Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008108 Προϋπολογισμός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008108 Προϋπολογισμός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προϋπολογισμός έργου Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπεύθυνη Μαθήματος: ΔΡ. ΠΟΠΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗ

2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΑ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/2) Ο προϋπολογισμός είναι ένα λεπτομερές πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει : Στόχους της διοίκησης - δραστηριότητες Αναγκαίους πόρους Χρονοδιάγραμμα Η δομή του αντιστοιχεί στην δομή της οργάνωσης : Κατά λειτουργίες Κατά έργο Μητροειδής δομή Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

4 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2/2) Δομή κατά λειτουργίες
Επενδύσεις – δαπάνες για σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων Δομή κατά έργο Αναμενόμενα έσοδα – έξοδα για κάθε έργο Μητροειδής δομή Λειτουργίες - έργο Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

5 1.2 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Περιορισμένοι πόροι
Δυνατότητα κατανομής τους στις δραστηριότητες Ενημέρωση προσωπικού για στόχους Εφικτό όταν αυτοί είναι λογικοί και ξεκάθαροι Σύστημα ελέγχου διοίκησης - διαχειριστών Παράλληλα προσφέρουν κίνητρα για αύξηση της απόδοσης Π.χ. ξενοδοχειακή μονάδα Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

6 1.3 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (1/5)
ΕΞΥΠΥΡΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

7 Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

8 1.3 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (2/5)
Βάσει της χρονικής περιόδου που αναφέρονται, διακρίνονται : Μακροπρόθεσμοι ή στρατηγικοί Μεσοπρόθεσμοι ή τακτικοί Βραχυπρόθεσμοι ή επιχειρησιακοί Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

9 1.3 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (3/5)
Οι μακροπρόθεσμοι ή στρατηγικοί προϋπολογισμοί : Δημιουργούνται από την ανώτερη διοίκηση Αναφέρονται για 1 έως 5 έτη Π.χ. στόχος πώλησης τεμαχίων στο επόμενο έτος με αύξηση 15% για τα επόμενα 4 έτη Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

10 1.3 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (4/5)
Οι μεσοπρόθεσμοι ή τακτικοί προϋπολογισμοί : Δημιουργούνται από τους λειτουργικούς διαχειριστές Αποτελούν αναλυτική παρουσίαση των μακροπρόθεσμων Αναφέρονται για 1 έως 2 έτη Ενημερώνονται σε τριμηνιαία βάση Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

11 1.3 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (5/5)
Οι βραχυπρόθεσμοι ή επιχειρησιακοί προϋπολογισμοί : Δημιουργούνται από τους υπεύθυνους εκτέλεσης του κάθε έργου Αναφέρονται για μέγιστο χρονικό διάστημα 1 έτους Ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

12 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ (1/2)
Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του έργου και τον προϋπολογισμό : Ανταγωνισμός με βάση τον χρόνο με βάση το κόστος με βάση την ποιότητα Κέρδος Χρηματορροή Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

13 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ (2/2)
Κίνδυνοι καθυστέρησης Τεχνολογική ικανότητα της οργάνωσης Πόροι Θεωρούμενες ανάγκες Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

14 3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Κατάρτιση στις τρέχουσες δραστηριότητες είναι εύκολη : γίνεται με αναπροσαρμογή υπαρχόντων προϋπολογισμών Κατάρτιση ενός έργου δυσκολότερη. Χρησιμοποιούνται τρεις τεχνικές : Προσέγγιση από “πάνω προς τα κάτω” Προσέγγιση από “κάτω προς τα πάνω” Επαναλαμβανόμενη – μικτή προσέγγιση Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

15 3.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ “ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ” (1/2)
Ανώτερη Διοίκηση Λειτουργικοί Διαχειριστές Διαχειριστές Έργου Στρατηγικός προϋπολογισμός βασισμένος στους στόχους – περιορισμούς – πολιτική της οργάνωσης. Τακτικό προϋπολογισμό για κάθε λειτουργική μονάδα. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί για κάθε έργο. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

