Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ. 2.2.1 – 2.2.5 Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ. 2.2.1 – 2.2.5 Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ. 2.2.1 – 2.2.5 Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου

2 Παράγραφοι 2.2.1 & 2.2.7 έως 2.2.7.3

3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Πεπερασμένη σειρά βημάτων αυστηρά καθορισμένων που εκτελούνται σε πεπερασμένο χρόνο και στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος Πεπερασμένη σειρά βημάτων αυστηρά καθορισμένων που εκτελούνται σε πεπερασμένο χρόνο και στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος

4 Ο πρώτος μου αλγόριθμος Αλγόριθμος Πρόσθεση Διάβασε α Διάβασε β άθροισμα α+β άθροισμα ← α+β Εμφάνισε άθροισμα Τέλος Πρόσθεση Αντιγράψτε τον στο τετράδιό σας

5 Αλγόριθμος Αλγόριθμος Εντολή εισόδου: Διάβασε Εντολή εισόδου: Διάβασε Εντολή εκχώρησης τιμής: Εντολή εκχώρησης τιμής: ← Εντολή εξόδου: Εμφάνισε Εντολή εξόδου: Εμφάνισε Τέλος Τέλος Βασικές Εντολές Ψευδοκώδικα

6 Να γραφτεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα ο οποίος να διαβάζει δύο αριθμούς α και β και να εμφανίζει: Να γραφτεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα ο οποίος να διαβάζει δύο αριθμούς α και β και να εμφανίζει: Το άθροισμα (+) Το άθροισμα (+) Το γινόμενο (*) Το γινόμενο (*) Το μέσο όρο τους (+, /) Το μέσο όρο τους (+, /) Ο πρώτος σας αλγόριθμος Για τις πράξεις χρησιμοποιείστε αυτά τα σύμβολα (αριθμητικοί τελεστές)

7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα που να διαβάζει δύο αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο και το μέσο όρο τους. Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα που να διαβάζει δύο αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο και το μέσο όρο τους.

8 ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Πράξεις Διάβασε α, β άθροισμα ←α+β γινόμενο ←α*β μέσος_όρος ←(α+β)/2 Εκτύπωσε άθροισμα, γινόμενο, μέσος_όρος Τέλος Πράξεις

9 Αλγόριθμος Αλγόριθμος Εντολές εισόδου: Διάβασε, Δεδομένα Εντολές εισόδου: Διάβασε, Δεδομένα Εντολή εκχώρησης τιμής: Εντολή εκχώρησης τιμής: ← Εντολές εξόδου: Εμφάνισε,εκτύπωσε, γράψε, Αποτελέσματα Εντολές εξόδου: Εμφάνισε, εκτύπωσε, γράψε, Αποτελέσματα Τέλος Τέλος Βασικές Εντολές Ψευδοκώδικα

10 Συντάξτε δίπλα στον δικό σας αλγόριθμο τις εναλλακτικές εντολές Δεδομένα, Αποτελέσματα

11 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ α, β, άθροισμα Κάθε μεταβλητή αντιπροσωπεύει μια θέση στη μνήμη RAM του Η/Υ. Σε αυτή τη θέση μνήμης αποθηκεύεται η εκάστοτε τιμή της μεταβλητής αυτής. Αυτό γίνεται με την εντολή εκχώρησης τιμής:  π.χ. άθροισμα  Α + Β αλλά και με εντολές εισόδου όπως η διάβασε, Δεδομένα π.χ.: Διάβασε Α, Β ή: Δεδομένα // Α, Β//

12 Είναι τα: Είναι τα: Ονόματα Μεταβλητών Ονόματα Μεταβλητών Καθώς και το όνομα κάθε Αλγόριθμου Καθώς και το όνομα κάθε Αλγόριθμουπρέπει: Να μην είναι δεσμευμένες λέξεις (π.χ. τέλος) Να μην είναι δεσμευμένες λέξεις (π.χ. τέλος) Να μην περιέχουν αριθμητικά σύμβολα (π.χ. -,+,.,κ.α.) Να μην περιέχουν αριθμητικά σύμβολα (π.χ. -,+,.,κ.α.) Να μην περιέχουν κενά (π.χ. βασικός μισθός) Να μην περιέχουν κενά (π.χ. βασικός μισθός) Να αρχίζουν με γράμμα (π.χ. 1βαθμός) Να αρχίζουν με γράμμα (π.χ. 1βαθμός) Ονόματα (βλ. βιβλίο σελ. 32 κάτω δεξιά: «Μεταβλητές»)

13 Να μεταφέρετε τα παρακάτω ονόματα στο τετράδιό σας. (βλ. βιβλίο σελ. 32 κάτω δεξιά: «Μεταβλητές») Ποια από αυτά είναι έγκυρα; α. πληρωτέο_ποσό β. βασικός-μισθός γ. 1ος_βαθμός δ. μέσος όρος ζ. πηλίκο η. Φ.Π.Α. θ. βαθμός_1 ι. τέλος

