Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2 2 Περιεχόμενα παρουσίασης Το πλαίσιο αναφοράς Η πρόσκληση

3 3 Το Πλαίσιο Αναφοράς (1) Η Στρατηγική της Λισσαβόνας Οι Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή Η μεταρρύθμιση της Κ.Α.Π. Η στρατηγική της Λισσαβόνας «πρέπει να προωθεί νέα πεδία δράσης και νέες δυνατότητες ανάπτυξης για όλους τους κοινωνικούς παράγοντες, με την υποστήριξη του κλίματος που δημιουργεί το κράτος» (ΕΟΚΕ) και με υπέρτατο στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών.

4 4 Το πλαίσιο αναφοράς (2) Νέοι Διαρθρωτικοί κανονισμοί: Έμφαση στη χωρική συνοχή: Καν. ΕΤΠΑ (ΕΚ) 1080/2006, άρ. 8: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Καν. ΕΤΠΑ (ΕΚ) 1080/2006, άρ. 10: Περιοχές με γεωγραφικά και φυσικά μειονεκτήματα (νησιά, ορεινές, σύνορα έως 30/4/2004... Σύμφωνα με άρ. 52στ του καν. 1083/2006)

5 5 Το πλαίσιο αναφοράς (3) Συνολικές Επιχορηγήσεις (άρ. 42-43 του καν. (ΕΚ) 1083/2006) Εκχώρηση της υλοποίησης μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Δ.Α. και του ΕΦΔ Η Δ.Α. διατηρεί την ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Την προετοιμασία του Πλαισίου Εφαρμογής του θεσμού των Συνολικών Επιχορηγήσεων (νομικό πλαίσιο, σύσταση και δομή Φ.Δ.Σ.Ε.) εκπονεί το Υπ.Οι.Ο. σε συνεργασία με τη ΜΟΔ.

6 6 Προκήρυξη Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπ.Οι.Ο. καλεί Εταιρικά Σχήματα να εκπονήσουν και να υποβάλλουν Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α) Καταληκτική ημερομηνία: 31/01/2007

7 7 Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης Θα αποτυπώνουν το όραμα των φορέων για την περιοχή τους Θα κινητοποιήσουν και θα αξιοποιήσουν το τοπικό δυναμικό Θα υλοποιηθούν μέσω Συνολικών Επιχορηγήσεων

8 8 Στόχος της Πρόσκλησης Η άντληση νέων ιδεών, η αξιοποίηση της γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών για το σχεδιασμό των νέων μηχανισμών χρηματοδότησης και δομών διαχείρισης αυτών, στην περίοδο 2007-13

9 9 Εταιρικά Σχήματα Αντιπροσωπευτικά των συλλογικών συμφερόντων «Δικτυωμένα» για τη διευκόλυνση της ροής γνώσης, ιδεών και εμπειριών Συντονιστής Εταίρος: ορίζεται στο συμφωνητικό εταιρικής συνεργασίας και εκπροσωπεί το εταιρικό σχήμα.

10 10 Ιδιωτική Συμμετοχή Μόχλευση πόρων του Ιδιωτικού τομέα: για τη μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση του τοπικού δυναμικού και για την προώθηση κατά προτεραιότητα συνεργασιών π.χ. με τη μορφή επιχειρηματικής δικτύωσης (clusters) ή Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (Τ.Σ.Π.).

11 11 Περιοχές Παρέμβασης Γεωγραφικά μειονεκτικές περιοχές (ορεινές, νησιωτικές, μειονεκτικές γεωργικές) Αστικές περιοχές

12 12 Καινοτόμος Χαρακτήρας Π.Κ.Σ.Α. Εφαρμογή ενός νέου τρόπου ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης, με άξονα την καινοτομία (σε διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες), η οποία βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονομίας.

13 13 Το Αποτέλεσμα Τα Π.Κ.Σ.Α. που προωθούν τις πιο καινοτόμες, ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες ιδέες, (πολυτομεακός χαρακτήρας, εταιρικότητα, οικονομική πρωτοβουλία) θα επιλεγούν ως πρότυπα

14 14 Τα Π.Κ.Σ.Α. που θα επιλεγούν Ένταξη των ενεργειών ωρίμανσης των προτεινόμενων παρεμβάσεών τους, στα μέτρα «Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας» των ΠΕΠ 2000-2006. Θα αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό αντίστοιχων δράσεων νέων δομών που θα τις διαχειριστούν, στην περίοδο 2007-13

15 15 Επικοινωνία Helpdesk: globalgrants@mou.grglobalgrants@mou.gr www://ggea.gr/globalgrants Για την προγραμματική περίοδο 2007-13: www://ggea.gr/programper4


Κατέβασμα ppt "Δεκέμβριος 2006 Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΚΠΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google