16 3.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ “ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ” (2/2)
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δύσκολη η μετατροπή των μακροπρόθεσμων προϋπολογισμών σε βραχυπρόθεσμους , π.χ. χρονοπρογραμματισμός Ανταγωνισμός για πόρους των διαχειριστών χαμηλότερων επιπέδων Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

17 3.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ “ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ” (1/3)
Ανώτερη Διοίκηση Λειτουργικοί Διαχειριστές Συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό Διαχειριστές Έργου Προτάσεις προϋπολογισμού Μεσοπρόθεσμους προϋπολογισμούς για κάθε λειτουργική μονάδα Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

18 3.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ “ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ” (2/3)
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Αξιοποίηση δεδομένων χαμηλότερων επιπέδων ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ Περιορισμένη επιρροή της ανώτερης διοίκησης Λύση : αρχική δήλωση της διοίκηση στους διαχειριστές χαμηλότερων επιπέδων Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

19 3.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ “ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ” (3/3)
ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΟΥ Παράδειγμα Κατάρτιση προϋπολογισμού του κράτους Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

20 3.3 ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ – ΜΙΚΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΟΥ + Αξιοποίηση πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα - Μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

21 3.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η ανάγκη για αξιολόγηση των δραστηριοτήτων οδηγεί σε εναλλακτικές μεθόδους κατάρτισης, όπως : Προϋπολογισμός από “μηδενική βάση” Προϋπολογισμός “βάσης” “Προσαυξητικός” προϋπολογισμός Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

22 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τεχνικές :
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2. ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ PERT 4. ΤΕΧΝΙΚΗ PERT / COST Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

23 4.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (1/3)
Υπάρχουν τρία είδη δραστηριοτήτων : “Κρίσιμες”, οι οποίες δεν μπορούν να καθυστερήσουν “Μη κρίσιμες”, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν οποτεδήποτε “Μέτριας κρισιμότητας”, μετακινούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα Έτσι προκύπτουν δύο είδη προϋπολογισμού : “Νωρίτερης έναρξης” “Αργότερης έναρξης” Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

24 4.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (2/3)
Παράδειγμα : δίνεται το παρακάτω έργο Δραστηριότητα Διάρκεια (εβδομάδες) Κόστος (x1000€) A 3 0,9 B 2 1,0 C 5 2,0 D 1,8 E 4 3,2 F 4,5 G 4,0 17,4 Πίνακας 1. Διάρκεια και κόστος δραστηριοτήτων έργου A,C,F,G είναι κρίσιμες δραστηριότητες B,E,D είναι μη ή μέτριας κρισιμότητας Διάρκεια έργου 15 εβδομάδες Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

25 Πίνακας 2. Χρηματορροή νωρίτερης έναρξης προγραμματισμού
Δραστηριότητα Εβδομάδα A B C D E F G Εβδομαδιαίο κόστος, € Κόστος συσσώρευσης, € 1 300 500 800 1600 2 3200 3 1100 4300 4 400 600 1800 6100 5 1000 7100 6 8100 7 8500 8 8900 9 1500 10400 10 11900 11 13400 12 14400 13 15400 14 16400 15 17400 Σύνολο 900 2000 4500 4000 Πίνακας 2. Χρηματορροή νωρίτερης έναρξης προγραμματισμού Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

26 Πίνακας 3. Χρηματορροή αργότερης έναρξης προγραμματισμού
Δραστηριότητα Εβδομάδα A B C D E F G Εβδομαδιαίο κόστος, € Κόστος συσσώρευσης, € 1 300 2 500 800 1100 3 1900 4 400 2300 5 1200 3500 6 600 1800 5300 7 7100 8 8900 9 1500 10400 10 11900 11 13400 12 1000 14400 13 15400 14 16400 15 17400 Σύνολο 900 2000 3200 4500 4000 Πίνακας 3. Χρηματορροή αργότερης έναρξης προγραμματισμού Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

27 4.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3/3)
Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

28 4.2 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (1/6)
Επιτυγχάνεται : Αλλάζοντας χρονική διάρκεια – τρόπο εκτέλεσης Γίνεται : Προσθέτοντας ή καταργώντας τους αναγκαίους πόρους Μεγάλη διάρκεια εκτέλεση με οικονομικό τρόπο Μικρή διάρκεια μεγάλη δαπάνη Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

