Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LOGO Προϋπολογισμός έργου ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008108 Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπεύθυνη Μαθήματος: ΔΡ. ΠΟΠΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LOGO Προϋπολογισμός έργου ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008108 Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπεύθυνη Μαθήματος: ΔΡ. ΠΟΠΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LOGO Προϋπολογισμός έργου ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπεύθυνη Μαθήματος: ΔΡ. ΠΟΠΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας

2 LOGO Προϋπολογισμός έργου Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΑ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 2Μ.Δ.Ε. Ρ/Η

3 LOGO Προϋπολογισμός έργου 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/2) 3Μ.Δ.Ε. Ρ/Η  Ο προϋπολογισμός είναι ένα λεπτομερές πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει : Στόχους της διοίκησης - δραστηριότητες Αναγκαίους πόρους Χρονοδιάγραμμα  Η δομή του αντιστοιχεί στην δομή της οργάνωσης : Κατά λειτουργίες Κατά έργο Μητροειδής δομή

4 LOGO 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2/2) Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η4 Δομή κατά λειτουργίες Επενδύσεις – δαπάνες για σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων Δομή κατά έργο Αναμενόμενα έσοδα – έξοδα για κάθε έργο Μητροειδής δομή Λειτουργίες - έργο

5 LOGO 1.2 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η5 1.Περιορισμένοι πόροι Δυνατότητα κατανομής τους στις δραστηριότητες 2.Ενημέρωση προσωπικού για στόχους Εφικτό όταν αυτοί είναι λογικοί και ξεκάθαροι 3.Σύστημα ελέγχου διοίκησης - διαχειριστών Παράλληλα προσφέρουν κίνητρα για αύξηση της απόδοσης Π.χ. ξενοδοχειακή μονάδα

6 LOGO 1.3 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (1/5) Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η6 ΕΞΥΠΥΡΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

7 Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η7

8 LOGO 1.3 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (2/5) Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η8 1.Μακροπρόθεσμοι ή στρατηγικοί 2.Μεσοπρόθεσμοι ή τακτικοί 3.Βραχυπρόθεσμοι ή επιχειρησιακοί Βάσει της χρονικής περιόδου που αναφέρονται, διακρίνονται :

9 LOGO 1.3 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (3/5) 1.Οι μακροπρόθεσμοι ή στρατηγικοί προϋπολογισμοί : −Δημιουργούνται από την ανώτερη διοίκηση −Αναφέρονται για 1 έως 5 έτη −Π.χ. στόχος πώλησης τεμαχίων στο επόμενο έτος με αύξηση 15% για τα επόμενα 4 έτη Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η9

10 LOGO 1.3 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (4/5) 2.Οι μεσοπρόθεσμοι ή τακτικοί προϋπολογισμοί : −Δημιουργούνται από τους λειτουργικούς διαχειριστές −Αποτελούν αναλυτική παρουσίαση των μακροπρόθεσμων −Αναφέρονται για 1 έως 2 έτη −Ενημερώνονται σε τριμηνιαία βάση Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η10

11 LOGO 1.3 ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (5/5) 3.Οι βραχυπρόθεσμοι ή επιχειρησιακοί προϋπολογισμοί : −Δημιουργούνται από τους υπεύθυνους εκτέλεσης του κάθε έργου −Αναφέρονται για μέγιστο χρονικό διάστημα 1 έτους −Ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η11

12 LOGO 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ (1/2) Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του έργου και τον προϋπολογισμό : 1.Ανταγωνισμός με βάση τον χρόνο με βάση το κόστος με βάση την ποιότητα 2.Κέρδος 3.Χρηματορροή Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η12

13 LOGO 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ (2/2) 4.Κίνδυνοι καθυστέρησης 5.Τεχνολογική ικανότητα της οργάνωσης 6.Πόροι 7.Θεωρούμενες ανάγκες Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η13

14 LOGO 3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η14  Κατάρτιση στις τρέχουσες δραστηριότητες είναι εύκολη : γίνεται με αναπροσαρμογή υπαρχόντων προϋπολογισμών  Κατάρτιση ενός έργου δυσκολότερη. Χρησιμοποιούνται τρεις τεχνικές : 1.Προσέγγιση από “πάνω προς τα κάτω”2.Προσέγγιση από “κάτω προς τα πάνω”3.Επαναλαμβανόμενη – μικτή προσέγγιση

