Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συγγραφείς Α.Βακάλη Η. Γιαννόπουλος Ν. Ιωαννίδης Χ.Κοίλιας Κ. Μάλαμας Ι. Μανωλόπουλος Π. Πολίτης Γ΄ τάξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συγγραφείς Α.Βακάλη Η. Γιαννόπουλος Ν. Ιωαννίδης Χ.Κοίλιας Κ. Μάλαμας Ι. Μανωλόπουλος Π. Πολίτης Γ΄ τάξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συγγραφείς Α.Βακάλη Η. Γιαννόπουλος Ν. Ιωαννίδης Χ.Κοίλιας Κ. Μάλαμας Ι. Μανωλόπουλος Π. Πολίτης Γ΄ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου Διδάσκων: Τσιωτάκης Παναγιώτης

2 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον2  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ  Τύποι δεδομένων  Σταθερές  Μεταβλητές  Αριθμητικοί τελεστές  Συναρτήσεις  Αριθμητικές εκφράσεις  Εντολή εκχώρησης  Εντολές εισόδου – εξόδου  Δομή προγράμματος Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

3 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον3 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ

4 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον4  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ  Τύποι δεδομένων  Σταθερές  Μεταβλητές  Αριθμητικοί τελεστές  Συναρτήσεις  Αριθμητικές εκφράσεις  Εντολή εκχώρησης  Εντολές εισόδου – εξόδου  Δομή προγράμματος Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

5 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον5 Τύποι δεδομένων  Ακέραιος τύπος. Όπως στα μαθηματικά. Οι ακέραιοι μπορούν να είναι θετικοί, αρνητικοί ή μηδέν  Πραγματικός τύπος. Όπως στα μαθηματικά. Οι αριθμοί 3.14159, 2.71828, -112.45, 0.45 είναι πραγματικοί αριθμοί  Λογικός. Αυτός ο τύπος δέχεται μόνο δύο τιμές ΑΛΗΘΗΣ και ΨΕΥΔΗΣ. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν αληθείς ή ψευδείς συνθήκες

6 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον6 Τύποι δεδομένων  Χαρακτήρας. Ο τύπος αυτός αναφέρεται τόσο σε έναν οποιδήποτε χαρακτήρα ή σειρά χαρακτήρων  Παραδείγματα χαρακτήρων είναι ‘Κ’, ‘Κώστας’, ‘σήμερα είναι Τετάρτη’, ‘Τα πολλαπλάσια του 15 είναι’  Οι χαρακτήρες πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκονται μέσα σε απλά ή διπλά εισαγωγικά  Τα δεδομένα αυτού του τύπου, επειδή περιέχουν τόσο αλφαβητικούς όσο και αριθμητικούς χαρακτήρες, ονομάζονται συχνά αλφαριθμητικά

7 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον7 Τύποι δεδομένων  Στην πραγματικότητα τα δεδομένα καταχωρούνται στη μνήμη του υπολογιστή καταλαμβάνοντας συγκεκριμένο αριθμό θέσεων (bytes)  Ανάλογα με τον τύπο του δεδομένου και το διατιθέμενο αριθμό bytes ποικίλει και το εύρος τιμών που μπορούν να λάβουν  Έτσι στον υπολογιστή διαθέτουμε ένα υποσύνολο ακεραίων ή πραγματικών αριθμών. Συνήθεις τύποι δεδομένων στις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού είναι ο ακέραιος (integer) σε 1, 2 ή 4 bytes και ο πραγματικός (real) σε 4 ή 8 bytes

8 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον8  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ  Τύποι δεδομένων  Σταθερές  Μεταβλητές  Αριθμητικοί τελεστές  Συναρτήσεις  Αριθμητικές εκφράσεις  Εντολή εκχώρησης  Εντολές εισόδου – εξόδου  Δομή προγράμματος Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

9 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον9 Σταθερές

10 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον10 Ονόματα  Τα ονόματα αυτά μπορούν να αποτελούνται από γράμματα πεζά ή κεφαλαία του ελληνικού ή του λατινικού αλφαβήτου (Α-Ω, Α-Ζ), ψηφία (0-9) καθώς και τον χαρακτήρα κάτω παύλα (underscore) (_), ενώ πρέπει υποχρεωτικά να αρχίζουν με γράμμα  Μερικές λέξεις χρησιμοποιούνται από την ίδια τη ΓΛΩΣΣΑ για συγκεκριμένους λόγους, π.χ. οι λέξεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΣ, ΑΝ κ.λπ, αυτές οι λέξεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ονόματα. Οι λέξεις αυτές αποκαλούνται δεσμευμένες

