Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

3 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΦ: Ερευνητικοί, Ακαδημαϊκοί Φορείς, Κοινωφελείς Οργανισμοί (Κύπρο) ΣΦ: Οποιοσδήποτε οργανισμός ή επιχείρηση (Κύπρο ή εξωτερικό) 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 Προγράμματα, 18 Δράσεις, 54 Θεματικές Ενότητες 1. ΣΤΟΧΟΣ: Αναβάθμιση έρευνας και προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στον ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό ιστό της Κύπρου ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.570.000 Ευρώ

4 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βασική Έρευνα  παραγωγή νέας γνώσης διεθνούς επιπέδου – δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά.  δεν απαιτείται δίκτυο συνεργασίας  12 – 36 μήνες ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βιομηχανική (εφαρμοσμένη) Έρευνα:  παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, πολιτικών κοκ  προώθηση συνεργασιών ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων και αρμόδιων υπηρεσιών κοκ  12 – 24 μήνες

5 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:  «Τεχνολογία»  «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»  «Αειφόρος Ανάπτυξη»  «Υγεία και Βιολογικές Επιστήμες»  «Κοινωνικές, Οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αρμόδια Λειτουργός : Δρ. Λήδα Σκουφάρη-Θεμιστού email: leda@research.org.cy

7 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ:  Έρευνα σε επιλεγμένους τομείς αιχμής  Βελτίωση παραγόμενων προϊόντων  Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών  Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής  Αύξηση ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας ΜΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

8 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΔΡΑΣΕΙΣ 1. Υλικά – Νανοεπιστήμες – Νανοτεχνολογίες (ΒΙΕ) €350.000 Υλικά - Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες 2. Ενέργεια (ΒΙΕ) €350.000 ΑΠΕ - Βέλτιστη Παραγωγή, Αξιοποίηση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 3. Θετικές Επιστήμες (ΒΕ) €270.000 Μαθηματικά – Φυσική - Χημεία 4. Εφαρμογές Μηχανικής (ΒΙΕ) €350.000 Εφαρμογές Μηχανικής στη Μεταποίηση - Ιατρική Τεχνολογία - Άλλες Εφαρμογές Μηχανικής

9 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23 Μαΐου 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.320.000 Ευρώ Έργα Βασικής Έρευνας: έως 140.000 Ευρώ ανά έργο Έργα Βιομηχανικής Έρευνας: έως 180.000 Ευρώ ανά έργο

10 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) Αρμόδια Λειτουργός : κα Ίρια Λουκαΐδου email: iloucaidou@research.org.cy

11 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ:  Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και της καινοτομίας  Διάχυση της χρήσης των ΤΠΕ  Εξέλιξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΠΕ»

12 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΠΕ» 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής (ΒΙΕ) €290.000 Λογισμικό – Υλικό - Θεμελιώσεις και Θεωρία Υπολογιστών 2. Τεχνολογίες Επικοινωνιών (ΒΙΕ) €290.000 Δίκτυα - Ασύρματες και Δορυφορικές Επικοινωνίες – Μέσα Μετάδοσης Υψηλών Ταχυτήτων 3. Οριζόντιες Εφαρμογές ΤΠΕ (ΒΙΕ) €400.000 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση – ΤΠΕ στην Υγεία και Ποιότητα Ζωής – ΤΠΕ στη Διακυβέρνηση και Εργασία

13 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΠΕ» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐου 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 980.000 Ευρώ Έργα Βιομηχανικής Έρευνας: έως 150.000 Ευρώ ανά έργο

14 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αρμόδια Λειτουργός : κα. Κατερίνα Καρή email: kkari@research.org.cy

15 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ:  Ενδυνάμωση των συνεργιών μεταξύ προστασίας περιβάλλοντος και ανάπτυξης  Συμβολή στον εκσυγχρονισμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, ενσωμάτωση περιβαλλοντικής έρευνας σε πολιτικές αποφάσεις, σύγκλιση με τις δομές της ΕΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

