Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ – 2.2.5

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ – 2.2.5"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ. 2.2.1 – 2.2.5
1Ο Λύκειο Ρόδου Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ – 2.2.5 Γεωργαλλίδης Δημήτρης

2 Παράγραφοι & έως

3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Πεπερασμένη σειρά βημάτων αυστηρά καθορισμένων που εκτελούνται σε πεπερασμένο χρόνο και στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmi Συστηματική Διαδικασία Αριθμητικών Χειρισμών…

4 Ο πρώτος μου αλγόριθμος
Αλγόριθμος Πρόσθεση Διάβασε α Διάβασε β άθροισμα ← α+β Εμφάνισε άθροισμα Τέλος Πρόσθεση Αντιγράψτε τον στο τετράδιό σας

5 Βασικές Εντολές Ψευδοκώδικα
Αλγόριθμος Εντολή εισόδου: Διάβασε Εντολή εκχώρησης τιμής: ← Εντολή εξόδου: Εμφάνισε Τέλος

6 Ο πρώτος σας αλγόριθμος
Να γραφτεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα ο οποίος να διαβάζει δύο αριθμούς α και β και να εμφανίζει: Το άθροισμα (+) Το γινόμενο (*) Το μέσο όρο τους (+, /) Για τις πράξεις χρησιμοποιείστε αυτά τα σύμβολα (αριθμητικοί τελεστές)

7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Να γραφεί αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα που να διαβάζει δύο αριθμούς και να υπολογίζει και να εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο και το μέσο όρο τους.

8 ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Πράξεις Διάβασε α, β άθροισμα ←α+β γινόμενο ←α*β
μέσος_όρος ←(α+β)/2 Εκτύπωσε άθροισμα, γινόμενο, μέσος_όρος Τέλος Πράξεις

9 Βασικές Εντολές Ψευδοκώδικα
Αλγόριθμος Εντολές εισόδου: Διάβασε, Δεδομένα Εντολή εκχώρησης τιμής: ← Εντολές εξόδου: Εμφάνισε, εκτύπωσε, γράψε, Αποτελέσματα Τέλος

10 Συντάξτε δίπλα στον δικό σας αλγόριθμο τις εναλλακτικές εντολές Δεδομένα, Αποτελέσματα

11 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ α, β, άθροισμα
Κάθε μεταβλητή αντιπροσωπεύει μια θέση στη μνήμη RAM του Η/Υ. Σε αυτή τη θέση μνήμης αποθηκεύεται η εκάστοτε τιμή της μεταβλητής αυτής. Αυτό γίνεται με την εντολή εκχώρησης τιμής:  π.χ. άθροισμα  Α + Β αλλά και με εντολές εισόδου όπως η διάβασε, Δεδομένα π.χ.: Διάβασε Α, Β ή: Δεδομένα // Α, Β//

12 Ονόματα (βλ. βιβλίο σελ. 32 κάτω δεξιά: «Μεταβλητές»)
Ονόματα (βλ. βιβλίο σελ. 32 κάτω δεξιά: «Μεταβλητές») Είναι τα: Ονόματα Μεταβλητών Καθώς και το όνομα κάθε Αλγόριθμου πρέπει: Να μην είναι δεσμευμένες λέξεις (π.χ. τέλος) Να μην περιέχουν αριθμητικά σύμβολα (π.χ. -,+,.,κ.α.) Να μην περιέχουν κενά (π.χ. βασικός μισθός) Να αρχίζουν με γράμμα (π.χ. 1βαθμός)

13 Να μεταφέρετε τα παρακάτω ονόματα στο τετράδιό σας. (βλ. βιβλίο σελ
Να μεταφέρετε τα παρακάτω ονόματα στο τετράδιό σας. (βλ. βιβλίο σελ. 32 κάτω δεξιά: «Μεταβλητές») Ποια από αυτά είναι έγκυρα; α. πληρωτέο_ποσό β. βασικός-μισθός γ. 1ος_βαθμός δ. μέσος όρος ζ. πηλίκο η. Φ.Π.Α. θ. βαθμός_1 ι. τέλος

14 Εκφράσεις Π.χ. α+3/(2*π)-ΗΜ(Χ)
Περιέχουν τελεστές και Τελεστέους (Μεταβλητές - Σταθερές - Συναρτήσεις) Η τιμή τους διαμορφώνεται από: την ιεραρχία των πράξεων Τη χρήση των παρενθέσεων

15 Μεταβλητές Αριθμητικές (Ακέραιοι, Πραγματικοί)
(π.χ. μεταβλητή με όνομα πλήθος ή ποσό) Αλφαριθμητικές (π.χ. μεταβλητή με όνομα μήνας) Λογικές (π.χ. μεταβλητή με όνομα προάγεται)