15 LOGO 3.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ “ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ” (1/2) Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η15 Τακτικό προϋπολογισμό για κάθε λειτουργική μονάδα. Στρατηγικός προϋπολογισμός βασισμένος στους στόχους – περιορισμούς – πολιτική της οργάνωσης. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί για κάθε έργο. Ανώτερη Διοίκηση Λειτουργικοί Διαχειριστές Έργου

16 LOGO 3.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ “ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ” (2/2) Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η16 Ανταγωνισμός για πόρους των διαχειριστών χαμηλότερων επιπέδων ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δύσκολη η μετατροπή των μακροπρόθεσμων προϋπολογισμών σε βραχυπρόθεσμους, π.χ. χρονοπρογραμματισμός

17 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ “ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ” (1/3) Λειτουργικοί Διαχειριστές Ανώτερη Διοίκηση Διαχειριστές Έργου Προτάσεις προϋπολογισμού Μεσοπρόθεσμους προϋπολογισμούς για κάθε λειτουργική μονάδα Συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό

18 LOGO ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ −Αξιοποίηση δεδομένων χαμηλότερων επιπέδων ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ −Περιορισμένη επιρροή της ανώτερης διοίκησης Λύση : αρχική δήλωση της διοίκηση στους διαχειριστές χαμηλότερων επιπέδων Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ “ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ” (2/3)

19 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ “ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ” (3/3) ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Παράδειγμα Κατάρτιση προϋπολογισμού του κράτους ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

20 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ – ΜΙΚΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΟΥ +Αξιοποίηση πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα -Μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται

21 LOGO Η ανάγκη για αξιολόγηση των δραστηριοτήτων οδηγεί σε εναλλακτικές μεθόδους κατάρτισης, όπως : Προϋπολογισμός από “μηδενική βάση” Προϋπολογισμός “βάσης” “Προσαυξητικός” προϋπολογισμός Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

22 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η22 4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τεχνικές : 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ2. ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ3. ΤΕΧΝΙΚΗ PERT4. ΤΕΧΝΙΚΗ PERT / COST

23 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (1/3) Υπάρχουν τρία είδη δραστηριοτήτων :  “Κρίσιμες”, οι οποίες δεν μπορούν να καθυστερήσουν  “Μη κρίσιμες”, οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν οποτεδήποτε  “Μέτριας κρισιμότητας”, μετακινούνται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα Έτσι προκύπτουν δύο είδη προϋπολογισμού :  “Νωρίτερης έναρξης”  “Αργότερης έναρξης”

24 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (2/3)  Παράδειγμα : δίνεται το παρακάτω έργο  A,C,F,G είναι κρίσιμες δραστηριότητες  B,E,D είναι μη ή μέτριας κρισιμότητας  Διάρκεια έργου 15 εβδομάδες

25 Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η25 Δραστηριότητα ΕβδομάδαABCDEFGΕβδομαδιαίο κόστος, €Κόστος συσσώρευσης, € Σύνολο Πίνακας 2. Χρηματορροή νωρίτερης έναρξης προγραμματισμού

26 Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η26 Δραστηριότητα ΕβδομάδαABCDEFGΕβδομαδιαίο κόστος, €Κόστος συσσώρευσης, € Σύνολο Πίνακας 3. Χρηματορροή αργότερης έναρξης προγραμματισμού

27 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (3/3)

28 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (1/6) Επιτυγχάνεται :  Αλλάζοντας χρονική διάρκεια – τρόπο εκτέλεσης Γίνεται :  Προσθέτοντας ή καταργώντας τους αναγκαίους πόρους Μεγάλη διάρκεια εκτέλεση με οικονομικό τρόπο Μικρή διάρκεια μεγάλη δαπάνη

29 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (2/6)  Αντιστάθμιση ελαχίστου κόστους – μεγάλης διάρκειας :  Δύο κρίσιμα σημεία : Κανονικό σημείο Σημείο συμπίεσης

