Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2. Η σχέση μας με τη Γη Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Α’ & Β’ Λυκείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2. Η σχέση μας με τη Γη Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Α’ & Β’ Λυκείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2. Η σχέση μας με τη Γη Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Α’ & Β’ Λυκείου

2 Ηλιακό ΚεφάλαιοΓήινο Κεφάλαιο 2.2 Φυσικοί πόροι & Αειφόρα ανάπτυξη  Ανεξάντλητο  Μη ανεξάντλητο  Σωστή διαχείριση  Να μην ξεπεραστεί η φέρουσα χωριτικότητα

3 2.2 Φυσικοί πόροι & Αειφόρα ανάπτυξη  Αειφόρα ανάπτυξη: Η οικονομική ανάπτυξη μιας κοινωνίας που λαμβάνει υπόψιν: a.Περιβάλλον b.Βιωσιμότητα  Πόροι  Επαναδημιουργούνται  Να ανανεώνονται γρηγορότερα από όσο καταναλώνονται  «Να μάθουμε πώς να ζούμε από τη φυσική ανανέωση των πόρων χωρίς να καταστρέφουμε το Κεφάλαιο της Γης»

4 2.3 Κατηγορίες φυσικών πόρων

5 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ (ΕΞΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΙ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ/ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ 2.3 Κατηγορίες φυσικών πόρων  Π.χ.: Συμβατικοί ενεργειακοί  Π.χ.: Ορυκτά  Στην πράξη τίποτα δεν εξαντλείται τελείως – Συνεπώς;  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  Π.χ.: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  Δυνητικά: Μπορεί να εξαντληθούν αν χρησιμοποιούνται γρηγορότερα από ό,τι ανανεώνονται  Π.χ.: Δάση, λίμνες, πανίδα…  ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

6 2.4 Η αύξηση του πληθυσμού

7

8 2.5 Μείωση της βιοποικιλότητας  Ειδογένεση – Εξαφάνιση  Φυσικά – Ανθρώπινη δραστηριότητα ;  Τι ισχύει για το είδος του ανθρώπου;  Δεν προσαρμόζεται στο περιβάλλον, το προσαρμόζει!

9 2.5 Μείωση της βιοποικιλότητας (Άνθρωπος)  Γιατί χρειάζεται η βιοποικιλότητα;  Ισορροπία στη φύση  Επιβίωση  Νέες χρήσεις φυσικών πόρων (εκμετάλλευση)  Πώς αλλιώς παρεμβαίνει στη γενετική ποικιλότητα;  Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί

10 2.5 Μείωση της βιοποικιλότητας (Αιτίες: Ανθρωπογενείς ή φυσικές;)  Καταστροφή ενδιαιτήματος  Υπερεκμετάλλευση ειδών  Ρύπανση  Ανταγωνισμός μεταξύ ειδών  Μονοκαλλιέργειες  Αλόγιστη χρήση γεωργικών φαρμάκων  Φαινόμενο θερμοκηπίου

11 2.6 Ατμοσφαιρική ρύπανση  Ρύπανση;  Ποιοτική/Ποσοτική αλλοίωση στη σύσταση  Φυσικών/Χημικών/Βιολογικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος  Αποτελέσματα: 1.Διατάραξη ισορροπίας οικοσυστήματος 2.Υποβάθμιση περιβάλλοντος 3.Πρόκληση βλαβών σε άνθρωπο (& άλλους οργανισμούς)

12 2.6 Ατμοσφαιρική ρύπανση  Αιτίες;  Φυσική ρύπανση  Ανθρωπογενής ρύπανση  Ατμοσφαιρική ρύπανση: Μεταβολή της σύστασης του ατμοσφαιρικού αέρα  Κυριότεροι ρυπαντές 1.Οξείδια αζώτου/θείου 2.Μονοξείδιο του άνθρακα 3.Υδρογονάνθρακες 4.Αιωρούμενα στερεά

13 2.6 Ατμοσφαιρική ρύπανση (Όξινη βροχή)  pH βροχής;  Ελαφρώς όξινο  φυσικά αίτια  Περισσότερο όξινο  ανθρωπογενή αίτια  Ξηρή εναπόθεση  Διάβρωση  Οξείδια του θείου  Οξείδια του αζώτου  Υδρογονάνθρακες  Αντίδραση με υγρασία  Υγρή εναπόθεση  Όξινη βροχή  Θειικό οξύ  Νιτρικό οξύ

14 2.6 Ατμοσφαιρική ρύπανση (Όξινη βροχή)  Επιπτώσεις  Υδάτινα οικοσυστήματα  Γονιμότητα εδάφους  Καταστροφή χλωρίδας  Καταστροφή μικροοργανισμών  Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα  Διάβρωση μαρμάρων  Μεγάλη εξάπλωση

15 2.7 Αλλαγή του κλίματος της γης (Το φαινόμενο του θερμοκηπίου) ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ 1.Ηλιακή ακτινοβολία  πέφτει στη γη 2.Μέρος της απορροφάται 3.Μέρος της επανεκπέμπεται πίσω στην ατμόσφαιρα (υπέρυθρη ακτινοβολία) 4.Μέρος δεσμεύεται από τα αέρια του θερμοκηπίου (CO 2, H 2 O) 5.Ήπια αύξηση θερμοκρασίας (- 20ºC  15ºC)

16 2.7 Αλλαγή του κλίματος της γης (Το φαινόμενο του θερμοκηπίου) ΛΟΓΩ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 1.Αυξάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου (CO 2 ) (ΠΩΣ;) 2.Δέσμευση περισσότερης υπέρυθρης ακτινοβολίας 3.Υπέρμετρη αύξηση θερμοκρασίας  + 1,2-4,5ºC, 2025  Κλιματικές αλλαγές  Τήξη πολικών πάγων  ανύψωση στάθμης θάλασσας (15-20 cm)  Γόνιμες περιοχές   άγονες  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

17 2.7 Αλλαγή του κλίματος της γης (Το φαινόμενο του θερμοκηπίου)

18 2.7 Αλλαγή του κλίματος της γης (Τρύπα του όζοντος)  Στα 0-10 km (τροπόσφαιρα)  ΡΥΠΟΣ  Στα 15-35 km (στρατόσφαιρα)  απαραίτητο  Απορροφά σημαντικό ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας  Καταστροφή μικροοργανισμών  Μεταλλάξεις στο DNA  Καρκίνοι (π.χ. δέρματος)  Οφθαλμολογικές παθήσεις  Προβλήματα σε οικοσυστήματα

19 2.7 Αλλαγή του κλίματος της γης (Τρύπα του όζοντος)  Καταστροφή O 3 από χλωροφθοράνθρακες (CFC)  Freon:  Ψυκτικό υγρό σε ψυγεία  Ψυκτικό υγρό σε κλιματιστικά  Προωθητικό αέριο στα σπρέι  Οργανικοί διαλύτες  Απαγόρευση


Κατέβασμα ppt "2. Η σχέση μας με τη Γη Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Α’ & Β’ Λυκείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google