Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρηματικά Μοντέλα Ανάπτυξης και Προώθησης Δικτύων Οπτικών Ινών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρηματικά Μοντέλα Ανάπτυξης και Προώθησης Δικτύων Οπτικών Ινών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρηματικά Μοντέλα Ανάπτυξης και Προώθησης Δικτύων Οπτικών Ινών
Δημήτρης Βαρουτάς ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών Good morning. My name is Dimitris Varoutas and I would like to thank ITU and Mr. Ponder for the invitation. It is a pleasure and honor for me and University of Athens to be here with you today. I will try share some thoughts and experiences regarding risk analysis in telecom investment projects.

2 Στόχοι για τη Δημόσια Διοίκηση
Πρόσβαση για τη Δημόσια Διοίκηση Ενίσχυση ευρυζωνικής πρόσβασης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές Εισαγωγή πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας Σύνδεση σχολείων, πανεπιστημίων, βιβλιοθήκης, αρχεία κλπ Αύξηση διείσδυσης Νέες επιλογές σε όρους ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Αύξηση ανταγωνισμού Απελευθέρωση αγοράς Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Δημιουργία Νέων θέσεων εργασίας Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

3 Τα επίπεδα ενός οπτικού δικτύου
Διαχείριση ενεργού εξοπλισμού Διαχείριση παθητικού εξοπλισμού Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

4 Πιθανά Σενάρια επιχειρηματικών μοντέλων
Πιθανά Σενάρια επιχειρηματικών μοντέλων Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

5 Συγκεντρωτικός πίνακας επιχειρηματικών δράσεων
Ιδιωτικός φορέας Ουδέτερος Διαχειριστής Δήμος ΣΔΙΤ Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

6 Σ 1: Πλήρης Κατοχή Υποδομής – Εξωτερική Διαχείριση
Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

7 Σ 2 : Κατοχή Παθητικής Υποδομής - ΣΔΙΤ στην Υποδομή Ενεργού Εξοπλισμού
Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

8 Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς
Σ 3 : Κατοχή Παθητικής Υποδομής - Ιδιώτες στην Υποδομή Ενεργού Εξοπλισμού Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

9 Σ 4 : Κατοχή Υποδομής από μία ΣΔΙΤ
Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

10 Ποιοτική Αξιολόγηση Σεναρίων
Κατοχή Υποδομής Εξωτερική Διαχείριση (Σ1) Κατοχή Παθητικής Υποδομής – ΣΔΙΤ στην Υποδομή Ενεργού Εξοπλισμού (Σ2) Κατοχή Παθητικής Υποδομής – Ιδιώτες στην Υποδομή Ενεργού Εξοπλισμού (Σ3) Υποδομής από μία ΣΔΙΤ (Σ4) Ευκολία Λήψης Αποφάσεων +++ + ++ Πολυπλοκότητα (-) (--) Διαφάνεια Θετική Συνολική Αξία Δικτύου Χρόνος Υλοποίησης Ανταγωνισμός Απαιτούμενες Επενδύσεις-Κίνδυνος Χρόνος Απόδοσης Συμμετοχή σε καινοτομίες Λειτουργικότητα Σύνολο 20+,3- 13+, 4- 20+, 2- 16+3- Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

11 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Προτεινόμενου Μοντέλου
Κατοχή Παθητικής Υποδομής – Ιδιώτες στην Υποδομή Ενεργού Εξοπλισμού (Σ3) Ο Δήμος θα κατέχει την Παθητική υποδομή και θα την προσφέρει κοστοστρεφώς στους ιδιωτικούς φορείς που θα προσφέρουν υπηρεσίες. Οι Δήμοι θα επικεντρώσουν στην επέκταση της Παθητικής Υποδομής δίνοντας τη δυνατότητα για ευρυζωνική πρόσβαση σε περισσότερους πολίτες. Η απόφαση των Δήμων να μην συμμετέχουν στην επέκταση του Ενεργού Εξοπλισμού περιορίζει τα απαιτούμενα κεφάλαια. Βάσει της λογικής της ανοιχτής πρόσβασης δεν θα πρέπει να δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας για κανέναν από τους εμπλεκόμενους φορείς. Συνεπώς, θα πρέπει να μην υπάρχει συμμετοχή στην κατοχή για παραπάνω από ένα επίπεδα. Ο Δήμος θα αποφασίζει για τις επεκτάσεις του δικτύου και συνεπώς θα λαμβάνει υπόψη του ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας σχετικά με τα έργα εκσκαφών. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να το διασφαλίσει μέσα από τους όρους των συμβολαίων που θα συνάψει με τον ιδιωτικό φορέα.. ..... Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

12 Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Προτεινόμενου Μοντέλου (2)
Συνέχεια.... .... Η δημιουργία ενός οπτικού δικτύου που ανήκει στο Δήμο προσφέρει σε αυτόν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις αφού δίνει επιπλέον επιχειρηματικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις. Τα έργα εγκατάστασης της οπτικής ίνας μπορούν να συνδυάζονται με άλλα δημοτικά έργα υποδομής που ενεργεί ο Δήμος. Η μη-συμμετοχή του Δήμου στη Διαχείριση του εξασφαλίζει μικρότερη πολυπλοκότητα σχετικά με τις δραστηριότητές του. Ο φορέας που θα αναλάβει τη Διαχείριση, περιορίζει το ρίσκο της επένδυσής του, καθώς η συμμετοχή του Δημόσιου Φορέα προσφέρει ένα επίπεδο ασφάλειας. Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

13 Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς
Διαμοιρασμός Κόστους Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

14 Τιμολογιακή Σύγκλιση – Ενοποιημένη Διαχείριση
Αυτόνομα Δίκτυα Οδηγούν σε μεγαλύτερο κόστος Μικροί Δήμοι θα είναι αναγκασμένοι να προσφέρουν προϊόντα σε υψηλές τιμές Συμφωνίες επέκτασης με μεγαλύτερο κόστος Δυσκολία Διαχείρισης Δυσκολία «καλών» συμφωνιών με παρόχους Ενοποίηση Δικτύων σε Επίπεδο Περιφέρειας? Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

15 Τεχνοοικονομικά Αποτελέσματα
Παράδειγμα Πελοποννήσου Σενάριο Α – Διαχείριση ανά ΟΤΑ Σενάριο Β – Ενοποιημένη Διαχείριση ΟΤΑ Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

16 Οι Δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

17 Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς
Δ. Τρίπολης Αθροιστικές Χρηματοροές Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

18 Αθροιστικές Χρηματοροές
Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

19 Τα κρίσιμα σημεία για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης
Ζήτηση Επιχειρηματικές επιλογές Οικονομικές προοπτικές Παν. Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών – Δ. Βαρουτάς

20 Ευχαριστώ!! Ερωτήσεις;


Κατέβασμα ppt "Επιχειρηματικά Μοντέλα Ανάπτυξης και Προώθησης Δικτύων Οπτικών Ινών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google