30 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (3/6)  Παράδειγμα 1  Για χειρωνακτική βαφή ακινήτου απαιτούνται 4 μέρες και 1600€ με 1 άτομο (κανονικό σημείο)  Με ένα ειδικό πιστόλι, μπορεί να γίνει σε 2 μέρες με 2000€ και 2 άτομα (σημείο συμπίεσης)

31 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (4/6)  Παράδειγμα 2 ΚανονικάΠρώτη συμπίεσηΔεύτερη συμπίεση ΔραστηριότηταΚόστος (€) Διάρκεια (Εβδομάδες) Πρόσθετο κόστος (€) Διάρκεια (Εβδομάδες) Πρόσθετο κόστος (€) Διάρκεια (Εβδομάδες) A B C D E F G Πίνακας 4. Διάρκεια και κόστος κανονικών και συμπιεσμένων δραστηριοτήτων  Διάρκεια έργου 15 εβδομάδες  Κρίσιμες δραστηριότητες οι A,C,F,G

32 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5/6)  Πρώτη φάση  Κόστος συμπίεσης 1000€ για τις A,C και 700€ για F,G  Συμπιέζονται οι F,G με κόστος 1400€ κατά 1 εβδομάδα  Νέα διάρκεια έργου 13 εβδομάδες  Δεύτερη φάση  Κόστος συμπίεσης 1000€ για τις A,C,F και 700€ για G  Συμπιέζεται η G με κόστος 700€ κατά 1 εβδομάδα  Νέα διάρκεια έργου 12 εβδομάδες

33 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (6/6) Παράλληλα συμπιέζονται και οι υπόλοιπες δραστηριότητες  Συμπέρασμα  Νέα διάρκεια έργου από 15 σε 12 εβδομάδες, με κόστος 2100€

34 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΤΕΧΝΙΚΗ PERT (1/2) Η τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράμματος PERT (Program Evaluation and Review Technique) :  Αναπτύχθηκε από το Ναυτικό των ΗΠΑ το 1958, για το πρόγραμμα πυραύλων Polaris  Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας ακολουθεί µια στατιστική κατανομή Beta :

35 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η35 Χρησιμοποιεί τρείς χρονικές εκτιμήσεις για κάθε δραστηριότητα :  αισιόδοξη εκτίμηση (a)  πιθανότερη εκτίμηση (m)  απαισιόδοξη εκτίμησης (b) Η αναμενόμενη διάρκεια για κάθε δραστηριότητα (Expected Time – te) προκύπτει :  te=(a+4m+b)/6 4.3 ΤΕΧΝΙΚΗ PERT (2/2)

36 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΤΕΧΝΙΚΗ PERT / COST (1/2) Η τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράμματος / κόστους PERT / COST :  Χρησιμοποιείται για παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών  Καταγράφει το κόστος σε βάσεις δεδομένων  Οι βάσεις παράγουν εβδομαδιαίες ή μηνιαίες εκθέσεις για έλεγχο, σε σχέση με τον προγραμματισμό

37 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η ΤΕΧΝΙΚΗ PERT / COST (2/2)  παράδειγμα  Δραστηριότητα 12 εβδομάδων – κόστος 6000€  Αν στις 11 εβδομάδες κόστισε 5600€  Έχει ολοκληρωθεί κατά 90%  Αναλογικά 0,9*6000€=5400€  200€ παραπάνω  Αν στις 11 εβδομάδες κόστισε 5200€  200 € λιγότερο

38 LOGO 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (1/4) Κατά την κατάρτιση και την παρουσίαση του προϋπολογισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη : 1.Περιλαμβάνεται πλαίσιο χρονοπρογραμματισμού χρόνος πραγματοποίησης εσόδων – εξόδων 2.Παρουσίαση σε μετρήσιμες μονάδες χρήματα – ανθρωποώρες 3.Καθορισμός οροσήμων για επίτευξη στόχων έργα ανάδοχου - πελάτη Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η38

