Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IR RELEASE 6Μ 2012 30 Αυγούστου 2012 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IR RELEASE 6Μ 2012 30 Αυγούστου 2012 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IR RELEASE 6Μ 2012 30 Αυγούστου 2012 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική αλυσίδα οικονομικής μόδας και οικιακού εξοπλισμού, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ένδυσης – υπόδησης για ολόκληρη την οικογένεια, πάντα με την άριστη σχέση τιμής – μόδας – ποιότητας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σημαντικές παρατηρήσεις στη σελίδα 2 Βασικά στοιχεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ • Ισχυρό δίκτυο «Οικονομικής Μόδας» με 90 καταστήματα σε 3 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, • Επώνυμο προϊόν υψηλής αναγνωρισιμότητας, • Ηγετική θέση στην οικονομική μόδα, • Ιδιόκτητη εφοδιαστική αλυσίδα, • Υπερσύγχρονο κέντρο logistics. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 6Μ 2012 Σελίδα 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 Βασικά Μεγέθη & Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Επενδυτικοί αριθμοδείκτες υπολογισμένοι με τρέχοντα αριθμό μετοχών (26.262.660) & τιμή μετοχής € 0,040 (τιμή μετοχής 27/08/2012). 34,3% Ελεύθερη Διασπορά Χατζηιωάννου ΑΒΕΕ Ιδιώτες Επενδυτές Οικ. Χατζηιωάννου Θεσμικοί Επενδυτές •Η συνεχιζόμενη καθίζηση της κατανάλωσης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας, της κρίσης χρέους καθώς και του κλίματος υψηλής αβεβαιότητας που επικρατεί στην χώρα μας, χαρακτήρισαν και το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων – υποδημάτων στην Ελλάδα παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 22,3%. •Επιπλέον, και σε επιβάρυνση της ανωτέρω περιγραφόμενης κατάστασης, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012 η έδρα της Εταιρίας στην Ανθούσα Αττικής, δέχθηκε εμπρηστική επίθεση από αγνώστους, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τόσο τα κεντρικά γραφεία, όσο και οι αποθήκες της, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την δραστηριότητα της Εταιρίας τους επόμενους μήνες. Τα εμπορεύματα και ο πάγιος εξοπλισμός που βρίσκονταν στην αποθήκη και τα γραφεία της Εταιρίας ήταν ασφαλισμένα στο πλαίσιο της συνήθους πολιτικής ασφάλισης της εταιρείας, ενώ κατά το παρόν χρονικό διάστημα υπάρχει συνεργασία με τις εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να πιστοποιηθεί το ύψος των ζημιών και να προχωρήσει η καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων το συντομότερο δυνατόν. •Το ύψος των ως άνω ζημιών, όπως προκύπτουν από τα βιβλία της Εταιρίας ανήλθαν στο επίπεδο των € 12.180 χιλ., με το σύνολο των ενδεχόμενων αποζημιώσεων, όπως απεικονίζονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια να διαμορφώνεται σε € 9.969 χιλ. περίπου. Τονίζεται ότι όπως προβλέπεται από το Νόμο, επειδή μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου 2012, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε εκδώσει το σχετικό πόρισμα ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν σχηματίσει προβλέψεις είσπραξης των ασφαλιστικών αποζημιώσεων. •Να σημειωθεί ότι μετά από την από 30/06/2012 σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και το από 30/06/2012 προσύμφωνο πώλησης απεφασίσθη η πώληση της Ρουμανικής θυγατρικής SPRIDER STORES SRL στην εταιρία NAQUA INVESTMENTS LTD., η οποία εδρεύει στην Κύπρο και εξειδικεύεται στην λιανική εμπορία ενδυμάτων – υποδημάτων στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Το τίμημα ανήλθε στο επίπεδο των € 640.000,00. •Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 30,0% και ανήλθε σε € 41.261 χιλ. έναντι € 58.968 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην μείωση των πωλήσεων συνοψίζονται αφενός στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, όπως αυτές έχουν περιγραφεί παραπάνω καθώς και στην προσωρινή έλλειψη εμπορευμάτων από το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας, λόγω της πυρκαγιάς. •Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 20.297 χιλ. έναντι € 32.368 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 37,3%. