Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2.2 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2.2 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2.2 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

2 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (1)

3 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 3 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (2) Κάθε μεταβλητή έχει 1.όνομα και 2.τύπο(τι είδους τιμές μπορούν να αποθηκευτούν στα \ αντίστοιχα κελιά μνήμης) Αλφαβητικοί χαρακτήρες, αριθμητικοί χαρακτήρες, κάτω παύλα (_) Αριθμητικές, αλφαριθμητικές, λογικές

4 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 4  Είσοδος : Διάβασε ή Πχ: Διάβασε α ή Διάβασε α,β (όπου α και β ονόματα μεταβλητών)  Εξοδος : Εμφάνισε (μεταβλητές και αλφαριθμητικές σταθερές = μηνύματα σε διπλά εισαγωγικά χωρισμένα με κόμματα ) Πχ : Εμφάνισε α ή Εμφάνισε α,β ή Εμφάνισε “η τιμή της μεταβλητής α είναι”, a ή Εκτύπωσε α ή Εκτύπωσε α,β ή Εκτύπωσε “η τιμή της μεταβλητής α είναι”, a  Εκχώρηση: μεταβλητή <- έκφραση (γίνονται οι πράξεις στην έκφραση και το αποτέλεσμα αποδίδεται, εκχωρείται στη μεταβλητή.

5 ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (1) ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 1.ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ (το αποτέλεσμα υπολογισμού της έκφρασης είναι μια αριθμητική τιμή) πχ: α*β – c, x+3*y  Τελεστές (κατά σειρά προτεραιότητας) a.Παρενθέσεις b.^ c.*, /, div(πηλίκο ακεραίων), mod (υπόλοιπο διαίρεσης ακεραίων) d.+, -  Τελεσταίοι : μεταβλητές, σταθερές 2.ΛΟΓΙΚΕΣ ( το αποτέλεσμα υπολογισμού της έκφρασης είναι η τιμή Αληθής ή Ψευδής) A.ΑΠΛΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ Πχ : poso1≠100, Α > Β+7, Χ-Υ=3  Τελεστές :  Συγκριτικοί (, ≥, ≤, ≠, =)  (προαιρετικά) αριθμητικοί τελεστές Σημείωση : Η σύγκριση χαρακτήρων βασίζεται στην αριθμητική σειρά, πχ : “a” < “b” (αληθής), «καλός» < «κακός» (ψευδής)

6 ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ (2) ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 6 B.ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ (οι τελεσταίοι είναι απλές λογικές προτάσεις) Πχ : Α>3 ΚΑΙ Α 7  Τελεστές :  Λογικοί (ΟΧΙ, ΚΑΙ, Η, με αυτή την προτεραιότητα)  Συγκριτικοί (, ≥, ≤, ≠, =)  (προαιρετικά) αριθμητικοί τελεστές Σε μια λογική έκφραση, οι αριθμητικές πράξεις (αν υπάρχουν) εκτελούνται πρώτες. Επίσης οι πράξεις σύγκρισης εκτελούνται πριν τις λογικές.


Κατέβασμα ppt "2.2 ΑΕΠΠ ΚΕΦ. 2-ΒΑΣ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google