Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Προσωπικό Συνεργείων Τεχνικών έργων

3 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Προσωπικό Συνεργείων Τεχνικών έργων Εργαζόμενοι και επιβλέποντες σε Ηλεκτρο- μηχανολογικά και Οικοδομικά έργα που αφορούν νέες κατασκευές– μετατροπές ή εργασίες συντήρησης : Εργαζόμενοι και επιβλέποντες σε Ηλεκτρο- μηχανολογικά και Οικοδομικά έργα που αφορούν νέες κατασκευές– μετατροπές ή εργασίες συντήρησης :  Πρατηρίων Καυσίμων  Εγκαταστάσεων Βιομηχανικών Πελατών  Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών - Υγραερίων  Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών

4 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Που εκτελούνται Τεχνικά Έργα  ~ 8000 Πρατήρια Καυσίμων και Υγραερίων  ~ 1500 Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις  45 Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων  25 Σταθμοί ανεφοδιασμού Αεροσκαφών

5 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Εύρος των προγραμμάτων εκπαίδευσης Ελληνική πραγματικότητα (ΣΕΕΠΕ) Άλλες ευρωπαϊκές χώρες Υλοποιείται από… 10- 15% των εταιριών ~70% των εταιριών Ξεκίνησε… Από το 2000 και μετά με την μορφή που έχει πλέον πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.

6 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην διαμόρφωση των προγραμμάτων Ελληνική πραγματικότητα Άλλες ευρωπαϊκές χώρες Αναφορές από Ατυχήματα ή Παρ΄ολίγον Ατυχήματα -Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και σχετική επικινδυνότητα  Υποχρέωση από την Νομοθεσία  Υποχρέωση από την Νομοθεσία (ΕΜΜΕΣΗ)  Ανάγκη για βελτίωση της στάσης ασφάλειας στο προσωπικό (Safety Culture)  Δεν υπάρχουν συστηματικές έρευνες για τους λόγους ενώ λειτούργησε η διάχυση εμπειρίας μέσω του ΣΕΕΠΕ

7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Ενδεικτικά θέματα εκπαίδευσης - 1 που παρέχονται από τις Εταιρίες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ (όπως κατεγράφη σε πρόσφατη έρευνα) Εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) 25% Κόπωση (fatigue) 25% Κατάσβεση πραγματικής φωτιάς 25% Σωστή χρήση σκαλωσιών 25% Χειρισμός βαρών 25% Μέθοδος ασφαλούς εργασίας (SMS-Safety method statement) 25% Άδειες επικίνδυνων εργασιών 50% Άδειες θερμής εργασίας 50%

8 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Ιδιότητες καυσίμων-εκρήξιμες ατμόσφαιρες 50% Χρήση πυροσβεστήρων 50% Γερανοί- ασφαλής ανάρτηση βαρών 50% Εκσκαφές-μέτρα ασφάλειας 50% Εργασία σε κλειστούς χώρους (δεξαμενές, κλπ) 50% Κίνδυνοι από πτώσεις 50% Στατικός ηλεκτρισμός 50% Ενδεικτικά θέματα εκπαίδευσης - 2

9 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Ενδεικτικά θέματα εκπαίδευσης – 3 Θεωρία φωτιάς 75% Διαδικασία GAS FREE 75% Αποφυγή ηλεκτροπληξίας 75%

10 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Πως επιλέγονται τα θέματα εκπαίδευσης (Ελληνική πραγματικότητα)  Απαιτήσεις Νομοθεσίας (όπου υπάρχει)  Διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης κινδύνων  Ανάλυση Ατυχημάτων  Αναγνώριση γνωστικών ελλείψεων συνεργείων

11 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Πως υλοποιούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα Ελληνική πραγματικότητα  Κυρίως από το προσωπικό των Εταιριών Εμπορίας Άλλες ευρωπαϊκές χώρες  Συνδυασμός προσωπικού εταιριών και τρίτων φορέων.