29 4.2 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (2/6)
Αντιστάθμιση ελαχίστου κόστους – μεγάλης διάρκειας : Δύο κρίσιμα σημεία : Κανονικό σημείο Σημείο συμπίεσης Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

30 4.2 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (3/6)
Παράδειγμα 1 Για χειρωνακτική βαφή ακινήτου απαιτούνται 4 μέρες και 1600€ με 1 άτομο (κανονικό σημείο) Με ένα ειδικό πιστόλι, μπορεί να γίνει σε 2 μέρες με 2000€ και 2 άτομα (σημείο συμπίεσης) Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

31 4.2 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (4/6)
Παράδειγμα 2 Κανονικά Πρώτη συμπίεση Δεύτερη συμπίεση Δραστηριότητα Κόστος (€) Διάρκεια (Εβδομάδες) Πρόσθετο κόστος (€) A 900 3 1000 2 700 1 B - C 2000 5 4 D 1800 E 3200 F 4500 G 4000 Πίνακας 4. Διάρκεια και κόστος κανονικών και συμπιεσμένων δραστηριοτήτων Διάρκεια έργου 15 εβδομάδες Κρίσιμες δραστηριότητες οι A,C,F,G Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

32 4.2 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5/6)
Πρώτη φάση Κόστος συμπίεσης 1000€ για τις A,C και 700€ για F,G Συμπιέζονται οι F,G με κόστος 1400€ κατά 1 εβδομάδα Νέα διάρκεια έργου 13 εβδομάδες Δεύτερη φάση Κόστος συμπίεσης 1000€ για τις A,C,F και 700€ για G Συμπιέζεται η G με κόστος 700€ κατά 1 εβδομάδα Νέα διάρκεια έργου 12 εβδομάδες Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

33 4.2 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (6/6)
Παράλληλα συμπιέζονται και οι υπόλοιπες δραστηριότητες Συμπέρασμα Νέα διάρκεια έργου από 15 σε 12 εβδομάδες, με κόστος 2100€ Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

34 4.3 ΤΕΧΝΙΚΗ PERT (1/2) Η τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράμματος PERT (Program Evaluation and Review Technique) : Αναπτύχθηκε από το Ναυτικό των ΗΠΑ το 1958, για το πρόγραμμα πυραύλων Polaris Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας ακολουθεί µια στατιστική κατανομή Beta : Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

35 4.3 ΤΕΧΝΙΚΗ PERT (2/2) Χρησιμοποιεί τρείς χρονικές εκτιμήσεις για κάθε δραστηριότητα : αισιόδοξη εκτίμηση (a) πιθανότερη εκτίμηση (m) απαισιόδοξη εκτίμησης (b) Η αναμενόμενη διάρκεια για κάθε δραστηριότητα (Expected Time – te) προκύπτει : te=(a+4m+b)/6 Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

36 4.4 ΤΕΧΝΙΚΗ PERT / COST (1/2) Η τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράμματος / κόστους PERT / COST : Χρησιμοποιείται για παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών Καταγράφει το κόστος σε βάσεις δεδομένων Οι βάσεις παράγουν εβδομαδιαίες ή μηνιαίες εκθέσεις για έλεγχο, σε σχέση με τον προγραμματισμό Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

37 4.4 ΤΕΧΝΙΚΗ PERT / COST (2/2) παράδειγμα
Δραστηριότητα 12 εβδομάδων – κόστος 6000€ Αν στις 11 εβδομάδες κόστισε 5600€ Έχει ολοκληρωθεί κατά 90% Αναλογικά 0,9*6000€=5400€ 200€ παραπάνω Αν στις 11 εβδομάδες κόστισε 5200€ 200 € λιγότερο Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

