Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων με βάση τον Κύκλο Ζωής ELINA (LIFE10 ENV/GR/606) Στόχοι & Δράσεις Μιχάλης Παχνός Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ Δ/νση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

2 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Περιοχή υλοποίησης Ελλάδα & Ιταλία Προϋπολογισμός Συνολικό budget έργου: 2.252.000 € Επιλέξιμο budget έργου: 2.000.000 € 50% επιδότηση από EC: 1.000.000 € Διάρκεια 01.09.2011 – 31.08.2014 (36 μήνες) Συμμετέχοντες Δικαιούχοι 1.CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (συντονιστής) 2.ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 3.ΑΝΕΚ

3 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Υφιστάμενη κατάσταση:  Η παραγωγή των πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων (ΠΑΚ) πραγματοποιείται από ετερόκλιτες και γεωγραφικά απομακρυσμένες πηγές (βιομηχανίες, ένοπλες δυνάμεις, πλοία)  Υπολογίζεται ότι πάνω από 200.000 tn ΠΑΚ παράγονται στην Ελλάδα ετησίως  Περιορισμένη συστηματική καταγραφή πηγών, ποσοτήτων και ποιοτικών χαρακτηριστικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  Μεμονωμένα στοιχεία παραγομένων ΠΑΚ υπάρχουν κυρίως σε μεγάλους φορείς (οργανισμοί λιμένων, βιομηχανίες κτλ)  Τα ΠΑΚ συχνά αναμειγνύονται με αλλά ρεύματα οργανικών αποβλήτων (π.χ. απόβλητα λιπαντικά έλαια) επηρεάζοντας αρνητικά την ποιοτική αναγέννηση και των 2 ρευμάτων

4 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Κύριες δραστηριότητες:  Καταγραφή πηγών, ποσοτήτων και χημικής σύστασης των ΠΑΚ που παράγονται στην Ελλάδα  Επιδεικτική πιλοτική εφαρμογή διαλογής στην πηγή, συλλογής και μεταφοράς ΠΑΚ  Ανάπτυξη σημαντικών δραστηριοτήτων διάδοσης του έργου Αναμενόμενα αποτελέσματα:  Έρευνα νομοθεσίας και θεσμικών υποχρεώσεων  Κατάλογος των πηγών και των ποσοτήτων ΠΑΚ στην Ελλάδα  Κατάλογος των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης ΠΑΚ  Χημική ανάλυση ΠΑΚ από 166 πηγές  Διαχείριση 1.660 tn ΠΑΚ  Διαλογή στην πηγή ΠΑΚ σε δύο επιβατηγά πλοία  Οδηγός βιώσιμης διαχείρισης ΠΑ (Green practice guide)  Δραστηριότητες διάδοσης στην Ελλάδα και την Ιταλία

5 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα

6 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Action 1 Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου Περιλαμβάνει: 1.Συνολική και επιμέρους ανά εταίρο διαχείριση του έργου 2.Παρακολούθηση και έλεγχος (monitoring indicators) 3.Εκθέσεις Προόδου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4.Έκδοση Layman’s report 5.Εξωτερικός έλεγχος

7 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Action 2 Καταγραφή, έλεγχος και ανασκόπηση όλων των πηγών ΠΑΚ Περιλαμβάνει: 1.Ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας 2.Κατάλογος πηγών, εγκαταστάσεων και ποσοτήτων ΠΑΚ στην Ελλάδα 3.Χημική ανάλυση δειγμάτων για την ταυτοποίηση της χημικής σύνθεσης και των ειδών αποβλήτων που περιέχονται στα ΠΑΚ (166 αναλύσεις)

8 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Action 3 Πιλοτική εφαρμογή συλλογής ΠΑΚ Περιλαμβάνει: 1.Πιλοτική διαχείριση στην πηγή 1.600 τόνων ΠΑΚ από διάφορα σημεία ανά την Ελλάδα 2.Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή σε 2 επιβατικά πλοία της ΑΝΕΚ

9 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Action 4 Διαμόρφωση στρατηγικής για τη βιώσιμη διαχείριση των ΠΑΚ Περιλαμβάνει: 1.6 συναντήσεις / forum με εμπλεκόμενους φορείς στη παραγωγή και διαχείριση ΠΑΚ 2.Κατάλογος υφιστάμενων υποδομών επεξεργασίας ΠΑΚ 3.“Green Practice Guide” - Οδηγός πράσινων πρακτικών διαχείρισης ΠΑΚ

10 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Action 5 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού Περιλαμβάνει: 1.Βάση δεδομένων ενδιαφερομένων στη διαχείριση ΠΑΚ 2.website (www.elina.org.gr) και 12 e-newsletterswww.elina.org.gr 3.2 Δελτία Τύπου και 2 συνεντεύξεις Τύπου 4.10.000 leaflets και 2.000 poster 5.2 ενημερωτικές εκδηλώσεις με τα τελικά αποτελέσματα 6.Δικτύωση με παρεμφερή συγχρηματοδοτούμενα έργα LIFE 7.After-LIFE Communication Plan 8.Πινακίδες έργου (Notice Boards)

11 ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "ELINA (LIFE10/ENV/GR/606) 5ο stakeholder Forum (25.04.2014) – ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Ολοκληρωμένη Πράσινη Διαχείριση Πετρελαιοειδών Αποβλήτων και Καταλοίπων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google