Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιούλιο ς 2013 Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα - Τηλ: 210-88.46.852 - Fax: 210-88.46.853 - - website:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιούλιο ς 2013 Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα - Τηλ: 210-88.46.852 - Fax: 210-88.46.853 - - website:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιούλιο ς 2013 Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα - Τηλ: 210-88.46.852 - Fax: 210-88.46.853 - e-mail: info@gsevee.gr - website: www.imegsevee.gr

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2

3 Αποτελέσματα Έρευνας 3 Έρευνα στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε.

4 Θεωρείτε ότι τα ασφαλιστικά σας δικαιώματα είναι ασφαλή ή όχι; 4 Σχεδόν οι 9 στους 10 ερωτηθέντες της έρευνας, εκτιμούν ότι δεν έχουν εξασφαλισμένα ασφαλιστικά δικαιώματα. Μόλις το 9,9% του δείγματος θεωρεί ότι τα δικαιώματα του είναι ασφαλή.

5 Πού κυρίως εντοπίζετε την ανασφάλεια αυτή; - Βάση: Όσοι θεωρούν ότι τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα δεν είναι ασφαλή - 5

6 Προσπαθείτε να εξασφαλίσετε πρόσθετο εισόδημα για μετά τη σύνταξή σας; Πχ με ιδιωτική ασφάλιση, αποταμίευση, επενδύσεις σε κινητή ή ακίνητη περιουσία; 6 Οι 7 στους 10 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν θα έχουν μελλοντικά, καμία πηγή πρόσθετου εισοδήματος, πέραν της σύνταξης.

7 Πώς κρίνετε τις παροχές και τις συντάξεις που δίνει στους ασφαλισμένους του ο ΟΑΕΕ σε σχέση με το ύψος των ασφαλιστικών σας εισφορών σε αυτόν; 7 Πολύ & Αρκετά: 7,2% Ελάχιστα & Καθόλου: 89,6% Σχεδόν οι 9 στους 10 ερωτηθέντες, αξιολογούν ως ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιητικές τις παροχές αλλά και τις συντάξεις του ΟΑΕΕ, σε σχέση με το ύψος των εισφορών σε αυτόν.

8 Είστε συνεπής στην πληρωμή των ασφαλιστικών σας εισφορών στον ΟΑΕΕ ή σταματήσατε να καταβάλλετε εισφορές; 8 Πάνω από 1 στους 4 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, έχει πλέον σταματήσει να καταβάλλει εισφορές στο ταμείο.

9 Από πότε σταματήσατε να καταβάλλετε τις εισφορές; - Βάση: Όσοι έχουν σταματήσει να καταβάλουν εισφορές - 9

10 Τι ποσό οφείλετε; - Βάση: Όσοι έχουν σταματήσει να καταβάλουν εισφορές - 10 Τα ευρήματα επιβεβαιώνονται και από τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΕ για το 2013, όπου σχεδόν 7 στους 10 ασφαλισμένους οφείλουν έως και 10.000 ευρώ στο ταμείο.

11 Πως θα βλέπατε ένα σύστημα αποπληρωμής στο όποιο να παρακρατείται ένα μέρος από την τρέχουσα εισφορά για την εξόφληση των προηγούμενων οφειλών, ακόμη κι αν αυτό θα σήμαινε ανάλογη μείωση στο ποσό της σύνταξη; - Βάση: Όσοι έχουν σταματήσει να καταβάλουν εισφορές -11 Σχεδόν οι 6 στους 10 ερωτηθέντες, κρίνει ως θετική τη παρακράτηση μέρους της εισφοράς για την εξόφληση προηγούμενων οφειλών, έστω και αν αυτό συνεπάγεται μείωση στη σύνταξη.

12 Θα συμφωνούσατε με την καθιέρωση ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ (δηλαδή να ορίζετε εσείς το ποσό εισφοράς ασχέτως των ετών εργασίας σας), με ανάλογη προσαρμογή της σύνταξης; 12 Πάνω από 9 στους 10 ερωτηθέντες είναι υπέρ της ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής κλάσης και ανάλογη προσαρμογή της σύνταξης.

13 Πιστεύετε ότι τους υπόλοιπους μήνες του 2013, θα μπορέσετε να καταβάλλετε τις εισφορές σας στον ΟΑΕΕ; 13 Μόνο οι μισοί ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, που συμμετείχαν στην έρευνα, θα είναι σε θέση να καταβάλουν τις εισφορές του για το επόμενο διάστημα του 2013.

