

8 8 4. Νέες λειτουργίες Νέο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Μητρώο φορέων δημοσίου – Οργανόγραμμα φορέων •Καταγραφή και απεικόνιση αναλυτικού οργανογράμματος κάθε φορέα (στοιχεία φορέα, στοιχεία οργανωτικών μονάδων) •Διάθεση του μητρώου φορέων μέσω υπηρεσίας ανοιχτών δεδομένων για χρήση από οποιοδήποτε σύστημα εντός και εκτός του δημοσίου Αποθετήριο εντύπων φορέων (Πρότυπα έντυπα φορέων – Έντυπα αιτήσεων) •Δημοσιοποίηση ψηφιοποιημένων εντύπων/ εγγράφων κάθε φορέα που χρησιμοποιούν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοι •Δημοσιοποίηση χρήσιμου ψηφιοποιημένου πληροφοριακού υλικού


Κατέβασμα ppt "Αθήνα, Ιούνιος 2014 Nέο Πρόγραμμα 2 Το «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σήμερα  Από τον Οκτώβριο του 2010 δημοσιεύονται στο όλες οι πράξεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google