Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Ελευσίνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Ελευσίνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Ελευσίνα

2 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Συνεργεία, κινητός ΣΜΑ Δημοτικό Κέντρο Ανακύκλωσης
ΚΔΑΥ συσκευασιών

3 Ελευσίνα-Χωροθέτηση δράσεων
Απορριμματοφόρα και Κινητός ΣΜΑ στα συνεργεία του Δήμου Για τα βιοαποδομήσιμα οικιακά Δημοτικό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ), στο χώρο των ανενεργών λατομείων Για τα ογκώδη οικιακά και τις ανακυκλώσεις μέσω των συστημάτων ΚΔΑΥ για τα υλικά συσκευασίας, σε βιομηχανική περιοχή ΕΟ Ελαιουργική (προσωρινά) : χαρτόνι και έντυπο υλικό

4 Περιγραφή της Ελευσίνας
Πληθυσμός (απογρ =25.863) Εκταση 20 τ.χλμ 1/3 κατοικία 1/3 βιομηχανία-βιοτεχνία-χονδρεμόριο 1/3 στρατιωτικές εγκαταστάσεις Οικογένειες Καταστήματα Συνεργεία (αυτοκίνητα, ξυλουργεία) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΑ Κάδοι βιοαποδ. 550 (450 κατοικία +100 βιομ.) Κάδοι οικιακ. λιπασματ. 350 Κάδοι ανακύκ.συσκευασ. 350 Κάδοι ογκωδών (7 m3) 100 (skippers) Οχήματα συλλογής ΑΣΑ 3 για κατοικία 1 για βιομηχανία 1 press-container 1 για ανακύκ.συσκευασιών 1 για κάδους ογκωδών (7 m3)

5 Κανονισμός Καθαριότητας
Απόφαση ΔΣ Ελευσίνας – 114/05 ΟΤΑ-υποχρεούται ΟΤΑ-δύναται Κάτοχος Αποβλήτων 1 – ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1.1 Συνήθη οικιακά απόβλητα διατροφής και διαβίωσης 1.2 Ογκώδη Οικιακά 1.3 Ηλεκτρικές-Ηλεκτρονικές συσκευές 1.4 Κηπευτικά ΕΞΩΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2.1 Συσκευασίες καταστημάτων 2.2 Προϊόντα καθαριότητας δημοτικών χώρων 2.3 Εγκαταλελειμένα οχήματα ΕΙΔΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 3.1 Απόβλητα επαγγελματικών δραστηριοτήτων 3.2 Υλικά από εκσκαφές, κατεδαφίσεις 3.3 Απόβλητα μη μεταφερόμενα δια συνήθων μέσων ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 3 - ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

6 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης με τα οποία έχει συμβληθεί ο Δήμος Ελευσίνας
Απόβλητα Συστήματα Συμβάσεις ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Συσκευασίες - ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΣ 115/05 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ηλεκτρικών και Ηλεκτρικών συσκευών-ΑΗΗΕ Α.Ε. ΔΣ 476/05 ΟΤΚΖ και εγκαταλελειμένα οχήματα ΕΔΟΕ Α.Ε.  ΔΣ 519/05 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών-ΣΣΕΔΦΗΣΣ-ΑΦΗΣ ΔΣ 530/05 Συσσωρευτών - ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. ΔΣ 130/07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ - ΑΛΕ Συσκευασίες λιπαντικών - ΚΕΠΕΔ Α.Ε. ΔΣ 304/04 Λιπαντικών Ελαίων-ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Παλαιών ελαστικών - ECO-ELASTIΚA Υλικά εκσκαφών,κατασκευών και κατεδαφίσεων-AEKK

