Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Δίκτυα συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς: Προσδιοριστικοί παράγοντες συμμετοχής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Δίκτυα συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς: Προσδιοριστικοί παράγοντες συμμετοχής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Δίκτυα συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς: Προσδιοριστικοί παράγοντες συμμετοχής και κεντρικότητας Δ. Τωμαδάκη, Λ. Παπαγιαννάκης, Σ. Καραβασίλης Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2 Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών & παραγωγικών φορέων Αύξηση ερευνητικού κόστους, συγκερασμός διαφορετικών τεχνολογιών Αποτελεσματικός τρόπος πρόσβασης σε γνώση, χρηματοδότηση, εξοπλισμό Δημιουργία δικτύων Ε&Α: κανάλια διάχυσης γνώσης

3 Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Δομή δικτύου Ε&Α Συνεργαζόμενοι φορείς Ένταση και πολυπλοκότητα δεσμών Βαθμός διασύνδεσης φορέων Πυκνότητα δικτύου Άμεσοι και έμμεσοι δεσμοί Κοινωνικό κεφάλαιο / Δομικά χάσματα / Μικροί κόσμοι

4 Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Μεθοδολογία έρευνας Ερευνητικό έργο ΓΓΕΤ(2001-2002) για συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση ερευνητικών συνεργασιών Βάση δεδομένων με όλες τις συνεργασίες (έργα ΕΠΕΤ ΙΙ, FP4 & 5, αυτοχρηματοδοτούμενα – 1995-2001) Έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις

5 Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Κίνητρα συμμετοχής Αναβάθμιση πόρων και τεχνολογικών ικανοτήτων (στρατηγική διαφοροποίησης, στρατηγική ηγεσίας κόστους, τεχν. ικανότητες μεταφοράς τεχνολογίας) Εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (στρατηγική επέκτασης) Πρόσβαση σε ερευνητικά δίκτυα και φορείς χρηματοδότησης (τεχν. ικανότητες Ε&Α και μάθησης)

6 Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Οφέλη συμμετοχής Βελτίωση ικανοτήτων και δικτύωση (ανεξάρτητα από επιχειρησιακή στρατηγική και τεχνολογικές ικανότητες) Εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας (στρατηγική διαφοροποίησης)

7 Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Θέση στο δίκτυο Κεντρικότητα φορέα: σύνολο φορέων με τους οποίους έχει άμεσους δεσμούς Διαφορετικά μέτρα κεντρικότητας Κεντρικότερες επιχειρήσεις: Μεγάλες, δομημένα τμήματα Ε&Α, συμμετοχή σε πολυάριθμα και σε διαφορετικές περιοχές έργα

8 Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Συσχετίσεις με τη θέση στο δίκτυο Κίνητρα Κεντρικότητας & αριθμού συνεργασιών Οφέλη Κεντρικότητας & αριθμού συνεργασιών Άλλη μία διάσταση στη θεωρία της απορροφητικής ικανότητας (absorptive capacity, Cohen & Levinthal, 1990)

9 Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Πυρήνας δικτύου Επιχειρήσεις με συστηματική συμμετοχή Μεγάλου μεγέθους Στρατηγική ηγετικής θέσης Ανεπτυγμένες τεχνολογικές ικανότητες Δομημένα τμήματα Ε&Α Χρηματοδοτούν έρευνα Ισχυρότερα κίνητρα και μεγαλύτερα οφέλη


Κατέβασμα ppt "Ελληνική Βιομηχανία: Προς την Οικονομία της Γνώσης 4/7/2006 Δίκτυα συνεργασιών επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς: Προσδιοριστικοί παράγοντες συμμετοχής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google