Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΠΑΝ ΙΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΠΑΝ ΙΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΠΑΝ ΙΙ

2 ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας Τόνωση της εξωστρέφειας Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών  ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

3 «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009» ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009 ΤΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» ΔΡΑΣΕΙΣ: Ενίσχυση/δημιουργία επιχειρήσεων σε τομείς όπως: • διαχείριση ή/και αξιοποίηση αποβλήτων • ανάκτηση υλικών • ανακύκλωση • απορρύπανση

5 «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ • Προσανατολισμός επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διαχείριση / εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων • Τόνωση επιχειρηματικότητας στον τομέα της απορρύπανσης βιομηχανικών αποβλήτων • Βελτίωση περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων • Κάλυψη ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων • Επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας στην αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών • Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

6 «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ € 60εκ. € 30εκ. € 300.000 – € 3εκ. 30-60% (ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης) ΓΓΒ

7 «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Νέες ή υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες μεταποιητικές Επιχειρήσεις • Νομική μορφή: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. • Τομείς Δραστηριοποίησης: - Επεξεργασία λυμάτων - Συλλογή, επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών - Εξυγίανση & άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

8 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2009» • Συλλογή βιομηχανικών αποβλήτων & ειδικών ρευμάτων υλικών •Μεταφορά βιομηχανικών αποβλήτων & ειδικών ρευμάτων υλικών • Μεταφόρτωση βιομηχανικών αποβλήτων & ειδικών ρευμάτων υλικών •Προσωρινή αποθήκευση βιομηχανικών αποβλήτων & ειδικών ρευμάτων υλικών • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων & ειδικών ρευμάτων υλικών

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων ΔΡΑΣΕΙΣ: •Διαχείριση, ανακύκλωση, διάθεση αποβλήτων • Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων • Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων & διαδικασιών • Ανάκτηση / εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτινων πόρων • Ενσωμάτωση προτύπων

10 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ • Μείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μεταποιητικών επιχειρήσεων • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών • Βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων • Συμμόρφωση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα • Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

11 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ € 60εκ. € 30εκ. € 30.000 – € 200.000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DE MINIMIS ΕΦΕΠΑΕ

12 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες μεταποιητικές κατά κύριο λόγο Επιχειρήσεις • Νομική μορφή: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009»

13 ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ • Γενικά: 50% • Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων: 60% • Πυρόπληκτες & σεισμόπληκτες περιοχές: 60% «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009»

14 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Τυπογραφική Επιχείρηση που επιθυμεί: • τη μείωση της ηχορύπανσης, της εκπομπής σκόνης & σωματιδίων •την αντικατάσταση χημικών μέσων και ουσιών από άλλα φιλικά προς το περιβάλλον •Εισαγωγή οικο-καινοτόμων διαδικασιών στην διαδικασία εκτύπωσης ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ) Εάν η ίδια επιχείρηση ή κάποια άλλη επιθυμεί: • να συλλέξει τις επιστροφές του χάρτου με σκοπό την παραγωγή και αξιοποίηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

15 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βιομηχανία παραγωγής κονσερβών, η οποία επιθυμεί: •τη μείωση των παραγόμενων υπολειμμάτων, •εξοικονόμηση ενέργειας, ύδατος. Επιλέξιμες ενέργειες: βελτιστοποίηση απόδοσης μηχανημάτων, μείωση θορύβου, αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός του εργοταξίου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ίδια ή κάποια άλλη επιχείρηση που επιθυμεί: •τη συλλογή των αποβλήτων των ομοειδών του κλάδου της με σκοπό τη διαχείριση και αξιοποίηση τους ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009» Ενίσχυση μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ

17 ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, λόγω της λειτουργίας σε οργανωμένους χώρους και της συνεπαγόμενης ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας • Αντιμετώπιση των οχλήσεων που προκαλούν μεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές • Αντιμετώπιση λειτουργικών/διαδικαστικών προβλημάτων των μεταποιητικών επιχειρήσεων «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009»

18 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ € 16εκ. € 8εκ. € 30.000 – € 300.000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DE MINIMIS ΓΓΒ

19 ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ • Γενικά: 50% • Νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων: 60% • Πυρόπληκτες & σεισμόπληκτες περιοχές: 60% «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009»

20 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές κερδοφόρες επιχειρήσεις που έχουν 3 χρόνια λειτουργίας και 3 δημοσιευμένους ισολογισμούς • Δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης ή υποστηρίζουν μεταποιητικές επιχειρήσεις • Προτίθενται να μετεγκατασταθούν σε συγκεκριμένες οργανωμένες, οριοθετημένες και θεσμοθετημένες περιοχές «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009»

21 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ • Προμήθεια & εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού • Ανέγερση νέων και επέκταση / διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου • Ειδικές εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009»

22 ΑΫΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ • Ενέργειες μετεγκατάστασης • Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης στο πρόγραμμα • Μελέτες για εγκατάσταση μηχανημάτων • Έκδοση άδειας λειτουργίας ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009»

23 ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 20/07/2009 1 ος ΓΥΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 23/09/2009 – 20/11/2009 1 η ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 20/07/2009 – 22/9/2009


Κατέβασμα ppt "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΠΑΝ ΙΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google