Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

15 Απριλίου 2005 Life Cycle Assessment (LCA) as a Decision Support Tool for the ecoproduction of olive oil ECOIL LIFE 04/ENV/GR/000110 Πολυτεχνείο Κρήτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "15 Απριλίου 2005 Life Cycle Assessment (LCA) as a Decision Support Tool for the ecoproduction of olive oil ECOIL LIFE 04/ENV/GR/000110 Πολυτεχνείο Κρήτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 15 Απριλίου 2005 Life Cycle Assessment (LCA) as a Decision Support Tool for the ecoproduction of olive oil ECOIL LIFE 04/ENV/GR/000110 Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Κων/νος Γεωργίου Φυσικός Περιβάλλοντος

2 15 Απριλίου 2005 ECOIL Στόχοι του προγράμματος ●Σχεδιασμός και η εφαρμογή Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) της παραγωγής ελαιολάδου σε δύο χώρες της Μεσογείου, την Ελλάδα, την Ισπανία και πιθανώς την Κύπρο ●Ανάπτυξη κατάλληλων συντελεστών για κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ●Καθορισμός επιδράσεων στην ποιότητα του τελικού προϊόντος, επιπτώσεις στο περιβάλλον και το λειτουργικό κόστος Διάρκεια : 24 μήνες Προϋπολογισμός: 839.575 € Συμμετοχή της Ε.Ε.: 419.787 €

3 15 Απριλίου 2005 ECOIL Δραστηριότητες του Προγράμματος (1/2) Οι δράσεις για την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνουν: ●Ανάλυση της εθνικής, Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και προτύπων τα οποία αφορούν στην εφαρμογή της ΑΚΖ σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες ●Καθορισμός και αξιολόγηση των πρακτικών καλλιέργειας των ελαιόδενδρων, των διαδικασιών παραγωγής ελαιολάδου, των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων και της εμπορίας του ελαιολάδου στις υπό εξέταση περιοχές ●Ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας ΑΚΖ ●Εφαρμογή της μεθοδολογίας ΑΚΖ σ ε 3 περιοχές (Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος) ●Αξιολόγηση των στοιχείων της απογραφής του κύκλου ζωής για κάθε περιοχή

4 15 Απριλίου 2005 ECOIL Δραστηριότητες του Προγράμματος (2/2) ●Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε περίπτωση με τη χρήση κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών ●Καθορισμός των μειονεκτικών σημείων κάθε διαδικασίας και βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής με πιθανή υιοθέτηση επανασχεδιασμού ή τροποποιήσεων της παραγωγικής διαδικασίας, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο ●Ανάπτυξη κατάλληλου τεχνικού εγχειριδίου το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις, μέτρα, κατευθυντήριες οδηγίες και προδιαγραφές για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του ελαιολάδο υ ●Διάχυση της προόδου και των αποτελεσμάτων του έργου ●Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όλους όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή ελαιολάδου

5 15 Απριλίου 2005 ECOIL Παρούσα Φάση του Προγράμματος (1/2) ● Δράση 1 : Καταγραφή και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης σε Ελλάδα, Ισπανία και Κύπρο (Ολοκληρώθηκε)  Απογραφή της ισχύουσας νομοθεσίας  Σύνταξη και αποστολή ερωτηματολογίων που αφορούν σε όλη τη παραγωγική διαδικασία (καλλιεργητές ελαιοδέντρων, ελαιοτριβεία, συσκευαστές)  Επεξεργασία απαντήσεων  Συλλογή επιτυχημένων εφαρμογών της ΑΚΖ σε άλλα γεωργικά ή βιομηχανικά προϊόντα (βιβλιογραφία)  Ταξίδι σε Ισπανία (site-visit)

6 15 Απριλίου 2005 ECOIL Παρούσα Φάση του Προγράμματος (2/2) ● Δράση 2 : Ανάπτυξη της μεθοδολογίας ΑΚΖ (εν εξελίξει)  Ανάλυση όλων των σταδίων της μεθοδολογίας ΑΚΖ (αρχές, στάδια)  Καθορισμός των εκπομπών και των απαιτήσεων σε ενέργεια για το υπό εξέταση σύστημα  Ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των διαφόρων παραμέτρων κατά την ΑΚΖ

7 15 Απριλίου 2005 ECOIL Συνεισφορά στην προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων ●Η παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί σημαντική παραγωγική δραστηριότητα στον Ελληνικό χώρο και στις χώρες της Μεσογείου ●Μεγάλες ποσότητες υγρών και στερεών αποβλήτων ●Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όχι μόνο λόγω των παραγόμενων αποβλήτων αλλά και από άλλα στάδια της παραγωγής (χρήση ενέργειας, νερού, φυτοφαρμάκων, κτλ) ●Εντοπισμός των παραμέτρων που είναι υπεύθυνες για τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μέσω της ΑΚΖ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ● Προώθηση βιώσιμων μεθόδων παραγωγής υψηλής ποιότητας ελαιολάδου με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον περιλαμβάνοντας την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων

8 15 Απριλίου 2005 ECOIL Συνεισφορά στις πολιτικές της Ε.Ε και της Ελλάδας ●Προώθηση της εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) για την παραγωγή ελαιολάδου ●Πρόληψη στην παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων – Μείωση ρυπαντικού φορτίου ●Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων – Μείωση επικινδυνότητας ●Πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή και διακίνηση ελαιολάδου ●Προώθηση της εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ●Ανάπτυξη – Εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών

9 15 Απριλίου 2005 ECOIL Στοιχεία Επικοινωνίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιώργος Παπαδάκης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης Τηλ. 28210.37316 Fax. 28210.37541 Email: gpap@dpem.tuc.gr


Κατέβασμα ppt "15 Απριλίου 2005 Life Cycle Assessment (LCA) as a Decision Support Tool for the ecoproduction of olive oil ECOIL LIFE 04/ENV/GR/000110 Πολυτεχνείο Κρήτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google