16 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 1. Φυσικό Περιβάλλον (ΒΙΕ) €450.000 Χερσαία Οικοσυστήματα - Υδάτινα Οικοσυστήματα - Έλεγχος και Προστασία από τη Ρύπανση 2. Αστικό και Δομημένο Περιβάλλον (ΒΙΕ) €310.000 Αειφόρος Αστικός Σχεδιασμός - Έργα Υποδομής και Κατασκευές – Ανακύκλωση και Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 3. Γεωργοκτηνοτροφία, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες (ΒΙΕ) €310.000 Γεωργία – Κτηνοτροφία - Υδατοκαλλιέργειες και Θαλάσσια Βιολογία 4. Κοινωνικο-οικονομική Αειφορία (ΒΙΕ) €120.000 Κοινωνική / Οικονομική / Πολιτική Διάσταση Αειφορίας

17 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 Μαΐου 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.190.000 Ευρώ Έργα Βιομηχανικής Έρευνας: έως 160.000 Ευρώ ανά έργο

18 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Αρμόδια Λειτουργός : Δρ. Ρεβέκκα Χρυσάφη email: rchrysafi@research.org.cy

19 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ:  Ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας  Διασφάλιση υγιεινής διατροφικής αλυσίδας  Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας  Ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών  Οικονομική και μακροχρόνια βιωσιμότητα υγειονομικής περίθαλψης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

20 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» 1. Δημόσια Υγεία (ΒΙΕ) €690.000 Προληπτική Ιατρική-Διάγνωση-Θεραπεία, Επιδημιολογία Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλον, Αθλητισμός και Υγεία – Υπηρεσίες Υγείας 2. Βιοιατρικές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία (ΒΕ €270.000 & ΒΙΕ €350.000) Τεχνολογία της Γονιδιωματικής - Βιοτεχνολογία, Μοριακή Βιολογία και Γενετική - Βιοτεχνολογία και Φάρμακα 3. Επιστήμη και Βιοτεχνολογία Τροφίμων (ΒΙΕ) €270.000 Διατροφή και Υγεία - Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

21 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20 Μαΐου 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.660.000 Ευρώ Έργα Βασικής Έρευνας: έως 140.000 Ευρώ ανά έργο Έργα Βιομηχανικής Έρευνας: έως 180.000 Ευρώ ανά έργο

22 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Αρμόδιος Λειτουργός : κα Ελεάνα Γαβριήλ email: egabriel@research.org.cy

23 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΙ:  Βελτίωση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας  Ενίσχυση της ικανότητας της κοινωνίας να αντιμετωπίζει κοινωνικο-οικονομικές κρίσεις  Διαμόρφωση κοινής γνώσης των πολύπλοκων και αλληλένδετων κοινωνικοοικονομικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

24 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» 1. Παιδεία (ΒΙΕ) €340.000 Παιδαγωγική - Μαθητές και Σχολείο - Εκπαίδευση 2. Κοινωνία (ΒΙΕ) €340.000 Σύγχρονα Κοινωνικά Φαινόμενα - Ψυχολογία, Ψυχική Υγεία, Εθισμός και Εξάρτηση - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνία 3. Οικονομία (ΒΙΕ) €340.000 Δημοσιονομικά και Οικονομική Ανάπτυξη - Οικονομικά της Εργασίας και των Επιχειρήσεων - Οικονομετρικά Μοντέλα και Οικονομικοί Δείκτες – Τουριστική Ανάπτυξη 4. Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΒΕ €120.000 & ΒΙΕ €280.000) Ιστορία και Αρχαιολογία - Σύγχρονες Τέχνες και Πολιτισμός - Πολιτικές και Νομικές Επιστήμες – Φιλολογία, Γλωσσολογία και Φιλοσοφία

25 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.420.000 Ευρώ Έργα Βασικής Έρευνας: έως 100.000 Ευρώ ανά έργο Έργα Βιομηχανικής Έρευνας: έως 120.000 Ευρώ ανά έργο

26 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο: +357-22205000 Τηλεομοιότυπο: +357-22205001 Ιστοχώρος: www.research.org.cy ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google