38 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1/4)
Κατά την κατάρτιση και την παρουσίαση του προϋπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη : Περιλαμβάνεται πλαίσιο χρονοπρογραμματισμού χρόνος πραγματοποίησης εσόδων – εξόδων Παρουσίαση σε μετρήσιμες μονάδες χρήματα – ανθρωποώρες Καθορισμός οροσήμων για επίτευξη στόχων έργα ανάδοχου - πελάτη Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

39 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2/4)
Εβδομαδιαίες εκθέσεις για παρακολούθηση και έλεγχο της προόδου Έκφραση στόχων βραχυπρόθεσμου προϋπολογισμού σαν εντολές εργασίας, εντολές αγοράς κ.τ.λ. Αναφορά προτύπου όταν χρησιμοποιείται Παράδειγμα : “συγκόλληση δεξαμενής” 10 μέτρων με κόστος 3300€ πρότυπο : 330€ ανά μέτρο Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

40 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (3/4)
Ανάλυση βάση των οργανωσιακών μονάδων και περιεχόμενου εργασίας κάθε μονάδας παράδειγμα Δραστηριότητα Τμήμα 1 Τμήμα 2 A 1500€ B 3000€ C 3300€ D 4200€ E 5700€ F 6100€ G 7200€ Σύνολο τμήματος 20800€ 10200€ Πίνακας 5. Ανάλυση προϋπολογισμού σε οργανωσιακές μονάδες Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

41 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (4/4)
Πρόβλεψη αποθεματικού για προστασία κατά των αβεβαιοτήτων (μακροπρόθεσμο – μεσοπρόθεσμο) Κατά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να αναφέρονται : Οι δαπάνες Τα μη διανεμηθέντα ποσά Η χρήση ή όχι του αποθεματικού Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

42 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

43 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (1/9)
Ερώτηση 1: Αναφέρετε τις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο υπεύθυνος του έργου, όταν χρησιμοποιεί την τεχνική της διαχείρισης του χρονικού διαστήματος της κάθε δραστηριότητας. Απάντηση Αρχικά πρέπει να εντοπίσει ποιες δραστηριότητες είναι : Κρίσιμες (Α) Μη κρίσιμες (Β) Μέτριας κρισιμότητας (Γ) Στην συνέχεια, θα πρέπει να τοποθετήσει τις (Β),(Γ) ώστε να λάβει υπόψη του τους προγραμματισμούς νωρίτερης – αργότερης έναρξης Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

44 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (2/9)
Ένας χρονοπρογραμματισμός νωρίτερης έναρξης έχει σαν αποτέλεσμα τις υψηλές δαπάνες στα αρχικά στάδια του έργου, ενώ για αργότερη έναρξη στις επόμενες εβδομάδες. Αν στο έργο διατίθενται 1000€ ανά εβδομάδα για τις εβδομάδες 1 έως 5, τότε προτείνεται ο δεύτερος. Η χρήση όμως αυτού αυξάνει την πιθανότητα καθυστερήσεων αφού οι δραστηριότητες ξεκινούν όλο και πιο αργά. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

45 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (3/9)
Ερώτηση 2: Ποια λογική ακολουθείται στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του κράτους; Απάντηση Η τεχνική που ακολουθείται κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του κράτους, είναι η προσέγγιση από “κάτω προς τα πάνω” και γίνεται για χρονική περίοδο ενός έτους. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι : Το υπουργείο οικονομικών αποστέλλει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ειδικά έντυπα, τα οποία τα συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι ανάλογα με τις λειτουργικές δαπάνες που προβλέπουν ότι θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, π.χ. του 2010. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

46 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (4/9)
Ταυτόχρονα με την υποβολή αυτών των εντύπων, συνυποβάλλουν και τις σχετικές προτάσεις για τα κονδύλια που θα απαιτηθούν, αναλυτικά κατά κατηγορία για το έτος 2010 και για τα δυο επόμενα έτη (τριετής προγραμματισμός), ούτως ώστε να απεικονισθούν και οι προϋπολογισμοί των οικονομικών ετών 2011 και 2012. Στην συνέχεια, αφού τα έντυπα παραδοθούν στην ώρα τους, το γενικό λογιστήριο του κράτους συντάσσει τον προϋπολογισμό του έτους σύμφωνα με τα δεδομένα και την εμπειρία του. Οι δαπάνες οι οποίες δεν δηλωθούν και άρα δεν συμπεριληφθούν στο σχέδιο προϋπολογισμού, μετά την κατάρτιση, υπογραφή και ακολούθως την έγκρισή του, δεν θα μπορούν να πληρωθούν και να ικανοποιηθούν. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

