Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενικές Αρχές Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενικές Αρχές Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενικές Αρχές Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)

2 Αστικά Στερεά Απόβλητα-ΑΣΑ
Ολοι παράγουμε τα ΑΣΑ Κανείς δεν τα θέλει δίπλα του Σύνδρομο NIMBY (Not in My BackYard= όχι στην αυλή μου) Έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού Οι χωματερές τελείωσαν … ως χώρος τελικής διάθεσης και ως μέθοδος τελικής διάθεσης. ΧΑΔΑ ΧΥΤΑ ΧΥΤΥ

3 Κατευθυντήριες Αρχές της ΕΕ
Ευθύνη του παραγωγού Εγγύτητα και Αυτάρκεια Ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων (P-3R-L) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων της επαναχρησιμοποίησης της αξιοποίησης (ανάκτηση υλικών και ενέργειας) « ο ρυπαίνων πληρώνει » της ευθύνης της δημοσιότητας της μη-διάκρισης των υλικών

4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ανάκτηση υλικών και ενέργειας
Μείωση του όγκου των αποβλήτων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος Οικονομία στην κατανάλωση πρώτων υλών που προέρχονται από φυσικούς πόρους Οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας από συμβατικά καύσιμα 500 kg αστικά απόβλητα προέρχονται από κατανάλωση kg φυσικών πόρων (χωρίς το νερό)

5 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ %

6

7 ΝΟΜΟΣ 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) βασικός νόμος για την ανακύκλωση (εναλλακτική διαχείριση) των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Οχήματα τέλους κύκλου ζωής Ελαστικά οχημάτων Λιπαντικά έλαια & συσκευασίες τους Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Υλικά εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

8 Εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών •ΣΣΕΔ – Ανακύκλωση (ΦΕΚ 391 Β/4.4.03) (65% ΕΕΑΑ, 35% ΚΕΔΚΕ) •Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΑΕ, ΚΕΠΕΔ (ΦΕΚ 391 Β/4.4.03) •ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΦΕΚ 1108 Β/ ) Αλλων Προϊόντων •Λιπαντικά Έλαια ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ (ΦΕΚ 905 Β/ ) •Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής ΕΔΟΕ Α.Ε (ΦΕΚ 907 Β / ) •Ηλ. Στήλες και Συσσωρευτές ΣΣΕΔΦΗΣΣ-ΑΦΗΣ (ΦΕΚ 1056 Β/ ) ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ (ΦΕΚ 1124 Β/ ) •Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ (ΦΕΚ 905 Β/ ) •Ελαστικά Οχημάτων ECO – ELASTIKA (ΦΕΚ 1145 Β/ ) Υλικά εκσκαφών, κατασκευών και κατεδάφισης-ΑΕΚΚ Έντυπο Υλικό

9 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΛΑΣΜΑ (99/31/ΕΚ, κυα 29407/3508/2002)
ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΛΑΣΜΑ (99/31/ΕΚ, κυα 29407/3508/2002) Αρθρο 7: “… σε χώρους υγειονομικής ταφής να πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία …” Μέχρι προς ταφή το 75% της ποσότητας του 1995 Μέχρι προς ταφή το 50% της ποσότητας του 1995 Μέχρι προς ταφή το 35% της ποσότητας του 1995

10 Ετήσιες ποσότητες παραγομένων ΑΣΑ και ποσότητες που μπορούν να διατεθούν απ’ ευθείας σε ΧΥΤΑ, ανά 100 τον/έτος ΑΣΑ παραγόμενα στο έτος αναφοράς 2006

11 Ποσότητες βιοαποδομησίμων προς εκτροπή (ΚΕΔΚΕ, ΙΤΑ-2007)

12 ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Πρώτα η ανακύκλωση και μετά … Βιολογική επεξεργασία - αερόβια (ανοικτή , κλειστή) - Αναερόβια (ξηρή, υγρή) ΜΒΤ-Μηχανική & Βιολογική επεξεργασία Θερμική επεξεργασία Ταφή σε ΧΥΤΥ

13 Μονάδες τελικής διάθεσης στην Ε.Ε.
εκ.τον/ετος Τοννοι/μον.,έτος ΘΕΡΜ. ΕΠΕΞ. 409 47,7 ΛΙΠΑΣΜΑΤ 1.800 18 10.000 Βιοαποδ. 11 Πράσινα 7 ΜΒΕ Λειτουργούν 80 8,5 Υπό κατασκ 43 13

14 Κλιματική αλλαγή; ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ 2007


Κατέβασμα ppt "Γενικές Αρχές Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google