Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS1 Κεφάλαιο 9 Ασκήσεις. ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS2 Άσκηση 19 Τιμές Αγοράς = Τιμές Συντελεστών + Έμμεσοι Φόροι – Επιδοτήσεις Προϊόν Α: Τιμές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS1 Κεφάλαιο 9 Ασκήσεις. ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS2 Άσκηση 19 Τιμές Αγοράς = Τιμές Συντελεστών + Έμμεσοι Φόροι – Επιδοτήσεις Προϊόν Α: Τιμές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS1 Κεφάλαιο 9 Ασκήσεις

2 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS2 Άσκηση 19 Τιμές Αγοράς = Τιμές Συντελεστών + Έμμεσοι Φόροι – Επιδοτήσεις Προϊόν Α: Τιμές Αγοράς = Τιμές Συντελεστών = 50 ( Δεν υπάρχουν φόροι και επιδοτήσεις) ( Δεν υπάρχουν φόροι και επιδοτήσεις) Προϊόν Β: Τιμές Αγοράς = Τιμές Συντελεστών + Έμμεσοι Φόροι – Επιδοτήσεις →Τιμές Αγοράς = 80 + 8 = 88 (Υπάρχουν μόνον τιμές συντελεστών και φόροι κατανάλωσης) Προϊόν Γ: Τιμές Αγοράς = Τιμές Συντελεστών + Έμμεσοι Φόροι – Επιδοτήσεις →Τιμές Αγοράς = 100 – 10 = 90 (Υπάρχουν μόνον Τιμές Συντελεστών και Επιδοτήσεις)

3 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS3 Άσκηση 20 Καθαρό Εγχώριο Εισόδημα σε Τ. Σ. 200 Συν Αποσβέσεις (+) 10 Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα σε Τ. Σ. 210 Συν Έμμεσοι Φόροι (+) 3 Πλην Επιδοτήσεις (-) (2) α) Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα σε Τ. Α. 211 Συν καθαρό εισόδημα από το Εξωτερικό 20 β) Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα σε Τ.Α. 231 Πλην Αποσβέσεις (-) 10 Καθαρό Εθνικό Εισόδημα σε Τ.Α. 221 Πλην Έμμεσοι Φόροι (-) (3) Συν Επιδοτήσεις (+) 2 γ) Καθαρό Εθνικό Εισόδημα σε Τ.Σ. 220

4 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS4 Άσκηση 27  Μέθοδος Παραγωγής Στον υπολογισμό του εθνικού ή εγχώριου προϊόντος με την μέθοδο παραγωγής, περιλαμβάνονται οι αξίες των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν παραχθεί στους τομείς της παραγωγής. 1.Πρωτογενής τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Μεταλλεία) 2.Δευτερογενής τομέας (Βιομηχανία, Κατασκευές, Καύσιμα κλπ) 3.Τριτογενής Τομέας (Εμπόριο, Μεταφορές, Επικοινωνίες κλπ) Προσωπικές Υπηρεσίες Προσωπικές Υπηρεσίες Κρατικές Υπηρεσίες Κρατικές Υπηρεσίες____________________________________________________ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ σε Τιμές Αγοράς + Καθαρό Εισόδημα από το εξωτερικό ____________________________________________________ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ σε Τιμές Αγοράς.

5 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS5 Άσκηση 27 Γεωργία 100 Βιομηχανία 160 Εμπόριο 120 Υπηρεσίες 220 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε Τ.Α. 600 Πλην Έμμεσοι Φόροι (-) (20) Συν Επιδοτήσεις (+) 15 α) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε Τ.Σ. 595 Πλην (-) Αποσβέσεις (5) Πλην (-) Αποσβέσεις (5) β) Καθαρό Εγχώριο Προϊόν σε Τ.Σ. 590 Συν Καθαρό Εισόδημα από εξωτερικό (30-10) 20 Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε Τ.Σ. 610 Συν Έμμεσοι Φόροι (+) 20 Πλην Επιδοτήσεις (-) (15) γ) Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε Τ. Α. 615 Συν Αποσβέσεις (+) 5 δ) Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε Τ.Α. 620

6 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS6 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Στον υπολογισμό του εθνικού ή εγχώριου εισοδήματος με την εισοδηματική μέθοδο, περιλαμβάνονται οι αμοιβές των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εθνικού ή εγχώριου προϊόντος: Στον υπολογισμό του εθνικού ή εγχώριου εισοδήματος με την εισοδηματική μέθοδο, περιλαμβάνονται οι αμοιβές των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του εθνικού ή εγχώριου προϊόντος: 1. Μισθοί και Ημερομίσθια 500 2. Ενοίκια ( Πρόσοδοι περιουσίας ) 60 3. Τόκοι ( καταθέσεων και δανείων ) 30 4. Κέρδη ( διανεμηθέντα και αδιανέμητα ) 110 ΚΑΘΑΡΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε τιμές συντελεστών) 700 5. Συν Αποσβέσεις 20 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε τιμές συντελεστών) 720 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε τιμές συντελεστών) 720 6. Συν Έμμεσοι Φόροι μείον Επιδοτήσεις ( 50 – 35 ) 15 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε τιμές αγοράς) 735 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε τιμές αγοράς) 735 7. ± Καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό ( 90 – 25 ) 65 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε τιμές αγοράς) 800 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (σε τιμές αγοράς) 800

