Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1

2 2.1 ΤΟ ΑΕΠ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 2

3 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 1/9 Μικρο-οικονομία Μελετά τις ατομικές επιλογές, χωρίς να ενδιαφέρεται για το σύνολο της οικονομίας π.χ. η παραγωγή ενός προϊόντος, η ζήτηση του καταναλωτή κ.α Μακρο-οικονομία Μελετά τη συμπεριφορά και αλληλεξάρτηση των συνολικών μεγεθών της οικονομίας π.χ. συνολική παραγωγή, συνολική κατανάλωση κ.α. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 3

4 Κάθε χρόνο, κάθε κράτος συντάσσει πίνακες με τα μεγέθη των εθνικών λογαριασμών. Οι βασικοί εθνικοί λογαριασμοί είναι: το Εγχώριο Προϊόν, το Εθνικό εισόδημα και η Εθνική Δαπάνη. Οι λογαριασμοί αυτοί αποτυπώνονται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.). Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 4 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 2/9

5 Το Α.Ε.Π. δείχνει την οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας. Το Α.Ε.Π. είναι η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια οικονομία σε ένα έτος με συντελεστές παραγωγής που ανήκουν στους κατοίκους της χώρας. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 5 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 3/9

6 Τελικά αγαθά Είναι αυτά που δεν επιδέχονται περεταίρω επεξεργασίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν στην κατανάλωση. Αποσβέσεις Για την παραγωγή ενός προϊόντος απαιτείται κεφαλαιουχικός εξοπλισμός (κτήρια, μηχανήματα, αυτοκίνητα κ.α.). Ο εξοπλισμός υφίσταται στην πορεία του χρόνου. Η φθορά αυτή ονομάζεται απόσβεση. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 6 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 4/9

7 αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις Είναι το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μία χώρα σε ένα έτος Καθαρό εγχώριο προϊόν Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 7 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 5/9

8 Το κατά Κεφαλήν Εισόδημα προκύπτει αν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν διαιρεθεί με το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Η μέτρησή του είναι χρήσιμη γιατί δείχνει την πορεία ανάπτυξης μιας χώρας και επιτρέπει τη σύγκριση με άλλες χώρες. Η μέτρηση του κατά Κεφαλήν Εισοδήματος δε δείχνει την διανομή του εισοδήματος στα επιμέρους άτομα. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 8 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 6/9

9 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 9 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 7/9 Καθαρό Εγχώριο Προϊόν = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – Αποσβέσεις Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν = Καθαρό Εγχώριο Προϊόν + Αποσβέσεις

10 Δεν περιλαμβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που δεν είναι αντικείμενο αγοραπωλησίας (π.χ. οικιακή εργασία) Δεν λαμβάνει υπόψη τη σύνθεση της παραγωγής. Δηλαδή το είδος της παραγωγής. Δεν λαμβάνει υπόψη τη διανομή του προϊόντος. Δεν λαμβάνει υπόψη την βελτίωση της ποιότητας. Οι αδυναμίες του Α.Ε.Π. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 10 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 8/9

11 Η πραγματική οικονομική ευημερία της χώρας αποδεικνύεται εν μέρει από τους βασικούς εθνικούς λογαριασμούς. Γιατί υπάρχει και η παραοικονομία, η οποία δεν καταγράφεται στις επίσημες στατιστικές. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 11 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 9/9

12 2.2 Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 12

13 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 1/14 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 13 Βασικές μονάδες στο οικονομικό σύστημα Οι επιχειρήσεις Τα νοικοκυριά Το κράτος

14 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 14 Το κράτος Αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα του οικονομικού συστήματος γιατί με τις αποφάσεις του επηρεάζει τους άλλους παράγοντες. 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 2/14

15 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 15 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 3/13 Σκοπός του κράτους είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Οι δημόσιοι φορείς δρουν με βάση το δημόσιο συμφέρον. Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά επιδιώκουν την μεγιστοποίηση της ατομικής ευημερίας.

16 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 16 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 4/13

17 Η ροή στο κύκλωμα είναι διαρκής. Η ποσότητα των συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών μεταβάλλεται. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 17 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 5/13

18 Ιδιωτικός τομέας Όταν η ιδιοκτησία των Π.Σ. τους ανήκει το σύστημα είναι καπιταλιστικό. ΝοικοκυριάΕπιχειρήσεις Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 18 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 6/13

19 Δημόσιος τομέας Κράτος Όταν η ιδιοκτησία των Π.Σ. ανήκει στο κράτος το σύστημα είναι σοσιαλιστικό. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 19 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 7/13

20 Σε καμία χώρα δεν υπάρχει αμιγές καπιταλιστικό σύστημα γιατί το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομία. Το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σχεδόν σε όλες τις χώρες είναι η μεικτή οικονομία. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 20 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 8/13

