Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ «Νέα Προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Δράσεις για την Κοινωνική Οικονομία και Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για την Απασχόληση» Χρήστος Κύρκογλου - ΕΥΣΕΚΤ

2 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» Προτεραιότητες και Βασικές Αρχές: Προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού  Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων  Ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών  Κατάργηση του επαγγελματικού διαχωρισμού

3 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» Δράση ενίσχυσης των απασχολουμένων γυναικών στην αγορά εργασίας Στόχοι:  Η προώθηση της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων γυναικών, των αυτοαπασχολούμενων γυναικών και των γυναικών ιδιοκτητριών μικρών επιχειρήσεων  Η αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας των μικρών και μεσαίων γυναικείων επιχειρήσεων  Υιοθέτηση πολιτικής ισότητας στις επιχειρήσεις και καθιέρωση σήματος ποιότητας Αντικείμενο: Λειτουργία 14 Συμβουλευτικών Κέντρων της Γ.Γ.Ι.

4 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση » Κατηγορία Παρεμβάσεων 1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης Δράση 2: Διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών στην απασχόληση  Τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις με επιδοτήσεις θέσεων  Ενίσχυση της συμμετοχής σε ΜΜΕ  Τοποθέτηση γυναικών επιστημόνων σε επιχειρήσεις  Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ειδικότητες αιχμής  Ενίσχυση ΜΚΟ στις οποίες δραστηριοποιούνται γυναίκες

5 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» Προώθηση Γυναικών στην Επιχειρηματικότητα (starts up) και σε δράσεις Κοινωνικής Οικονομίας  Δράσεις άμβλυνσης των δυσκολιών της πρόσβασης των γυναικών επιχειρηματιών στις χρηματοδοτήσεις  Επιδοτήσεις για έναρξη επιχειρήσεων (γυναίκες επιχειρηματίες), ιδίως σε τομείς αιχμής  Ενίσχυση του «συνεταιρίζεσθαι» των γυναικών  Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας Π/Υ:185.000.000 ευρώ Ωφελούμενες από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης:78.000

6 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» Δράση 2: Υλοποιείται: ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 Ν.Ε.Ε. Γυναικών, με τον διακριτικό τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22- 64» Π/Υ: 96.000.000 ευρώ

7 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» Κατηγορία Παρεμβάσεων 1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης Δράση 3: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση σε μακροχρόνια ανέργους και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες Ομάδα στόχο αποτελούν και οι άνεργες γυναίκες Π/Υ:200.000.000 ευρώ

8 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» Κατηγορία Παρεμβάσεων 1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης Δράση 4:Προώθηση στην απασχόληση προσωπικού υψηλού επιπέδου Στόχος είναι και η προώθηση – αξιοποίηση γυναικείου ερευνητικού προσωπικού Π/Υ:15.000.000 ευρώ

9 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» Κατηγορία Παρεμβάσεων 2: Υποστηρικτικά Μέτρα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση Δράση 1: Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Σκοπός: Αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας Αντικείμενο: Παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, βρεφών κλπ σε αντίστοιχες δομές (σταθμούς) Π/Υ: 280.000.000 ευρώ

10 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» Δράση 1: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής Α’ κύκλος (2008-09): Π/Υ: 47.000.000 ευρώ Θέσεις φροντίδας: 9.500 Β’ κύκλος (2009-10): Π/Υ: 62.000.000 ευρώ Θέσεις φροντίδας: 15.000 Γ’ κύκλος (2010-11): Π/Υ: 62.000.000 ευρώ Θέσεις φροντίδας: 27.000

11 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» Δράση 2: Κατάργηση του επαγγελματικού διαχωρισμού Αντικείμενο: Υλοποίηση υποστηρικτικών Μέτρων μέσω συνοδευτικών δράσεων, με στόχο: Την ενεργητική συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και οικονομική ζωή  Την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος  Την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για την εξάλειψη στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με τον ρόλο των φύλων στην οικογένεια και την εργασίας Φορέας υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Ισότητας

12 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για την Απασχόληση Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση:  Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας  Εταιρικά Σχήματα (Συμπράξεις) Τοπικών Δικτύων  Συμβολή των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικών Εταίρων  Κεντρικός ρόλος του ΟΑΕΔ  Ενεργοποίηση / Συμβολή Τρίτου Τομέα  Συμβολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και άλλων μορφών δράσεων Π/Υ: 100.000.000 ευρώ

13 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άξονας Προτεραιότητας 4: «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μία Κοινωνία Ισων Ευκαιριών»» Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων  Εκπόνηση Σχεδίου Νόμου για την Κοινωνική Οικονομία  Διαβούλευση έως το Σεπτέμβριο του 2010 Προβλέπεται:  Η ανάπτυξη υποστηρικτικού πλαισίου χρηματοδοτικών θεσμών και εργαλείων  Ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης και δικτύωσης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Π/Υ: 60.000.000 ευρώ

14 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Σχέδιο Νόμου για την Κοινωνική Οικονομία 3 ενότητες:  Έννοια – Σύσταση επιχείρησης κοινωνικής οικονομίας  Κεφάλαιο -Διοίκηση – Έλεγχος  Ειδικές Ρυθμίσεις (Δίκτυο συνεργασίας, Απαλλαγές-Ατέλειες, Προγραμματικές συμφωνίες, Συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις, Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας)

15 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Χρονικός Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών 30-09-2010:Ολοκλήρωση διαβούλευσης και θεσμικού πλαισίου ενίσχυσης της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων 30-09-2010:Αναδιάρθρωση ΕΥ ΕΑ Equal ως επιτελικού και συντονιστικού φορέα για την κοινωνική οικονομία 30-09-2010:Ολοκλήρωση μελέτης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία μητρώου κοινωνικών επιχειρήσεων 31-12-2010:Θεσμοθέτηση και δημιουργία μητρώου κοινωνικών επιχειρήσεων 30/06/2011:Ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων δομών συμβουλευτικής και επιχειρηματικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 30/06/2011:Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών Δημόσιου τομέα και στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων 30/06/2011:Πιλοτικές ενέργειες ενίσχυσης λειτουργίας επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

16 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google