14 Μέχρι ποιο ύψος πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι οι ασφαλιστικές σας εισφορές (ανά δίμηνο) προκειμένου να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε στην πληρωμή τους; 14 Οι 4 στους 10 ασφαλισμένους εκτιμούν ότι μπορούν ανταπεξέλθουν σε μια εισφορά έως 300€ το δίμηνο, ώστε να είναι συνεπείς.

15 Αποτελέσματα Έρευνας 15 Έρευνα στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε.

16 Θεωρείτε ότι τα ασφαλιστικά σας δικαιώματα είναι ασφαλή ή όχι; 16 Τα ασφαλιστικά δικαιώματα κρίνονται ως επισφαλή, για 7 στους 10 συνταξιούχους της έρευνας, με μόλις το 28,8% των ερωτηθέντων να εκτιμά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

17 Πού κυρίως εντοπίζετε την ανασφάλεια αυτή; - Βάση: Όσοι θεωρούν ότι τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα δεν είναι ασφαλή - 17

18 Πώς κρίνετε τις παροχές και τις συντάξεις που δίνει στους ασφαλισμένους του ο ΟΑΕΕ σε σχέση με το ύψος των ασφαλιστικών σας εισφορών σε αυτόν; 18 Πολύ & Αρκετά: 20,0% Ελάχιστα & Καθόλου: 78,3% Σχεδόν οι 8 στους 10 ερωτηθέντες, κρίνουν ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιητικές τις παροχές και τις συντάξεις του ΟΑΕΕ, σε σχέση με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

19 Πόσο καιρό έκανε να βγει η σύνταξή σας; 19 Μόλις 3 στις 10 συντάξεις βγαίνουν έγκαιρα (έως 6 μήνες αναμονή).

20 Είναι η σύνταξή σας η μοναδική πηγή εισοδήματός σας; 20 Για 3 στους 4 συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, η σύνταξη είναι και η μοναδική πηγή εισοδήματος τους.

21 Για πόσες μέρες του μήνα αρκεί η σύνταξη που παίρνεται από τον ΟΑΕΕ; 21 Μόνο για 2 στους 10 ερωτηθέντες, η σύνταξη επαρκεί για όλο το μήνα.

22 Έχετε και σύνταξη από ιδιωτική ασφάλιση (συνταξιοδοτικό) ή όχι; 22 Το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων του δείγματος, δεν διαθέτει ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

23 Στατιστικά στοιχεία από Κοινωνικούς Προϋπολογισμούς 2000 - 2009

24 Σχέση ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΟΑΕΕ Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί 2000-2009

25 Μέση σύνταξη πριν και μετά την ενοποίηση Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί 2000-2009

26 Διάρθρωση εσόδων ΟΑΕΕ Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί 2000-2009, Προϋπολογισμός ΟΑΕΕ 2013

27 Δαπάνες σε παροχή συντάξεων και παροχές υγείας Πηγή: Κοινωνικοί Προϋπολογισμοί 2000-2009, Προϋπολογισμός ΟΑΕΕ 2013

28 Επιχορήγηση κρατικού προϋπολογισμού & ΟΑΕΕ

29 Οφειλέτες ΟΑΕΕ 2013 (σύνολο) Πηγή: Προϋπολογισμός ΟΑΕΕ 2013 Σχεδόν το 61% όσων χρωστούν εισφορές στο ταμείο, οφείλει έως 10.000€.

30 Οφειλέτες ΟΑΕΕ 2013 (σε διακοπή) Πηγή: Προϋπολογισμός ΟΑΕΕ 2013 Πάνω από το 76% των οφειλετών σε διακοπή, χρωστά ποσά έως 10.000€.

31 Οφειλέτες ΟΑΕΕ 2013 (ενεργοί) Πηγή: Προϋπολογισμός ΟΑΕΕ 2013 Το 53% αυτών που χρωστούν στο ταμείο και παραμένουν ενεργοί, χρωστά ποσά έως 10.000€.

32 Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ: 210-88.46.852 - Fax: 210-88.46.853 e-mail: info@gsevee.gr www.imegsevee.gr


Κατέβασμα ppt "Ιούλιο ς 2013 Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα - Τηλ: 210-88.46.852 - Fax: 210-88.46.853 - - website:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google