21 Το κράτος Ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Είναι παραγωγός και καταναλωτής αγαθών και υπηρεσιών. Το κράτος Φροντίζει να παράγει τα δημόσια αγαθά και να ιδρύει δημόσιες επιχειρήσεις. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 21 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 9/13

22 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 22 Δημόσια αγαθά Θεωρούνται ως δικαιώματα Π.χ. υγεία, παιδεία, άμυνα, δικαιοσύνη. Είναι αδιαίρετα. Παρέχονται δωρεάν ή με συμβολικό αντίτιμο. Το κράτος Φροντίζει για την παραγωγή τους. Είτε τα παράγει είτε τα αγοράζει από τους ιδιώτες. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αγαθών και υπηρεσιών. 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 10/13

23 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 23 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 11/13 Δ.Ε.Η.Ε.Υ.Δ.Α.Π.Δ.Ε.Φ.Α.

24 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 24 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 12/13 Αστικές συγκοινωνίες Κτηματική Εταιρεία Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία

25 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 25 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 13/13 Στόχος τους είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Οι στόχοι τους προβλέπονται από τις ιδρυτικές τους διατάξεις. Εξυπηρετούνται καλύτερα όταν λειτουργούν αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά.

26 2.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 26

27 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 1/8 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 27 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Έχει παγκόσμια ισχύ Από αυτό απορρέουν όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι απεριόριστες και τα μέσα για την ικανοποίησή τους περιορισμένα Πώς με περιορισμένους πόρους θα ικανοποιηθούν απεριόριστες ανάγκες;

28 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 28 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 2/8 ΑνάγκεςΑγαθά ΑπεριόριστεςΑκόρεστεςΠεριορισμένα Το οικονομικό πρόβλημα

29 Το πρόβλημα της κατανομής των πόρων. Το πρόβλημα της οικονομικής σταθερότητας. Το πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης. Το πρόβλημα της διανομής του εισοδήματος. Από το βασικό οικονομικό πρόβλημα απορρέουν τέσσερα άλλα προβλήματα: Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 29 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 3/8

30 είναι η επίλυση των βασικών οικονομικών προβλημάτων Στόχος του κρατικού παρεμβατισμού Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 30 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 4/8

31 Οι απόψεις για τον κρατικό παρεμβατισμό Φιλελεύθερη άποψη Περιορισμός του σπάταλου και αναποτελεσματικού κράτους Σοσιαλιστική άποψη Ενδεδειγμένο μέγεθος του δημόσιου τομέα Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 31 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 5/8

32 Καπιταλισμός: μηχανισμός της αγοράς Σοσιαλισμός: κρατικός παρεμβατισμός Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 32 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 6/8 Η επίλυση των οικονομικών προβλημάτων γίνεται ως εξής:

33 Κάθε μηχανισμός παρουσιάζει αδυναμίες. Ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλο. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 33 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 7/8 Μεικτή οικονομία

34 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 34 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 8/8 Θεωρία Παιγνίων Το δίλημμα του φυλακισμένου

35 2.4 Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 35

36 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 1/10 Προϋπολογι σμός νόμος λογαρια σμός Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 36

37 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 37 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 2/10

38 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 38 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 3/10

39 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 39 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 4/10

40 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 40 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 5/10

41 ΠροϋπολογισμόςΠλεονασματικόςΕλλειμματικόςΙσοσκελισμένος Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 41 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 6/10

42 Δημόσια έσοδα ΦόροιΔανεισμός Επιχειρηματική δραστηριότητα Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 42 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 7/10

43 Άμεσοι φόροι Επιβάλλονται στο εισόδημα και στην περιουσία Το βάρος προσαρμόζεται στη φοροδοτική ικανότητα του καθενός Είναι λιγότερο ανεκτοί Έμμεσοι φόροι Επιβάλλονται στα καταναλωτικά προϊόντα Τα έξοδα είσπραξής τους είναι μικρότερα Πλήττουν περισσότερο τα μικρότερα εισοδήματα Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 43 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 8/10

44 Δημόσιες δαπάνες Μέσο επίτευξης των πολιτικών της κυβέρνησης Μέσο επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 44 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 9/10

45 Π.χ. αν το κράτος θέλει μεγαλύτερη ποσότητα ενός αγροτικού προϊόντος θα το επιδοτήσουν. Καλύτερη κατανομή των πόρων: Π.χ. αν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και υπάρχει πληθωρισμός το κράτος θα μειώσει τις δημόσιες δαπάνες. Σταθεροποίηση της οικονομίας: Π.χ. με δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομής. Οικονομική ανάπτυξη: Π.χ. αύξηση του εισοδήματος οικονομικά ασθενέστερων ομάδων. Καλύτερη διανομή εισοδήματος: Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 45 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 10/10

46 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 46


Κατέβασμα ppt "Πολιτική Παιδεία Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google