Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» Σύγχρονες υποδομές για μία ανταγωνιστική βιομηχανία 4 Αυγούστου 2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» Σύγχρονες υποδομές για μία ανταγωνιστική βιομηχανία 4 Αυγούστου 2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» Σύγχρονες υποδομές για μία ανταγωνιστική βιομηχανία 4 Αυγούστου 2009

2 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης & λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων • Δημιουργία κατάλληλων και επαρκώς οργανωμένων δομών, υπηρεσιών και υποδομών που ιδρύονται και λειτουργούν για την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων • Διευκόλυνση και στήριξη της βιομηχανικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα, από το ΥΠΕΧΩΔΕ

3 Οικονομική & Επιχειρηματική Ανάπτυξη Προστασία του περιβάλλοντος Βελτίωση της ποιότητας ζωής • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης • περιφερειακή ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος • εφαρμογή του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού • αναβάθμιση επιχειρηματικών υποδομών • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων • βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πλησίον των περιοχών

4 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» • Συμπληρώσεις – διευκρίνιση αρρύθμιστων θεμάτων του Ν. 2545/97 • Ενσωμάτωση διατάξεων με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του Ν. 2545/1997 • Ενσωμάτωση παρατηρήσεων από εμπλεκόμενους φορείς μετά από δημόσια διαβούλευση Αντικατάσταση Ν. 2545/97 «Βιομηχανικές & Επιχειρηματικές Περιοχές»

5 Διεύρυνση του φάσματος των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν εντός Επιχειρηματικών Πάρκων Ν. 2545/97 • Κυρίως μεταποιητικές επιχειρήσεις ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ • Μεταποιητικές Επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα •Σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή • Επέκταση επιχειρηματικής δράσης πέρα από τα στενά όρια της μεταποίησης και σε άλλους τομείς π.χ., ερευνητικές δραστηριότητες, logistics, εμπόριο ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

6 Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, ανάπτυξης έργων υποδομής & λειτουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων Ν. 2545/97 • Πολλές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ • Ολοκλήρωση διαδικασιών μέσω μίας μόνο Υπηρεσίας του ΥΠΑΝ (one stop shop) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

7 Διάκριση της διαδικασίας θεσμοθέτησης των Επιχειρηματικών Πάρκων σε 2 στάδια Ν. 2545/97 • Ενιαίο χρονικό περιθώριο για διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες υλοποίησης ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ • Διάκριση διαδικασίας θεσμοθέτησης των Επιχειρηματικών Πάρκων σε: 1) Αρχική έγκριση ανάπτυξης Ε.Π. 2) Τελική έγκριση ανάπτυξης Ε.Π. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

8 Διευκόλυνση χρηματοδότησης του έργου: μείωση της εισφοράς σε γη και αύξηση της οικονομικής εισφοράς Ν. 2545/97 • Εισφορά σε γη: 30% • Οικονομική εισφορά: 10% ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ • Εισφορά σε γη: 25% ή 20% • Οικονομική εισφορά: 15% ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

9 Μείωση καθυστερήσεων στην υλοποίηση μελετών και έργων Ν. 2545/97 • Επίβλεψη μελετών & έργων ΒΕΠΕ από Περιφέρειες ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ • Επίβλεψη μελετών & έργων από τον ίδιο το Φορέα Ανάπτυξης ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

10 Ρύθμιση θεμάτων κυριότητας χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών στα Ε.Π. Ν. 2545/97 • Δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ • Φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης: κυριότητα κοινόχρηστων χώρων & υποδομών μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

11 Θεσμοθέτηση της δυνατότητας ίδρυσης Ε.Π. νέων κατηγοριών Ν. 2545/97 • Δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ • Ίδρυση νέων κατηγοριών Ε.Π. σε περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, έλλειψη υποδομών, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά & οικονομικά προβλήματα ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΙ Ε.Π. • Ε.Π. ΤΥΠΟΥ Α,Β,Γ (ανάλογα με το βαθμό όχλησης) & Ε.Π. ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ •Ε.Π. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ •Ε.Π. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ •Ε.Π. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

12 Αλλαγές στη διαδικασία διοίκησης & διαχείρισης των Ε.Π. Ν. 2545/97: • Μη αποτελεσματικές διαδικασίες, απαξίωση υποδομών λόγω κακής διαχείρισης, λειτουργικά προβλήματα ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ • Δυνατότητα ανάληψης διοίκησης & διαχείρισης νεοϊδρυόμενων Ε.Π. και παλαιών ΒΙ.ΠΕ. από φορέα εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή από τρίτο νομικό πρόσωπο ή από ΟΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

13 Προώθηση εγκατάστασης των επιχειρήσεων σε Ε.Π. μέσω της κατάργησης των παρεκκλίσεων σε όρους δόμησης Π.Δ. από 24/05/1985 • Πρόβλεψη παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμηση βιομηχανικών κτιρίων για λειτουργικούς λόγους Αποτέλεσμα: υπερδόμηση εκτός σχεδίου περιοχών ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ • Κατάργηση παρεκκλίσεων για ενθάρρυνση εγκατάστασης επιχειρήσεων σε Ε.Π. & συνέργεια με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη βιομηχανία

14 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ • Αυξημένα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στα Επιχειρηματικά Πάρκα • Φορολογικά κίνητρα, τόσο για τους φορείς των Επιχειρηματικών Πάρκων, όσο και για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτά • Αυξημένοι όροι δόμησης σε σχέση με την εκτός σχεδίου δόμηση, απαλλαγή από τη διαδικασία προκαταρτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, απαλλαγή από την έκδοση άδειας εγκατάστασης •Παροχή σειράς υποδομών, όπως δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ., που σχεδιάζονται ειδικά για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός ΒΕΠΕ • Προκήρυξη προγράμματος «Μετεγκατάσταση 2009» για τη μετεγκατάσταση και ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ) • Πρόβλεψη για αντικίνητρα και περιορισμό της δυνατότητας ίδρυσης βιομηχανιών εκτός Επιχειρηματικών Πάρκων

15 Πρόβλεψη για περίοδο ένταξης για τις βιομηχανικές περιοχές, που έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο του Ν. 2545/1997 και του Ν. 4458/1965, αλλά και όσες επρόκειτο να οργανωθούν με βάση τον προηγούμενο νόμο. ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

16 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» Σύγχρονες υποδομές για μία ανταγωνιστική βιομηχανία Στηρίζουμε τη βιομηχανία με σεβασμό στην τοπική κοινωνία και το περιβάλλον


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» Σύγχρονες υποδομές για μία ανταγωνιστική βιομηχανία 4 Αυγούστου 2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google