Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Χρήστος ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Χρήστος ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Χρήστος ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
Κ.Π.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Θεσμοθέτηση Διοίκηση και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Χρήστος ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ γενετική ποικιλότητα ποικιλότητα ειδών ποικιλότητα βιοικοινωνιών – οικοσυστημάτων ποικιλότητα τοπίων. Ο πλούτος αυτός πρέπει να διατηρηθεί διότι, κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μία ποιοτική περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας.

3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» η οποία εφαρμόζεται στα άγρια πτηνά, στα αυγά τους, στις φωλιές και τους οικοτόπους τους. ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

4 ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 Eυρωπαϊκό Oικολογικό Δίκτυο Περιοχών
Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις των παραγράφων 2,3,4 του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και των παραγράφων 1,2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/EK . Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγματοποιήθηκε επιστημονική αξιολόγηση και διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα (ζώνη) Βιογεωγραφικών Σεμιναρίων.

5 SITES NATURA 2000 SAC (92/43) SPA (79/409)

6 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
Τον Σεπτέμβριο 2006 οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των Ευρωπαϊκών Τόπων Κοινοτικής Σημασίας, όσον αφορά στην Μεσογειακή ζώνη στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (NATURA) 2000 α) ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ζ.Ε.Π.): 202 β) ΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (Τ.Κ.Σ.): 241 27.2% ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ha 6.1% ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ha

7 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
GR ( Ε.Ζ.Δ.) : «ΟΡΟΙ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ, ΧΙΟΝΟΒΟΥΝΙ, ΓΑΪΔΟΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΡΑΚΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΚΟΥΛΟΧΕΡΑ & ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.» ( ha) GR (Ε.Ζ.Δ.) : «ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (5492,66 ha) GR (Ε.Ζ.Δ.) : «ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ» (5441,65 ha) GR (Ε.Ζ.Δ.) : «ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ» ( ha) GR (Ζ.Ε.Π. ) : «ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ»......(2172,76 ha) GR (Ζ.Ε.Π.) : «ΟΡΟΙ AΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» (37566,61 ha) GR (Ζ.Ε.Π.) : «ΝΟΤΙΑ ΜΑΝΗ» (31659,31 ha)

8

9 Εθνικό θεσμικό πλαίσιο - Δάση
Πρώτοι Εθνικοί δρυμοί (Όλυμπος, Παρνασσός) το 1938 Το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτέλεσε ο Δασικός Κώδικας (Ν.Δ. 86/69)

10 Εθνικό θεσμικό πλαίσιο – Νομοθεσία για το περιβάλλον
Εθνικό θεσμικό πλαίσιο – Νομοθεσία για το περιβάλλον Ο πρώτος Νόμος – Πλαίσιο «για την προστασία του περιβάλλοντος» θεσμοθετήθηκε το 1986 (Ν. 1650/86) Ο Νόμος στοχεύει στην προστασία και διατήρηση περιοχών, στοιχείων της φύσης και του τοπίου, ειδών χλωρίδας και πανίδας, λόγω της ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής, βιολογικής, επιστημονικής ή αισθητικής αξίας τους

11 Εθνικό θεσμικό πλαίσιο – Νομοθεσία για το περιβάλλον
Ο ν. 1650/86 κατηγοριοποίησε τις προστατευόμενες περιοχές και όρισε διαδικασία για τον χαρακτηρισμό τους Θεσμοθέτησε την τεκμηρίωση μέσω Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Τα νομοθετήματα χαρακτηρισμού παρέχουν τη δυνατότητα εσωτερικής ζωνοποίησης των περιοχών και την επιβολή χωροταξικών ρυθμίσεων.

12 Εθνικό θεσμικό πλαίσιο – Νομοθεσία για το περιβάλλον
Ο ν. 3937/11 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας επικαιροποιεί, τροποποιεί και επεκτείνει την υπάρχουσα νομοθεσία όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση προστατευόμενων περιοχών και στις διαδικασίες χαρακτηρισμού.

13 Εθνικό θεσμικό πλαίσιο – Νομοθεσία για το περιβάλλον
Κατηγορίες χαρακτηρισμού: Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Προστασίας της Φύσης Φυσικά Πάρκα (διακρίνονται σε Εθνικά Πάρκα και περιφερειακά Πάρκα, ανάλογα με τη θέση και την οικολογική τους σημασία. Μπορούν να ονομαστούν Θαλάσσια Πάρκα, Εθνικοί ή Περιφερειακοί Δρυμοί., Γεωπάρκα). Οι Εθνικοί δρυμοί και οι Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας (Ramsar) χαρακτηρίζονται ως Εθνικά Πάρκα Περιοχές Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών (ΕΖΔ, ΖΕΠ, Καταφύγια Άγριας Ζωής) Προστατευόμενα Τοπία και Στοιχεία τουΤοπίου, Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί

