Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιφέρεια Πελοποννήσου Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020 Άργος 21 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιφέρεια Πελοποννήσου Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020 Άργος 21 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιφέρεια Πελοποννήσου Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020 Άργος 21 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2 ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 – 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισηγητής: Τάσος Σκούρας Προϊστάμενος ΕΔΑ Πελοποννήσου

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πλέον στην νέα προγραμματική περίοδο Μεταβατική Περιφέρεια ( το ΑΕΠ της >75% του Μέσου Κοινοτικού Όρου* ) •Πελοπόννησος 75,1 •Βόρειο Αιγαίο 75,5 •Στερεά Ελλάδα 85,9 •Δυτική Μακεδονία 85,6 •Ιόνια Νησιά 84,4 •Κρήτη 83,2 * Ο μέσος όρος των ετών 2007, 2008, 2009

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Η διαφορά στο σχεδιασμό σε σχέση με τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους έχει δύο βασικές επιπτώσεις: 1η Επίπτωση Οι μεταβατικές περιφέρειες μεταξύ των οποίων και η Πελοπόννησος πρέπει να συγκεντρώσουν περισσότερους πόρους σε 4 συγκεκριμένους θεματικούς στόχους του ΕΤΠΑ, σε σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 2η Επίπτωση Η συγκέντρωση περισσότερων πόρων του ΕΚΤ σε 5 επενδυτικές προτεραιότητες. Ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση απαιτείται στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες όπως το Νότιο Αιγαίο και η Αττική.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου είναι πολυταμειακά: Συγχρηματοδοτούνται από: •Το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) •Το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) Δεν μπορούν να έχουν: •Ταμείο Συνοχής (έργα περιβάλλοντος) •Γεωργικό Ταμείο και •Ταμείο Αλιείας λόγω των κανονισμών των συγκεκριμένων ταμείων. Όμως θα εκχωρηθούν στην ΕΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Ταμείο Συνοχής και ποσά από το Γεωργικό Ταμείο.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Στη νέα προγραμματική περίοδος, εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της αιρεσιμότητας (προϋποθέσεις χρηματοδότησης). Το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει υποχρέωση για δύο αιρεσιμότητες: •Το ΠΕΣΔΑ (επικαιροποίησή του και προσαρμογή με το Εθνικό) •Την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης Και οι δύο αιρεσιμότητες θα έχουν ικανοποιηθεί μέχρι την υποβολή του προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου: Η πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι περίπου 270 εκατ. Ευρώ Δ.Δ. Η πρόταση της Περιφέρειας είναι η εξής: •ΕΤΠΑ: 205,900,000 ΔΔ •ΕΚΤ: 94,100,000 ΔΔ •Συνολική ΔΔ: 300,000,000 Το πρόγραμμά μας αποτελείται από: 6 Άξονες Προτεραιότητας και 10 Θεματικούς Στόχους και κάτω από τον κάθε θεματικό στόχο, αναλύονται οι επενδυτικές προτεραιότητες που ο καθένας περιλαμβάνει.

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΑΠ, ΘΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 Ποσά σε Δημόσια Δαπάνη

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Περιφέρεια Πελοποννήσου Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020 Άργος 21 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google