Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Conference, Χανιά, 03.07.2014 Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Conference, Χανιά, 03.07.2014 Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Καταγραφή πηγών, ποσοτήτων, χημικής σύστασης & υποδομών διαχείρισης πετρελαιοειδών αποβλήτων & καταλοίπων στην Ελλάδα. Πιλοτική εφαρμογή συλλογής. Δρ. Χριστόδουλος Καραβασίλης, Προϊστ. Τεχν. Τμήματος CYCLON

2 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Επιχειρηματική Δραστηριότητα CYCLON Εμπορία καυσίμων. Πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων Παραγωγή και εμπορία λιπαντικών προϊόντων Ολοκληρωμένη διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Πανελλαδικό δίκτυο συλλογής και μεταφοράς Υπερσύγχρονη μονάδα επαναδιϋλισης λιπαντικών Τεχνολογία αναφοράς παγκοσμίως Έρευνα και ανάπτυξη Άξονες Aνάπτυξης CYCLON Προσήλωση στην ποιότητα Τεχνολογική πρωτοπορία Συνεχής έρευνα, σχεδιασμός και ανάπτυξη Προστασία του περιβάλλοντος

3 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Οδηγία 98/2008/ΕΚ N. 4042/2012

4 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Τι είναι τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) Πρόκειται για τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα υδραυλικά και βιομηχανικά έλαια, τα έλαια επεξεργασίας μετάλλων, έλαια μετασχηματιστών (χωρίς PCBs) κλπ. Υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες ενώ είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, διότι περιέχουν:  Βαρέα μέταλλα  Πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες  Χλώριο σε υψηλά ποσοστά  Άλλες επικίνδυνες ουσίες Η διαχείρισή τους είναι απαιτητικό έργο. Περιλαμβάνει την συλλογή από απομακρυσμένα σημεία σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Απαιτεί σύγχρονη τεχνολογία για παραγωγή ανταγωνιστικών λιπαντικών

5 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Τι είναι τα πετρελαιοειδή απόβλητα Δεν είναι Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ). Είναι κατάλοιπα καυσίμων και ελαιώδεις λάσπες. Προκύπτουν κατά την αποθήκευση των πετρελαιοειδών, την φίλτρανση και τον καθαρισμό καυσίμων, από αναπόφευκτες διαρροές σε κινητήρες κλπ. Παράγονται σε μεγάλες ποσότητες και περιέχουν:  Σημαντικές ποσότητες υδατικής φάσης  Πολυμερισμένες ενώσεις και κεριά  Μέταλλα που προέρχονται από το αργό πετρέλαιο  Άλλες επικίνδυνες ουσίες

6 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Ποιο είναι το πρόβλημα... Τα πετρελαιοειδή απόβλητα συχνά αναμειγνύονται με Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) επηρεάζοντας αρνητικά την ποιοτική αξιοποίηση και των 2 ρευμάτων οργανικών αποβλήτων. Συστατικά των πετρελαιοειδών είναι ανεπιθύμητα στα λιπαντικά (πχ. κεριά, αρωματικά κλπ) Συστατικά των ΑΛΕ βλάπτουν τις διεργασίες διΰλισης αργού πετρελαίου (πχ. μέταλλα προσθέτων)

7 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Δράση 2.2: Καταγραφή πηγών, ποιότητας και ποσοτήτων, υποδομών και πρακτικών  220 ερωτηματολόγια- 70 απαντήσεις  Δειγματοληψία  Ικανοποιητική ανταπόκριση από βιομηχανίες – Περιορισμένη από λιμάνια  Όχι πετρελαιοειδή σε μικρά λιμάνια και μαρίνες (λόγω τύπου μηχανών)  Πολλές βιομηχανίες πλέον χρησιμοποιούν ΦΑ και ηλεκτρισμό  Η ναυτιλία παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαιοειδών  Αρχική εκτίμηση: 15.000 tons/year από χερσαίες δραστηριότητες, >150.000 tons/year στα λιμάνια

