Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα 2η Σύνοδος Διευθυντών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα 2η Σύνοδος Διευθυντών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα 2η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής ΔΔ Συμπεράσματα 1ης συνόδου διευθυντών πληροφορικής της ΔΔ Παναγιωτης Ριζομυλιωτης

2 Ταυτότητα 1 ης Συνόδου (1/3) 14 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα 2η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής ΔΔ  Διημερίδα, 30/6-1/7/2010  Συνδιοργάνωση  Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γραφείο του Πρωθυπουργού  Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ειδ. Γραμ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης  Υπουργείο Περ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) – Ειδ. Γραμ. Ψηφιακού Σχεδιασμού

3 Ταυτότητα 1 ης Συνόδου (2/3) 14 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα 2η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής ΔΔ  34 παρουσιάσεις  22 παρουσιάσεις εκπροσώπους κεντρικής διοίκησης  5 παρουσιάσεις εκπροσώπους Α.Ε. του δημοσίου  2 παρουσιάσεις εκπροσώπους Τ.Α  2 παρουσιάσεις εκπροσώπους Ανεξάρτητες Αρχές  3 παρουσιάσεις εκπροσώπους Ασφαλιστικών Φορέων  Τουλάχιστον 120 συμμετέχοντες

4 Ταυτότητα 1 ης Συνόδου (3/3) 14 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα 2η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής ΔΔ Στις παρουσιάσεις αποτυπώθηκαν A. Παρούσα κατάσταση  Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης ή Τμήματος  Γενική αναφορά σε πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές (παραγωγική λειτουργία, έχουν παραληφθεί, βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης).  Εφαρμογές οριζόντιου χαρακτήρα για το δημόσιο τομέα  Δεδομένα που διαχειρίζονται τα συστήματα (βάσεις δεδομένων και κυρίως μητρώα που τηρούνται)  Διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα (G2G). Υπηρεσίες, ηλεκτρονικές ή μη:  εσωτερικά προς άλλες Διευθύνσεις του ίδιου φορέα  προς άλλες δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους φορείς και οργανισμούς  Ένταξη του φορέα στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ B. Σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα  Σχεδιασμό του φορέα για ανάπτυξη ή επέκταση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα

5 Συμπεράσματα 1 ης Συνόδου (1/2) 14 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα 2η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής ΔΔ  ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα εξειδικευμένου προσωπικού με δυνατότητα ανάπτυξης ή τροποποίησης εφαρμογών  επισημάνθηκε ότι μέχρι σήμερα οι φορείς επικέντρωναν την προσπάθεια τους στην απορρόφηση κονδυλίων χωρίς να εστιάζουν στις επιχειρησιακές και λειτουργικές τους ανάγκες  η πλειονότητα των φορέων διαθέτει επαρκή - και συχνά υπεράριθμο - υπολογιστικό εξοπλισμό για την υποστήριξη των συστημάτων  δυσκολίες στην προκήρυξη μικρών έργων για την προσαρμογή υπαρχόντων συστημάτων  Προτάσεις για ενοποίηση των κέντρων δικτύων με τη δημιουργία κεντρικών data centers του Δημοσίου και για χρήση τεχνολογίας virtualization:  Ποικίλες αντιδράσεις στους συμμετέχοντες.  Εκδηλώθηκε η επιθυμία για τη μείωση του διαχειριστικού κόστους που συνεπάγεται η λειτουργία υποδομών από κάθε φορέα,  Επιφυλάξεις ως προς την ωριμότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των σχετικών τεχνολογιών.  Οι παραπάνω επιφυλάξεις θα αντιμετωπιστούν μέσω παροχής των απαραίτητων τεχνικών και επιχειρησιακών εγγυήσεων στους εμπλεκόμενους κατά το σχεδιασμό αντίστοιχων δράσεων

6 Συμπεράσματα 1 ης Συνόδου (2/2) 14 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα 2η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής ΔΔ  Όσον αφορά στη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών τους συστημάτων,  οι περισσότερες προσπάθειες περιορίζονται στη διμερή επικοινωνία φορέων για την ανταλλαγή δεδομένων  τεχνικές και συμβατικές δυσκολίες που αφορούν στην προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων,  έλλειψη ψηφιακού περιεχομένου  ύπαρξη πληθώρας επιμέρους μητρώων χωρίς δυνατότητα αυτοματοποιημένης διασταύρωσης.  Για την επίτευξη των στόχων της διαλειτουργικότητας τέθηκαν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  Ψηφιοποίηση περιεχομένου.  Μοντελοποίηση του διαθέσιμου περιεχομένου, με βάση ανοιχτά, κοινώς αποδεκτά πρότυπα, τα οποία θα διαμορφώνονται με συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.  Ύπαρξη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των φορέων, με έμφαση πάντα στη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.  Ύπαρξη κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την υποστήριξη της υλοποίησης μικρών έργων.  Απλοποίηση των διαδικασιών διασφάλισης της διαλειτουργικότητας που περιγράφονται στο Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η καθοδήγηση και υποστήριξη των φορέων στην αξιοποίησή του.  Ανάγκη ενίσχυσης συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων Πληροφορικής  Επισημάνθηκε η διάθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη στενότερη συνεργασία της με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά το σχεδιασμό σχετικών δράσεων.  Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα για αύξηση της εξωστρέφειας των φορέων με παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

7 Σύνδεση με τη 2 η Σύνοδο 14 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα 2η Σύνοδος Διευθυντών Πληροφορικής ΔΔ Παρουσίαση:  Χρηματοδοτικού Εργαλείου για την υποστήριξη δράσεων G2G & G2C  Απλοποιημένης προσέγγισης του Πλαισίου Διαλειτουργηκότητας (e-GIF)  Πλατφόρμας συνεργασίας των στελεχών πληροφορικής της ΔΔ  Δράσεων κατάρτισης των στελεχών πληροφορικής της ΔΔ  Βασικών υποδομών της ΔΔ


Κατέβασμα ppt "ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14 Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα 2η Σύνοδος Διευθυντών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google