14 Εκφράσεις Π.χ. α+3/(2*π)-ΗΜ(Χ) Περιέχουν τελεστές και Τελεστέους (Μεταβλητές - Σταθερές - Συναρτήσεις) Περιέχουν τελεστές και Τελεστέους (Μεταβλητές - Σταθερές - Συναρτήσεις) Η τιμή τους διαμορφώνεται από: Η τιμή τους διαμορφώνεται από: την ιεραρχία των πράξεων την ιεραρχία των πράξεων Τη χρήση των παρενθέσεων Τη χρήση των παρενθέσεων

15 Μεταβλητές Αριθμητικές (Ακέραιοι, Πραγματικοί) Αριθμητικές (Ακέραιοι, Πραγματικοί) (π.χ. μεταβλητή με όνομα πλήθος ή ποσό) (π.χ. μεταβλητή με όνομα πλήθος ή ποσό) Αλφαριθμητικές Αλφαριθμητικές (π.χ. μεταβλητή με όνομα μήνας) (π.χ. μεταβλητή με όνομα μήνας) Λογικές Λογικές (π.χ. μεταβλητή με όνομα προάγεται) (π.χ. μεταβλητή με όνομα προάγεται)

16 Εκχώρηση τιμής σε Μεταβλητή πλήθος ← 36, ποσό ← 8,71 πλήθος ← 36, ποσό ← 8,71 πλήθος ← πλήθος +1 πλήθος ← πλήθος +1 μήνας ← “Μάρτιος” μήνας ← “Μάρτιος” Βαθμός ← “Α” Βαθμός ← “Α” Προάγεται ← αληθής Προάγεται ← αληθής Προάγεται ← ψευδής Προάγεται ← ψευδής

17 Να μετατρέψετε τις παρακάτω φράσεις σε εντολές εκχώρησης. α. Εκχώρησε στο Ι τον μέσο όρο των Α, Β, Γ. β. Αύξησε την τιμή του Μ κατά 2. γ. Διπλασίασε την τιμή του Λ. δ. Μείωσε την τιμή του Χ κατά την τιμή του Ψ. ε. Αντιμετάθεσε τις τιμές των Α και Β. Για το σπίτι: Να γραφτούν οι εντολές για την κυκλική μετάθεση περιεχομένου τριών μεταβλητών Α, Β, Γ.

18 Συναρτήσεις (βλ. βιβλίο σελ. 34 δεξιά: «Συναρτήσεις») ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ), ΕΦ(Χ) ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ), ΕΦ(Χ) Τ_Ρ(Χ) Τ_Ρ(Χ) ΛΟΓ(Χ), ΛΝ(Χ) ΛΟΓ(Χ), ΛΝ(Χ) Ε(Χ) Ε(Χ) Α_Τ(Χ) Α_Τ(Χ) Α_Μ(Χ) Α_Μ(Χ)

19

20 Αριθμητικοί Τελεστές ^ *, /, DIV, MOD +, - +, -

21 Ιεραρχία Αριθμητικών Τελεστών 1.^ 2.*, /, DIV, MOD 3. +, -

22 Να μεταφέρετε όλες τις παρακάτω εκφράσεις στο τετράδιό σας και να υπολογίσετε τις 1. 5*6/3*2 2. 6*3/(2*4) 3. 6+3/(2*4^2) 4. 6*3/2*4 5. 15DIV4 6. 30MOD5 7. 1MOD3 8. 2DIV5 9. 3*5DIV4 10. 10MOD5*4 1. 5*6/(3*2)*3 2. 15DIV5 3. 30MOD3*3 4. 13MOD25 5. 4DIV7 6. 16/4DIV4 Στο σπίτι:

23 Εφαρμογή Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός. Να γράψετε τις εντολές που εμφανίζουν το τελευταίο ψηφίο του. Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός. Να γράψετε τις εντολές που εμφανίζουν το τελευταίο ψηφίο του.

24 Δίνονται οι παρακάτω λανθασμένες εντολές για τον υπολογισμό του μέσου όρου δύο αριθμών: 1. Γ ← Α+Β/2 2. Γ ← (Α+Β/2 3. Γ ← (Α+Β/2) 4. Γ ← (Α+Β):2 Να τις μεταφέρετε όλες στο τετράδιό σας και να χαρακτηρίσετε το λάθος ως συντακτικό ή λογικό, για τις πρώτες δύο

25 Για το σπίτι: Α) Θεωρία: Διαφάνειες 18 – 24 Διαφάνειες 18 – 24 2.2.1 (σελ. 19), 2.2.7 έως 2.2.7.2 (σελ.31 - 34) 2.2.1 (σελ. 19), 2.2.7 έως 2.2.7.2 (σελ.31 - 34) Από τα πλαϊνά: μεταβλητές, Τελεστές - Αριθμητικοί τελεστές, Συναρτήσεις Από τα πλαϊνά: μεταβλητές, Τελεστές - Αριθμητικοί τελεστές, Συναρτήσεις Β) Ασκήσεις Διαφάνεια 22 (από μάθημα) Διαφάνεια 22 (από μάθημα) Βιβλίου: 1, 17, 21 (από προηγούμενο), 22 Βιβλίου: 1, 17, 21 (από προηγούμενο), 22


Κατέβασμα ppt "Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ. 2.2.1 – 2.2.5 Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google