Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οφέλη και Προοπτικές Χρηματοδότησης μέσω Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ροζάννα Σεμερτζιάν Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Γραφείο Στήριξης Ερευνητικών & Αναπτυξιακών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οφέλη και Προοπτικές Χρηματοδότησης μέσω Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ροζάννα Σεμερτζιάν Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Γραφείο Στήριξης Ερευνητικών & Αναπτυξιακών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οφέλη και Προοπτικές Χρηματοδότησης μέσω Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ροζάννα Σεμερτζιάν Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Γραφείο Στήριξης Ερευνητικών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

2 Στόχοι του Γραφείου ΕΠΕΑΕΚ (1) Πριν από την έγκριση πρότασης εκτέλεση έργου  Nα παρακολουθεί τους φορείς χρηματοδότησης και γενικότερα την σχετική 'αγορά' για ενδιαφέροντα νέα έργα με βάση το προφίλ του προσωπικού του ιδρύματος.  Nα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και να υποβοηθά στην δημιουργία ομάδων στο προσωπικό του ιδρύματος  Να υποστηρίζει τη συγγραφή προτάσεων έργων και αναμόρφωση τεχνικών δελτίων ήδη υλοποιούμενων έργων  Να εξασφαλίζει ότι οι προτάσεις που υποβάλλονται είναι διαχειριστικά και οικονομικά επαρκείς  Να μεριμνά για την εσωτερική ενημέρωση της Επιτροπής Ερευνών  Να παρακολουθεί τη διαδικασία υποβολής και κρίσης των προτάσεων και να διατηρεί επαφή με αρμόδιους υπαλλήλους στους φορείς χρηματοδότησης

3 Στόχοι του Γραφείου ΕΠΕΑΕΚ (2) Μετά την έγκριση εκτέλεση έργου  Να μεριμνά για την έγκριση διαχείρισης έργου από την Επιτροπή Ερευνών  Να παρακολουθεί την οικονομική πορεία του έργου  Να παρακολουθεί την διοικητική πορεία του έργου και την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.  Να ετοιμάζει τα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ  Να παρακολουθεί τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας υλικών ή εξοπλισμού  Να παρακολουθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου

4 Στόχοι του Γραφείου ΕΠΕΑΕΚ (3) Μετά τη λήξη του έργου  Να ολοκληρώσει την οικονομική διαχείριση του έργου σε σχέση με την χρηματοδότηση με τον φορέα χρηματοδότησης  Να καταρτίσει τις απολογιστικές εκθέσεις έργου σε συνεργασία με το προσωπικό υποστήριξης του έργου

5 Σύντομη παρουσίαση για τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ ΕΠΕΑΕΚ σημαίνει: ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμαΕκπαίδευσηςΑρχικήςΕπαγγελματικήςΚατάρτισης

6 Στόχος του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις προκλήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.

7 Άξονες Προτεραιότητας  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ.

8 Ταμεία  ΕΚΤ  Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο  ΕΤΠΑ  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

9 Κατανομή Πόρων ΕΠΕΑΕΚ Άξονας Προτεραιότητας / Μέτρο Δεσμευμένος Προϋπολ. (σε ευρώ) % συμμετοχής στο ΕΠΕΑΕΚ Ταμείο Συγχρημα- τοδότησης και % Άξονας Προτεραιότητας 1 330.248.22813,29% ΕΚΤ (75%) Άξονας Προτεραιότητας 2 1.532.434.56861,68% ΕΚΤ (75%) Άξονας Προτεραιότητας 3 69.469.2332,80% ΕΚΤ (75%) Άξονας Προτεραιότητας 4 69.469.2332,80% ΕΚΤ (75%) Άξονας Προτεραιότητας 5 509.915.01220,52% ΕΤΠΑ (75%)

10 Διαδικασία υποβολής προτάσεων  Ανακοινώνεται στο site του ΕΠΕΑΕΚ η πρόσκληση υποβολής προτάσεων μαζί με τα συνημμένα έντυπα και της οδηγίες συμπλήρωσης  Ανακοινώνεται η πρόσκληση στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και κυρίως στα μέλη ΔΕΠ  Αν τα έργα είναι Τμηματικά η Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων ορίζουν εκπροσώπους ή ΕΥ  Αν είναι Ιδρυματικά ορίζεται ένας Ιδρυματικά Υπεύθυνος και συμμετέχουν όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον

11 Διαδικασία υποβολής προτάσεων (2)  Συμπληρώνονται τα ΕΥΠ και τα ΤΔΕ/Υ  Ενημερώνεται η Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Διεπαφής  Αποστολή πρότασης στην καθορισμένη ημερομηνία

12 Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ που υλοποιούνται στο Παν.Μακεδονίας ΕΚΤ

13

14 Οφέλη των προγραμμάτων (1)  Ίδρυση νέων Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας –Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης –Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών  Ίδρυση τριών νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών –Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής –Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών –Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  Αναβάθμιση Προγραμμάτων Σπουδών όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος  Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου  Διεύρυνση υπηρεσιών: –Γραφεία Διασύνδεσης –Γραφείο Πρακτικής ‘Άσκησης  Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω σεμιναρίων

15 Οφέλη των Προγραμμάτων (2)  Προμήθεια υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών συστημάτων –Δημιουργία νέων εργαστηρίων –Αναβάθμιση λοιπών εργαστηρίων  Προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού  Προμήθεια λογισμικών πακέτων –Για τα εργαστήρια –Για τις Γραμματείες των Τμημάτων

16 Νέες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Εξοπλισμοί Διεύρυνσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την υποστήριξη των νέων Τμημάτων Μελλοντικά:  Εξοπλισμοί για τα Ιδρύματα (Τμήματα και Υπηρεσίες)


Κατέβασμα ppt "Οφέλη και Προοπτικές Χρηματοδότησης μέσω Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ροζάννα Σεμερτζιάν Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Γραφείο Στήριξης Ερευνητικών & Αναπτυξιακών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google