Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ. 2.2.1 – 2.2.5 Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ. 2.2.1 – 2.2.5 Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ. 2.2.1 – 2.2.5 Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου

2 Παράγραφοι 2.2.1 & 2.2.7 έως 2.2.7.3

3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Πεπερασμένη σειρά βημάτων αυστηρά καθορισμένων που εκτελούνται σε πεπερασμένο χρόνο και στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος Πεπερασμένη σειρά βημάτων αυστηρά καθορισμένων που εκτελούνται σε πεπερασμένο χρόνο και στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος

4 Ο πρώτος μου αλγόριθμος Αλγόριθμος Πρόσθεση Διάβασε α Διάβασε β άθροισμα α+β άθροισμα ← α+β Εμφάνισε άθροισμα Τέλος Πρόσθεση Αντιγράψτε τον στο τετράδιό σας

5 Αλγόριθμος Αλγόριθμος Εντολή εισόδου: Διάβασε Εντολή εισόδου: Διάβασε Εντολή εκχώρησης τιμής: Εντολή εκχώρησης τιμής: ← Εντολή εξόδου: Εμφάνισε Εντολή εξόδου: Εμφάνισε Τέλος Τέλος Βασικές Εντολές Ψευδοκώδικα

6 Να γραφτεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα ο οποίος να διαβάζει δύο αριθμούς α και β και να εμφανίζει: Να γραφτεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα ο οποίος να διαβάζει δύο αριθμούς α και β και να εμφανίζει: Το άθροισμα (+) Το άθροισμα (+) Το γινόμενο (*) Το γινόμενο (*) Το μέσο όρο τους (+, /) Το μέσο όρο τους (+, /) Ο πρώτος σας αλγόριθμος Για τις πράξεις χρησιμοποιείστε αυτά τα σύμβολα (αριθμητικοί τελεστές)

7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα που να διαβάζει δύο αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο και το μέσο όρο τους. Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα που να διαβάζει δύο αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο και το μέσο όρο τους.

8 ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Πράξεις Διάβασε α, β άθροισμα ←α+β γινόμενο ←α*β μέσος_όρος ←(α+β)/2 Εκτύπωσε άθροισμα, γινόμενο, μέσος_όρος Τέλος Πράξεις

9 Αλγόριθμος Αλγόριθμος Εντολές εισόδου: Διάβασε, Δεδομένα Εντολές εισόδου: Διάβασε, Δεδομένα Εντολή εκχώρησης τιμής: Εντολή εκχώρησης τιμής: ← Εντολές εξόδου: Εμφάνισε,εκτύπωσε, γράψε, Αποτελέσματα Εντολές εξόδου: Εμφάνισε, εκτύπωσε, γράψε, Αποτελέσματα Τέλος Τέλος Βασικές Εντολές Ψευδοκώδικα

10 Συντάξτε δίπλα στον δικό σας αλγόριθμο τις εναλλακτικές εντολές Δεδομένα, Αποτελέσματα

11 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ α, β, άθροισμα Κάθε μεταβλητή αντιπροσωπεύει μια θέση στη μνήμη RAM του Η/Υ. Σε αυτή τη θέση μνήμης αποθηκεύεται η εκάστοτε τιμή της μεταβλητής αυτής. Αυτό γίνεται με την εντολή εκχώρησης τιμής:  π.χ. άθροισμα  Α + Β αλλά και με εντολές εισόδου όπως η διάβασε, Δεδομένα π.χ.: Διάβασε Α, Β ή: Δεδομένα // Α, Β//

12 Είναι τα: Είναι τα: Ονόματα Μεταβλητών Ονόματα Μεταβλητών Καθώς και το όνομα κάθε Αλγόριθμου Καθώς και το όνομα κάθε Αλγόριθμουπρέπει: Να μην είναι δεσμευμένες λέξεις (π.χ. τέλος) Να μην είναι δεσμευμένες λέξεις (π.χ. τέλος) Να μην περιέχουν αριθμητικά σύμβολα (π.χ. -,+,.,κ.α.) Να μην περιέχουν αριθμητικά σύμβολα (π.χ. -,+,.,κ.α.) Να μην περιέχουν κενά (π.χ. βασικός μισθός) Να μην περιέχουν κενά (π.χ. βασικός μισθός) Να αρχίζουν με γράμμα (π.χ. 1βαθμός) Να αρχίζουν με γράμμα (π.χ. 1βαθμός) Ονόματα (βλ. βιβλίο σελ. 32 κάτω δεξιά: «Μεταβλητές»)

