Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Νίκος Κωσταντινίδης Πρ. περιφερειακός διευθυντής Εμπορικής Τράπεζας Χανιά 4-2-2009

2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

3 Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Τι θα χρηματοδοτήσομε;  Θεσμικό πλαίσιο (προγράμματα, Αναπτυξιακοί Νόμοι)  Διατάξεις εποπτικής Τράπεζας (Τράπεζα Ελλάδος)  Ύψος χρηματοδότησης (τεχνικοοικονομική μελέτη)  Αξιολόγηση τεχνικοοικονομικής μελέτης από την Τ.Υ. της Τράπεζας (Υπερτιμολογήσεις ???)  Πηγές Χρηματοδότησης (Ίδια κεφάλαια, επιχορήγηση, δάνεια)  Χρηματοδοτικό σχήμα (Ποσοστά)

4 Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Ίδρυση  Εξέλιξη  Παρούσα κατάσταση  Προοπτικές  Δυσμενή στοιχεία (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, Πληροφορίες Αγοράς)

5 Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Μέτοχοι ή Εταίροι  Στελέχη  Οργάνωση  Προγραμματισμός

6 Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ  Κλάδος Οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται  Θέση της επιχείρησης στον κλάδο  Προϊόν  Προσωπικό (Σωματείο)  Προοπτικές (κλάδου, επιχείρησης)

7 Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ α) Ιστορικά οικονομικά στοιχεία τουλάχιστον 3 τελευταίων ετών και τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης  Δανειακή επιβάρυνση  Ρευστότητα  Αποδοτικότητα β) Προϋπολογιστικά οικονομικά στοιχεία περιόδου εξυπηρέτησης δανείου  Κέρδη προ φόρων και Αποσβέσεων (θετικά) (Να είναι σε θέση η επιχείρηση να έχει θετικό αποτέλεσμα αφού αφαιρεθούν από τα μικτά κέρδη, τα έξοδα διοικήσεως, χρηματοοικονομικά έξοδα και δόσεις δανείων)

8 Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 6. ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ  Λεπτομερής Αξιολόγηση όλων των πιστωτικών κινδύνων (Ιστορικό, Διοίκηση, Συνθήκες Αγοράς, Οικονομικά στοιχεία)  Κάλυψη των χρηματοδοτικών κινδύνων (Υποθήκη, Προσημείωση, Δέσμευση καταθέσεων, Εκχώρηση αποκτήσεων, Αξιόγραφα, Προσωπικές Εγγυήσεις)

9 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  Όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος έσοδα/Απασχολ.κεφάλ. σε ετήσια βάση τόσο το καλύτερο για την τράπεζα  Όσο υγιέστερη είναι μια επιχείρηση τόσο χαμηλότερη χρέωση χρηματοοικονομικών εξόδων έχει και το αντίστροφο

10 Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  Αν η επένδυση που γίνεται από μια επιχείρηση βοηθά την εθνική οικονομία και την τοπική κοινωνία, τόσο θετικότερα τη βλέπει η Τράπεζα. Όμως τα πιστωτικά κριτήρια και τα κριτήρια οικονομικής απόδοσης για την τράπεζα, έχουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας

11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΉ ΣΑΣ  Χανιά 4-2-2009


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google