11 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον11 Ονόματα  Παραδείγματα ονομάτων που είναι αποδεκτά από τη ΓΛΩΣΣΑ είναι: Α, Όνομα, Τιμή, Τυπική_Απόκλιση, Α100, ΦΠΑ, μέγιστο, Υπολογισμός_Ταχύτητας  Παραδείγματα ονομάτων που δεν είναι αποδεκτά είναι: 100Α, Μέση Τιμή, Κόστος$

12 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον12  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ  Τύποι δεδομένων  Σταθερές  Μεταβλητές  Αριθμητικοί τελεστές  Συναρτήσεις  Αριθμητικές εκφράσεις  Εντολή εκχώρησης  Εντολές εισόδου – εξόδου  Δομή προγράμματος Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

13 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον13 Μεταβλητές  Μια μεταβλητή λοιπόν, παριστάνει μία ποσότητα που η τιμή της μπορεί να μεταβάλλεται  Οι μεταβλητές αντιστοιχούνται από το μεταγλωττιστή σε συγκεκριμένες θέσεις μνήμης  Η τιμή της μεταβλητής είναι η τιμή που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση μνήμης και όπως αναφέρθηκε μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος  Μπορούμε να παρομοιάσουμε τη μεταβλητή σαν ένα γραμματοκιβώτιο, το όνομα της μεταβλητής και ως περιεχόμενο εσωτερικά, την τιμή που έχει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή η μεταβλητή

14 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον14 Μεταβλητές  Το όνομα κάθε μεταβλητής, ακολουθεί τους κανόνες δημιουργίας ονομάτων, δηλαδή αποτελείται από γράμματα, ψηφία καθώς και τον χαρακτήρα _, ενώ το όνομα κάθε μεταβλητής είναι μοναδικό για κάθε πρόγραμμα

15 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον15 Μεταβλητές

16 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον16  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ  Τύποι δεδομένων  Σταθερές  Μεταβλητές  Αριθμητικοί τελεστές  Συναρτήσεις  Αριθμητικές εκφράσεις  Εντολή εκχώρησης  Εντολές εισόδου – εξόδου  Δομή προγράμματος Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

17 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον17 Αριθμητικοί τελεστές  Οι αριθμητικοί τελεστές που υποστηρίζονται από τη ΓΛΩΣΣΑ καλύπτουν τις βασικές πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση ενώ υποστηρίζεται και η ύψωση σε δύναμη, η ακέραια διαίρεση και το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης

18 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον18  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ  Τύποι δεδομένων  Σταθερές  Μεταβλητές  Αριθμητικοί τελεστές  Συναρτήσεις  Αριθμητικές εκφράσεις  Εντολή εκχώρησης  Εντολές εισόδου – εξόδου  Δομή προγράμματος Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

19 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον19 Συναρτήσεις

20 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον20  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ  Τύποι δεδομένων  Σταθερές  Μεταβλητές  Αριθμητικοί τελεστές  Συναρτήσεις  Αριθμητικές εκφράσεις  Εντολή εκχώρησης  Εντολές εισόδου – εξόδου  Δομή προγράμματος Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

21 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον21 Αριθμητικές εκφράσεις  Οταν μια τιμή προκύπτει από υπολογισμό, τότε αναφερόμαστε σε εκφράσεις (expressions)  Για τη σύνταξη μιας αριθμητικής έκφρασης χρησιμοποιούνται αριθμητικές σταθερές, μεταβλητές, συναρτήσεις, αριθμητικοί τελεστές και παρενθέσεις  Οι αριθμητικές εκφράσεις υλοποιούν απλές ή σύνθετες μαθηματικές πράξεις

22 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον22 Αριθμητικές εκφράσεις  Κάθε έκφραση παριστάνει μια συγκεκριμένη αριθμητική τιμή, η οποία βρίσκεται μετά την εκτέλεση των πράξεων  Γι’ αυτό είναι απαραίτητο όλες οι μεταβλητές, που εμφανίζονται σε μια έκφραση να έχουν οριστεί προηγούμενα, δηλαδή να έχουν κάποια τιμή

23 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον23 Αριθμητικές εκφράσεις

24 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον24 Αριθμητικές εκφράσεις

25 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον25 Αριθμητικές εκφράσεις  Οταν η ιεραρχία είναι ίδια, τότε οι πράξεις εκτελούνται από τ’ αριστερά προς τα δεξιά  Η πράξη που πρέπει να προηγηθεί περικλείεται σε ένα ζεύγος παρενθέσων, οπότε και εκτελείται πρώτη. Π.χ. η έκφραση 2+3*4 δίδει ως αποτέλεσμα 14, ενώ η (2+3)*4 δίδει 20, διότι εκτελείται πρώτα η πρόσθεση και μετά ο πολλαπλασιασμός

