Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας ΑΘΗΝΑ, 3-5 ΙΟΥΛΙΟY 2006

2 Στόχος της εργασίας H αρχική διερεύνηση του ρόλου των ελληνικών επιχειρήσεων στα δίκτυα τεχνολογικών συνεργασιών που δημιουργούνται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, εξετάζεται η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα IST του 5ου Προγράμματος Πλαίσιο στοχεύοντας σε μια πρώτη αξιολόγηση της θέσης και της δραστηριοποίησής τους μέσα σε αυτό. Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης

3 Δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης  Προγράμματα Πλαίσιο  Ερευνητικές συνεργασίες  Ενοποιημένη και ισχυρή έρευνα  Καθορισμένες θεματικές περιοχές (IST)  Επιμερισμός κινδύνων & κόστους  Επίτευξη κοινών στόχων – Συμπληρωματικές τεχνικές ικανότητες  Χρηματοδοτούμενες  Δίκτυα Ερευνητικών Συνεργασιών  Άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις  Ομάδα ερευνητικών συνεργασιών  Ανάπτυξη καινοτομίας  Συμβασιακές συμφωνίες ανάμεσα σε ανεξάρτητους φορείς (επιχειρήσεις - ακαδημαϊκά ιδρύματα - ερευνητικά κέντρα - άλλους φορείς)  Διάχυση γνώσης  Προσβασιμότητα σε νέους πόρους

4 Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης Χαρακτηριστικά συνολικού δικτύου  2203 Ερευνητικά Έργα  7406 Φορείς  Μεσαίου μεγέθους έργα (5-9 φορείς)  24 έως 36 μήνες διάρκεια  Μέση χρηματοδότηση 1,5 εκατ. Ευρώ  Επιχειρήσεις (βιομηχανικές ή και παροχής υπηρεσιών)  Ακαδημαϊκά ιδρύματα  Ερευνητικά κέντρα ( Ερευνητικά κέντρα ή επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με την έρευνα)  Άλλοι φορείς (χρήστες τεχνολογιών, κυβερνητικοί φορείς, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, μουσεία, βιβλιοθήκες κλπ)  Συμμετοχή τουλάχιστον μιας επιχείρησης

5  234 Ελληνικές Επιχειρήσεις  70% Μικρές και μεσαίες (μέχρι 250 υπαλλήλους)  Η πλειοψηφία από τις 4 μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ  Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες – Κυρίαρχοι κλάδοι  4480 Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις  Ελλάδα 6η θέση σε συμμετοχές Χαρακτηριστικά υποδικτύου επιχειρήσεων Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης  ΜΟ με άλλους 19 φορείς  1483 συμμετοχές σε 360 έργα  Στο 25% των έργων έχουν ρόλο συντονιστή  Αυξημένη τάση για συνεργασία με ξένους φορείς

6 Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης  Πυκνότητα δικτύου  Κεντρικότητα φορέων  Υποδεικνύει την ύπαρξη πυκνά δομημένων σχέσεων Πυκνό & συνεκτικό δίκτυο  Υποδεικνύει το πόσο κεντρική θέση έχει μια επιχείρηση στο δίκτυο  Πλήθος άμεσων δεσμών Ολιγαρχικό – Λίγοι κεντρικοί φορείς  Συνεκτικότητα δικτύου  Υποδεικνύει κατά πόσο οι φορείς είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους

7 Ο ρόλος των Ελληνικών επιχειρήσεων Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης  Πολύ λίγες κεντρικές επιχειρήσεις  Οι 10 πιο κεντρικές κατέχει το 30% των συνολικών δεσμών του Ελληνικού υποδικτύου  58% μόνο ένα ερευνητικό έργο  Περιφερειακοί φορείς  Κεντρικοί φορείς  Η απομάκρυνση των ισχυρών φορέων επηρεάζει σημαντικά τα χαρακτηριστικά του δικτύου  Προτιμούν να συνδέονται με ισχυρούς κόμβους (preferential attachment) ΕπιχείρησηΚλάδος Αριθμός άμεσων δεσμών Συμμετοχές σε έργα ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 45757 Πουλιάδης & Συνεργάτες Α.Ε.Β.ΕΠληροφορική14718 Athens Technology Center AEΠληροφορική12514 Emphasis Systems AEΠληροφορική908 Anco ΑΕ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 809 Systema Informatics AEΕμπόριο769 Archimedia Advanced Technology Development Πληροφορική687 ΟΤΕΤηλεπικοινωνίες668 Transeuropean Consulting Unit of Thessaloniki AE Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών 665 ΕΡΤ ΑΕΜΜΕ656

8 Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης Απεικόνιση κεντρικού πυρήνα επιχειρήσεων

9 Αποτελέσματα  Δίκτυο Επιχειρήσεων  Ευνοϊκές συνθήκες για μεταφορά πληροφοριών  Διάχυση γνώσης ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς  Ελληνικές Επιχειρήσεις  Οι ισχυρές επιχειρήσεις οργανώνουν την ερευνητική δράση  Πολύ λίγες κατέχουν κεντρική θέση  Διευκολύνουν τη διάχυση της τεχνολογικής γνώσης στους περιφερειακούς φορείς Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης  Αυξημένη συμμετοχή  Ιδιαίτερα πυκνό και συνεκτικό δίκτυο

10 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google