Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΛΕΣΤΕΣ II ΜΑΘΗΜΑ 5.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΛΕΣΤΕΣ II ΜΑΘΗΜΑ 5."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΛΕΣΤΕΣ II ΜΑΘΗΜΑ 5

2 ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ Μπορούμε να συνδυάσουμε μια πράξη με τον τελεστή ανάθεσης και να έχουμε σύνθετη ανάθεση. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να αυξήσουμε την τιμή της μεταβλητής a κατά 2 γράφουμε a=a+2. Με τη σύνθετη ανάθεση θα γράψουμε a+=2. Σύνθετη ανάθεση έχουμε με όλους τους αριθμητικούς τελεστές.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ a=a+2 a+=2 a=a-2 a-=2 a=a*2 a*=2 a=a/2 a/=2 a=a%2 a%=2

4 ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ
Ο τελεστής αύξησης ++ αυξάνει την τιμή μιας μεταβλητής κατά ένα δηλαδή: η έκφραση x++; είναι ισοδύναμη της x=x+1; Ο τελεστής μείωσης -- μειώνει την τιμή μιας μεταβλητής κατά ένα δηλαδή: η έκφραση x--; είναι ισοδύναμη της x=x-1;

5 ΕΙΔΗ ΤΕΛΕΣΤΩΝ Οι τελεστές χωρίζονται σε:
Ένθετους (infix) όταν βρίσκονται ανάμεσα σε δύο τελεστέους (x*y). Προθεματικούς ή προπορευόμενους (prefix) όταν προηγούνται του τελεστέου, (++x) Επιθεματικούς ή παρελκόμενους (postfix) όταν έπονται του τελεστέου (x++) και Όταν βρίσκονται μέσα σε μία έκφραση τότε: στην περίπτωση του προθεματικού πρώτα εκτελείται η αύξηση ή μείωση και μετά χρησιμοποιείται η νέα τιμή της μεταβλητής στην έκφραση, ενώ στην περίπτωση του επιθεματικού πρώτα χρησιμοποιείται η τιμή της μεταβλητής στην έκφραση και μετά εκτελείται η αύξηση ή μείωση.

6 ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
Συσχετιστικοί είναι οι τελεστές που συγκρίνουν δύο τελεστέους ή δύο εκφράσεις. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι ΑΛΗΘΕΣ (true) δηλ. 1 ή ΨΕΥΔΕΣ (false) δηλ. 0 Για παράδειγμα η έκφραση (3>5) είναι (false) δηλ. 0 ενώ η έκφραση (3==3) είναι (true) δηλ. 1.

7 ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ
Τελεστής Δράση Μικρότερο από Μεγαλύτερο από <= Μικρότερο ή ίσο από >= Μεγαλύτερο ή ίσο από == Ίσο != Διάφορο

8 ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Λογικοί είναι οι τελεστές που λειτουργούν βάσει της άλγεβρας Boole επιδρούν σε έναν ή δύο τελεστέους. Αυτοί κατά σειρά προτεραιότητας είναι : ! NOT && AND || OR Σαν είσοδο και έξοδο μπορούν να έχουν μόνο δύο τιμές Τ (true) και F (false). Αν θεωρήσουμε δύο λογικές εκφράσεις p και q τότε η λειτουργία των τελεστών (πίνακας αληθείας) φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια.

9 ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Τελεστής Δράση ! Λογικό NOT
&& Λογικό AND || Λογικό OR p q p&&q p||q !p T F

10 ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ bits
Τελεστής Δράση Bitwise AND Bitwise OR ^ Bitwise XOR << Ολίσθηση αριστερά >> Ολίσθηση δεξιιά ~ Συμπλήρωμα ως προς ένα

11 ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ bits ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Με αυτούς τους τελεστές κάνουμε πράξεις σε επίπεδο bits και μόνο σε ακέραιες τιμές. Για παράδειγμα ο & εκτελεί την λογική πράξη AND μόνο σε δύο bit εφαρμόζοντας τον αντίστοιχο πίνακα αληθείας (0 & 1). Ο τελεστής ολίσθησης << μετατοπίζει τα bit του αριστερού τελεστέου όσες θέσεις του δηλώνει ο δεξιός τελεστέος και γεμίζει τα κενά που δημιουργούνται δεξιά (a<<3). Αντίστοιχα γίνεται με τον >>. Το συμπλήρωμα ως προς ~ ένα αντιστρέφει τα bits του τελεστέου (~y) και είναι μοναδιαίος τελεστής ενώ οι πρώτοι πέντε είναι δυαδικοί.

12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η έκφραση 36<<2 δίνει αποτέλεσμα 144 Ενώ η έκφραση 36>>2 δίνει αποτέλεσμα 9 1 1 128 64 32 16 8 4 2 1 1 128 64 32 16 8 4 2

13 ΤΕΛΕΣΤΗΣ sizeof() Ο τελεστής sizeof() εφαρμόζεται πάνω σε εκφράσεις (a-b) και σε τύπους (float). Είναι μοναδιαίος τελεστής και μας επιστρέφει πόσα bytes καταλαμβάνει η έκφραση ή ο τύπος στην μνήμη. Σημ. ο τελεστής αυτός δεν υπολογίζει την τιμή της έκφρασης στην οποία εφαρμόζεται.

14 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΥΠΩΝ Όταν σε μια έκφραση έχουμε τελεστέους διαφορετικών τύπων, για σωστότερα αποτελέσματα αυτοί πρέπει να μετατρέπονται σε ένα ενιαίο τύπο. Η μετατροπή γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα ή άμεσα από τον προγραμματιστή (casting). Η μετατροπή γίνεται από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο τύπο (σε μέγεθος μνήμης) και η σειρά είναι: char<int<long<float<double Οι compilers μετατρέπουν τον char σε int και τον float σε double.

15 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Έστω η έκφραση a=4,0+1/2; Θα περίμενε κανείς ότι το αποτέλεσμα θα ήταν 4,5. Αυτό όμως δεν συμβαίνει γιατί η διαίρεση του ακεραίου 1 με τον 2 ακέραιο δεν μας δίνει πραγματικό 0,5 αλλά 0, αλλά και ο τύπος ακεραίου δεν μετατρέπεται αυτόματα σε πραγματικό. Άρα a=4,0+1/2; a=4 ενώ a=4,0+1,0/2; a=4,5


Κατέβασμα ppt "ΤΕΛΕΣΤΕΣ II ΜΑΘΗΜΑ 5."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google