13 Να μεταφέρετε τα παρακάτω ονόματα στο τετράδιό σας. (βλ. βιβλίο σελ. 32 κάτω δεξιά: «Μεταβλητές») Ποια από αυτά είναι έγκυρα; α. πληρωτέο_ποσό β. βασικός-μισθός γ. 1ος_βαθμός δ. μέσος όρος ζ. πηλίκο η. Φ.Π.Α. θ. βαθμός_1 ι. τέλος

14 Εκφράσεις Π.χ. α+3/(2*π)-ΗΜ(Χ) Περιέχουν τελεστές και Τελεστέους (Μεταβλητές - Σταθερές - Συναρτήσεις) Περιέχουν τελεστές και Τελεστέους (Μεταβλητές - Σταθερές - Συναρτήσεις) Η τιμή τους διαμορφώνεται από: Η τιμή τους διαμορφώνεται από: την ιεραρχία των πράξεων την ιεραρχία των πράξεων Τη χρήση των παρενθέσεων Τη χρήση των παρενθέσεων

15 Μεταβλητές Αριθμητικές (Ακέραιοι, Πραγματικοί) Αριθμητικές (Ακέραιοι, Πραγματικοί) (π.χ. μεταβλητή με όνομα πλήθος ή ποσό) (π.χ. μεταβλητή με όνομα πλήθος ή ποσό) Αλφαριθμητικές Αλφαριθμητικές (π.χ. μεταβλητή με όνομα μήνας) (π.χ. μεταβλητή με όνομα μήνας) Λογικές Λογικές (π.χ. μεταβλητή με όνομα προάγεται) (π.χ. μεταβλητή με όνομα προάγεται)

16 Σταθερές (βλ. βιβλίο σελ. 32 αριστερά) Διατηρούν το περιεχόμενό τους σταθερό σε όλο τον αλγόριθμο Αριθμητικές (Ακέραιοι, Πραγματικοί) Ε  2*3.14*ρ Αριθμητικές (Ακέραιοι, Πραγματικοί) Ε  2*3.14*ρ Αλφαριθμητικές μήνας ← “Μάρτιος” Αλφαριθμητικές μήνας ← “Μάρτιος” Λογικές πλήρωσε  αληθής Λογικές πλήρωσε  αληθής Για το σπίτι: η άσκηση 15 σελ. 51 α+3/(2*π)-ΗΜ(Χ)

17 Εκχώρηση τιμής σε Μεταβλητή πλήθος ← 36, ποσό ← 8,71 πλήθος ← 36, ποσό ← 8,71 πλήθος ← πλήθος +1 πλήθος ← πλήθος +1 μήνας ← “Μάρτιος” μήνας ← “Μάρτιος” Βαθμός ← “Α” Βαθμός ← “Α” Προάγεται ← αληθής Προάγεται ← αληθής Προάγεται ← ψευδής Προάγεται ← ψευδής

18 Να μετατρέψετε τις παρακάτω φράσεις σε εντολές εκχώρησης. α. Εκχώρησε στο Ι τον μέσο όρο των Α, Β, Γ. β. Αύξησε την τιμή του Μ κατά 2. γ. Διπλασίασε την τιμή του Λ. δ. Μείωσε την τιμή του Χ κατά την τιμή του Ψ. ε. Αντιμετάθεσε τις τιμές των Α και Β. Για το σπίτι: Να γραφτούν οι εντολές για την κυκλική μετάθεση περιεχομένου τριών μεταβλητών Α, Β, Γ.

19 Συναρτήσεις (βλ. βιβλίο σελ. 34 δεξιά: «Συναρτήσεις») ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ), ΕΦ(Χ) ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ), ΕΦ(Χ) Τ_Ρ(Χ) Τ_Ρ(Χ) ΛΟΓ(Χ), ΛΝ(Χ) ΛΟΓ(Χ), ΛΝ(Χ) Ε(Χ) Ε(Χ) Α_Τ(Χ) Α_Τ(Χ) Α_Μ(Χ) Α_Μ(Χ)