7 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS7 Άσκηση 30 Άσκηση 30 Μισθοί και Ημερομίσθια 190 Ενοίκια 20 Τόκοι 40 Κέρδη Εταιρειών 60 Καθαρό Εγχώριο Εισόδημα σε Τ.Σ. 310 Συν (+) Αποσβέσεις 15 α) Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα σε Τ.Σ. 325 Συν (+) Καθαρό Εισόδημα από το εξωτερικό 20 β) Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα σε Τ.Σ. 345 Συν (+) Έμμεσοι Φόροι 25 Μείον (-) Επιδοτήσεις ( 5) γ) Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα σε Τ.Α. 365 Μείον (-) Αποσβέσεις (15) δ) Καθαρό Εθνικό Εισόδημα σε Τ.Α. 350

8 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS8 ΕΘΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Εθνικό Εισόδημα: Είναι το εισόδημα που δικαιούνται να πάρουν οι κάτοχοι των παραγωγικών συντελεστών για τη συμμετοχή τους στην τρέχουσα παραγωγή. Εννοιολογικά ταυτίζεται με το Καθαρό Εθνικό Εισόδημα σε τιμές συντελεστών. Προσωπικό Εισόδημα: Είναι το εισόδημα που παίρνουν τα άτομα ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους ή όχι στην τρέχουσα παραγωγή. Υπολογίζεται αν από το Εθνικό εισόδημα αφαιρέσουμε τα αδιανέμητα κέρδη και προσθέσουμε τις μεταβιβαστικές πληρωμές, (συντάξεις, δωρεές, αποζημιώσεις, επιδόματα, κλπ) που παραχωρούνται από το κράτος. Δεν αποτελούν αμοιβή στη τρέχουσα παραγωγή.

9 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS9  Διαθέσιμο Εισόδημα: Είναι το εισόδημα που έχουν τελικά τα άτομα στη διάθεση τους και μπορούν να το καταναλώσουν ή να το αποταμιεύσουν.  Υπολογίζεται αν από το προσωπικό εισόδημα αφαιρέσουμε τους άμεσους φόρους (φόρος εισοδήματος) και τις εισφορές σε ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων

10 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS10 ΕΘΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1. Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα σε τιμές αγοράς 910 Μείον : Αποσβέσεις (80) Μείον : Αποσβέσεις (80) 2. Καθαρό Εθνικό Εισόδημα σε τιμές αγοράς 830 Μείον : Έμμεσοι Φόροι (85) Μείον : Έμμεσοι Φόροι (85) Συν : Επιδοτήσεις 15 Συν : Επιδοτήσεις 15 3. ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( Καθαρό Εθνικό εισόδημα σε Τ. Σ ) 760 Μείον : Αδιανέμητα Κέρδη (30) Μείον : Αδιανέμητα Κέρδη (30) Συν : Μεταβιβαστικές Πληρωμές 220 Συν : Μεταβιβαστικές Πληρωμές 220 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ σε τιμές συντελεστών 950 Μείον : Άμεσοι Φόροι και Εισφορές Τ.Κ.Α (190) Μείον : Άμεσοι Φόροι και Εισφορές Τ.Κ.Α (190) 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ σε τιμές συντελεστών 760

11 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS11 Προβλήματα και Δυσκολίες Μέτρησης των Οικονομικών Μεγεθών Υπάρχουν αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στην οικονομία, αλλά επειδή δεν εμφανίζονται στην αγορά και δεν γίνονται αντικείμενα αγοραπωλησίας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και να υπολογιστεί η αξία τους στο εθνικό ή εγχώριο εισόδημα. Π.χ. Υπηρεσίες νοικοκυριών: (βάψιμο σπιτιού, επιδιορθώσεις, υπηρεσίες νοικοκυράς). Ιδιοκατανάλωση: (τα αγαθά που παράγονται και καταναλώνονται από τους ίδιους). καταναλώνονται από τους ίδιους). Τεκμαρτά ενοίκια: (ιδιοκατοίκηση). Οι αμοιβές των εργαζομένων σε είδος αντί σε χρήμα (δεν δηλώνονται).

12 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS12Επανάληψη  Εθνικό Προϊόν =Εθνικό Εισόδημα = Εθνική Δαπάνη  Εθνικό Εισόδημα = Εγχώριο Εισόδημα + Εισόδημα από Εξωτερικό – Εισόδημα προς Εξωτερικό  Εθνικό Προϊόν = Εγχώριο Προϊόν + Εισόδημα από Εξωτερικό – Εισόδημα προς Εξωτερικό  Εθνική Δαπάνη = Εγχώρια Δαπάνη + Εισόδημα από Εξωτερικό – Εισόδημα προς Εξωτερικό

13 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS13 Ακαθάριστα και καθαρά οικονομικά μεγέθη  Καθαρό Εθνικό Προϊόν = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Απόσβεση  Καθαρό Εγχώριο Προϊόν = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – Απόσβεση  Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα = Καθαρό Εθνικό Εισόδημα + Απόσβεση

14 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS14 ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ  Τιμές Αγοράς = Τιμές Συντελεστών Παραγωγής (Κόστους) + Έμμεσοι φόροι – Επιδοτήσεις  Τιμές Συντελεστών Παραγωγής (Κόστους) = Τιμές Αγοράς – Έμμεσοι Φόροι + Επιδοτήσεις

15 ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS15 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  Τελική Αξία = Πωλήσεις + Τελικό Απόθεμα – Αρχικό Απόθεμα ή  Τελική Αξία = Πωλήσεις ± Μεταβολή Αποθέματος  Προστιθέμενη αξία = Πωλήσεις – ( Αρχικό Απόθεμα + Αγορές – Τελικό Απόθεμα )


Κατέβασμα ppt "ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS1 Κεφάλαιο 9 Ασκήσεις. ΠΙΓΓΟΥΡΑΣ/PINGOURAS2 Άσκηση 19 Τιμές Αγοράς = Τιμές Συντελεστών + Έμμεσοι Φόροι – Επιδοτήσεις Προϊόν Α: Τιμές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google