Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες” Γεωργία Τζένου Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22 Μαΐου 2007 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες” Γεωργία Τζένου Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22 Μαΐου 2007 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες” Γεωργία Τζένου Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22 Μαΐου 2007 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

2 Ερευνητικό Δυναμικό Στόχος-Προϋπολογισμός Στόχος: Ανάπτυξη ερευνητικού δυναμικού στις περιφέρειες σύγκλισης/απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης Ελλάδα: Αν. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική Στόχος: Ανάπτυξη ερευνητικού δυναμικού στις περιφέρειες σύγκλισης/απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης Ελλάδα: Αν. Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική Συμμετοχή: μεμονωμένες ερευνητικές ομάδες από περιφέρειες σύγκλισης/απόκεντρες περιφέρειες Συμμετοχή: μεμονωμένες ερευνητικές ομάδες από περιφέρειες σύγκλισης/απόκεντρες περιφέρειες Προϋπολογισμός: 340 εκατ. ευρώ (2007-2013) WP 2008: Προϋπολογισμός: 340 εκατ. ευρώ (2007-2013) WP 2008: α) Ανάπτυξη ερευνητικής ομάδας: 28,25 εκατ. ευρώ (προς επιβεβαίωση) 1-1,2 εκατ. ευρώ για έργα διάρκειας έως 3 έτη β) Αξιολόγηση ερευνητικής ομάδας: 0,6 εκατ. ευρώ (προς επιβεβαίωση) 0,2 εκατ. ευρώ για έργα διάρκειας 1 έτους Έργα συντονισμού και στήριξης: έως 100% χρηματοδότηση α) Ανάπτυξη ερευνητικής ομάδας: 28,25 εκατ. ευρώ (προς επιβεβαίωση) 1-1,2 εκατ. ευρώ για έργα διάρκειας έως 3 έτη β) Αξιολόγηση ερευνητικής ομάδας: 0,6 εκατ. ευρώ (προς επιβεβαίωση) 0,2 εκατ. ευρώ για έργα διάρκειας 1 έτους Έργα συντονισμού και στήριξης: έως 100% χρηματοδότηση

3 Ερευνητικό Δυναμικό Χρηματοδοτούμενες δράσεις α) Ανάπτυξη ερευνητικής ομάδας: - Ανταλλαγές προσωπικού με ερευνητικές ομάδες από άλλες χώρες της ΕΕ, α) Ανάπτυξη ερευνητικής ομάδας: - Ανταλλαγές προσωπικού με ερευνητικές ομάδες από άλλες χώρες της ΕΕ, - Πρόσληψη ερευνητών που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας (έμφαση στον επαναπατρισμό), - Αγορά/αναβάθμιση/ ανάπτυξη εξοπλισμού, - Διοργάνωση εκδηλώσεων, - Πρόσληψη ερευνητών που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας (έμφαση στον επαναπατρισμό), - Αγορά/αναβάθμιση/ ανάπτυξη εξοπλισμού, - Διοργάνωση εκδηλώσεων, - Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων. - Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων. β) Αξιολόγηση ερευνητικής ομάδας: - Αξιολόγηση δραστηριοτήτων από εμπειρογνώμονες της ΕΕ, -Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης. β) Αξιολόγηση ερευνητικής ομάδας: - Αξιολόγηση δραστηριοτήτων από εμπειρογνώμονες της ΕΕ, -Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης. Η επόμενη πρόσκληση αναμένεται στα τέλη 2007.