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΟΧΟΣ Mέχρι 2004

8 Ρεύματα ΑΣΑ στην Ελευσίνα
Λοιπά ανακυκλώσιμα Τοπικά σημεία συλλογής εντός της πόλης Συγκέντρωση στο Κέντρο Ανακύκλωσης Παράδοση στα συστήματα για ανακύκλωση ΑΛΕ- χρησιμ. ορυκτέλαια μόνο των δημοτικών οχημάτων ΑΗΗΕ- ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές Αλκαλικές μπαταρίες Μπαταρίες και συσσωρευτές μόνο των δημοτικών οχημάτων Ελαστικά οχημάτων ΟΤΚΖ- εγκατ. Οχήματα Επικίνδυνα οικιακά Τηγανέλαια Μελάνια εκτυπωτών Βιοαποδομήσιμα Πράσινοι κάδοι οικιακή λιπασματοποίηση Συσκευασίες Μπλέ κάδοι Χαρτί Χαρτόνι Πλαστικά Μέταλλα Γυαλί Έντυπο υλικό Ογκώδη οικιακά Κάδοι των 7 κ.μ. (Skippers) Έπιπλα Πράσινο-κλαδιά Αδρανή-μπάζα

9 Ημερήσια ΑΣΑ – mt/month Βιοαποδομήσιμα+Συσκευασίες

10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – mt/month

11 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – mt/y

12 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ - mt/month

13 Ογκώδη οικιακά-Μηνιαία διακίνηση

14 ΟΓΚΩΔΗ –ετήσια διακίνηση
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΣΔΚΝΑ Καύσιμα εργατικά ΕΣΔΚΝΑ ΔΗΜΟΣ ΕΣΔΚΝΑ καύσιμα ΔΗΜΟΣ

15 Σύνολο αποβλήτων σε kg/cap, day
1,37

16 Σύνολο αποβλήτων σε kg/cap, year
540

17 Σύνολο Αποβλήτων σε mt/y

18 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΑΣΑ σε tpy 2010 2011 2012 2013 ΧΥΤΑ ΑΝΑΚ Βιοαποδομήσιμα 9.518 Οικιακή Λιπασ. 400 Συσκευασίες 2.868 Εντυπο Υλικό+Χαρτόνι 30 Κλαδιά 170 Ογκώδη 3.478 Μπάζα-ΑΕΚΚ 2.236 Ειδικά ΑΣΑ* 70 ΣΥΝΟΛΟ 13.066 5.704 Ανακύκ. % 30% *ΑΗΗΕ, μπαταρίες, ΑΛΕ, ελαστικά οχημάτων, ΟΤΚΖ, κλπ προς ανακύκλωση

19 Κινητός ΣΜΑ για βιοαποδομήσιμα

20 Οικιακή λιπασματοποίηση και υλικά συσκευασίας
Οικιακή λιπασματοποίηση και υλικά συσκευασίας

21 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ-μπλε κάδοι

22 Τεμαχισμός κλαδιών και λιπασματοποίηση
ECOPOD: βιοαποδομήσιμα+κουτσουλιές+πράσινο

