Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ – 2.2.5

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ – 2.2.5"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ. 2.2.1 – 2.2.5
1Ο Λύκειο Ρόδου Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ – 2.2.5 Γεωργαλλίδης Δημήτρης

2 Παράγραφοι & έως

3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Πεπερασμένη σειρά βημάτων αυστηρά καθορισμένων που εκτελούνται σε πεπερασμένο χρόνο και στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmi Συστηματική Διαδικασία Αριθμητικών Χειρισμών…

4 Ο πρώτος μου αλγόριθμος
Αλγόριθμος Πρόσθεση Διάβασε α Διάβασε β άθροισμα ← α+β Εμφάνισε άθροισμα Τέλος Πρόσθεση Αντιγράψτε τον στο τετράδιό σας

5 Βασικές Εντολές Ψευδοκώδικα
Αλγόριθμος Εντολή εισόδου: Διάβασε Εντολή εκχώρησης τιμής: ← Εντολή εξόδου: Εμφάνισε Τέλος

6 Ο πρώτος σας αλγόριθμος
Να γραφτεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα ο οποίος να διαβάζει δύο αριθμούς α και β και να εμφανίζει: Το άθροισμα (+) Το γινόμενο (*) Το μέσο όρο τους (+, /) Για τις πράξεις χρησιμοποιείστε αυτά τα σύμβολα (αριθμητικοί τελεστές)

7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα που να διαβάζει δύο αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο και το μέσο όρο τους.

8 ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Πράξεις Διάβασε α, β άθροισμα ←α+β γινόμενο ←α*β
μέσος_όρος ←(α+β)/2 Εκτύπωσε άθροισμα, γινόμενο, μέσος_όρος Τέλος Πράξεις

9 Βασικές Εντολές Ψευδοκώδικα
Αλγόριθμος Εντολές εισόδου: Διάβασε, Δεδομένα Εντολή εκχώρησης τιμής: ← Εντολές εξόδου: Εμφάνισε, εκτύπωσε, γράψε, Αποτελέσματα Τέλος

10 Συντάξτε δίπλα στον δικό σας αλγόριθμο τις εναλλακτικές εντολές Δεδομένα, Αποτελέσματα

11 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ α, β, άθροισμα
Κάθε μεταβλητή αντιπροσωπεύει μια θέση στη μνήμη RAM του Η/Υ. Σε αυτή τη θέση μνήμης αποθηκεύεται η εκάστοτε τιμή της μεταβλητής αυτής. Αυτό γίνεται με την εντολή εκχώρησης τιμής:  π.χ. άθροισμα  Α + Β αλλά και με εντολές εισόδου όπως η διάβασε, Δεδομένα π.χ.: Διάβασε Α, Β ή: Δεδομένα // Α, Β//

12 Ονόματα (βλ. βιβλίο σελ. 32 κάτω δεξιά: «Μεταβλητές»)
Ονόματα (βλ. βιβλίο σελ. 32 κάτω δεξιά: «Μεταβλητές») Είναι τα: Ονόματα Μεταβλητών Καθώς και το όνομα κάθε Αλγόριθμου πρέπει: Να μην είναι δεσμευμένες λέξεις (π.χ. τέλος) Να μην περιέχουν αριθμητικά σύμβολα (π.χ. -,+,.,κ.α.) Να μην περιέχουν κενά (π.χ. βασικός μισθός) Να αρχίζουν με γράμμα (π.χ. 1βαθμός)

13 Να μεταφέρετε τα παρακάτω ονόματα στο τετράδιό σας. (βλ. βιβλίο σελ
Να μεταφέρετε τα παρακάτω ονόματα στο τετράδιό σας. (βλ. βιβλίο σελ. 32 κάτω δεξιά: «Μεταβλητές») Ποια από αυτά είναι έγκυρα; α. πληρωτέο_ποσό β. βασικός-μισθός γ. 1ος_βαθμός δ. μέσος όρος ζ. πηλίκο η. Φ.Π.Α. θ. βαθμός_1 ι. τέλος