39 LOGO 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (2/4) 4.Εβδομαδιαίες εκθέσεις για παρακολούθηση και έλεγχο της προόδου 5.Έκφραση στόχων βραχυπρόθεσμου προϋπολογισμού σαν εντολές εργασίας, εντολές αγοράς κ.τ.λ. 6.Αναφορά προτύπου όταν χρησιμοποιείται Παράδειγμα : “συγκόλληση δεξαμενής” 10 μέτρων με κόστος 3300€ πρότυπο : 330€ ανά μέτρο Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η39

40 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η40 7.Ανάλυση βάση των οργανωσιακών μονάδων και περιεχόμενου εργασίας κάθε μονάδας  παράδειγμα 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (3/4) ΔραστηριότηταΤμήμα 1Τμήμα 2 A1500€ B3000€ C3300€ D4200€ E5700€ F6100€ G7200€ Σύνολο τμήματος20800€10200€ Πίνακας 5. Ανάλυση προϋπολογισμού σε οργανωσιακές μονάδες

41 LOGO 5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (4/4) 8.Πρόβλεψη αποθεματικού για προστασία κατά των αβεβαιοτήτων (μακροπρόθεσμο – μεσοπρόθεσμο) 9.Κατά την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να αναφέρονται : Οι δαπάνες Τα μη διανεμηθέντα ποσά Η χρήση ή όχι του αποθεματικού Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η41

42 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η42

43 LOGO Ερώτηση 1: Αναφέρετε τις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο υπεύθυνος του έργου, όταν χρησιμοποιεί την τεχνική της διαχείρισης του χρονικού διαστήματος της κάθε δραστηριότητας. Απάντηση Αρχικά πρέπει να εντοπίσει ποιες δραστηριότητες είναι : −Κρίσιμες (Α) −Μη κρίσιμες (Β) −Μέτριας κρισιμότητας (Γ) Στην συνέχεια, θα πρέπει να τοποθετήσει τις (Β),(Γ) ώστε να λάβει υπόψη του τους προγραμματισμούς νωρίτερης – αργότερης έναρξης Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η43 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (1/9)

44 LOGO Ένας χρονοπρογραμματισμός νωρίτερης έναρξης έχει σαν αποτέλεσμα τις υψηλές δαπάνες στα αρχικά στάδια του έργου, ενώ για αργότερη έναρξη στις επόμενες εβδομάδες. Αν στο έργο διατίθενται 1000€ ανά εβδομάδα για τις εβδομάδες 1 έως 5, τότε προτείνεται ο δεύτερος. Η χρήση όμως αυτού αυξάνει την πιθανότητα καθυστερήσεων αφού οι δραστηριότητες ξεκινούν όλο και πιο αργά. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η44 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (2/9)

45 LOGO Ερώτηση 2: Ποια λογική ακολουθείται στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του κράτους; Απάντηση Η τεχνική που ακολουθείται κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του κράτους, είναι η προσέγγιση από “κάτω προς τα πάνω” και γίνεται για χρονική περίοδο ενός έτους. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι : 1.Το υπουργείο οικονομικών αποστέλλει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ειδικά έντυπα, τα οποία τα συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι ανάλογα με τις λειτουργικές δαπάνες που προβλέπουν ότι θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, π.χ. του Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η45 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (3/9)

46 LOGO 2.Ταυτόχρονα με την υποβολή αυτών των εντύπων, συνυποβάλλουν και τις σχετικές προτάσεις για τα κονδύλια που θα απαιτηθούν, αναλυτικά κατά κατηγορία για το έτος 2010 και για τα δυο επόμενα έτη (τριετής προγραμματισμός), ούτως ώστε να απεικονισθούν και οι προϋπολογισμοί των οικονομικών ετών 2011 και Στην συνέχεια, αφού τα έντυπα παραδοθούν στην ώρα τους, το γενικό λογιστήριο του κράτους συντάσσει τον προϋπολογισμό του έτους σύμφωνα με τα δεδομένα και την εμπειρία του. 4.Οι δαπάνες οι οποίες δεν δηλωθούν και άρα δεν συμπεριληφθούν στο σχέδιο προϋπολογισμού, μετά την κατάρτιση, υπογραφή και ακολούθως την έγκρισή του, δεν θα μπορούν να πληρωθούν και να ικανοποιηθούν. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η46 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (4/9)

