Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΓΛΩΣΣΑ C ΜΑΘΗΜΑ 2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΓΛΩΣΣΑ C ΜΑΘΗΜΑ 2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΓΛΩΣΣΑ C ΜΑΘΗΜΑ 2

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η γλώσσα προγραμματισμού C είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου. Μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει σε πολλές αρχιτεκτονικές υπολογιστών. Με άλλα λόγια τα προγράμματα που κατασκευάζουμε με την γλώσσα C είναι συμβατά με γλώσσες μηχανής πολλών αρχιτεκτονικών υπολογιστών.

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η γλώσσα προγραμματισμού C :
Χρησιμοποιείται και σαν γλώσσα χαμηλού επιπέδου, Υποστηρίζει διαδικαστικό (δομημένο) προγραμματισμό, Είναι εύκολη στην εκμάθηση, Παράγει γρήγορα (στην εκτέλεσή τους) προγράμματα, Είναι με την C++ οι πιο διαδεδομένες και ευρύτερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες.

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ C /*************************** to proto mou programma se C ***************************/ #include <stdio.h> void main() { printf("hello people.\n"); } //telos ths main

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ξεκινώντας βλέπουμε ότι το πρόγραμμα αρχίζει ουσιαστικά με την συνάρτηση main()που είναι και η βασική συνάρτηση της γλώσσας C (και της C++). Μέσα στα άγκιστρά {} αναπτύσσεται το κυρίως σώμα του προγράμματος που εδώ περιέχει μόνο την πρόταση printf("hello people.\n"); Η printf()είναι συνάρτηση που περιέχεται στην βιβλιοθήκη συναρτήσεων της γλώσσας C. Πιο συγκεκριμένα ανήκει στο αρχείο stdio.h

6 ΣΥΝΕΧΕΙΑ 1 Το αρχείο αυτό ονομάζεται αρχείο κεφαλίδας, έχει πάντα κατάληξη .h και περιλαμβάνει συναρτήσεις που αφορούν τις συσκευές εισόδου-εξόδου. Δηλώνεται ότι θα συμπεριληφθεί στον κώδικά που φτιάχνουμε με την προτροπή #include που γράφεται πάντα στην αρχή του προγράμματος και έξω από την main(). H printf()είναι συνάρτηση, άρα έχει ορίσματα που περικλείονται μέσα στις παρενθέσεις της. Εδώ το όρισμα της printf()είναι η πρόταση hello people η οποία περικλείεται από διπλά εισαγωγικά. Η printf()θα στείλει στην οθόνη την πιο πάνω πρόταση.

7 ΣΥΝΕΧΕΙΑ 2 Μέσα στην πρόταση βλέπουμε τον χαρακτήρα διαφυγής \n που λέει στο πρόγραμμα να αλλάξει γραμμή. Βλέπουμε επίσης ότι η συνάρτηση τελειώνει με το ελληνικό ερωτηματικό ; το οποίο ονομάζεται τερματικό εντολής και μπαίνει πάντα στο τέλος κάθε εντολής εκτός από το τέλος της main αλλά και τις προτροπές (include) στις οποίες μπαίνει στην αρχή τους η δίεση #. Το πρόγραμμα στην έξοδό του (όταν μεταγλωττιστεί και τρέξει) θα δείξει hello people Press any key toy continue

8 ΣΥΝΕΧΕΙΑ 2 Στο πρόγραμμα υπάρχουν επίσης και σχόλια τα οποία είναι χρήσιμα για την περιγραφή και κατανόηση των διαφόρων τμημάτων του κώδικά που φτιάχνουμε. Τα σχόλια μπορούν να εκτείνονται σε μία ή και περισσότερες γραμμές. // end of main σχόλιο μιας γραμμής χρησιμοποιούμε τις δύο καθέτους στην αρχή του σχολίου. /* new source code for my class */ σχόλιο περισσοτέρων γραμμών. Χρησιμοποιούμε στην αρχή του σχολίου /* και στο τέλος */. Σημ. δεν ξεχνάμε ποτέ το */ γιατί οτιδήποτε από και πέρα θεωρείται από την γλώσσα σχόλιο.

9 ΚΑΝΟΝΕΣ Το πρόγραμμα αποτελείται από προτάσεις που εκτελούνται με την σειρά. Κάθε εντολή τερματίζεται με το ελληνικό ερωτηματικό. Χρησιμοποιούμε μια γραμμή ανά πρόταση Αφήνουμε κενές γραμμές στα διαφορετικά τμήματα του κώδικα. Η γλώσσα C κάνει διάκριση πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων (είναι case-sensitive). Οι σταθερές γράφονται με κεφαλαία. Οι εντολές μιας συνάρτησης μπαίνουν πάντα με σα σε άγκιστρα. Αφήνουμε κενά διαστήματα για καλύτερη ανάγνωση του κώδικα. Οι γραμμές δεν πρέπει να έχουν περισσότερους από 80 χαρακτήρες.

10 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Στην C υπάρχουν: Δεσμευμένες λέξεις που δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούμε δηλαδή ονόματα συναρτήσεων βιβλιοθήκης (printf, scanf). Μακροεντολές που περιέχονται σε αρχεία κεφαλίδας (INT_MAX, INT_MIN). Ονόματα τύπων που περιέχονται σε αρχεία κεφαλίδας (va_list). Εντολές προς τον προεπεξεργαστή (include, define). Λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται από την γλώσσα δηλ ο τύπος πραγματικών αριθμών double, ο έλεγχος ροής if-else, η επανάληψη for η εντολή διακοπής της ροής break και άλλες. Αναγνωριστές που είναι ονόματα που δίνει ο προγραμματιστής στις μεταβλητές, τις συναρτήσεις κ.α. Τελεστές που είναι σύμβολα που χρησιμοποιούνται για μαθηματικές ή λογικές πράξεις.


Κατέβασμα ppt "Η ΓΛΩΣΣΑ C ΜΑΘΗΜΑ 2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google