Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 Κανονιστικό Πλαίσιο •Κανονισμός (ΕΚ) 1159/2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων.

3 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 Στόχοι του Κανονισμού 1159/2000 •Πληροφόρηση των ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ σχετικά με τις δυνατότητες που συνεπάγεται η από κοινού παρέμβαση της Ε.Ε. και του κράτους μέλους για την εξασφάλιση της διαφάνειας. •Πληροφόρηση της ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η Ε.Ε. σε συνεργασία με το κράτος μέλος υπέρ των σχετικών παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων τους.

4 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 Βασικοί Κανόνες Δημοσιότητας •Η σωστή χρήση του Ευρωπαϊκού Εμβλήματος •Η αναφορά στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 Πού γίνεται χρήση του Ευρωπαϊκού Εμβλήματος Το ευρωπαϊκό έμβλημα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις ενέργειες πληροφόρησης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή μιας δράσης που λαμβάνει χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ειδικότερα σε: •Αφίσες •Διαφημιστικές καταχωρήσεις •Εκδόσεις •Υλικό συνεδρίων

6 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 •Πινακίδες •Αναμνηστικές πλάκες •Διαφημιστικά πανό •Ενημερωτικά δελτία/Δελτία Τύπου •Εκθεσιακό υλικό •Βίντεο/CD-ROM •Ιστοσελίδες •Προκηρύξεις στον Τύπο •Επιστολές και αλληλογραφία •Τελετές εγκαινίων/απονομές βραβείων

7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 Σε κάθε ένα από τα παραπάνω, γίνεται επίσης μνεία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον με τη φράση: «Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

8 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 Ποια είναι η σωστή χρήση του Ευρωπαϊκού Εμβλήματος Το έμβλημα έχει 12 αστέρια. Ο αριθμός των αστεριών δεν αντιστοιχεί στον αριθμό κρατών µ ελών της Ε.Ε. Το ορθό χρώμα είναι μπλε (Pantone Reflex Blue) και κίτρινο (Pantone Yellow).

9 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 •Πινακίδες (υποχρεωτικές σε έργα άνω των €3.000.000) •Μόνιμες αναμνηστικές πλάκες (υποχρεωτικές σε έργα άνω των €3.000.000) Μέσα ανάδειξης του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για έργα ΕΤΠΑ)

10 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 •Ανάρτηση Πινακίδων (έργα ΕΤΠΑ) Θα πρέπει το 25% τουλάχιστον της συνολικής επιφάνειας της πινακίδας να είναι αφιερωμένο στην προβολή – μνεία, με συγκεκριμένη αναφορά, της «χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ενδεχομένως και του συμμετέχοντος ταμείου (ΕΤΠΑ).

11 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 •Ανάρτηση Πινακίδων (έργα ΕΤΠΑ) Το έμβλημα, το οποίο πρέπει να απεικονίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, είναι το πλήρες «λογότυπο» του ΕΠΕΑΕΚ όπως είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του ΕΠΕΑΕΚ (www. epeaek.gr)  «Για Τελικούς Δικαιούχους» στο πλαίσιο «Εμβλήματα – Λογότυπο» (http://www.epeaek.gr/epeaek/el/b_5_4.html)

12 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 Παράδειγμα Σήμανσης Γ´ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΡΓΟ: «……………………. » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ………….. Ευρώ ΕΡΓΟ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

13 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 • Αναμνηστικές Πλάκες Περιλαμβάνουν: 1) Το πλήρες λογότυπο του ΕΠΕΑΕΚ 2) Αναφορά – μνεία της συγχρηματοδότησης της Ε.Ε. και ενδεχομένως του συμμετέχοντος ταμείου (ΕΤΠΑ)

14 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 • Είδη επίπλωσης, εξοπλισμού Υποχρεωτική η επικόλληση σε σταθερή εφαρμογή του λογοτύπου του ΕΠΕΑΕΚ • Βιβλία (αγορά) Υποχρεωτική η σήμανση ή η σφραγίδα με το λογότυπο του ΕΠΕΑΕΚ • Βιβλία ή ενημερωτικό υλικό (παραγωγή) Υποχρεωτική η σήμανση με το λογότυπο του ΕΠΕΑΕΚ στην πρώτη εσωτερική σελίδα

15 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 • Αφίσες (στον τομέα της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων) Τοποθέτηση αφισών με αναφορά – μνεία στη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως και του ταμείου (ΕΚΤ) στα γραφεία κάθε Οργανισμού – Φορέα κλπ που υλοποιεί το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται και από τα διαρθρωτικά ταμεία (π.χ. Εργαστήρια Ενιαίων Λυκείων, Γραφεία Διασύνδεσης, Ολοήμερα Σχολεία κλπ)

16 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 • Υλικό πληροφόρησης και επικοινωνίας Σε όλες τις δημοσιεύσει ς: φυλλάδια, προσκλήσεις, ενημερωτικές επιστολές, προκηρύξεις διαγωνισμών, συμβάσεις έργου, υπηρεσιών προμηθειών, δημ οσίων έργων κλπ σχετικά με συγχρηματοδοτούμενες από τα διαρθρωτικά ταμεία παρεμβάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην πρώτη εσωτερική σελίδα εμφανής μνεία της συμμετοχής της Ε.Ε. και ενδεχομένως των συμμετεχόντων ταμείων ( ΕΚΤ-ΕΤΠΑ ), καθώς επίσης και το πλήρες λογότυπο του ΕΠΕΑΕΚ.

17 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 • Ιστοσελίδες Οι ιστοσελίδες που αναφέρονται στις δράσεις των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πρέπει να κάνουν μνεία της κοινοτικής συμμετοχής στη ν πρώτη σελίδα (home page) και να εξασφαλίζουν συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες για τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 • Εκδηλώσεις Πληροφόρησης Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης ( διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις, κ.λπ ) θα πρέπει να υποδηλώνεται η κοινοτική συμμετοχή σ ε αυτά με την τοποθέτηση – ανάρτηση της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αίθουσα. Επίσης, σε κάθε σχετικό με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις έγγραφο – κείμενο θα πρέπει να υπάρχει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως βρίσκεται ενσωματωμένο στο πλήρες «λογότυπο» του ΕΠΕΑΕΚ.

19 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 •Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου Θα πρέπει να έχουν το λογότυπο του ΕΠΕΑΕΚ και αναφορά στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 • Ορισμός υπευθύνων δημοσιότητας • Αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικού με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας για τη δημιουργία βάσης δεδομένων Δημιουργία βάσης δεδομένων Πληροφόρησης -Δημοσιότητας


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΑΕΚ 6-10 – 2006 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google