Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 10.1 Τρόπος υλοποίησης του πλάνου εργασιών και του χρονοδιαγράμματος

2 Τρόπος προγραμματισμού των δραστηριοτήτων
Τρόπος υλοποίησης του πλάνου εργασιών και του χρονοδιαγράμματος. Ένα πρόγραμμα απαιτεί τη χρήση πλήθους πόρων και ατόμων προκειμένου να καλυφθεί και να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος με μια προκαθορισμένη προθεσμία και ποσοτικοποιήσιμο προϋπολογισμό. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος σε βάθος και η υλοποίηση του πλάνου εργασιών απαντά σε πέντε βασικά ερωτήματα: Ποιος είναι ο σκοπός; Αυτό το ερώτημα αφορά τον γενικό στόχο που υπάρχει επιθυμία να επιτευχθεί. Πώς θα ενεργήσουμε για την επίτευξη του σκοπού; Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αναφορά σε όλα τα γεγονότα και τις δραστηριότητες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος.

3 Τρόπος προγραμματισμού των δραστηριοτήτων
Ποιος θα εκτελέσει τις δραστηριότητες; Το ερώτημα αφορά τον προσδιορισμό των πόρων, δηλαδή των ατόμων, των κεφαλαίων και της τεχνολογίας που θα συνεισφέρουν για την επίτευξη του στόχου. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες; Αυτό το ερώτημα αφορά τον χρονοπρογραμματισμό των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Πόσο θα διαρκέσουν και πόσο θα κοστίσουν οι δραστηριότητες; Το ερώτημα αφορά τις δαπάνες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων καθώς και τις πληροφορίες για τη χρηματοδότηση. Απάντηση σε κάθε ερώτημα μπορεί να δοθεί μόνο αν έχει απαντηθεί η προηγούμενη ερώτηση.

4 Τρόπος προγραμματισμού των δραστηριοτήτων
Τρόπος υλοποίησης ενός πλάνου εργασιών Το πλάνο εργασιών, του οποίου η δομή θα πρέπει να αναφέρεται στο Έντυπο της Αίτησης, είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που εκτελείται από κοινού μεταξύ των συνεργατών, οι οποίοι, παρ' ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει κυρίως από έναν από τους οργανισμούς, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωρίζουν το σύνολο των προγραμματισμένων ενεργειών και να συνεργάζονται για τον καθορισμό της κάθε μίας από αυτές. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να δώσει ένα ευέλικτο πλάνο εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των διαβημάτων κινητικότητας, το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται στις συνθήκες που θα προκύπτουν κατά την πορεία.

5 Τρόπος προγραμματισμού των δραστηριοτήτων
Βήματα της διαδικασίας σχεδιασμού Η δημιουργία ενός προγράμματος για ένα Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης απαιτεί διάφορα βήματα σχεδιασμού, τα οποία είναι τυποποιημένα και μπορούν να συνδυαστούν με τον εξής τρόπο: Καθορισμός της ομάδας του προγράμματος Χωρισμός του προγράμματος σε φάσεις εργασίας Καθορισμός των ρόλων και των καθηκόντων των συνεργατών Προϋπολογισμός

6 Τρόπος προγραμματισμού των δραστηριοτήτων
Καθορισμός της στρατηγικής αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας Καθορισμός του όλου έργου (κύκλος ζωής του προγράμματος) και της κάθε δραστηριότητας, ανάλογα με τη δομή που έχει καθοριστεί για τις ενότητες εργασίας Καθορισμός ενός σχεδίου επικοινωνίας και επίσημης αποτίμησης για την προβολή του προγράμματος με κατάλληλο τρόπο και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στην περιοχή/χώρα προέλευσης Κάθε τμήμα του προγράμματος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται βάσει μιας εμφανούς σχέσης λογικής διαδοχής

7 Τρόπος προγραμματισμού των δραστηριοτήτων
Σχεδιασμός ενός διαβήματος διακρατικής κινητικότητας (Η εμπειρία που έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των ετών σχετικά με την ειδική περίπτωση του σχεδιασμού μιας κινητικότητας έχει οδηγήσει επίσης στην τυποποίηση των ενεργειών χωρίς να επηρεάζονται οι ιδιαιτερότητες της ιδέας του κάθε προγράμματος ). Οι Εθνικές Υπηρεσίες έχουν προσδιορίσει τους πέντε κύριους τομείς κατηγοριοποίησης όλων των πιθανών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας: Προώθηση, πληροφόρηση και επιλογή Καθοδήγηση και προετοιμασία για την εμπειρία της κινητικότητας Οργάνωση της επαγγελματικής μαθητείας / ανταλλαγής Προετοιμασία και ανάπτυξη της επαγγελματικής μαθητείας / ανταλλαγής Αξιολόγηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων.

8 Τρόπος προγραμματισμού των δραστηριοτήτων
Περιεχόμενα: Περιεχόμενα του σχεδιασμού ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Βασικά πεδία προς αποσαφήνιση κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Τρόπος υλοποίησης του πλάνου εργασιών. Βήματα σχεδιασμού του προγράμματος. Ιδιαιτερότητες του σχεδιασμού της κινητικότητας.


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google