Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός Ανθρώπίνου Δυναμικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός Ανθρώπίνου Δυναμικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός Ανθρώπίνου Δυναμικού
Ποσοτική & ποιοτική κατανομή: μικρότερο κόστος αναβάθμιση και αξιοποίηση Λειτουργίες: Ανάλυση προσφοράς ζήτησης Πρόβλεψη αναγκών Πλάνο Αντιμετώπιση προβλημάτων Προϋποθέσεις: Γνώση κατάστασης Γνώση προσόντων, δυνατοτήτων, επιδιώξεων Παρακολούθηση εξελίξεων Προγραμματισμός αναγκαίων ενεργειών Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

2 Διαδικασία Προγραμματισμού Ανθρωπίνων Πόρων
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

3 Ανάλυση Εξωτερικής Αγοράς
Αντικειμενικές Μέθοδοι Στατιστικά Στοιχεία Πληθυσμού Στοιχεία από Ενώσεις-Επιμελητήρια-Σωματεία Επιχειρηματική δραστηριότητα περιοχής-θέσεις εργασίας-Ανεργία Εκπαιδευτικό Σύστημα-Προσφερόμενες ειδικεύσεις Μετανάστευση/εισροή εργατικού δυναμικού Νομοθετικό πλαίσιο απασχόλησης Υποκειμενικές μέθοδοι Γνώμες ειδικών Μέθοδος Δελφών Απόψεις στελεχών/εργαζομένων Ανάγκες εργαζομένων: καριέρα, οικογένεια, εκπαίδευση, μελλοντικά σχέδια επιχείρησης, ποιότητα εργασιακής ζωής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

4 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Πρόβλεψη Ζήτησης: Εκτιμήσεις Στελεχών Εκτιμήσεις τμήματος προσωπικού Ανάλυση Τάσεων βάση δεικτών Πρόβλεψη προσφοράς: Ανάλυση του υπάρχοντος δυναμικού Ανάλυση επιπτώσεων από εσωτερικές μεταθέσεις-προαγωγές Προβλέψεις επιπτώσεων των αλλαγών στις συνθήκες εργασίας Πρόβλεψη μεταβολών: Μετακινήσεις μέσα στην επιχείρηση Ποιοτικές μεταβολές στο ανθρώπινο δυναμικό Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

5 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Έλλειψη προσωπικού: Αλλαγές στην αξιοποίηση εργαζομένων Εσωτερική μετακίνηση Αλλαγή επιχειρησιακών στόχων Υπερεπάρκεια προσωπικού: Απασχόληση υπεραρίθμων Πρόγραμμα μείωσης προσωπικού Πρόγραμμα επανατοποθετήσεων Μελέτες επαναπροσδιορισμού στόχων Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

6 Σχεδιασμός Προγράμματος
Σχέδια: Προσλήψεων: Αριθμός-προφίλ εργαζομένων, πηγές προσέλκυσης, μεθόδους-κίνητρα προσέλκυσης, μεθόδους επιλογής, εναλλακτικές μορφές κάλυψης Αναδιοργάνωσης θέσεων εργασίας: μείωση ιεραρχικών επιπέδων, οργάνωση ομάδων, εξωτερικές αναθέσεις λειτουργιών, διεύρυνση καθηκόντων θέσεων. Ανάπτυξης εργαζομένων: Εμπειρίες, Αναγνώριση δυνατοτήτων, Ενίσχυση προαγωγών, Συμβουλευτική Εκπαίδευσης εργαζομένων: δυνατότητες βελτίωσης, ενίσχυση δεξιοτήτων, ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, προσαρμογή Ενίσχυσης απόδοσης: Διατύπωση απόδοσης, ενθάρρυνση εργαζομένων Αμοιβών: Μελέτη επιπέδου αμοιβών στην αγορά, αξιολόγηση θέσεων, σύνδεση αμοιβής-απόδοσης Ευέλικτων μορφών απασχόλησης: Ευελιξία σε ώρες απασχόλησης, συμβάσεις εργασίας, λειτουργική Εργασιακών σχέσεων Μείωσης προσωπικού: Αριθμό απολύσεων, οργάνωση επικοινωνίας, οικειοθελείς αποχωρήσεις, όροι απόλυσης, κίνητρα στα στελέχη, επανεκπαίδευση Επικοινωνίας Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

7 Τεχνικές Προγραμματισμού
1. Δείκτης αποχώρησης: 2. Δείκτης σταθερότητας: 3. Ανάλυση διάρκειας απασχόλησης 4. Δείκτης συγκράτησης: ποσοστό εργαζομένων που παραμένων μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα 5. Διάφοροι δείκτες: ύψος πώλησης, αριθμός παραγγελιών, κύκλος εργασιών, ύψος παραγωγής 6. Πρόβλεψη αναγκών σε δεξιότητες και προσόντα 7. Ηλικιακή Δομή 8. Σχέδια Διαδοχής 9. Εμπλουτισμένο οργανόγραμμα Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

8 Κυριότερες μορφές ευελιξίας
Στο ωράριο Στη σύμβαση εργασίας Στη διάρκεια εργασιακής ζωής Στο τόπο εργασίας Στα Καθήκοντα Στις Αμοιβές Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός Ανθρώπίνου Δυναμικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google