Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Α’ & Β’ Λυκείου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Α’ & Β’ Λυκείου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Α’ & Β’ Λυκείου
2. Η σχέση μας με τη Γη Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Α’ & Β’ Λυκείου

2 2.2 Φυσικοί πόροι & Αειφόρα ανάπτυξη
Ηλιακό Κεφάλαιο Γήινο Κεφάλαιο Ανεξάντλητο Μη ανεξάντλητο Σωστή διαχείριση Να μην ξεπεραστεί η φέρουσα χωριτικότητα

3 2.2 Φυσικοί πόροι & Αειφόρα ανάπτυξη
Αειφόρα ανάπτυξη: Η οικονομική ανάπτυξη μιας κοινωνίας που λαμβάνει υπόψιν: Περιβάλλον Βιωσιμότητα Πόροι  Επαναδημιουργούνται Να ανανεώνονται γρηγορότερα από όσο καταναλώνονται «Να μάθουμε πώς να ζούμε από τη φυσική ανανέωση των πόρων χωρίς να καταστρέφουμε το Κεφάλαιο της Γης»

4 2.3 Κατηγορίες φυσικών πόρων

5 2.3 Κατηγορίες φυσικών πόρων
ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ (ΕΞΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΙ) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ/ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ Π.χ.: Συμβατικοί ενεργειακοί Π.χ.: Ορυκτά Στην πράξη τίποτα δεν εξαντλείται τελείως – Συνεπώς; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Π.χ.: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δυνητικά: Μπορεί να εξαντληθούν αν χρησιμοποιούνται γρηγορότερα από ό,τι ανανεώνονται Π.χ.: Δάση, λίμνες, πανίδα… ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

6 2.4 Η αύξηση του πληθυσμού

7 2.4 Η αύξηση του πληθυσμού

8 2.5 Μείωση της βιοποικιλότητας
Ειδογένεση – Εξαφάνιση Φυσικά – Ανθρώπινη δραστηριότητα ; Τι ισχύει για το είδος του ανθρώπου; Δεν προσαρμόζεται στο περιβάλλον, το προσαρμόζει!

9 2.5 Μείωση της βιοποικιλότητας (Άνθρωπος)
Γιατί χρειάζεται η βιοποικιλότητα; Ισορροπία στη φύση  Επιβίωση Νέες χρήσεις φυσικών πόρων (εκμετάλλευση) Πώς αλλιώς παρεμβαίνει στη γενετική ποικιλότητα; Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί

10 2.5 Μείωση της βιοποικιλότητας (Αιτίες: Ανθρωπογενείς ή φυσικές;)
Καταστροφή ενδιαιτήματος Υπερεκμετάλλευση ειδών Ρύπανση Ανταγωνισμός μεταξύ ειδών Μονοκαλλιέργειες Αλόγιστη χρήση γεωργικών φαρμάκων Φαινόμενο θερμοκηπίου

11 2.6 Ατμοσφαιρική ρύπανση Ρύπανση; Αποτελέσματα:
Ποιοτική/Ποσοτική αλλοίωση στη σύσταση Φυσικών/Χημικών/Βιολογικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος Αποτελέσματα: Διατάραξη ισορροπίας οικοσυστήματος Υποβάθμιση περιβάλλοντος Πρόκληση βλαβών σε άνθρωπο (& άλλους οργανισμούς)

12 2.6 Ατμοσφαιρική ρύπανση Αιτίες;
Φυσική ρύπανση Ανθρωπογενής ρύπανση Ατμοσφαιρική ρύπανση: Μεταβολή της σύστασης του ατμοσφαιρικού αέρα Κυριότεροι ρυπαντές Οξείδια αζώτου/θείου Μονοξείδιο του άνθρακα Υδρογονάνθρακες Αιωρούμενα στερεά

13 2.6 Ατμοσφαιρική ρύπανση (Όξινη βροχή)
pH βροχής; Ελαφρώς όξινο  φυσικά αίτια Περισσότερο όξινο  ανθρωπογενή αίτια Ξηρή εναπόθεση  Διάβρωση Οξείδια του θείου Οξείδια του αζώτου Υδρογονάνθρακες Αντίδραση με υγρασία  Υγρή εναπόθεση  Όξινη βροχή Θειικό οξύ Νιτρικό οξύ

14 2.6 Ατμοσφαιρική ρύπανση (Όξινη βροχή)
Επιπτώσεις Υδάτινα οικοσυστήματα Γονιμότητα εδάφους Καταστροφή χλωρίδας Καταστροφή μικροοργανισμών Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα Διάβρωση μαρμάρων Μεγάλη εξάπλωση

15 2.7 Αλλαγή του κλίματος της γης (Το φαινόμενο του θερμοκηπίου)
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ Ηλιακή ακτινοβολία  πέφτει στη γη Μέρος της απορροφάται Μέρος της επανεκπέμπεται πίσω στην ατμόσφαιρα (υπέρυθρη ακτινοβολία) Μέρος δεσμεύεται από τα αέρια του θερμοκηπίου (CO2, H2O) Ήπια αύξηση θερμοκρασίας (-20ºC  15ºC)

16 2.7 Αλλαγή του κλίματος της γης (Το φαινόμενο του θερμοκηπίου)
ΛΟΓΩ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Αυξάνονται τα αέρια του θερμοκηπίου (CO2) (ΠΩΣ;) Δέσμευση περισσότερης υπέρυθρης ακτινοβολίας Υπέρμετρη αύξηση θερμοκρασίας + 1,2-4,5ºC, 2025 Κλιματικές αλλαγές Τήξη πολικών πάγων  ανύψωση στάθμης θάλασσας (15-20 cm) Γόνιμες περιοχές   άγονες ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

17 2.7 Αλλαγή του κλίματος της γης (Το φαινόμενο του θερμοκηπίου)

18 2.7 Αλλαγή του κλίματος της γης (Τρύπα του όζοντος)
Στα 0-10 km (τροπόσφαιρα)  ΡΥΠΟΣ Στα km (στρατόσφαιρα)  απαραίτητο Απορροφά σημαντικό ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας Καταστροφή μικροοργανισμών Μεταλλάξεις στο DNA Καρκίνοι (π.χ. δέρματος) Οφθαλμολογικές παθήσεις Προβλήματα σε οικοσυστήματα

19 2.7 Αλλαγή του κλίματος της γης (Τρύπα του όζοντος)
Καταστροφή O3 από χλωροφθοράνθρακες (CFC) Freon: Ψυκτικό υγρό σε ψυγεία Ψυκτικό υγρό σε κλιματιστικά Προωθητικό αέριο στα σπρέι Οργανικοί διαλύτες Απαγόρευση


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Α’ & Β’ Λυκείου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google