16 Σταθερές (βλ. βιβλίο σελ
Σταθερές (βλ. βιβλίο σελ. 32 αριστερά) Διατηρούν το περιεχόμενό τους σταθερό σε όλο τον αλγόριθμο Αριθμητικές (Ακέραιοι, Πραγματικοί) Ε  2*3.14*ρ Αλφαριθμητικές μήνας ← “Μάρτιος” Λογικές πλήρωσε  αληθής α+3/(2*π)-ΗΜ(Χ) Για το σπίτι: η άσκηση 15 σελ. 51 16

17 Εκχώρηση τιμής σε Μεταβλητή
πλήθος ← , ποσό ← 8,71 πλήθος ← πλήθος +1 μήνας ← “Μάρτιος” Βαθμός ← “Α” Προάγεται ← αληθής Προάγεται ← ψευδής

18 Να μετατρέψετε τις παρακάτω φράσεις σε εντολές εκχώρησης.
α. Εκχώρησε στο Ι τον μέσο όρο των Α, Β, Γ. β. Αύξησε την τιμή του Μ κατά 2. γ. Διπλασίασε την τιμή του Λ. δ. Μείωσε την τιμή του Χ κατά την τιμή του Ψ. ε. Αντιμετάθεσε τις τιμές των Α και Β. Για το σπίτι: Να γραφτούν οι εντολές για την κυκλική μετάθεση περιεχομένου τριών μεταβλητών Α, Β, Γ.

19 Συναρτήσεις (βλ. βιβλίο σελ. 34 δεξιά: «Συναρτήσεις»)
ΗΜ(Χ), ΣΥΝ(Χ), ΕΦ(Χ) Τ_Ρ(Χ) ΛΟΓ(Χ), ΛΝ(Χ) Ε(Χ) Α_Τ(Χ) Α_Μ(Χ) 19

20

21 Αριθμητικοί Τελεστές ^ * , / , DIV , MOD + , -

22 Ιεραρχία Αριθμητικών Τελεστών
^ * , / , DIV , MOD + , -

23 Να μεταφέρετε όλες τις παρακάτω εκφράσεις στο τετράδιό σας και να υπολογίσετε τις
5*6/3*2 6*3/(2*4) 6+3/(2*4^2) 6*3/2*4 15DIV4 30MOD5 1MOD3 2DIV5 3*5DIV4 10MOD5*4 Στο σπίτι: 5*6/(3*2)*3 15DIV5 30MOD3*3 13MOD25 4DIV7 16/4DIV4 23

24 Εφαρμογή Δίνεται ένας ακέραιος αριθμός. Να γράψετε τις εντολές που εμφανίζουν το τελευταίο ψηφίο του.

25 Δίνονται οι παρακάτω λανθασμένες εντολές για
τον υπολογισμό του μέσου όρου δύο αριθμών: 1. Γ ← Α+Β/2 2. Γ ← (Α+Β/2 3. Γ ← (Α+Β/2) 4. Γ ← (Α+Β):2 Να τις μεταφέρετε όλες στο τετράδιό σας και να χαρακτηρίσετε το λάθος ως συντακτικό ή λογικό, για τις πρώτες δύο

26

27 Για το σπίτι: Καλό Διάβασμα!!! Α) Θεωρία: Β) Ασκήσεις
2.2.1 (σελ. 19), έως σελ.(σελ ) Από τα πλαϊνά: μεταβλητές, Τελεστές - Αριθμητικοί τελεστές, Συναρτήσεις Β) Ασκήσεις Τετραδίου (από μάθημα) 1, 16, 17, 20, 21, 22 Καλό Διάβασμα!!! 27

28 Ο πρώτος μου αλγόριθμος σε Διάγραμμα Ροής
Άθροισμα ← α+β Διάβασε α, β ΑΡΧΗ ΤΕΛΟΣ Εκτύπωσε άθροισμα

29 Σχήματα Διαγραμμάτων Ροής (σελ. 28 αριστερά)
ΑΡΧΗ / ΤΕΛΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

30 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Αλγόριθμος αντιμετάθεση διάβασε α,β temp ← α α ← β β ← temp
Να μετατραπεί σε διάγραμμα ροής ο αλγόριθμος αντιμετάθεσης 2 μεταβλητών: Αλγόριθμος αντιμετάθεση διάβασε α,β temp ← α α ← β β ← temp εμφάνισε α,β Τέλος αντιμετάθεση

31

32 Για το σπίτι: Να μετατραπεί σε διάγραμμα ροής ο αλγόριθμος του βιβλίου, σελ. 33, παράδειγμα 2.9 Να γίνει σε διάγραμμα ροής ο αλγόριθμος κυκλικής μετάθεσης τριών μεταβλητών.

