Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Τελεστής (operator) είναι ένα σύμβολο που παριστάνει μία πράξη που εκτελείται σε ένα ή περισσότερα δεδομένα. Τα δεδομένα ονομάζονται τελεστέοι (operands) και μπορεί να είναι μεταβλητές ή σταθερές. Οι τελεστές με τους τελεστέους σχηματίζουν εκφράσεις οι οποίες δημιουργούν προτάσεις που τερματίζονται πάντα με το τερματικό εντολής (;).

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΡΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΙ (UNARY) ΔΥΑΔΙΚΟΙ (BINARY) ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ(TERNARY) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ bits ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ μνήμης

4 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΤΕΩΝ
&z x+y -s ή a-b Μοναδιαίος τελεστής Τελεστέος Δυαδικός τελεστής Τελεστέος Μοναδιαίος τελεστής Δυαδικός τελεστής

5 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ
Κατηγορία Ενδεικτικοί τελεστές Αριθμητικοί * / Λογικοί && || ! Συσχετιστικοί > >= == != Διαχείρισης Bits >> & ! ^ Διαχείρισης μνήμης & [] , ->

6 ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Οι εκφράσεις χωρίζονται σε:
σταθερές εκφράσεις (μόνο σταθερές τιμές), ακέραιου τύπου ή τύπου κινητής υποδιαστολής ή μικτές, εκφράσεις δείκτη (τιμές διεύθυνσης) δηλ. με δείκτες, τελεστή διεύθυνσης &, αλφαριθμητικά και πίνακες .

7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Για κάθε έκφραση υπάρχει μια υπολογιζόμενη τιμή. Η τιμή αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με την προτεραιότητα των τελεστών (π.χ. +,- ή *,/,%). Όταν έχουμε σε μία έκφραση τελεστές ίδιας προτεραιότητας τότε επιβάλλεται η κατεύθυνση εφαρμογής τελεστών ή αλλιώς προσεταιριστικότητα. Συνήθως η κατεύθυνση είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή στην έκφραση α/β*γ θα εκτελεστεί πρώτα ο πολλαπλασιασμός και μετά η διαίρεση γιατί στην σειρά τελεστής * βρίσκεται πριν τον / ή αλλιώς αριστερά του.

8 ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΩΛΙΑΣΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Κατά τον υπολογισμό μιας έκφρασης υπολογίζονται πρώτα αυτές που βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις. Δηλ. άλλο αποτέλεσμα έχει η έκφραση (5*6)-2=28 και άλλο η 5*(6-2)=20. Στις φωλιασμένες εκφράσεις προτεραιότητα έχει η εσωτερική παρένθεση. Πχ. Στην έκφραση (((a%2)<=3)&&p) η σειρά είναι πρώτα η a%2, μετά η (a%2)<=3 και τέλος η ((a%2)<=3)&&p.

9 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ
Βαθμολογία Όνομα Τελεστής Σειρά υπολογισμού 1 Ανάλυση εμβέλειας :: Αριστερά στα Δεξιά 2 Επιλογή μέλους, δείκτης, κλήση συναρτήσεων, αύξηση και μείωση κατάληξης . -> () ++ -- 3 sizeof, αύξηση και μείωση προθέματος, συμπληρωματικό, AND, NOT, μοναδιαίο μείον και συν, διεύθυνση και εμφάνιση διεύθυνσης, new, new[], delete, delete[], μετατροπή, sizeof() ^ ! & * () Δεξιά στα Αριστερά 4 Επιλογή μέλους για δείκτη . * -> * 5 Πολλαπλασιασμός, διαίρεση, υπόλοιπο * / % 6 Πρόσθεση, αφαίρεση + - 7 Μετατόπιση << >> 8 Σχετική ανισότητα <<= >>= 9 Ισότητα, ανισότητα == != 10 AND σε επίπεδο bit & 11 Αποκλειστικό OR σε επίπεδο bit ^ 12 OR σε επίπεδο bit | 13 Λογικό AND && 14 Λογικό OR || 15 Υπό συνθήκη ?: 16 Τελεστές δήλωσης = *= /= %= += .= <<= >>= &= |= ^= 17 Τελεστής throw throw 18 κόμμα ,

10 ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
Ο τελεστής ανάθεσης τιμής (=) είναι ο πιο σημαντικός από τους τελεστές. Παίρνει την τιμή που βρίσκεται στον δεξιό τελεστέο ή την τιμή που προκύπτει από την έκφραση που βρίσκεται δεξιά του και την αναθέτει στον αριστερό (ή τους αριστερούς τελεστέους) τελεστέο. Π.χ a=10; ή z=x+y; ή a=b=c=100; Προσοχή στις εκφράσεις του τύπου: y*=x-3; Αντιστοιχεί στην y=y*(x-3) και όχι στην y=y*x-3. Αν x=5 και y=8 τότε η στην πρώτη y=16 ενώ στην δεύτερη y=37.

11 ΔΥΑΔΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Δυαδικός τελεστής Σύμβολο Μικρότερο < Πρόσθεση +
Πρόσθεση + Μικρότερο ή ίσο <= Αφαίρεση - Ίσο = Πολλαπλασιασμός * Διάφορο != Διαίρεση πραγματικών / Μεγαλύτερο Πηλίκο διαίρεσης ακεραίων Μεγαλύτερο ή ίσο >= Υπόλοιπο διαίρεσης ακεραίων %

12 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Τελεστής Πράξη + Πρόσθεση - Αφαίρεση *
Πρόσθεση Αφαίρεση * Πολλαπλασιασμός / Διαίρεση % Υπόλοιπο ακέραιης διαίρεσης


Κατέβασμα ppt "ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google