Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα LIFE10 ENV/GR/605 Όλγα Σκιάδη, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα LIFE10 ENV/GR/605 Όλγα Σκιάδη, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα LIFE10 ENV/GR/605 Όλγα Σκιάδη, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ

2 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (2010) Παραγωγή απορριμμάτων 12% Ανακύκλωση μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης 88% Υπόλοιπα σύμμεικτα απορρίμματα 20% Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης RDF ΚΟΜΠΟΣΤ 80% ΧΥΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

3 ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΣΤΟΧΟΙ βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα):τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων • ΣΤΟΧΟΣ:ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5% 2015 10% 2020 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΧΥΤΑ 35 €/t (2014) + 5 €/έτος έως 60€/t Ν.4042/2012 (EU 2008/98/EC) ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙ- ΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ π.χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

4 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

5 ΟΦΕΛΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου CO 2, CH 4. • Λιγότεροι ΧΥΤΑ - Μικρότερες ποσότητες αποβλήτων προς ταφή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ • Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) υψηλής ποιότητας σε αντικατάσταση του εισαγόμενου (100.000t/έτος προς 100€/t) • Αποφυγή ειδικού τέλους ταφής (35-60€/t) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ • Οικονομική και Ασφαλής Διαχείριση των αποβλήτων • Θέσεις εργασίας ΟΦΕΛΗ

6 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

7 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1 η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ: ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΓΚΑΖΙ: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

8 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Μικροί κάδοι των 7 ή 10lt & βιοδιασπώμενες σακούλες Κάδοι των 30 ή 50lt & βιοδιασπώμενες σακούλες Εξωτερικοί κάδοι των 660 lt /1100 lt Ομαδική Συλλογή

9 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (1) 1 η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ: ΜΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΚΑΛΗ: ΧΑΜΗΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

10 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2) 4 η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: ΥΨΗΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 3 η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΚΑΣΤΡΙ: ΥΨΗΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

11 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Μικροί κάδοι των 10lt & βιοδιασπώμενες σακούλες Εξωτερικοί Κάδοι 30 ή 50lt για μονοκατοικίες εντός οικόπεδου 120,240 ή 360lt για συγκροτήματα κατοικιών εντός ή εκτός οικόπεδου Συλλογή πόρτα - πόρτα

12 •ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ •ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ •ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΔΟΙ •ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ •ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ •ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ •ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, κ.α.) •ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ •ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

13 Εξωτερικοί κάδοι σε μονοκατοικίες Κάδοι σε συγκρότημα κατοικιών ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14 Κάδοι των 30 lt έξω από τις κατοικίες Αποκομιδή από αποκλειστικά οχήματα (συνεχής παρακολούθηση μέσω GPS) και εκπαιδευμένο προσωπικό ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

15 Παραλαβή και απομάκρυνση προσμίξεων Τροφοδοσία βιοαποβλήτων ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

16 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

17 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ, κ.α.) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ECOLABEL) ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠ (ISO17025) ΚΟΜΠΟΣΤ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ •ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ • ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

18 www.biowaste.gr facebook.com/athensbiowaste


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογή της διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή σε Αθήνα και Κηφισιά Η 1 η πιλοτική στην Ελλάδα LIFE10 ENV/GR/605 Όλγα Σκιάδη, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google