14 Εκφράσεις Π.χ. α+3/(2*π)-ΗΜ(Χ)
Περιέχουν τελεστές και Τελεστέους (Μεταβλητές - Σταθερές - Συναρτήσεις) Η τιμή τους διαμορφώνεται από: την ιεραρχία των πράξεων Τη χρήση των παρενθέσεων

15 Μεταβλητές Αριθμητικές (Ακέραιοι, Πραγματικοί)
(π.χ. μεταβλητή με όνομα πλήθος ή ποσό) Αλφαριθμητικές (π.χ. μεταβλητή με όνομα μήνας) Λογικές (π.χ. μεταβλητή με όνομα προάγεται)

16 Εκχώρηση τιμής σε Μεταβλητή
πλήθος ← , ποσό ← 8,71 πλήθος ← πλήθος +1 μήνας ← “Μάρτιος” Βαθμός ← “Α” Προάγεται ← αληθής Προάγεται ← ψευδής

17 Να μετατρέψετε τις παρακάτω φράσεις σε εντολές εκχώρησης.
α. Εκχώρησε στο Ι τον μέσο όρο των Α, Β, Γ. β. Αύξησε την τιμή του Μ κατά 2. γ. Διπλασίασε την τιμή του Λ. δ. Μείωσε την τιμή του Χ κατά την τιμή του Ψ. ε. Αντιμετάθεσε τις τιμές των Α και Β. Για το σπίτι: Να γραφτούν οι εντολές για την κυκλική μετάθεση περιεχομένου τριών μεταβλητών Α, Β, Γ.

18 Συναρτήσεις (βλ. βιβλίο σελ. 34 δεξιά: «Συναρτήσεις»)
ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ), ΕΦ(Χ) Τ_Ρ(Χ) ΛΟΓ(Χ), ΛΝ(Χ) Ε(Χ) Α_Τ(Χ) Α_Μ(Χ) 18

19

20 Αριθμητικοί Τελεστές ^ * , / , DIV , MOD + , -

21 Ιεραρχία Αριθμητικών Τελεστών
^ * , / , DIV , MOD + , -

22 Να μεταφέρετε όλες τις παρακάτω εκφράσεις στο τετράδιό σας και να υπολογίσετε τις
5*6/3*2 6*3/(2*4) 6+3/(2*4^2) 6*3/2*4 15DIV4 30MOD5 1MOD3 2DIV5 3*5DIV4 10MOD5*4 Στο σπίτι: 5*6/(3*2)*3 15DIV5 30MOD3*3 13MOD25 4DIV7 16/4DIV4 22

23 Εφαρμογή Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός. Να γράψετε τις εντολές που εμφανίζουν το τελευταίο ψηφίο του.

24 Δίνονται οι παρακάτω λανθασμένες εντολές για
τον υπολογισμό του μέσου όρου δύο αριθμών: 1. Γ ← Α+Β/2 2. Γ ← (Α+Β/2 3. Γ ← (Α+Β/2) 4. Γ ← (Α+Β):2 Να τις μεταφέρετε όλες στο τετράδιό σας και να χαρακτηρίσετε το λάθος ως συντακτικό ή λογικό, για τις πρώτες δύο

25 Για το σπίτι: Καλό Διάβασμα!!! Α) Θεωρία: Β) Ασκήσεις
Διαφάνειες 18 – 24 2.2.1 (σελ. 19), έως (σελ ) Από τα πλαϊνά: μεταβλητές, Τελεστές - Αριθμητικοί τελεστές, Συναρτήσεις Β) Ασκήσεις Διαφάνεια 22 (από μάθημα) Βιβλίου: 1, 17, 21 (από προηγούμενο), 22 Καλό Διάβασμα!!! 25


Κατέβασμα ppt "Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ – 2.2.5"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google