20

21 Αριθμητικοί Τελεστές ^ *, /, DIV, MOD +, - +, -

22 Ιεραρχία Αριθμητικών Τελεστών 1.^ 2.*, /, DIV, MOD 3. +, -

23 Να μεταφέρετε όλες τις παρακάτω εκφράσεις στο τετράδιό σας και να υπολογίσετε τις 1. 5*6/3*2 2. 6*3/(2*4) 3. 6+3/(2*4^2) 4. 6*3/2*4 5. 15DIV4 6. 30MOD5 7. 1MOD3 8. 2DIV5 9. 3*5DIV4 10. 10MOD5*4 1. 5*6/(3*2)*3 2. 15DIV5 3. 30MOD3*3 4. 13MOD25 5. 4DIV7 6. 16/4DIV4 Στο σπίτι:

24 Εφαρμογή Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός. Να γράψετε τις εντολές που εμφανίζουν το τελευταίο ψηφίο του. Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός. Να γράψετε τις εντολές που εμφανίζουν το τελευταίο ψηφίο του.

25 Δίνονται οι παρακάτω λανθασμένες εντολές για τον υπολογισμό του μέσου όρου δύο αριθμών: 1. Γ ← Α+Β/2 2. Γ ← (Α+Β/2 3. Γ ← (Α+Β/2) 4. Γ ← (Α+Β):2 Να τις μεταφέρετε όλες στο τετράδιό σας και να χαρακτηρίσετε το λάθος ως συντακτικό ή λογικό, για τις πρώτες δύο

26

27 Για το σπίτι: Α) Θεωρία: 2.2.1 (σελ. 19), 2.2.7 έως 2.2.7.2 σελ.(σελ.31 - 34) 2.2.1 (σελ. 19), 2.2.7 έως 2.2.7.2 σελ.(σελ.31 - 34) Από τα πλαϊνά: μεταβλητές, Τελεστές - Αριθμητικοί τελεστές, Συναρτήσεις Από τα πλαϊνά: μεταβλητές, Τελεστές - Αριθμητικοί τελεστές, Συναρτήσεις Β) Ασκήσεις Τετραδίου (από μάθημα) Τετραδίου (από μάθημα) 1, 16, 17, 20, 21, 22 1, 16, 17, 20, 21, 22

28 Ο πρώτος μου αλγόριθμος σε Διάγραμμα Ροής Άθροισμα ← α+β Διάβασε α, β ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Εκτύπωσε άθροισμα

29 ΑΡΧΗ / ΤΕΛΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σχήματα Διαγραμμάτων Ροής (σελ. 28 αριστερά)

30 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να μετατραπεί σε διάγραμμα ροής ο αλγόριθμος αντιμετάθεσης 2 μεταβλητών: Να μετατραπεί σε διάγραμμα ροής ο αλγόριθμος αντιμετάθεσης 2 μεταβλητών: Αλγόριθμος αντιμετάθεση διάβασε α,β temp ← α α ← β β ← temp εμφάνισε α,β Τέλος αντιμετάθεση

31

32 Για το σπίτι: 1. Να μετατραπεί σε διάγραμμα ροής ο αλγόριθμος του βιβλίου, σελ. 33, παράδειγμα 2.9 2. Να γίνει σε διάγραμμα ροής ο αλγόριθμος κυκλικής μετάθεσης τριών μεταβλητών.

33 Πίνακας Τιμών (σελ. 28 κάτω δεξιά)

34 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να γίνει ο πίνακας τιμών του παρακάτω αλγορίθμου για α = 6, β = 13, γ = 55: Να γίνει ο πίνακας τιμών του παρακάτω αλγορίθμου για α = 6, β = 13, γ = 55: Αλγόριθμος κυκλική_μετάθεση διάβασε α, β, γ temp ← α α ← β β  γ γ ← temp εμφάνισε α, β, γ Τέλος κυκλική_αντιμετάθεση

35 Για το σπίτι Να γίνει πίνακας τιμών του αλγορίθμου της άσκησης 22 του βιβλίου για τις ακόλουθες περιπτώσεις: Να γίνει πίνακας τιμών του αλγορίθμου της άσκησης 22 του βιβλίου για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Αριθμός = 317 2. Αριθμός = 9 Υπόδειξη: ένας πίνακας τιμών για κάθε περίπτωση Υπόδειξη: ένας πίνακας τιμών για κάθε περίπτωση

36 1. Εκφράσεις (βλ. βιβλίο, σελ. 35-36) ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ Αριθμητικοί: Αριθμητικοί: 1. ^, 2. *, /, DIV, MOD, 3. +, - Σχεσιακοί: =,, =, <> (μη ίσο) Δεν μπορεί σε μια έκφραση να υπάρχουν δύο τέτοιοι τελεστές (π.χ. 3, =, <> (μη ίσο) Δεν μπορεί σε μια έκφραση να υπάρχουν δύο τέτοιοι τελεστές (π.χ. 3 < α <= 6 ) Λογικοί: Λογικοί: 1. όχι 2. και, ή

