Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 Προγραμματισμός Ανθρώπίνου Δυναμικού Ποσοτική & ποιοτική κατανομή: μικρότερο κόστος αναβάθμιση και αξιοποίηση Λειτουργίες:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 Προγραμματισμός Ανθρώπίνου Δυναμικού Ποσοτική & ποιοτική κατανομή: μικρότερο κόστος αναβάθμιση και αξιοποίηση Λειτουργίες:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 Προγραμματισμός Ανθρώπίνου Δυναμικού Ποσοτική & ποιοτική κατανομή: μικρότερο κόστος αναβάθμιση και αξιοποίηση Λειτουργίες: Ανάλυση προσφοράς ζήτησης Πρόβλεψη αναγκών Πλάνο Αντιμετώπιση προβλημάτων Προϋποθέσεις: Γνώση κατάστασης Γνώση προσόντων, δυνατοτήτων, επιδιώξεων Παρακολούθηση εξελίξεων Προγραμματισμός αναγκαίων ενεργειών

2 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 2 Διαδικασία Προγραμματισμού Ανθρωπίνων Πόρων

3 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 3 Ανάλυση Εξωτερικής Αγοράς Αντικειμενικές Μέθοδοι Στατιστικά Στοιχεία Πληθυσμού Στοιχεία από Ενώσεις-Επιμελητήρια-Σωματεία Επιχειρηματική δραστηριότητα περιοχής-θέσεις εργασίας-Ανεργία Εκπαιδευτικό Σύστημα-Προσφερόμενες ειδικεύσεις Μετανάστευση/εισροή εργατικού δυναμικού Νομοθετικό πλαίσιο απασχόλησης Υποκειμενικές μέθοδοι Γνώμες ειδικών Μέθοδος Δελφών Απόψεις στελεχών/εργαζομένων Ανάγκες εργαζομένων: καριέρα, οικογένεια, εκπαίδευση, μελλοντικά σχέδια επιχείρησης, ποιότητα εργασιακής ζωής

4 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 4 Πρόβλεψη Ζήτησης: Εκτιμήσεις Στελεχών Εκτιμήσεις τμήματος προσωπικού Ανάλυση Τάσεων βάση δεικτών Πρόβλεψη προσφοράς: Ανάλυση του υπάρχοντος δυναμικού Ανάλυση επιπτώσεων από εσωτερικές μεταθέσεις-προαγωγές Προβλέψεις επιπτώσεων των αλλαγών στις συνθήκες εργασίας Πρόβλεψη μεταβολών: Μετακινήσεις μέσα στην επιχείρηση Ποιοτικές μεταβολές στο ανθρώπινο δυναμικό

5 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 5 Έλλειψη προσωπικού: Αλλαγές στην αξιοποίηση εργαζομένων Εσωτερική μετακίνηση Αλλαγή επιχειρησιακών στόχων Υπερεπάρκεια προσωπικού: Απασχόληση υπεραρίθμων Πρόγραμμα μείωσης προσωπικού Πρόγραμμα επανατοποθετήσεων Μελέτες επαναπροσδιορισμού στόχων

6 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 6 Σχεδιασμός Προγράμματος Σχέδια: Προσλήψεων: Αριθμός-προφίλ εργαζομένων, πηγές προσέλκυσης, μεθόδους-κίνητρα προσέλκυσης, μεθόδους επιλογής, εναλλακτικές μορφές κάλυψης Αναδιοργάνωσης θέσεων εργασίας: μείωση ιεραρχικών επιπέδων, οργάνωση ομάδων, εξωτερικές αναθέσεις λειτουργιών, διεύρυνση καθηκόντων θέσεων. Ανάπτυξης εργαζομένων: Εμπειρίες, Αναγνώριση δυνατοτήτων, Ενίσχυση προαγωγών, Συμβουλευτική Εκπαίδευσης εργαζομένων: δυνατότητες βελτίωσης, ενίσχυση δεξιοτήτων, ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, προσαρμογή Ενίσχυσης απόδοσης: Διατύπωση απόδοσης, ενθάρρυνση εργαζομένων Αμοιβών: Μελέτη επιπέδου αμοιβών στην αγορά, αξιολόγηση θέσεων, σύνδεση αμοιβής-απόδοσης Ευέλικτων μορφών απασχόλησης: Ευελιξία σε ώρες απασχόλησης, συμβάσεις εργασίας, λειτουργική Εργασιακών σχέσεων Μείωσης προσωπικού: Αριθμό απολύσεων, οργάνωση επικοινωνίας, οικειοθελείς αποχωρήσεις, όροι απόλυσης, κίνητρα στα στελέχη, επανεκπαίδευση Επικοινωνίας

7 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 7 Τεχνικές Προγραμματισμού 1. Δείκτης αποχώρησης: 2. Δείκτης σταθερότητας: 3. Ανάλυση διάρκειας απασχόλησης 4. Δείκτης συγκράτησης: ποσοστό εργαζομένων που παραμένων μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα 5. Διάφοροι δείκτες: ύψος πώλησης, αριθμός παραγγελιών, κύκλος εργασιών, ύψος παραγωγής 6. Πρόβλεψη αναγκών σε δεξιότητες και προσόντα 7. Ηλικιακή Δομή 8. Σχέδια Διαδοχής 9. Εμπλουτισμένο οργανόγραμμα

8 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 8 Κυριότερες μορφές ευελιξίας Στο ωράριο Στη σύμβαση εργασίας Στη διάρκεια εργασιακής ζωής Στο τόπο εργασίας Στα Καθήκοντα Στις Αμοιβές


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 Προγραμματισμός Ανθρώπίνου Δυναμικού Ποσοτική & ποιοτική κατανομή: μικρότερο κόστος αναβάθμιση και αξιοποίηση Λειτουργίες:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google