33 Πίνακας Τιμών (σελ. 28 κάτω δεξιά)

34 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Αλγόριθμος κυκλική_μετάθεση διάβασε α, β, γ temp ← α α ← β
Να γίνει ο πίνακας τιμών του παρακάτω αλγορίθμου για α = 6, β = 13, γ = 55: Αλγόριθμος κυκλική_μετάθεση διάβασε α, β, γ temp ← α α ← β β  γ γ ← temp εμφάνισε α, β, γ Τέλος κυκλική_αντιμετάθεση

35 Για το σπίτι Αριθμός = 317 Αριθμός = 9
Να γίνει πίνακας τιμών του αλγορίθμου της άσκησης 22 του βιβλίου για τις ακόλουθες περιπτώσεις: Αριθμός = 317 Αριθμός = 9 Υπόδειξη: ένας πίνακας τιμών για κάθε περίπτωση

36 1. Εκφράσεις (βλ. βιβλίο, σελ. 35-36)
ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΤΩΝ Αριθμητικοί: ^, *, /, DIV, MOD, +, - Σχεσιακοί: =, <, >, <=, >=, <> (μη ίσο) Δεν μπορεί σε μια έκφραση να υπάρχουν δύο τέτοιοι τελεστές (π.χ. 3 < α <= 6 ) Λογικοί: όχι και, ή 36

37 Σχεσιακοί Τελεστές Συγκρίνουμε: ακεραίους (π.χ. 2 = 1+1)
Πραγματικούς (α+β)/2 >= 3.5 Κεφαλαίους Χαρακτήρες (π.χ. ‘Μ’ < ‘Ξ’ ) Αλφαριθμητικά (π.χ. ‘ΚΑΛΟΣ’ > ‘ΚΑΚΟΣ’) Η σύγκριση λογικών δεδομένων έχει νόημα μόνο στις περιπτώσεις = , <> 37

38 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως αληθείς ή ψευδείς:
i) ‘Α’ < ’Β’ ii) ‘ΓΙΑΝΝΗΣ’ > ‘ΔΗΜΗΤΡΗΣ’ iii) ‘ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ’ = ‘ΠΙΟ ΨΗΛΟΣ’ iv) ‘ΜΑΓΚΑΣ’ < ‘ΜΑΠΑΣ’ Για το σπίτι: ΚΑΡΟΤΟ > ΚΑΡΠΟΥΖΙ 38

39 Να γραφεί σε γλώσσα η παρακάτω έκφραση:
2 < Χ < 5+Α Για το σπίτι: 3 < Β <=5

40 2. ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Θα έρθω μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη και η Ερμιόνη
Θα έρθω μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη και η Ερμιόνη Έρχομαι μόνο αν έρθουν η Χρυσάνθη ή η Ερμιόνη 40

41 2. ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Χ Ψ Χ ΚΑΙ Ψ Χ Ή Ψ Όχι Χ Αληθής Ψευδής

42 2. ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ βλ. βιβλίο, σελ. 36
Σύνδεση με το 1.6 πρόβλημα και υπολογιστής 42

43 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αν χ = 4, y = 3 να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω λογικές προτάσεις: x > y (x mod y) = (30 div x) Αν f = 5 και g = 12 να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω λογικές προτάσεις: f = 3 ή όχι (g>2) (f > 3) και (g = f + 10 – 3) 43

44 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δίνονται οι τιμές των μεταβλητών Α=3, Β=1, Γ=15 και η παρακάτω έκφραση: (ΟΧΙ (Α+Β*3>10)) ΚΑΙ (Γ MOD (A-B)=1) Nα υπολογίσετε την τιμή της έκφρασης αναλυτικά ως εξής: α. Να αντικαταστήσετε τις μεταβλητές με τις τιμές τους. Μονάδα 1 β. Να εκτελέσετε τις αριθμητικές πράξεις. γ. Να αντικαταστήσετε τις συγκρίσεις με την τιμή ΑΛΗΘΗΣ, αν η σύγκριση είναι αληθής, ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ, αν είναι ψευδής. δ. Να εκτελέσετε τις λογικές πράξεις, ώστε να υπολογίσετε την τελική τιμή της έκφρασης. 44

45 Για το σπίτι: Καλό Διάβασμα!!! Α) Βιβλίο Μαθητή: σελ. 35, 36
Β) Ασκήσεις: 15, 18 Γ) Άσκηση: Το κέρδος ενός κινηματογράφου υπολογίζεται ως εξής : Κάθε θεατής πληρώνει 8 ευρώ ενώ κάθε παράσταση κοστίζει 50 ευρώ συν 40 λεπτά για κάθε θεατή. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να δέχεται ως είσοδο των αριθμό των θεατών μιας παράστασης και έπειτα να υπολογίζει και να εμφανίζει τα έσοδα, τα έξοδα και το κέρδος του κινηματογράφου. Να γίνει επαλήθευση μέσω πίνακα τιμών για 20 θεατές. Καλό Διάβασμα!!! 45


Κατέβασμα ppt "Β΄ ΓΕΛ ΕισΑρχΕπ Η/Υ παρ – 2.2.5"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google