4 Περιφέρειες της Γνώσης Στόχος-Προϋπολογισμός Στόχος: ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, συνεργασία επιστημονικών φορέων, επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη Στόχος: ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, συνεργασία επιστημονικών φορέων, επιχειρήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη Προϋπολογισμός: 126 εκατ. ευρώ (2007-2013) WP 2008: α) Συνεργασία συσπειρώσεων από 2 τουλάχιστον κράτη της ΕΕ ή ευρωπαϊκή συσπείρωση: 9,4 εκατ. ευρώ (προς επιβεβαίωση) Προϋπολογισμός ανά έργο: έως 1 εκατ. ευρώ ανά έργο, διάρκειας 36 μηνών Προϋπολογισμός: 126 εκατ. ευρώ (2007-2013) WP 2008: α) Συνεργασία συσπειρώσεων από 2 τουλάχιστον κράτη της ΕΕ ή ευρωπαϊκή συσπείρωση: 9,4 εκατ. ευρώ (προς επιβεβαίωση) Προϋπολογισμός ανά έργο: έως 1 εκατ. ευρώ ανά έργο, διάρκειας 36 μηνών β) Δημιουργία νέας συσπείρωσης: 0,6 εκατ. ευρώ (προς επιβεβαίωση) Προϋπολογισμός ανά έργο: έως 0,2 εκατ. ευρώ ανά έργο, διάρκειας έως 24 μηνών Ερευνητικό cluster: τουλάχιστον ένας ερευνητικός οργανισμός, ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης και μία επιχείρηση Ερευνητικό cluster: τουλάχιστον ένας ερευνητικός οργανισμός, ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης και μία επιχείρηση

5 Περιφέρειες της Γνώσης Χρηματοδοτούμενες δράσεις α) Ανάλυση, δικτύωση, καθοδήγηση συσπειρώσεων: α) Ανάλυση, δικτύωση, καθοδήγηση συσπειρώσεων: - Ανάλυση αναγκών, καθοδήγηση από έμπειρες συσπειρώσεις δικτύωση- συνεργασία, εκτίμηση αναγκών τοπικών επιχειρήσεων, αξιολόγηση προσφοράς- ζήτησης τεχνολογίας, SWOT ανάλυση, κ.ά. - Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης διακρατικής/διασυνοριακής συνεργασίας - Ανάλυση αναγκών, καθοδήγηση από έμπειρες συσπειρώσεις δικτύωση- συνεργασία, εκτίμηση αναγκών τοπικών επιχειρήσεων, αξιολόγηση προσφοράς- ζήτησης τεχνολογίας, SWOT ανάλυση, κ.ά. - Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης διακρατικής/διασυνοριακής συνεργασίας β) Δημιουργία νέων συσπειρώσεων: Ανάλυση αναγκών, ανάπτυξη στρατηγικής, εμπειρογνωμοσύνες Θεματικές προτεραιότητες: β) Δημιουργία νέων συσπειρώσεων: Ανάλυση αναγκών, ανάπτυξη στρατηγικής, εμπειρογνωμοσύνες Θεματικές προτεραιότητες: - Προκήρυξη 2007: Αξιοποίηση της έρευνας από τις ΜΜΕ, Έρευνα και αγροτικές οικονομίες - Αναμένονται προτεραιότητες για τις ερευνητικές υποδομές, περιβαλλοντικά θέματα, πανεπιστήμια και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, διαχείριση υδάτων, κ.ά. (προς επιβεβαίωση) - Προκήρυξη 2007: Αξιοποίηση της έρευνας από τις ΜΜΕ, Έρευνα και αγροτικές οικονομίες - Αναμένονται προτεραιότητες για τις ερευνητικές υποδομές, περιβαλλοντικά θέματα, πανεπιστήμια και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, διαχείριση υδάτων, κ.ά. (προς επιβεβαίωση) Έργα συντονισμού και στήριξης: έως 100% χρηματοδότηση

6 Χρήσιμες διευθύνσεις ΕΚΤ: http://www.ekt.gr/fp7/ CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/ CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/ European Regions – R&TD: http://cordis.europa.eu/regions/home_en.html European Regions – R&TD: http://cordis.europa.eu/regions/home_en.html http://www.innovating-regions.org/ http://www.innovating-regions.org/ Πληροφορίες: Γεωργία Τζένου Τηλ.: 210 7273965 Email: tzenou@ekt.gr Πληροφορίες: Γεωργία Τζένου Τηλ.: 210 7273965 Email: tzenou@ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικό Δυναμικό Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα “Ικανότητες” Γεωργία Τζένου Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22 Μαΐου 2007 Εθνικό Σημείο Επαφής ΕΘΝΙΚΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google