Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP Μάθημα 6: Η διαδικασία του MRP.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP Μάθημα 6: Η διαδικασία του MRP."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP Μάθημα 6: Η διαδικασία του MRP

2 2 Προβλέψεις απαιτήσεων υλικού Ορίζουμε τα εξής:  D t = μικτές απαιτήσεις για την περίοδο t (πχ μια εβδομάδα)  S t = ποσότητα που προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί στην περίοδο t (πχ μια προγραμματισμένη παραλαβή)  l t = προβολή της ποσότητας αποθέματος στο τέλος της περιόδου t  l 0 = ποσότητα αποθέματος στο τέλος της τρέχουσας περιόδου  Ν t = εκφράζει τις καθαρές απαιτήσεις για την περίοδο t.

3 3 Netting Ρυθμίζουμε τις προγραμματισμένες παραλαβές επιταχύνοντας αυτές που προβλέπονται να παραληφθούν πολύ αργά και μεταθέτοντας εκείνες που προβλέπεται να παραληφθούν πολύ σύντομα Υπολογίζουμε την καθαρή απαίτηση Βασική αρχή - Καλύπτουμε τις ανάγκες μας πρώτα από το υπάρχον απόθεμα. Υπολογισμός παραλαβής πρώτου SR  l t = l t-1 – D t  Αρχίζοντας από t=1 και l 0 ίσον με το τρέχον απόθεμα  Στη συνέχεια αυξάνουμε το t έως ότου το l t γίνει μικρότερο του μηδενός.  Η περίοδος που συμβαίνει αυτό είναι η περίοδος που πρέπει να γίνει η πρώτη παραλαβή  Απεικονίζουμε την καινούρια κατάσταση  l t (Μετά την αλλαγή) = l t (πριν την αλλαγή) + S t  Αν το l t παραμείνει μικρότερο του μηδενός τότε καινούρια μετακίνηση του επόμενου SR  Αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι το l t γίνει θετικό ή δεν υπάρχουν καινούριες παραλαβές  Μόλις η προβολή του αποθέματος γίνει θετική συνεχίζουμε τη διαδικασία προχωρώντας στην επόμενη περίοδο υπολογίζοντας το l t = l t-1 – D t  Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαντληθούν οι προγραμματισμένες παραλαβές ή φτάσουμε στο τέλος του χρονικού ορίζοντα.  Οι απαιτήσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από το απόθεμα και τις προγραμματισμένες παραλαβές ονομάζονται καθαρές απαιτήσεις (net requirements)

4 4 Netting (2) Έστω ότι t* η πρώτη περίοδος με αρνητική προβολή αποθέματος αφού έχουν ρυθμισθεί όλες οι SR. Άρα 0για tt*

5 5 Netting (3) ΠΡΟΙΟΝ Α1000 12345678 Μικτές Απαιτήσεις 30401002060 Προγραμματισμένες Παραλαβές (SRs) 20 200 Διευθετημένες SRs Προβολή τρέχοντος αποθέματος 40 ---------------- Καθαρές Απαιτήσεις Προγραμματισμένες εντολές παραλαβής Προγραμματισμένες εκδόσεις εντολών Δεδομένα Εισαγωγής

6 6 Netting (4) ΠΡΟΙΟΝ Α1000 12345678 Μικτές Απαιτήσεις 30401002060 Προγραμματισμένες Παραλαβές (SRs) 20 200 Διευθετημένες SRs 40200 Προβολή τρέχοντος αποθέματος 40 10-3010-90 11 0 90 30-30----- Καθαρές Απαιτήσεις 3060 Προγραμματισμένες εντολές παραλαβής Προγραμματισμένες εκδόσεις εντολών Ρυθμισμένες SRs, προβολή τρέχοντος αποθέματος και καθαρές απαιτήσεις

7 7 Lot Sizing Οι απαιτήσεις είναι αιτιοκρατικές και μεταβαλλόμενες στο χρόνο Πολλές μικρές εργασίες = αύξηση δαπανών προετοιμασίας και μείωση αποθέματος Μερικές μεγάλες εργασίες = μικρό λειτουργικό κόστος αλλά αυξάνουν το απόθεμα Χρησιμοποιείται το setup cost ως φίλτρο λόγω της περιορισμένης δυναμικότητας.  Αν έχω υψηλό set up κόστος να φτιάχνω μεγάλες παρτίδες

8 8 Lot-for-Lot Απλούστερος κανόνας Κατά την περίοδο t παράγονται οι καθαρές απαιτήσεις της περιόδου. Ελαχιστοποιείται το απόθεμα, μεγιστοποιεί το συνολικό setup cost

9 9 Fixed Order Quantity και EOQ H ποσότητα της εντολής να είναι προκαθορισμένη ανεξάρτητα την χρονική περίοδο στην οποία εκδίδεται.  Περιορισμένους χώρους και μηχανήματα  Μεταφορά με διαφορετικά μηχανήματα διαφορετικών μεγεθών  Επιλέγουμε μεγέθη παρτίδων βάση μιας δύναμης (πχ του 2)  Επηρεάζει τον αριθμό των setups  Βασικός αποφασιστικός παράγοντας είναι το setup cost και το μέγεθος του αποθέματος  Άρα παρόμοιο πρόβλημα με αυτό του EOQ  Βασική διαφορά ότι στο EOQ υπάρχει σταθερή ζήτηση.  Χρησιμοποιούμε στο MRP μια εκτίμηση μέσης ζήτησης (D)

10 10 Fixed Order Quantity και EOQ (2) Αν Α το setup cost και h το κόστος μεταφοράς και κράτησης αποθέματος για μια καθορισμένη χρονική περίοδο τότε EOQ = O κανόνας σταθερής ποσότητας δεν έχει το πλεονέκτημα να παράγει μόνο όταν το απόθεμα φθάσει το μηδέν.