14 Διατάξεις του ν. 3937/11 Οι προστατευόμενες περιοχές μπορεί να περιλαμβάνουν εσωτερική και περιφερειακές ζώνες Ζώνες προστασίας μπορούν να χαρακτηριστούν με τις πράξεις χαρακτηρισμού ΖΟΕ Στην περίπτωση που η διαδικασία χαρακτηρισμού μιας περιοχής με ΠΔ είναι σε εξέλιξη, μπορεί να εκδοθεί: Προσωρινή ΥΑ με όρους και περιορισμούς χρήσεων γης για έτη Αναστολή Οικοδομικών Εργασιών και αδειών για έτη Οι υφιστάμενοι Εθνικοί Δρυμοί, Αισθητικά Δάση, Μνημεία της Φύσης και Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους του ν.1469/50 πρέπει να καταταχθούν στις κατηγορίες που ορίζει ο ν. 3937/11 με την οριζόμενη διαδικασία

15 Διατάξεις του ν. 3937/11 Οι περιοχές του Δικτύου Natura περιλαμβάνονται στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, ως κατηγορία προστατευόμενων περιοχών Δεν υπάρχει υποχρέωση αλλά υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού των περιοχών Natura 2000 σε άλλες κατηγορίες προστασίας Οι ΤΚΣ χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) Θεσπίζονται συγκεκριμένοι περιορισμοί και απαγορεύσεις μέσα στις περιοχές Natura (απαγορεύονται οι ιδιαίτερα οχλούσες και επικίνδυνες βιομηχανίες, επιβάλλονται περιορισμοί στην αλιεία, γεωργία και στη δόμηση – κατάτμηση) Μπορούν με Π.Δ. να θεσπιστούν μέτρα στις περιοχές Natura 2000 (μεμονωμένες ή σε ομάδες), Ειδ. Εκθεση

16 Διατάξεις του ν. 3937/11 Εθνικοί Στόχοι Διατήρησης για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος πρέπει να θεσμοθετηθούν με Υπουργική Απόφαση με στόχο την επίτευξη ευνοϊκής κατάστασης της διατήρησής τους μέχρι το 2020 Στόχοι Διατήρησης θα πρέπει επίσης να θεσμοθετηθούν για κάθε περιοχή ή ομάδα περιοχών Natura 2000 Τα Σχέδια Διαχείρισης εντός των περιοχών Natura 2000 πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους Στόχους Διατήρησης για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη.

17 Άλλες διατάξεις του ν. 3937/11 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ιδρύονται Διευθύνσεις Συντονισμού Προστατευόμενων Περιοχών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρμοδιότητα: την εποπτεία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα των οικείων αποκεντρωμένων διοικήσεων, το συντονισμό της φύλαξης από τα χωρικά αρμόδια σώματα ασφαλείας, το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων και δράσεων διαχείρισης, έρευνας, προστασίας και ενημέρωσης. Οι διευθύνσεις μπορούν να συνεπικουρούνται από συμβουλευτική επιτροπή που δεν αμείβεται και αποτελείται από επιστήμονες ακαδημαϊκών ή ερευνητικών ιδρυμάτων, ειδικούς σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το χαρακτήρα και τις οικολογικές απαιτήσεις των υπό διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, καθώς και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων με αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια σε θέματα οικολογίας και διαχείρισης της βιοποικιλλότητας.

18 Διαδικασία χαρακτηρισμού
Απαραίτητη η τεκμηρίωση Ο τύπος της μελέτης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο χαρακτηρισμού Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες απαιτούνται για τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, τις Περιοχές Προστασίας της Φύσης και τα Εθνικά Πάρκα. Η ανάθεση σύνταξης ΕΠΜ και η τελική έγκρισή της γίνεται με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ. Ο χαρακτηρισμός τους γίνεται με Π.Δ. Ειδική Έκθεση απαιτείται για τα Περιφερειακά Πάρκα. Ο χαρακτηρισμός τους γίνεται με Π.Δ. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού. Ειδική Έκθεση απαιτείται για τα Καταφύγια Άγριας Ζωής και τα Τοπία. Ο χαρακτηρισμός τους γίνεται με Απόφαση του Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Απαιτείται η δημοσιοποίηση των σχεδίων Π.Δ. στους αρμόδιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης του ΥΠΕΚΑ για 1 μήνα.

19 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
Ο ν. 2742/99 για το χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη θεσμοθετεί τα ακόλουθα διαχειριστικά σχήματα: Φορείς Διαχείρισης ως ΝΠΙΔ (η μόνη επιλογή για τα Εθνικά Πάρκα) Ανάθεση της διαχείρισης σε υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες ή σε ειδικές υπηρεσίες και ΝΠΔΔ Σύμβαση Διαχείρισης με οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με ΚΥΑ εξειδικεύονται το περιεχόμενο και η διαδικασία των Συμβάσεων Διαχείρισης

20 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών
Η διοίκηση και διαχείριση των Περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και των Φυσικών Πάρκων ανήκει στους φορείς του ν. 2742/99 Η διοίκηση και διαχείριση των Καταφυγίων Άγριας Ζωής και των Τοπίων, ανήκει κατά περίπτωση στις οικείες αρχές, ανάλογα με το είδος και το χαρακτήρα του προστατευτέου αντικειμένου

