Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Διάλεξη 12 Ύλη Μαθήματος Διαδικασία Εξετάσεων

2 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Ύλη Ύλη μαθήματος: Ε. Κιουντούζης, «Διαχείριση Έργων Πληροφορικής», Κεφάλαια:1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 R. Burke, Διαχείριση Έργου, «Project Management» Διαφάνειες Ασκήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

3 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 2010-11
Αξιολόγηση 20% εργασίες MS-Project – 15% βιβλιογραφική εργασία – 65% βαθμός εξέτασης (εφόσον ο βαθμός της εξέτασης είναι >=5) Εξετάσεις: Μπορείτε να έχετε μαζί σας μια σελίδα μεγέθους Α4, στην οποία θα αναγράφετε το ονοματεπώνυμό σας και ό,τι σημειώσεις πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουν στην εξέταση. Θα παραδώσετε τη σελίδα αυτή μαζί με το γραπτό σας. Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

4 Περιεχόμενο μαθήματος
Περιβάλλον και βασικά χαρακτηριστικά έργου Κύκλος ζωής, στάδια διαχείρισης, εμπλεκόμενοι, οργανωτικές δομές, παράγοντες επιτυχίας-αποτυχίας Μελέτη σκοπιμότητας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

5 Περιεχόμενο μαθήματος
Σχεδιασμός – χρονοπρογραμματισμός έργου Γραμμικά διαγράμματα (Διαγράμματα Gantt) Δίκτυα Κομβικά διαγράμματα Αρχές κατασκευής Αλληλεξάρτηση δραστηριοτήτων (4 σχέσεις) Χρονική Επίλυση Τοξωτά διαγράμματα Αλληλεξάρτηση δραστηριοτήτων Πλασματική δραστηριότητα Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

6 Περιεχόμενο μαθήματος
Κατασκευή Πίνακα Αλληλεξαρτήσεων Υπολογισμός & Χρήση Χρονικών Περιθωρίων Συνολικό, Ελεύθερο, Ανεξάρτητο και Παρεμβατικό Περιθώριο Κρίσιμη διαδρομή και ερμηνεία της Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

7 Περιεχόμενο μαθήματος
Κατάρτιση Ημερολογίου Εργασιών βάσει νωρίτερου ή βραδύτερου χρόνου Αναθεώρηση δικτύου MS-Project: Βασικές λειτουργίες Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

8 Περιεχόμενο μαθήματος
Διαχείριση αβεβαιότητας: Τεχνική PERT (εκτίμηση αισιόδοξου, απαισιόδοξου και πιο πιθανού χρόνου υλοποίησης) Κατασκευή και επίλυση δικτύου PERT Ποια η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα; Πόσος χρόνος απαιτείται ώστε να είμαστε βέβαιοι κατά x% ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο; Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

9 Περιεχόμενο μαθήματος
Διαχείριση Πόρων Ανθρώπινο δυναμικό, Η/Υ, μηχανήματα, υλικό Ομοιόμορφη κατανομή της χρήσης των πόρων Υπολογισμός εργασίας σε ανθρωποώρες/ημέρες κ.λπ. Ημερολόγιο Εργασιών Ιστόγραμμα κατανομής πόρων Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

10 Περιεχόμενο μαθήματος
Ανάθεση περιορισμένων πόρων Σταθερή ποσότητα πόρων – προσαρμόζεται η διάρκεια του έργου Σειριακός αλγόριθμος ανάθεσης πόρων Παράλληλος αλγόριθμος ανάθεσης Σταθερή διάρκεια έργου – αναζητούμε τη βέλτιστη (ελάχιστη) ποσότητα πόρων για την ολοκλήρωση του έργου (εξομάλυνση αιχμών ιστογράμματος κατανομής). Αλγόριθμοι εξομάλυνσης αιχμών Βέλτιστη χρήση πόρων Ανάθεση πολλών πόρων Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

11 Περιεχόμενο μαθήματος
Διαχείριση Κόστους / Διάρκειας έργου Υπολογισμός Συνολικού Άμεσου και Συνολικού Έμμεσου κόστους Τύποι σχέσης άμεσου κόστους – χρόνου (γραμμική, πολυγραμμική (α), διακριτή, μη γραμμική) Προσδιορισμός σχέσης διάρκειας – κόστους έργου (β) Προσδιορισμός καμπύλης (γ) Προσδιορισμός βέλτιστου χρόνου (δ) Εντατικοποίηση εργασιών Προσδιορισμός βέλτιστης διάρκειας έργου (α) (β) Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (δ) (γ)

12 Περιεχόμενο μαθήματος
Διαχείριση ανθρώπινων πόρων Στοιχεία Δυναμικής των ομάδων Στάδια και χαρακτηριστικά ανάπτυξης ομάδων Ρόλοι μελών ομάδας Ηγεσία, τύποι ηγεσίας Θεωρίες κινήτρων Διαχείριση Έργων Πληροφορικής


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Έργων Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google