11 11 Fixed Order Period Σταθερή ποσότητα παραγγελίας ανά περίοδο Αν πρόκειται να παραχθεί κάτι την χρονική περίοδο t, τότε παράγεται ότι απαιτείται από τις περιόδους t, t+1, t+2, …, t+P-1 P είναι η παράμετρος της πολιτικές που ακολουθείται κάθε φορά. Αν P = 1 τότε είναι ίδια περίπτωση με την lot- for-lot

12 12 Fixed Order Period παράδειγμα ΠΡΟΙΟΝ Α1000 12345678 Μικτές Απαιτήσεις 30401002060 Προγραμματισμένες Παραλαβές (SRs) 20 200 Διευθετημένες SRs 40200 Προβολή τρέχοντος αποθέματος 40 10-3010-90 11 0 90 30-30----- Καθαρές Απαιτήσεις 3060 Προγραμματισμένες εντολές παραλαβής 9060 Προγραμματισμένες εκδόσεις εντολών 9060 P=2 για Α1000 προϊόν

13 13 Time phasing Ο χρόνος να γίνει ένα προϊόν είναι προκαθορισμένος Ο χρόνος αναπλήρωσης είναι μέρος του συστατικού Πχ. Ο χρόνος παραγωγής του A1000 είναι δύο περίοδοι άρα γίνεται σωστός προγραμματισμός εντολών

14 14 BOM Explosion LLC = 0 LLC = 1 LLC = 2 LLC = 3 Δύο τεχνικές προδιαγραφές των τελικών προϊόντων Α και Β A1000B1000 2xAB1003xAA200AB300BB500 AB300AB400 AB100BB600 AB300AB400 To LLC δείχνει το χαμηλότερο επίπεδο που χρησιμοποιείται το συστατικό To AB100 έχει LLC = 2

15 15 ΒΟΜ explosion (2) ΠΡΟΙΟΝ B1000 12345678 Μικτές Απαιτήσεις 20302040 30 Έχουμε τις μικτές απαιτήσεις για το Β1000 προϊόν, πρέπει να γνωρίζουμε τις μικτές απαιτήσεις των συστατικών του. Επίσης από το προηγούμενο παράδειγμα γνωρίζουμε τα τελικά αποτελέσματα του A1000 από εκεί εξάγουμε τις μικτές απαιτήσεις των συστατικών του ΑΒ100 και ΑΑ200. Δηλ. Για το ΑΒ100 έχουμε 180 μονάδες στην 4 η περίοδο και 120 στην 6 η. Αυτά πρέπει να υπάρχουν δύο περιόδους πριν για να φτιαχτούν οι απαιτούμενες ποσότητες του τελικού προϊόντος A1000

16 16 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΤΡΕΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ Β1000 (0) 800FOP, 2 περίοδοι2 περίοδοι ΑΒ100 (2) 800Lot-for-Lot2 περίοδοι ΑΒ300 (3) 1002200Lot-for-Lot1 περίοδος ΒΒ500 (1) 800Lot-for-Lot4 περίοδοι ΑΑ200 (1) 1003 Lot size, 50 μονάδες3 περίοδοι ΑΒ400 (3) -2100FOQ = 100 μονάδες1 περίοδος ΒΒ600 (2) 254 Lot size, 25 μονάδες2 περίοδοι

17 17 ΠΡΟΙΟΝ Β1000 12345678 Μικτές Απαιτήσεις 20302040 30 Προγραμματισμένες Παραλαβές (SRs) Διευθετημένες SRs Προβολή τρέχοντος αποθέματος 80 60 30 10-30--------- Καθαρές Απαιτήσεις 304030 Προγραμματισμένες εντολές παραλαβής 706030 Προγραμματισμένες εκδόσεις εντολών 706030 P=2 για B1000 προϊόν

18 18 ΠΡΟΙΟΝ ΒΒ500 12345678 Μικτές Απαιτήσεις 706030 Προγραμματισμένες Παραλαβές (SRs) Διευθετημένες SRs Προβολή τρέχοντος αποθέματος 80 10 -50----30----- Καθαρές Απαιτήσεις 5030 Προγραμματισμένες εντολές παραλαβής 5030 Προγραμματισμένες εκδόσεις εντολών 50*30 Lot-for-Lot με χρόνο αναπλήρωσης 4 περιόδους για BΒ500 προϊόν

19 19 ΠΡΟΙΟΝ ΒΒ500 12345678 Μικτές Απαιτήσεις 270180 Προγραμματισμένες Παραλαβές (SRs) 100 Διευθετημένες SRs 100 Προβολή τρέχοντος αποθέματος 100 - 17 0 -70 30 - 15 0 ----- Καθαρές Απαιτήσεις 70180 Προγραμματισμένες εντολές παραλαβής 100150 Προγραμματισμένες εκδόσεις εντολών 100150 Lot size με χρόνο αναπλήρωσης 3 περιόδους για AA200 προϊόν


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP Μάθημα 6: Η διαδικασία του MRP."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google