26 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον26  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ  Τύποι δεδομένων  Σταθερές  Μεταβλητές  Αριθμητικοί τελεστές  Συναρτήσεις  Αριθμητικές εκφράσεις  Εντολή εκχώρησης  Εντολές εισόδου – εξόδου  Δομή προγράμματος Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

27 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον27 Εντολή εκχώρησης

28 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον28  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ  Τύποι δεδομένων  Σταθερές  Μεταβλητές  Αριθμητικοί τελεστές  Συναρτήσεις  Αριθμητικές εκφράσεις  Εντολή εκχώρησης  Εντολές εισόδου – εξόδου  Δομή προγράμματος Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

29 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον29 Εντολή εισόδου – εξόδου

30 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον30 Εντολή εισόδου – εξόδου  Η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ ακολουθείται πάντοτε από ένα ή περισσότερα ονόματα μεταβλητών  Αν υπάρχουν περισσότερες από μία μεταβλητές τότε αυτές χωρίζονται με κόμμα (,)  Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ διακόπτει την εκτέλεσή του και το πρόγραμμα περιμένει την εισαγωγή από το πληκτρολόγιο τιμών, που θα εκχωρηθούν στις μεταβλητές

31 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον31 Εντολή εισόδου – εξόδου

32 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον32 Εντολή εισόδου – εξόδου  Η εντολή ΓΡΑΨΕ έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση τιμών στη μονάδα εξόδου  Συσκευή εξόδου μπορεί να είναι η οθόνη του υπολογιστή, ο εκτυπωτής, βοηθητική μνήμη ή γενικά οποιαδήποτε συσκευή εξόδου έχει οριστεί στο πρόγραμμα  Η λίστα των στοιχείων μπορεί να περιέχει σταθερές τιμές και ονόματα μεταβλητών

33 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον33 Εντολή εισόδου – εξόδου  Κατά την εκτέλεση του προγράμματος η εντολή ΓΡΑΨΕ προκαλεί την εμφάνιση στην οθόνη των σταθερών τιμών  Όταν κάποιο όνομα μεταβλητής περιέχεται στη λίστα τότε αρχικά ανακτάται η τιμή της και στη συνέχεια η τιμή αυτή εμφανίζεται στην οθόνη

34 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον34  Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ  Τύποι δεδομένων  Σταθερές  Μεταβλητές  Αριθμητικοί τελεστές  Συναρτήσεις  Αριθμητικές εκφράσεις  Εντολή εκχώρησης  Εντολές εισόδου – εξόδου  Δομή προγράμματος Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

35 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον35 Δομή προγράμματος  Όπως κάθε εντολή ακολουθεί αυστηρούς συντακτικούς κανόνες, έτσι και ολόκληρο το πρόγραμμα έχει αυστηρούς κανόνες για τον τρόπο που δομείται  Η πρώτη εντολή κάθε προγράμματος είναι υποχρεωτικά η επικεφαλίδα του προγράμματος, η οποία είναι η λέξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ακολουθούμενη από το όνομα του προγράμματος  Το όνομα πρέπει να υπακούει στους κανόνες δημιουργίας ονομάτων της ΓΛΩΣΣΑΣ

36 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον36 Δομή προγράμματος  Στη συνέχεια ακολουθεί το τμήμα δήλωσης των σταθερών του προγράμματος  Αμέσως μετά είναι το τμήμα δήλωσης μεταβλητών  Ακολουθεί το κύριο μέρος του προγράμματος, που περιλαμβάνει όλες τις εκτελέσιμες εντολές  Οι εντολές αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ανάμεσα στις λέξεις ΑΡΧΗ και ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Κάθε εντολή γράφεται σε ξεχωριστή γραμμή

37 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον37 Δομή προγράμματος  Αν μία εντολή πρέπει να συνεχιστεί και στην επόμενη γραμμή, τότε ο πρώτος χαρακτήρας αυτής της γραμμής πρέπει να είναι ο χαρακτήρας &  Αν ο πρώτος χαρακτήρας είναι το θαυμαστικό (!), σημαίνει ότι αυτή η γραμμή περιέχει σχόλια και όχι εκτελέσιμες εντολές

38 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον38 Δομή προγράμματος

39 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον39 Βιβλίο Μαθητή Κεφάλαιο 7 : Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