23 Τεμαχισμός Ογκωδών

24 Τεμαχισμός και Κοσκίνισμα Ογκωδών
D>20 mm D<20 mm

25 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ – ΑΕΚΚ

26 Κοσκίνισμα Αδρανών 20 mm<D<250 mm D<20 mm D>250 mm

27 Βασικοί κανόνες για τους δημότες-1
Βιοαποδομήσιμα Οικιακά (Ζυμώσιμα, Οργανικά): οι τροφές και τα ρυπασμένα χαρτιά κουζίνας και τουαλέτας μέσα σε κλειστές σακούλες στους πράσινους κάδους. Υλικά Συσκευασίας : Ξεχωρίζουμε τις συσκευασίες (χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα) από το σπίτι και τις αποθέτουμε στους μπλε κάδους. Ογκώδη Οικιακά (έπιπλα, κλαριά): Δεν τα αφήνουμε στο πεζοδρόμιο και δίπλα στους πλαστικούς κάδους, αλλά μόνο μέσα στα Skippers. Μπάζα: Απαγορεύεται αυστηρά να αφήνουμε μπάζα στα πεζοδρόμια ή να τα ρίχνουμε στους κάδους (μικρούς και μεγάλους), γιατί καταστρέφουν την ανακύκλωση. Ολοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν κάθε οικοδομική εργασία στο Δήμο. Το πρόστιμα για μη δήλωση οικοδομικών εργασιών είναι μέχρι 500 Ευρώ. Ολοι είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα μπάζα σε εργολάβους. Το πρόστιμο για παράνομη διάθεση των μπάζων είναι μέχρι 1000 ΕΥΡΩ. Μέχρι 5 τσουβάλια μπάζα το μήνα είναι δεκτά στο Κέντρο Ανακύκλωσης.

28 Βασικοί κανόνες για τους δημότες-2
Σημεία Ανακύκλωσης Ηλεκτρικές –ηλεκτρονικές συσκευές: στα καταστήματα, στα σχολεία και στο Κέντρο Ανακύκλωσης Μπαταρίες : στα καταστήματα, στα σχολεία και στο Κέντρο Ανακύκλωσης Εντυπο Υλικό (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία): στην Ελαιουργική και στα σχολεία Τηγανέλαια οικιών: στα Συνεργεία του Δήμου και στο Κέντρο Ανακύκλωσης

29 Βασικοί κανόνες για τους επαγγελματίες
Ο Δήμος συλλέγει μόνο τα απόβλητα της ημερήσιας διατροφής και διαβίωσης καθώς και τις καθαρές συσκευασίες των καταστημάτων. Οι επαγγελματίες πρέπει μόνοι τους να διαθέτουν τα απόβλητά τους. Ο Δήμος προσφέρει δωρεάν τις ακόλουθες λύσεις. Τα υπολείμματα κρεάτων και ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων, στους κάδους μπροστά από τα συνεργεία. Μεταλλικά και πλαστικά απόβλητα των συνεργείων στο Κέντρο Ανακύκλωσης.

30 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρόγραμμα Πόρτα-Πόρτα (Door-to-Door)
Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης του κοινού Πρόγραμμα ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία Ογκώδη σε RDF Μετατροπή τόνων/έτος ογκωδών σε RDF από βιομάζα (ΑΠΕ) για να υποκαταστήσει ορυκτά καύσιμα και τόνων/έτος ΑΕΚΚ σε αξιοποιήσιμα κλάσματα. LIFE +, environment Πιλοτική εφαρμογή σε 1500 οικογένειες του συστήματος PAYT Μείωση αποβλήτων, μείωση τελών. ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ Εφαρμογή μεθόδου λιπασματοποίησης.

31 Οφέλη του προγράμματος
Περιβάλλον Χθες % των ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ Αύριο 8% των ΑΣΑ σε ΧΥΤΥ Κόστος Χθες Ευρώ/τόνο Σήμερα Ευρώ/τόνο Εξοικονόμηση τόνοι/έτος φυσικές πρώτες ύλες. Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά τόνοι/έτος ισοδυνάμου CO2. Μείωση του κόστους τελικής διάθεσης κατά Ευρώ/έτος

32 ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
GWh/y CO2-t/y ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 Ανακύκλωση των ΑΣΑ 28.380 Μείωση κυκλοφορίας -30% 9.308 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤAN.ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1,56 2.238 Δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι-25% 1,00 Δημόσια κτίρια-30% 0,56 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 36,7 15.277 Ογκώδη οικιακά 31,4 Βιοαποδομήσιμα 5,3 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2-t/y 55.203 Η πράσινη ενέργεια των 36,7 GWh/y είναι ισοδύναμη προς -το 75% της κατανάλωσης για τον φωτισμό των Κ.Χ., και -3 εκατ. Λίτρων Diesel, τα οποία αρκούν για θέρμανση οικιών


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Ελευσίνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google