47 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (5/9)
Ερώτηση 3: Αναφέρετε ένα έργο στο οποίο χρησιμοποιείται ένας χρονοπρογραμματισμός αργότερης έναρξης. Απάντηση Στον προϋπολογισμό αργότερης έναρξης, οι υψηλές δαπάνες σε ένα έργο εμφανίζονται στα μεσαία στάδια υλοποίησής του και όχι στα αρχικά. Ένα παράδειγμα προϋπολογισμού αργότερης έναρξης, μπορεί να αποτελέσει το έργο “αρχαιολογική έρευνα”. Στην αρχή, επιλέγεται η περιοχή όπου εκτιμάτε ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Στα πρώτα στάδια του έργου, προϋπολογίζετε το κόστος εκσκαφής που αφορά υλικά και ανθρώπινο δυναμικό. Στην συνέχεια, για το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται ότι θα βρεθούν τα πρώτα ευρήματα, το κόστος θα είναι αυξημένο, λόγω του ότι θα χρειάζεται ειδικό προσωπικό συντήρησης. Στα τελευταία στάδια τα έξοδα ομαλοποιούνται. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

48 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (6/9)
Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

49 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (7/9)
Άσκηση: Καταρτίστε τον προϋπολογισμό για το έργο “απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου”. Εξηγείστε τις υποθέσεις και την ανάλυση σας. Απάντηση θα κάνουμε κατάρτιση του προϋπολογισμού για την απόκτηση από ένα φοιτητή του Μ.Δ.Ε. Ρ/Η. Θα χρησιμοποιήσουμε δομή κατά έργο όπου θα υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες Θα χωρίσουμε αρχικά τα εξάμηνα σε δραστηριότητες και θα υπολογίσουμε τα αναμενόμενα έξοδα για κάθε μια από αυτές. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

50 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (8/9)
Δραστηριότητα Περιγραφή Διάρκεια (εβδομάδες) Δαπάνη σημειώσεων (€) Κόστος μετακινήσεων (€) Κόστος διατροφής (€) Λοιπά έξοδα (€) A 1ο Εξάμηνο και εξεταστική Φεβρουαρίου 2009 10+3 300 195 390 100 B 2ο Εξάμηνο και εξεταστική Ιουνίου 400 200 C εξεταστική Σεπτεμβρίου 2009 4 50 20 30 D 3ο Εξάμηνο και εξεταστική Φεβρουαρίου 2010 205 420 120 E 4ο Εξάμηνο και εξεταστική Ιουνίου 150 230 130 F Διπλωματική εργασία 24 10 G εξεταστική Σεπτεμβρίου 2010 Πίνακας 1. Αναλυτικές δαπάνες Μ.Δ.Ε. Ρ/Η Στην παραπάνω ανάλυση η δαπάνη σημειώσεων αφορά κόστος βιβλίων και φωτοτυπιών. Το κόστος μετακινήσεων υπολογίζεται για χρήση αυτοκινήτου και κατανάλωση βενζίνης κατά μέσο όρο 15€/εβδομάδα λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες αυξήσεις. Τα έξοδα διατροφής υπολογίζονται με 6 €/ημέρα. Όλα αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα 2. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

51 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (9/9)
Δραστηριότητα Διάρκεια (εβδομάδες) Κόστος (€) A 13 985 B 1100 C 4 120 D 945 E 910 F 24 410 G 60 4530 Πίνακας 2. Κατάρτιση προϋπολογισμού Μ.Δ.Ε. Ρ/Η Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα 4530€. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

52 Click to edit company slogan .
Σας ευχαριστώ!! Click to edit company slogan .


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008108 Προϋπολογισμός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google