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 49,1% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 54,9% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η συμπίεση του μικτού περιθωρίου πέραν της ανωτέρω μείωσης του κύκλου εργασιών αποδίδεται επίσης στις συνεχόμενες προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα μέσω των εκπτώσεων που διενεργήθηκαν κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και της ανταγωνιστικότητας. •Τα ενοποιημένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 13.533 χιλ. έναντι ζημιών € 773 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011. Να σημειωθεί ότι τα ενοποιημένα EBITDA έχουν επηρεαστεί κατά € 8.198 χιλ. από ζημίες λόγω καταστραφέντος αποθέματος από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου, οι οποίες παρουσιάστηκαν στον λογαριασμό «Άλλα Έξοδα» ενώ όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. •Σημειωτέο ότι τα συνολικά έξοδα του Ομίλου, προ αποσβέσεων, κατά το πρώτο εξάμηνο 2012 ανήλθαν σε € 24.866 χιλ. από € 34.082 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011, μειωμένα κατά 27,0%, επιβεβαιώνοντας έτσι τις συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης για τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στην τρέχουσα χρήση. •Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 25.061 χιλ. έναντι ζημιών € 8.412 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2011. Τονίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί και με ποσό € 3.982 χιλ. που αφορά ζημίες από καταστροφή παγίων, που προέκυψε λόγω της πυρκαγιάς της 13ης Φεβρουαρίου, παρουσιάζεται στον ομώνυμο λογαριασμό ενώ όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν σχηματισθεί προβλέψεις είσπραξης των σχετικών ασφαλιστικών αποζημιώσεων. •Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 25.159 χιλ. έναντι ζημιών € 8.473 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. •Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για έτος 2012, εξετάζοντας συνεχώς τις ευμετάβλητες συνθήκες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των περιφερειακών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στρατηγικές προτεραιότητες και για το 2012 παραμένουν ο εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων, η αύξηση των μεριδίων αγοράς, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, η ισχυροποίηση της λειτουργικής ταμειακής ροής, η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής και η περαιτέρω αξιοποίηση των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας κρίνεται η είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου 2012.

2 *aea relate Α.Ε. – Επενδυτικές Σχέσεις & Εταιρική Επικοινωνία Σελίδα 2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.spriderstores.com IR Release (Αύγουστος 2012) SPRIDER STORES S.A. Ενοποιημένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Ενοποιημένα Στοιχεία Οικονομικής ΘέσηςΑνάλυση Πωλήσεων 6Μ 2012 Ανά Γεωγραφικό Τομέα Ανά τρίμηνο (000. €) SPRIDER STORES ΑΕ: Περικλέους 33-35, 152 35, Χαλάνδρι Αττικής, τηλ.: 210 6609900, fax: 210 6667234, www.spriderstores.com I.R.O. : Αθανάσιος Μαλτεζάκης, τηλ.: 210 660 9924, ir@spriderstores.com I.R. Consultants: *aea relate, τηλ.: +30210 7418900, Αλεξία Μπακογιάννη bakoyannis@aea.gr, Γιάννης Παύλου pavlou@aea.gr (*) Συνεχιζόμενες δραστηριότητες Τυχόν διαφορές σε ποσοστά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. (*) Συνεχιζόμενες δραστηριότητες


Κατέβασμα ppt "IR RELEASE 6Μ 2012 30 Αυγούστου 2012 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Εμπόριο - Εμπόριο Ενδυμάτων SPDr.AT SPRDER GA ΣΠΡΙ H SPRIDER STORES αποτελεί την μεγαλύτερη Ελληνική πολυεθνική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google