Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών Παναγιώτης Γεωργίου  panos@lis.upatras.grpanos@lis.upatras.gr Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης http://www.lis.upatras.gr/

2 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ: Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλίοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Γ’ ΚΠΣ : ‘Αξονας 2, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.3, Κατηγορία Πράξεων ε : Ενίσχυση και εμπλουτισμός Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ΣΑΕ 2002ΣΕ04530118 - MIS 60539 http://www.lis.upatras.gr/telephaessa/

3 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Η φιλοσοφία της ΒΚΠ: στόχοι •Ο εμπλουτισμός Ψηφιακού Περιεχομένου στην Ελληνική Γλώσσα •Η διάθεση ανοικτής πρόσβασης στο περιεχόμενο για όλους τους χρήστες, με στόχο την ευρεία διάδοση και χρήση του •Η προώθηση της φιλοσοφίας και των τεχνολογιών ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα, με γενικότερο στόχο την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και ελεύθερη πρόσβαση στην έρευνα

4 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Η φιλοσοφία της ΒΚΠ: μεθοδολογία & εργαλεία (1) •Επίτευξη στόχων μέσω κατάλληλων συνεργασιών, ει δυνατόν αμφίδρομης σχέσης. –Περιεχόμενο & τεχνολογίες •Υιοθέτηση, αλλά και ενεργός υποστήριξη, λογισμικού ανοικτού κώδικα & τεχνολογιών –DSpace (μετάφραση ΒΚΠ Παν. Μακεδονίας) –Open Journal Systems – OJS (Ελληνοποίηση)

5 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Η φιλοσοφία της ΒΚΠ: μεθοδολογία & εργαλεία (2) •Υιοθέτηση κατάλληλων διαδικασιών και πολιτικών επεξεργασίας και διάθεσης του περιεχομένου καθώς και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων του (π.χ. Creative commons) •Διάδοση των αποτελεσμάτων των σχετικών δράσεων και κυρίως διάθεση των δεδομένων των συλλογών στην διεθνή επιστημονική κοινότητα –OAIster, DRIVER, BASE κλπ

6 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης της ΒΚΠ (1) •Νημερτής (http://nemertes.lis.upatras.gr/)http://nemertes.lis.upatras.gr/ –Ιδρυματικό καταθετήριο Παν. Πατρών –DSpace –Creative commons

7 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008

8

9 Ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης της ΒΚΠ (2) •Κοσμόπολις (http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/)http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/ –1η προσπάθεια ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης της ΒΚΠ (2004) –20 τίτλοι ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών του 19ου και 20ου αιώνα –Συνεργασία με •Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών •ΕΛΙΑ –OJS

10 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008

11

12 Ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης της ΒΚΠ (3) •Πλειάς (http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/)http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/ –Συνέχεια του Κοσμόπολις –26 τίτλοι ελληνικών περιοδικών ποικίλης ύλης του 19ου & 20 αιώνα –Συνεργασία με ΕΛΙΑ –OJS

13 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008

14

15 Ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης της ΒΚΠ (4) •Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Περιεχομένων Ελληνικών Περιοδικών –Βιβλιογραφικές εγγραφές 15 περιοδικών του 20ου αιώνα σε θέματα κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών επιστημών –Συνεργασία με Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων –Ολοκλήρωση μέσα στο 2008

16 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Πρωτοβουλίες e-publishing και ψηφιακής αρχειοθέτησης (1) •Δεξαμένη (http://xantho.lis.upatras.gr/dexameni/)http://xantho.lis.upatras.gr/dexameni/ –Ψηφιακό αρχείο σύγχρονων ελληνικών επιστημονικών περιοδικών –Συνεργασία με συντακτικές ομάδες «Αξιολογικών» και «Δευκαλίωνα» –Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής

17 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008

18

19 Πρωτοβουλίες e-publishing και ψηφιακής αρχειοθέτησης (2) •Ηλεκτρονικές εκδόσεις –Πλατφόρμα Πασιθέη: •http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/ –Πιλοτική έκδοση δύο (2) νέων ελληνικών επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Ηλέκτρα, Κοινωνία & Θεωρία –Συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών –Πλήρης ηλεκτρονική έκδοση (υποβολή, αξιολόγηση, επιμέλεια και δημοσίευση) με την πλατφόρμα OJS.

20 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008

21

22 Διάδοση & προβολή του έργου •Η υιοθέτηση ανοικτών πρωτοκόλλων επικοινωνίας διευκολύνει την συλλογή, ανταλλαγή και ευρύτερη χρήση των δεδομένων και του έργου του ερευνητή •OAI Harvesters & Registries –Open Archives Initiative, OpenDOAR, ROAR –OAIster –BASE –Scientific Commons –Google Scholar

23 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Μελλοντικές ενέργειες (1) •Ευρετήριο Ελληνικών ψηφιακών πηγών (http://www.lis.upatras.gr/Libworld/gr_resources_E L.php)http://www.lis.upatras.gr/Libworld/gr_resources_E L.php –Πειραματική λειτουργία από το 2008 –Στόχοι •Καταγραφή των ελληνικών πηγών πληροφόρησης •Συγκέντρωση και κωδικοποίηση βασικών πληροφοριών και παραμέτρων λειτουργίας κάθε πηγής •Στοιχεία για τεχνολογίες, πρότυπα, παρεχόμενες υπηρεσίας και πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης των ψηφιακών πηγών

24 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008

25

26

27

28 Μελλοντικές ενέργειες (2) •Συνεργασία με Δημοτική Βιβλιοθήκη των Πατρών –ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση επιλεγμένων τίτλων περιοδικών της συλλογής της ΔΒΠ τοπικής και εθνικής εμβέλειας –Ψηφιακή συλλογή «Δανϊηλίς» (αρχές 2009)

29 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας, ΕΚΤ, Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2008 Πρωτοβουλίες Ανοικτής Πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google