Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιφέρεια Πελοποννήσου Νέα Προγραμματική Περίοδος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιφέρεια Πελοποννήσου Νέα Προγραμματική Περίοδος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιφέρεια Πελοποννήσου Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020
Περιφέρεια Πελοποννήσου Νέα Προγραμματική Περίοδος Άργος 21 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2 ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 – 2020
Εισηγητής: Τάσος Σκούρας Προϊστάμενος ΕΔΑ Πελοποννήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πλέον στην νέα προγραμματική περίοδο Μεταβατική Περιφέρεια (το ΑΕΠ της >75% του Μέσου Κοινοτικού Όρου*) Πελοπόννησος ,1 Βόρειο Αιγαίο ,5 Στερεά Ελλάδα ,9 Δυτική Μακεδονία ,6 Ιόνια Νησιά ,4 Κρήτη ,2 * Ο μέσος όρος των ετών 2007, 2008, 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Η διαφορά στο σχεδιασμό σε σχέση με τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους έχει δύο βασικές επιπτώσεις: 1η Επίπτωση Οι μεταβατικές περιφέρειες μεταξύ των οποίων και η Πελοπόννησος πρέπει να συγκεντρώσουν περισσότερους πόρους σε 4 συγκεκριμένους θεματικούς στόχους του ΕΤΠΑ, σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2η Επίπτωση Η συγκέντρωση περισσότερων πόρων του ΕΚΤ σε 5 επενδυτικές προτεραιότητες. Ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση απαιτείται στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες όπως το Νότιο Αιγαίο και η Αττική. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου είναι πολυταμειακά: Συγχρηματοδοτούνται από: Το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Δεν μπορούν να έχουν: Ταμείο Συνοχής (έργα περιβάλλοντος) Γεωργικό Ταμείο και Ταμείο Αλιείας λόγω των κανονισμών των συγκεκριμένων ταμείων. Όμως θα εκχωρηθούν στην ΕΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Ταμείο Συνοχής και ποσά από το Γεωργικό Ταμείο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Στη νέα προγραμματική περίοδος, εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της αιρεσιμότητας (προϋποθέσεις χρηματοδότησης). Το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει υποχρέωση για δύο αιρεσιμότητες: Το ΠΕΣΔΑ (επικαιροποίησή του και προσαρμογή με το Εθνικό) Την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Και οι δύο αιρεσιμότητες θα έχουν ικανοποιηθεί μέχρι την υποβολή του προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου: Η πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΕΣΠΑ είναι περίπου 270 εκατ. Ευρώ Δ.Δ. Η πρόταση της Περιφέρειας είναι η εξής: ΕΤΠΑ: ,900,000 ΔΔ ΕΚΤ: ,100,000 ΔΔ Συνολική ΔΔ: 300,000,000 Το πρόγραμμά μας αποτελείται από: 6 Άξονες Προτεραιότητας και 10 Θεματικούς Στόχους και κάτω από τον κάθε θεματικό στόχο, αναλύονται οι επενδυτικές προτεραιότητες που ο καθένας περιλαμβάνει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

17 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Κατέβασμα ppt "Περιφέρεια Πελοποννήσου Νέα Προγραμματική Περίοδος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google