12 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Μεμονωμένες καλές πρακτικές (Ελληνική πραγματικότητα)  «Διαβατήριο» Ασφάλειας (Safe Pass) Εκπαίδευση και πιστοποίηση εργαζόμενων που εκτελούν εργασίες σε πρατήρια υγρών καυσίμων που συνοδεύεται με τo αντίστοιχο καρτελάκι πιστοποίησης, που φέρουν υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι στα εργοτάξια Η Εκπαίδευση παρέχεται με χρήση ηλεκτρονικού web based συστήματος μέσω μαθημάτων και αξιολόγησης επιπέδου γνώσεων. Η εκπαίδευση / πιστοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο Διεθνής πρακτική που προέρχεται από Ευρώπη και ΗΠΑ  Δίκτυο Μηχανικών Ασφάλειας ( Safety Engineers Network) Συμμετέχουν Τεχνικοί Ασφαλείας, Εργοταξιάρχες, Μηχανικοί των συνεργαζόμενων εργολάβων με τις Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών και μηχανικοί των Τεχνικών Υπηρεσιών των εταιρειών πετρελαιοειδών Συμμετέχουν Τεχνικοί Ασφαλείας, Εργοταξιάρχες, Μηχανικοί των συνεργαζόμενων εργολάβων με τις Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών και μηχανικοί των Τεχνικών Υπηρεσιών των εταιρειών πετρελαιοειδών. Στόχος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή των υφιστάμενων και νέων διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού των εργολάβων και γενικά η διάχυση της γνώσης και των εμπειριών

13 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Άλλες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες (Ελληνική πραγματικότητα)  «Βίβλος» Ασφάλειας Εγχειρίδιο που περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την υγιεινή,ασφάλεια και προστασία περιβάλλοντος στις εργασίες σε πρατήρια καυσίμων. Εγχειρίδιο που περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την υγιεινή,ασφάλεια και προστασία περιβάλλοντος στις εργασίες σε πρατήρια καυσίμων. Πρακτική που ξεκίνησε στην Ελλάδα και εφαρμόζεται πλέον Ευρωπαϊκά  Περιοδικές ή /και Σύντομες συναντήσεις Ασφάλειας  Ημέρα Ασφάλειας  Καμπάνιες Ασφάλειας με εναλλασσόμενα θέματα

14 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Εκπαίδευση και Πιστοποίηση  Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες είναι υποχρέωση από την Νομοθεσία (π.χ.Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες)  Οι Εταιρίες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ πιστεύουν ότι:  Η πιστοποίηση που θα συνόδευε την εκπαίδευση οδηγεί σε συνθήκες ασφαλέστερης εργασίας.  Η πιστοποίηση είναι προτιμότερο να γίνεται από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους φορείς

15 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Συμπεράσματα (1)  Τα υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης υλοποιούνται με πρωτοβουλία των Εταιριών Εμπορίας και σε διαφορετικό βαθμό όσον αφορά το περιεχόμενο (δεν είναι τυποποιημένο) και το εύρος των συμμετεχόντων.  Στην Ελληνική πραγματικότητα η εκπαίδευση είναι σχετικά πρόσφατο γεγονός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή πρακτική (που χρονολογείται για περισσότερα από 30 χρόνια και καλύπτει πλέον το σύνολο του προσωπικού).  Οι λόγοι που οδήγησαν τις Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου να εφαρμόζουν σχετικά προγράμματα, σχετίζονται με την αναγνώριση της ανάγκης να καλύψουν το κενό Νομοθεσίας ή /και ικανοτήτων – εκπαίδευσης με στόχο την ασφαλέστερη εργασία στα Πρατήρια και τις Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών.

16 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Συμπεράσματα (2)  Έχει διαμορφωθεί από την εμπειρία των εταιριών μια αξιόλογη βάση σχετικών θεμάτων εκπαίδευσης για αξιοποίηση.  Οι Εταιρίες - Μέλη του Συνδέσμου πιστεύουν ότι η πιστοποίηση που θα συνόδευε την εκπαίδευση θα οδηγούσε σε συνθήκες ασφαλέστερης εργασίας.  Οι εργολάβοι υιοθετούν στην πλειοψηφία τους την ανάγκη και τα οφέλη της πιστοποιημένης εκπαίδευσης.


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google