Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντώνιος Μουντούρης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντώνιος Μουντούρης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αντώνιος Μουντούρης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Έκθεση για την Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Αντώνιος Μουντούρης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ LIFE 04 ENV/PT/716 ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’

2 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων
Έκθεση για την Ελλάδα Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Δυνατότητα Εφαρμογής Πρόοδος Εφαρμοζόμενα εργαλεία Περιορισμοί

3 Περιεχόμενα Έκθεσης Εφαρμογή της ΟΠΠ στην Ελλάδα
Σημαντικά Προϊόντα – Υπηρεσίες – Τομείς για την ΟΠΠ στην Ελλάδα Ανάλυση Ερωτηματολογίων Αποτελέσματα Ερευνητικών και Εθνικών Προγραμμάτων Οικονομική Ανάλυση Περιβαλλοντική Ανάλυση Κείμενα Στρατηγικής Η Άποψη των Ενδιαφερόμενων Φορέων

4 Εφαρμογή της ΟΠΠ στην Ελλάδα
Εφαρμογή μεμονωμένων εθελοντικών εργαλείων, όπως η οικολογική σήμανση (eco-label) και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS Εντοπισμός τομέων με στοιχεία καινοτομίας στην Ελλάδα και δυνατότητες εφαρμογής της ΟΠΠ, όπως ο τουρισμός και η βιομηχανία τροφίμων

5 Νομοθεσία για τα Προϊόντα
Καλύπτει τις φάσεις του σχεδιασμού, της παραγωγής, της διανομής, της χρήσης, της συντήρησης και της τελικής εναπόθεσης Περισσότερη έμφαση δίνεται στην παραγωγή και στην τελική εναπόθεση, ενώ η μικρότερη έμφαση δίνεται στην φάση της συντήρησης και στην φάση της διανομής

6 Σημαντικά Προϊόντα – Υπηρεσίες - Τομείς
Έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίων α) Εργαλεία σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων β) Δράσεις προώθησης της θεώρησης του Κύκλου Ζωής γ) Εργαλεία προσανατολισμένα στον καταναλωτή Ταυτότητα Έρευνας Ιδιωτικοί και Δημόσιοι φορείς, oι οποίοι παράγουν προϊόντα και προσφέρουν υπηρεσίες, σε τομείς όπως: τουρισμός, βιομηχανίες τροφίμων, χημικών, καλλυντικών, χαρτοβιομηχανία, τηλεπικοινωνίες και πληροφορική

7 Συμπεράσματα από τα Ερωτηματολόγια
Εργαλεία σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Φορολογικές ελαφρύνσεις για περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα Εφαρμογή περιβαλλοντικών συστημάτων - προτύπων Ο καταναλωτής ενδιαφέρεται για την περιβαλλοντική διάσταση Δράσεις προώθησης της θεώρησης του Κύκλου Ζωής Μικρή εμπειρία σε Αναλύσεις Κύκλου Ζωής Η νομοθεσία και ο καταναλωτής αποτελούν τους εξωτερικούς παράγοντες πίεσης για ένα οικολογικά σχεδιασμένο προϊόν Η καινοτομία και η καλύτερη ποιότητα του προϊόντος αποτελούν τους εσωτερικούς παράγοντες πίεσης Εργαλεία προσανατολισμένα στον καταναλωτή Περιβαλλοντικά φιλικές προμήθειες Οικολογική σήμανση Περιβαλλοντική δήλωση

8 Ερευνητικά και Εθνικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά προγράμματα Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων στον Τηλεπικοινωνιακό Τομέα / IPP-TEL Περιβαλλοντικά Φιλικές Προμήθειες σε Τοπικούς Φορείς της Μεσογείου / GREENMED Αειφόρος Κατασκευή στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα μέσω της ΟΠΠ / SUSCON Ερευνητικά Προγράμματα Αφορούν κυρίως μελέτες σχετικές με την ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων, την βασικότερη ερευνητική ανάλυση στα πλαίσια της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων Παραδείγματα Ανάλυση Κύκλου Ζωής κατά την παραγωγή μπύρας Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τον κύκλο ζωής ενός θερμοσιφωνικού συστήματος ηλιακής θέρμανσης νερού σε σύγκριση με ηλεκτρικά συστήματα και συστήματα φυσικού αερίου

9 Οικονομικά Δεδομένα Οικονομικοί Δείκτες Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
Κύκλος εργασιών Δείκτες παραγωγής Χρηματοδοτήσεις Εισαγωγές και εξαγωγές Με βάση τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα, ξεχώρισαν οι παρακάτω τομείς: Μεταποίηση (χημικά, τρόφιμα, καπνός, μεταλλικά προϊόντα, υφάσματα, καύσιμα, κ.α.) Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες Κατασκευές Τουρισμός Γεωργία

10 Περιβαλλοντικά Δεδομένα
Εκπομπές στο Περιβάλλον (European Pollutant Emission Register) Αέριες εκπομπές Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν ξεχώρισαν οι παρακάτω τομείς: Εγκαταστάσεις καύσης (παραγωγή CO2) (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή τσιμέντου) Εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων (υγρά απόβλητα) (σφαγεία, παραγωγή γάλακτος, γεωργικών προϊόντων) Παραγωγή ειδικών στερεών αποβλήτων (ΑΗΗΕ, συσκευασίες)

11 Δεδομένα Καινοτομίας Ελιά και Ελαιόλαδο Λάδια και Λιπαντικά
3η παραγωγός χώρα παγκοσμίως 2200 ελαιοτριβεία σε όλη της Ελλάδα Λάδια και Λιπαντικά Αναγέννηση λιπαντικών Καταλυτική υδρογόνωση Στρώματα ύπνου Τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης αναπτύχθηκαν με πρωτοβουλία της Ελλάδας Το οικολογικό σήμα έχει απονεμηθεί σε 14 προϊόντα στρωματοποιίας

12 Εθνική Στρατηγική Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη
ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002 Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Ελληνική Κυβέρνηση, Δεκέμβριος 2004 (Νόμος 1931/2004) Εθνική Στρατηγική για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων ΥΠΕΧΩΔΕ (Νόμος 2939/2001) Συσκευασίες, ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, Λιπαντικά, Ελαστικά, Μπαταρίες, ΑΕΚΚ, Έντυπο υλικό

13 Η Άποψη των Ενδιαφερόμενων Φορέων
Συναντήσεις των Ενδιαφερόμενων Φορέων 1η συνάντηση: Αθήνα, Ξενοδοχείο Grecotel 2η συνάντηση: Καμάρι Βοιωτίας, Εγκαταστάσεις ΤΙΤΑΝ Συμμετέχοντες: ΥΠΕΧΩΔΕ,ΕΒΕΑ, INTRACOM, ΒΙΒΕΧΡΩΜ, GRECOTEL, INTERSYS, TITAN, ΜΕΛ, CYCLON Βασικά σημεία Οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή περιβαλλοντικών σχεδίων Διαρκή ενημέρωση για τις αλλαγές στη περιβαλλοντική νομοθεσία Μετάβαση από τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης στις περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες Κενό στα συστήματα παρακολούθησης


Κατέβασμα ppt "Αντώνιος Μουντούρης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google