Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενετική Τροποποίηση Οργανισμών Η τροποποίηση του γενετικού κώδικα (DNA)ενός οργανισμού με την: Εισαγωγή/προσθήκη νέου γονιδίου συνήθως από ΜΗ συγγενικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενετική Τροποποίηση Οργανισμών Η τροποποίηση του γενετικού κώδικα (DNA)ενός οργανισμού με την: Εισαγωγή/προσθήκη νέου γονιδίου συνήθως από ΜΗ συγγενικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενετική Τροποποίηση Οργανισμών Η τροποποίηση του γενετικού κώδικα (DNA)ενός οργανισμού με την: Εισαγωγή/προσθήκη νέου γονιδίου συνήθως από ΜΗ συγγενικό είδος οργανισμού Αφαίρεση γονιδίου Μεταβολή της λειτουργίας γονιδίου (σίγηση/αύξηση έκφρασης/τροποποίηση έκφρασης) επιφέρουμε ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό Η τροποποίηση του γενετικού κώδικα (DNA)ενός οργανισμού με την: Εισαγωγή/προσθήκη νέου γονιδίου συνήθως από ΜΗ συγγενικό είδος οργανισμού Αφαίρεση γονιδίου Μεταβολή της λειτουργίας γονιδίου (σίγηση/αύξηση έκφρασης/τροποποίηση έκφρασης) επιφέρουμε ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό

2 Εικ. 1

3 Εισαγωγή στους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς Τι είναι οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί; Τι είναι τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα; Υπάρχει κίνδυνος από την κατανάλωση τους; Τι είναι οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί; Τι είναι τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα; Υπάρχει κίνδυνος από την κατανάλωση τους;

4 Τι είναι οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (Γ.Τ.Ο) Οδηγία 2001/18/ΕΕ «Οργανισμοί (φυτά, μικροοργανισμοί, ζώα, ψάρια), εξαιρουμένου του ανθρώπου, των οποίων το γενετικό υλικό (DNA) έχει τροποποιηθεί (στο εργαστήριο) με τρόπο που δε συμβαίνει φυσιολογικά με τη σύζευξη ή/και το φυσιολογικό ανασυνδυασμό δε συμβαίνει στη φύση) Γιατί; Να εκδηλώσουν ένα νέο, επιθυμητό χαρακτηριστικό/ιδιότητα που δεν είναι χαρακτηριστικό του είδους τους Οδηγία 2001/18/ΕΕ «Οργανισμοί (φυτά, μικροοργανισμοί, ζώα, ψάρια), εξαιρουμένου του ανθρώπου, των οποίων το γενετικό υλικό (DNA) έχει τροποποιηθεί (στο εργαστήριο) με τρόπο που δε συμβαίνει φυσιολογικά με τη σύζευξη ή/και το φυσιολογικό ανασυνδυασμό δε συμβαίνει στη φύση) Γιατί; Να εκδηλώσουν ένα νέο, επιθυμητό χαρακτηριστικό/ιδιότητα που δεν είναι χαρακτηριστικό του είδους τους

5 Η συνεχής αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού στη Γη απαιτεί συνεχώς μεγαλύτερες ποσότητες διαθέσιμων τροφίμων. Η Γενετική Μηχανική υπόσχεται: Μεγαλύτερη σοδειά Λιγότερες απώλειες Λιγότερα φυτοφάρμακα Η συνεχής αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού στη Γη απαιτεί συνεχώς μεγαλύτερες ποσότητες διαθέσιμων τροφίμων. Η Γενετική Μηχανική υπόσχεται: Μεγαλύτερη σοδειά Λιγότερες απώλειες Λιγότερα φυτοφάρμακα

6 Υφιστάμενες γενετικές τροποποιήσεις Η πιο κοινή: Φυτά ανθεκτικά σε ζιζανιοκτόνα Παραδείγματα: 1.τομάτα: ανθεκτική σε αντιβιοτικά 2.Ελαιοκράμβη: ανθεκτική στο ζιζανιοκτόνο Basta 3.Φράουλες: ανθεκτικές στον παγετό Η πιο κοινή: Φυτά ανθεκτικά σε ζιζανιοκτόνα Παραδείγματα: 1.τομάτα: ανθεκτική σε αντιβιοτικά 2.Ελαιοκράμβη: ανθεκτική στο ζιζανιοκτόνο Basta 3.Φράουλες: ανθεκτικές στον παγετό

7 Εικ. 2 Πηγή: 1

8 Εικ. 3 Πηγή:1.

9 Ποια η γνώμη της Greenpeace Οι επιπτώσεις: Η Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωση των μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον, διότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι ανυπολόγιστοι και μη αναστρέψιμοι, ενώ η απειλή για τη βιοποικιλότητα, την οικολογική ισορροπία και τη διατροφική ασφάλεια είναι άμεση. Κίνδυνοι για την υγεία: Εμφάνιση νέων αλλεργιών Αύξηση ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά Τοξική δράση Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Αλλοίωση βοιοποικιλότητας Αύξηση χρήσης φυτοφαρμάκων Αύξηση αντοχής ζιζανίων και εντόμων σε ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα αντίστοιχα Μεταφορά γονιδίων και γενετική επιμόλυνση σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες. Οι επιπτώσεις: Η Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωση των μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον, διότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι ανυπολόγιστοι και μη αναστρέψιμοι, ενώ η απειλή για τη βιοποικιλότητα, την οικολογική ισορροπία και τη διατροφική ασφάλεια είναι άμεση. Κίνδυνοι για την υγεία: Εμφάνιση νέων αλλεργιών Αύξηση ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά Τοξική δράση Κίνδυνοι για το περιβάλλον: Αλλοίωση βοιοποικιλότητας Αύξηση χρήσης φυτοφαρμάκων Αύξηση αντοχής ζιζανίων και εντόμων σε ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα αντίστοιχα Μεταφορά γονιδίων και γενετική επιμόλυνση σε συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες.

10 Πηγές: Βιβλιογραφία 1.ΥΠΕΠΘ (1999). Βιολογία θετικής κατεύθυνσης, Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, σελ. 163-166. Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Ηλεκτρονικές πηγές 2.www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/sociable_legislations/gen_fo ods Τελευταία επίσκεψη στον ιστότοπο στις 07/01/2015.www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/sociable_legislations/gen_fo ods 3.www.greenpeace.org Τελευταία επίσκεψη στον ιστότοπο στις 07/01/2015www.greenpeace.org 4.Βαρνάβα – Τέλλο Α. (2009). Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα. Γ.Χ.Κ Κύπρου Ανακτήθηκε από www.moa.gov.cy στις 07/01/2015.www.moa.gov.cy 5.Ελευθεριάδου Μ. Εισαγωγή στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ανακτήθηκε από www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf στις 07/01/2015. www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf

11 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "Γενετική Τροποποίηση Οργανισμών Η τροποποίηση του γενετικού κώδικα (DNA)ενός οργανισμού με την: Εισαγωγή/προσθήκη νέου γονιδίου συνήθως από ΜΗ συγγενικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google