21 Σχέδια Διαχείρισης Με τα σχέδια διαχείρισης:
καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται, εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων  Τα σχέδια διαχείρισης συνοδεύονται από σχέδια δράσης, στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρμογής τους.  Καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης και για τα προστατευόμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας, καθώς και για τους τύπους οικοτόπων

22 Σχέδια Διαχείρισης Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται:
με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ή ΚΥΑ συναρμοδίων Υπουργών για τις περιοχές Απολύτου Προστασίας της Φύσης, Προστασίας της Φύσης, Φυσικά Πάρκα, Ε.Ζ.Δ. και Ζ.Ε.Π. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις τα Καταφύγια Άγριας Ζωής και τα Τοπία  Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι προδιαγραφές που αφορούν στην άσκηση της γεωργικής και αλιευτικής χρήσης, καθορίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αντίστοιχα.

23 ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Σ.Δ.)
ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΧΛΩΡΙΔΑ, ΠΑΝΙΔΑ, ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ & ΤΟΠΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΠΑΝΙΔΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

24 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Δ.Π.)
ΣΤΟΧΟΙ & ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ Δ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΧΛΩΡΙΔΑ, ΠΑΝΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ/ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

25 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Σ.Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σ.Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΗΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ) 10.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Σ.Δ. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

26 ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων Έλεγχος εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τήρησης περιορισμών Γνωμοδοτήσεις στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων Μελέτες, έρευνα και έργα με στόχο την προστασία της περιοχής ευθύνης Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του κοινού

27 Χρηματοδότηση ΦΔ Στο 4ο ΚΠΣ - ΕΣΠΑ: Άξονας προτεραιότητας 9:
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» Προϋπολογισμός: € Για τους ΦΔ: € Για κάθε ΦΔ: €

28 Χρηματοδότηση ΦΔ Στο 4ο ΚΠΣ - ΕΣΠΑ:
ΣΤΟΧΟΙ A. Ανάσχεση της απώλειας και προστασία της βιοποικιλότητας σε επίπεδο χώρας B. Διατήρηση των πλέον σημαντικών τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε προστατευόμενες περιοχές Γ. Ενίσχυση της πληροφόρησης κοινωνικών εταίρων και κοινού για θέματα αειφορικής ανάπτυξης και διατήρησης της βιοποικιλότητας

29 Χρηματοδότηση ΦΔ Στο 4ο ΚΠΣ - ΕΣΠΑ:
Συνέχιση υποστήριξης της λειτουργίας των ΦΔ (υποδομές, προσωπικό, τρέχοντα έξοδα, φύλαξη, παρακολούθηση, ενημέρωση) Έναρξη υποστήριξης στους νέους προβλεπόμενους ΦΔ Υλοποίηση διαχειριστικών παρεμβάσεων που απορρέουν από τα σχετικά Σχέδια Διαχείρισης ή και από Ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα (Life-Nature) € για τους ΦΔ

30 Βασικές αρμοδιότητες Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών
Οι Φ.Δ δεν έχουν δικαιοδοσία επιβολής κυρώσεων στις περιοχές ευθύνης τους αλλά ασκούν εποπτεία σε αυτές και– μεταξύ άλλων – είναι αρμόδιοι και για: την κατάρτιση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων (πενταετή) (Τα Σχέδια Διαχείρισης συνοδεύονται από Προγράμματα Δράσης) την κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας τους την κατάρτιση κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των περιοχών τους τον έλεγχο - εποπτεία (monitoring) της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και ειδών στις περιοχές ευθύνης τους την παρακολούθηση και εκτίμηση της εφαρμογής των κανονισμών, όρων-περιορισμών στις περιοχές ευθύνης τους (Η χωρική τους αρμοδιότητα καθορίζεται στο άρθρο 13 του Ν /02 (ΦΕΚ 197Α΄/2002). την βοήθεια-στήριξη των αρμοδίων αρχών στον έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότιση έργων- δραστηριοτήτων εντός της περιοχής ευθύνης τους και την βοήθεια- στήριξη των αρμοδίων αρχών στον έλεγχο της τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων την εκπόνηση μελετών, την υλοποίηση έργων και διεξαγωγή έρευνας, την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

31 Πόροι των Φορέων Διαχείρισης
Επιχορηγήσεις από: - το ΥΠΕΧΩΔΕ (ταμείο ΕΤΕΡΠΣ κ.λ.π.) και από άλλα Υπουργεία, - οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, - Ν.Π. που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και οργανισμούς της Τ.Α. και των δύο βαθμών, σε βάρος του προϋπολογισμού τους. Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικών με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Φ.Δ. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών Φ.Π. ή Ν.Π. Έσοδα από την πώληση υλικών, εκδόσεων, δεδομένων και κάθε άλλου πνευματικού προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο Φ.Δ., αμοιβές από την εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του για λογαριασμό τρίτων. Έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευόμενου αντικειμένου

32 32

33 ΟΡΙΑ 27 Φ.Δ. (Σχέση με NATURA 2000)


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Χρήστος ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google