Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΤΙΕΙΝΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Τελεστής (operator) είναι ένα σύμβολο που παριστάνει μία πράξη που εκτελείται σε ένα ή περισσότερα δεδομένα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΤΙΕΙΝΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Τελεστής (operator) είναι ένα σύμβολο που παριστάνει μία πράξη που εκτελείται σε ένα ή περισσότερα δεδομένα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4

2 ΤΙΕΙΝΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Τελεστής (operator) είναι ένα σύμβολο που παριστάνει μία πράξη που εκτελείται σε ένα ή περισσότερα δεδομένα. Τα δεδομένα ονομάζονται τελεστέοι (operands) και μπορεί να είναι μεταβλητές ή σταθερές. Οι τελεστές με τους τελεστέους σχηματίζουν εκφράσεις οι οποίες δημιουργούν προτάσεις που τερματίζονται πάντα με το τερματικό εντολής (;). Τελεστής (operator) είναι ένα σύμβολο που παριστάνει μία πράξη που εκτελείται σε ένα ή περισσότερα δεδομένα. Τα δεδομένα ονομάζονται τελεστέοι (operands) και μπορεί να είναι μεταβλητές ή σταθερές. Οι τελεστές με τους τελεστέους σχηματίζουν εκφράσεις οι οποίες δημιουργούν προτάσεις που τερματίζονται πάντα με το τερματικό εντολής (;).

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΡΟΥΝ – ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΙ (UNARY) – ΔΥΑΔΙΚΟΙ (BINARY) – ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ(TERNARY) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ – ΛΟΓΙΚΟΙ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ bits – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ μνήμης ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΡΟΥΝ – ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΙ (UNARY) – ΔΥΑΔΙΚΟΙ (BINARY) – ΤΡΙΑΔΙΚΟΙ(TERNARY) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ – ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ – ΛΟΓΙΚΟΙ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ bits – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ μνήμης

4 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΣΤΕΩΝ &z x+y -s ή a-b &z x+y -s ή a-b Μοναδιαίος τελεστής Τελεστέος Δυαδικός τελεστής Τελεστέος Μοναδιαίος τελεστής Δυαδικός τελεστής

5 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ

6 ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Οι εκφράσεις χωρίζονται σε: σταθερές εκφράσεις (μόνο σταθερές τιμές), ακέραιου τύπου ή τύπου κινητής υποδιαστολής ή μικτές, εκφράσεις δείκτη (τιμές διεύθυνσης) δηλ. με δείκτες, τελεστή διεύθυνσης &, αλφαριθμητικά και πίνακες. Οι εκφράσεις χωρίζονται σε: σταθερές εκφράσεις (μόνο σταθερές τιμές), ακέραιου τύπου ή τύπου κινητής υποδιαστολής ή μικτές, εκφράσεις δείκτη (τιμές διεύθυνσης) δηλ. με δείκτες, τελεστή διεύθυνσης &, αλφαριθμητικά και πίνακες.

7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ Για κάθε έκφραση υπάρχει μια υπολογιζόμενη τιμή. Η τιμή αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με την προτεραιότητα των τελεστών (π.χ. +,- ή *,/,%). Όταν έχουμε σε μία έκφραση τελεστές ίδιας προτεραιότητας τότε επιβάλλεται η κατεύθυνση εφαρμογής τελεστών ή αλλιώς προσεταιριστικότητα. Συνήθως η κατεύθυνση είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή στην έκφραση α/β*γ θα εκτελεστεί πρώτα ο πολλαπλασιασμός και μετά η διαίρεση γιατί στην σειρά τελεστής * βρίσκεται πριν τον / ή αλλιώς αριστερά του. Για κάθε έκφραση υπάρχει μια υπολογιζόμενη τιμή. Η τιμή αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με την προτεραιότητα των τελεστών (π.χ. +,- ή *,/,%). Όταν έχουμε σε μία έκφραση τελεστές ίδιας προτεραιότητας τότε επιβάλλεται η κατεύθυνση εφαρμογής τελεστών ή αλλιώς προσεταιριστικότητα. Συνήθως η κατεύθυνση είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Δηλαδή στην έκφραση α/β*γ θα εκτελεστεί πρώτα ο πολλαπλασιασμός και μετά η διαίρεση γιατί στην σειρά τελεστής * βρίσκεται πριν τον / ή αλλιώς αριστερά του.

8 ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΩΛΙΑΣΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Κατά τον υπολογισμό μιας έκφρασης υπολογίζονται πρώτα αυτές που βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις. Δηλ. άλλο αποτέλεσμα έχει η έκφραση (5*6)-2=28 και άλλο η 5*(6-2)=20. Στις φωλιασμένες εκφράσεις προτεραιότητα έχει η εσωτερική παρένθεση. Πχ. Στην έκφραση (((a%2)<=3)&&p) η σειρά είναι πρώτα η a%2, μετά η (a%2)<=3 και τέλος η ((a%2)<=3)&&p. Κατά τον υπολογισμό μιας έκφρασης υπολογίζονται πρώτα αυτές που βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις. Δηλ. άλλο αποτέλεσμα έχει η έκφραση (5*6)-2=28 και άλλο η 5*(6-2)=20. Στις φωλιασμένες εκφράσεις προτεραιότητα έχει η εσωτερική παρένθεση. Πχ. Στην έκφραση (((a%2)<=3)&&p) η σειρά είναι πρώτα η a%2, μετά η (a%2)<=3 και τέλος η ((a%2)<=3)&&p.

9 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

10 ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ Ο τελεστής ανάθεσης τιμής (=) είναι ο πιο σημαντικός από τους τελεστές. Παίρνει την τιμή που βρίσκεται στον δεξιό τελεστέο ή την τιμή που προκύπτει από την έκφραση που βρίσκεται δεξιά του και την αναθέτει στον αριστερό (ή τους αριστερούς τελεστέους) τελεστέο. Π.χ a=10; ή z=x+y; ή a=b=c=100; Προσοχή στις εκφράσεις του τύπου: y*=x-3; Αντιστοιχεί στην y=y*(x-3) και όχι στην y=y*x-3. Αν x=5 και y=8 τότε η στην πρώτη y=16 ενώ στην δεύτερη y=37. Ο τελεστής ανάθεσης τιμής (=) είναι ο πιο σημαντικός από τους τελεστές. Παίρνει την τιμή που βρίσκεται στον δεξιό τελεστέο ή την τιμή που προκύπτει από την έκφραση που βρίσκεται δεξιά του και την αναθέτει στον αριστερό (ή τους αριστερούς τελεστέους) τελεστέο. Π.χ a=10; ή z=x+y; ή a=b=c=100; Προσοχή στις εκφράσεις του τύπου: y*=x-3; Αντιστοιχεί στην y=y*(x-3) και όχι στην y=y*x-3. Αν x=5 και y=8 τότε η στην πρώτη y=16 ενώ στην δεύτερη y=37.

11 ΔΥΑΔΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ

12 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ


Κατέβασμα ppt "ΤΕΛΕΣΤΕΣ - ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 4. ΤΙΕΙΝΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Τελεστής (operator) είναι ένα σύμβολο που παριστάνει μία πράξη που εκτελείται σε ένα ή περισσότερα δεδομένα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google