8 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Δράση 2.3: Χημικές αναλύσεις δειγμάτων 1/4  3 νέες αναλυτικές συσκευές  Διαχωρισμός δειγμάτων: ελαιώδης και υδαρής φάση  Ελαιώδης φάση: Απόσταξη υπό κενό, Cold Cracking Simulation, αριθμός σαπωνοποίησης, περιεχόμενη υγρασία, test κηλίδας, Lux test, περιεχόμενα μέταλλα, θερμογόνος δύναμη. Χαρακτηρισμός, προέλευση, περιεχόμενα ΑΛΕ.  Υδαρής φάση: COD, υδρογονάνθρακες, φαινόλες, pH, P, N.  166 δείγματα στο ΕΜΠ (θερμογόνος δύναμη, C/H/N κλπ) Έχουν αναλυθεί 358 δείγματα συνολικά (200% του στόχου)

9 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Δράση 2.3: Χημικές αναλύσεις δειγμάτων 2/4

10 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Δράση 2.3: Χημικές αναλύσεις δειγμάτων 3/4

11 Conference, Χανιά, 03.07.2014 mg/kgSludgeDirty fuelOil/water separator Diesel/ fuel oil Lubricants S12250 11180 6145 4543 959710000 / 35000 6000 Ca2504 3241 2665 5410 787- / 3019620 Zn110 77 107 56 151- / 15550 P65 99 65 208 146- / 15470 V125 77 27 56 77- / 150- Το καύσιμο θεωρείται ότι περιέχει ΑΛΕ όταν Ca > 30 mg/kg και Zn > 15 mg/kg ή P > 15 mg/kg (CHEVRON, ΕΜΠ και λοιπές δημοσιεύσεις) Αναλύσεις ελαιώδους φάσης Δράση 2.3: Χημικές αναλύσεις δειγμάτων 4/4

12 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Αναλύσεις ελαιώδους φάσης mg/kgSludgeDirty fuelOil/water separator Diesel/ fuel oil Lubricants S12250 11180 6145 4543 959710000 / 35000 6000 Ca2504 3241 2665 5410 787- / 3019620 13% Zn110 77 107 56 151- / 15550 20% P65 99 65 208 146- / 15470 15% V125 77 27 56 77- / 150- Το καύσιμο θεωρείται ότι περιέχει ΑΛΕ όταν Ca > 30 mg/kg και Zn > 15 mg/kg ή P > 15 mg/kg (CHEVRON, ΕΜΠ και λοιπές δημοσιεύσεις) Δράση 2.3: Χημικές αναλύσεις δειγμάτων 4/4

13 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Δράση 3.1: Πιλοτική συλλογή πετρελαιοειδών 1/3  Η πιλοτική συλλογή πετρελαιοειδών ήταν επιτυχής  Κατά την διακίνηση των ερωτηματολογίων, ανακαλύφθηκαν ποσότητες, που παρέμεναν σε προσωρινή αποθήκευση λόγω απουσίας φθηνού και νόμιμου τρόπου διαχείρισης  Συσσωρεύτηκε εμπειρία για: την ποιότητα, ποσότητα, την επαναληψιμότητα στο χρόνο, τις υποδομές και αδυναμίες διαχείρισης, τους διαθέσιμους, νόμιμους και αποδοτικούς τρόπους διαχείρισης. Κάλυψη του στόχου κατά 380%

14 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Δράση 3.1: Πιλοτική συλλογή πετρελαιοειδών 2/3 Πιλοτική συλλογή ανά δραστηριότητα και απόβλητο (αριθμός παραλαβών)

15 Conference, Χανιά, 03.07.2014 Δράση 3.1: Πιλοτική συλλογή πετρελαιοειδών 3/3 Πιλοτική συλλογή ανά δραστηριότητα και απόβλητο (αριθμός παραλαβών) Activity Crude oil refinery Disposal Re- refining ReturnWWTU Total per activity Army1 23 Harbour13 6 625 HPPC 38 442 Manager 5 611 Metal Ind3 28 2455 Navy2 1 14 Other2 2 Other Ind912411449 Petrol St44 5 86135 Port10 9 2241 Total per mngmt8411161165367

16 Conference, Χανιά, 03.07.2014 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "Conference, Χανιά, 03.07.2014 Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google