40 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον40 Ερωτήσεις 1. Οι τύποι μεταβλητών που δέχεται η ΓΛΩΣΣΑ είναι μόνο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ και ΑΚΕΡΑΙΕΣ 2. Οι δηλώσεις των σταθερών προηγούνται πάντοτε των δηλώσεων των μεταβλητών 3. Τα σχόλια τοποθετούνται πάντα στην αρχή του προγράμματος ΛÜèïò Σùóôü ΛÜèïò

41 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον41 Ερωτήσεις 4. Ποια από τις παρακάτω εντολές αυξάνει τη μεταβλητή Πλήθος κατά μία μονάδα Α) Πλήθος<-Πλήθος+1 Β) Πλήθος<- +1 Γ) Πλήθος<- 1 Δ) Πλήθος+1<-Πλήθος

42 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον42 Ερωτήσεις 5. Ποια η τιμή της μεταβλητής Α μετά την εκτέλεση της παρακάτω εντολής: Α <- (5+4/2*2)*2-(3*2+5-3)^2+9/3-2 Α) -53 Β) -37 Γ) -125 Δ) –45

43 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον43 Ερωτήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τεστ ……. Π=3.14 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ……………….. :Ε, Ακτίνα ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ Ακτίνα Ε <-Π*Ακτίνα^2 ΓΡΑΨΕ ‘Εμβαδό :’, … …….. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Ε ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

44 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον44 Συμβουλές – Υποδείξεις  Ôá ðñïãñÜììáôα ðñÝðåé íá åßíáé áðëÜ êáé êáôáíïçôÜ  Τα ïíüìáôá óôáèåñþí – ìåôáâëçôþí να õðïíïïýí ôç ÷ñÞóç τους  Κενές γραμμές και σχόλια για αναγνωσιμότητα  Κατάλληλη χρήση σταθερών  Αρχικοποίηση μεταβλητών  Αποφυγή πολύπλοκων υπολογισμών – διαίρεσή τους σε απλούς

45 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον45 Τεστ αυτοαξιολόγησης Γ, Β, Α, Δ Β, Γ, Δ, Α

46 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον46 Τεστ αυτοαξιολόγησης μεταβλητές Σùóôü ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΟΝΟΜΑ Λάθος Σùóôü

47 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον47 Τεστ αυτοαξιολόγησης 9. Ðïéåò áðü ôéò ðáñáêÜôù åíôïëÝò äßíïõí óáí áðïôÝëåóìá åêôÝëåóçò ôï ìÞíõìá: Ç ôéìÞ åßíáé 100 Α. ÔéìÞ  100 ÃÑÁØÅ ‘Ç ôéìÞ åßíáé’ 100 Β. ÃÑÁØÅ ‘Ç ôéìÞ åßíáé’, ÔéìÞ Ã. ÔéìÞ  100 ÃÑÁØÅ ‘Ç ôéìÞ åßíáé’, 100 Δ. ÔéìÞ  100 ÃÑÁØÅ ‘Ç ôéìÞ åßíáé’, ÔéìÞ

48 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον48 Τεστ αυτοαξιολόγησης 10. ÌåôÜ ôçí åêôÝëåóç ôçò åíôïëÞò Õ  5*(×-3)+×^3-2+Æ ðïéá åßíáé ç ôéìÞ ôçò ìåôáâëçôÞò Y, áí ×=5 êáé Æ=1 Á. 35 Â. 134 Ã. 22 Ä. 148

49 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον49 Τεστ αυτοαξιολόγησης 11. Ôé èá ôõðþóïõí ïé ðáñáêÜôù åíôïëÝò Á  100 ×  (2+Ô_Ñ(Á)*3/10)^2-(Á+50)/5 ÃÑÁØÅ × Á. 22 Â. –5 Ã. 10 Ä.25

50 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον50 Τεστ αυτοαξιολόγησης 12.Óå Ýíá ðñüãñáììá Ý÷ïõìå ìßá ìåôáâëçôÞ ÐëÞèïò ôçí ïðïßá èÝëïõìå íá ôçí áõîÞóïõìå êáôÜ ìßá ìïíÜäá. Ðïéá áðü ôéò åíôïëÝò έ÷åé óáí áðïôÝëóìá ôçí áýîçóç áõôÞ; Á. ÐëÞèïò+1  ÐëÞèïòÃ. ÐëÞèïò  +1 Â. ÐëÞèïò  ÐëÞèïò+1Ä. ÐëÞèïò=ÐëÞèïò+1

51 24/4/2015Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον51 Τεστ αυτοαξιολόγησης


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συγγραφείς Α.Βακάλη Η. Γιαννόπουλος Ν. Ιωαννίδης Χ.Κοίλιας Κ. Μάλαμας Ι. Μανωλόπουλος Π. Πολίτης Γ΄ τάξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google