Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
2.2 ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (1) ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (2) όνομα και
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (2) Κάθε μεταβλητή έχει όνομα και τύπο(τι είδους τιμές μπορούν να αποθηκευτούν στα \ αντίστοιχα κελιά μνήμης) Αλφαβητικοί χαρακτήρες, αριθμητικοί χαρακτήρες , κάτω παύλα (_) Αριθμητικές, αλφαριθμητικές, λογικές ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

4 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Είσοδος : Διάβασε <μεταβλητή> ή <μεταβλητή1,μεταβλητή2,…> Πχ: Διάβασε α ή Διάβασε α,β (όπου α και β ονόματα μεταβλητών) Εξοδος : Εμφάνισε <λίστα στοιχείων > (μεταβλητές και αλφαριθμητικές σταθερές = μηνύματα σε διπλά εισαγωγικά χωρισμένα με κόμματα ) Πχ : Εμφάνισε α ή Εμφάνισε α,β ή Εμφάνισε “η τιμή της μεταβλητής α είναι” , a ή Εκτύπωσε α ή Εκτύπωσε α,β ή Εκτύπωσε “η τιμή της μεταβλητής α είναι” , a Εκχώρηση: μεταβλητή <- έκφραση (γίνονται οι πράξεις στην έκφραση και το αποτέλεσμα αποδίδεται, εκχωρείται στη μεταβλητή. ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

5 ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (1) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ (το αποτέλεσμα υπολογισμού της έκφρασης είναι μια αριθμητική τιμή) πχ: α*β – c, x+3*y Τελεστές (κατά σειρά προτεραιότητας) Παρενθέσεις ^ *, /, div(πηλίκο ακεραίων), mod (υπόλοιπο διαίρεσης ακεραίων) +, - Τελεσταίοι : μεταβλητές, σταθερές ΛΟΓΙΚΕΣ (το αποτέλεσμα υπολογισμού της έκφρασης είναι η τιμή Αληθής ή Ψευδής) ΑΠΛΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ Πχ : poso1≠100, Α > Β+7, Χ-Υ=3 Τελεστές : Συγκριτικοί (< , > , ≥, ≤, ≠, =) (προαιρετικά) αριθμητικοί τελεστές Σημείωση : Η σύγκριση χαρακτήρων βασίζεται στην αριθμητική σειρά, πχ : “a” < “b” (αληθής) , «καλός» < «κακός» (ψευδής) ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ

6 ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (2) ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ (οι τελεσταίοι είναι απλές λογικές προτάσεις) Πχ : Α>3 ΚΑΙ Α<8 , Α=5 Η Α-Β>7 Τελεστές : Λογικοί (ΟΧΙ, ΚΑΙ, Η, με αυτή την προτεραιότητα) Συγκριτικοί (< , > , ≥, ≤, ≠, =) (προαιρετικά) αριθμητικοί τελεστές Σε μια λογική έκφραση, οι αριθμητικές πράξεις (αν υπάρχουν) εκτελούνται πρώτες. Επίσης οι πράξεις σύγκρισης εκτελούνται πριν τις λογικές. ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΕΠΠ


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google