47 LOGO Ερώτηση 3: Αναφέρετε ένα έργο στο οποίο χρησιμοποιείται ένας χρονοπρογραμματισμός αργότερης έναρξης. Απάντηση Στον προϋπολογισμό αργότερης έναρξης, οι υψηλές δαπάνες σε ένα έργο εμφανίζονται στα μεσαία στάδια υλοποίησής του και όχι στα αρχικά. Ένα παράδειγμα προϋπολογισμού αργότερης έναρξης, μπορεί να αποτελέσει το έργο “αρχαιολογική έρευνα”. Στην αρχή, επιλέγεται η περιοχή όπου εκτιμάτε ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα. Στα πρώτα στάδια του έργου, προϋπολογίζετε το κόστος εκσκαφής που αφορά υλικά και ανθρώπινο δυναμικό. Στην συνέχεια, για το χρονικό διάστημα που υπολογίζεται ότι θα βρεθούν τα πρώτα ευρήματα, το κόστος θα είναι αυξημένο, λόγω του ότι θα χρειάζεται ειδικό προσωπικό συντήρησης. Στα τελευταία στάδια τα έξοδα ομαλοποιούνται. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η47 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (5/9)

48 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η48 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (6/9)

49 LOGO Άσκηση: Καταρτίστε τον προϋπολογισμό για το έργο “απόκτηση του μεταπτυχιακού σας τίτλου”. Εξηγείστε τις υποθέσεις και την ανάλυση σας. Απάντηση θα κάνουμε κατάρτιση του προϋπολογισμού για την απόκτηση από ένα φοιτητή του Μ.Δ.Ε. Ρ/Η. Θα χρησιμοποιήσουμε δομή κατά έργο όπου θα υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες Θα χωρίσουμε αρχικά τα εξάμηνα σε δραστηριότητες και θα υπολογίσουμε τα αναμενόμενα έξοδα για κάθε μια από αυτές. Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η49 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (7/9)

50 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η50 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (8/9) ΔραστηριότηταΠεριγραφή Διάρκεια (εβδομάδες) Δαπάνη σημειώσεων (€) Κόστος μετακινήσεων (€) Κόστος διατροφής (€) Λοιπά έξοδα (€) A 1 ο Εξάμηνο και εξεταστική Φεβρουαρίου B 2 ο Εξάμηνο και εξεταστική Ιουνίου C εξεταστική Σεπτεμβρίου D 3 ο Εξάμηνο και εξεταστική Φεβρουαρίου E 4 ο Εξάμηνο και εξεταστική Ιουνίου F Διπλωματική εργασία G εξεταστική Σεπτεμβρίου Πίνακας 1. Αναλυτικές δαπάνες Μ.Δ.Ε. Ρ/Η Στην παραπάνω ανάλυση η δαπάνη σημειώσεων αφορά κόστος βιβλίων και φωτοτυπιών. Το κόστος μετακινήσεων υπολογίζεται για χρήση αυτοκινήτου και κατανάλωση βενζίνης κατά μέσο όρο 15€/εβδομάδα λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες αυξήσεις. Τα έξοδα διατροφής υπολογίζονται με 6 €/ημέρα. Όλα αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα 2.

51 LOGO Προϋπολογισμός έργου Μ.Δ.Ε. Ρ/Η51 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ (9/9) ΔραστηριότηταΔιάρκεια (εβδομάδες)Κόστος (€) A13985 B C4120 D13945 E13910 F24410 G Πίνακας 2. Κατάρτιση προϋπολογισμού Μ.Δ.Ε. Ρ/Η Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα 4530€.

52 LOGO Click to edit company slogan.


Κατέβασμα ppt "LOGO Προϋπολογισμός έργου ΚΩΣΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008108 Μάθημα: Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπεύθυνη Μαθήματος: ΔΡ. ΠΟΠΗ ΚΟΝΙΔΑΡΗ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google