37 Σχεσιακοί Τελεστές Συγκρίνουμε: ακεραίους (π.χ. 2 = 1+1) ακεραίους (π.χ. 2 = 1+1) Πραγματικούς (α+β)/2 >= 3.5 Πραγματικούς (α+β)/2 >= 3.5 Κεφαλαίους Χαρακτήρες (π.χ. ‘Μ’ < ‘Ξ’ ) Κεφαλαίους Χαρακτήρες (π.χ. ‘Μ’ < ‘Ξ’ ) Αλφαριθμητικά (π.χ. ‘ΚΑΛΟΣ’ > ‘ΚΑΚΟΣ’) Αλφαριθμητικά (π.χ. ‘ΚΑΛΟΣ’ > ‘ΚΑΚΟΣ’) Η σύγκριση λογικών δεδομένων έχει νόημα μόνο στις περιπτώσεις =, <> Η σύγκριση λογικών δεδομένων έχει νόημα μόνο στις περιπτώσεις =, <>

38 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως αληθείς ή ψευδείς: i) ‘Α’ < ’Β’ i) ‘Α’ < ’Β’ ii) ‘ΓΙΑΝΝΗΣ’ > ‘ΔΗΜΗΤΡΗΣ’ ii) ‘ΓΙΑΝΝΗΣ’ > ‘ΔΗΜΗΤΡΗΣ’ iii) ‘ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ’ = ‘ΠΙΟ ΨΗΛΟΣ’ iii) ‘ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ’ = ‘ΠΙΟ ΨΗΛΟΣ’ iv) ‘ΜΑΓΚΑΣ’ < ‘ΜΑΠΑΣ’ iv) ‘ΜΑΓΚΑΣ’ < ‘ΜΑΠΑΣ’ Για το σπίτι: ΚΑΡΟΤΟ > ΚΑΡΠΟΥΖΙ

39 Να γραφεί σε γλώσσα η παρακάτω έκφραση: 2 < Χ < 5+Α Για το σπίτι: 3 < Β <=5

40 2. ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Θα έρθω μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη και η Ερμιόνη Θα έρθω μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη και η Ερμιόνη Έρχομαι μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη ή η Ερμιόνη Έρχομαι μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη ή η Ερμιόνη

41 2. ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ ΧΨ Χ ΚΑΙ Ψ Χ Ή Ψ Όχι Χ ΑληθήςΑληθής ΑληθήςΨευδής ΨευδήςΑληθής ΨευδήςΨευδής

42 2. ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ βλ. βιβλίο, σελ. 36

43 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Αν χ = 4, y = 3 να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω λογικές προτάσεις: 1. x > y 2. (x mod y) = (30 div x) 2. Αν f = 5 και g = 12 να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω λογικές προτάσεις: 1. f = 3 ή όχι (g>2) 2. (f > 3) και (g = f + 10 – 3)

44 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=3, Β=1, Γ=15 και η παρακάτω έκφραση: Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=3, Β=1, Γ=15 και η παρακάτω έκφραση: (ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1) Nα υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά ως εξής: Nα υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά ως εξής: α. Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές τους. Μονάδα 1 β. Να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις. Μονάδα 1 γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις με την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι αληθής, ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, αν είναι ψευδής. Μονάδα 1 δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιμή της έκφρασης. Μονάδα 1

45 Για το σπίτι: Α) Βιβλίο Μαθητή: σελ. 35, 36 Β) Ασκήσεις: 15, 18 Γ) Άσκηση: Το κέρδος ενός κινηματογράφου υπολογίζεται ως εξής : Κάθε θεατής πληρώνει 8 ευρώ ενώ κάθε παράσταση κοστίζει 50 ευρώ συν 40 λεπτά για κάθε θεατή. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να δέχεται ως είσοδο των αριθμό των θεατών μιας παράστασης και έπειτα να υπολογίζει και να εμφανίζει τα έσοδα, τα έξοδα και το κέρδος του κινηματογράφου. Να γίνει επαλήθευση μέσω πίνακα τιμών για 20 θεατές.


Κατέβασμα ppt "Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ. 2.2.1 – 2.2.5 Γεωργαλλίδης Δημήτρης 1 Ο Λύκειο Ρόδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google