Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 6 Το μοντέλο της πλήρους απασχόλησης Β μέρος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 6 Το μοντέλο της πλήρους απασχόλησης Β μέρος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 6 Το μοντέλο της πλήρους απασχόλησης Β μέρος
Μακροοικονομία Κεφάλαιο 6 Το μοντέλο της πλήρους απασχόλησης Β μέρος

2 Εισαγωγή Αποταμίευση νοικοκυριών => πόροι διαθέσιμοι για δανειολήπτες Η αγορά χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου (financial capital market) είναι η αγορά στην οποία η προσφορά πόρων κατανέμεται σε εκείνους που επιθυμούν να δανεισθούν. Λέγεται, επίσης, και αγορά δανειακών πόρων (loanable funds market). Σε μια κλειστή οικονομία, χωρίς κυβερνητικό τομέα, αποταμιεύσεις = επενδύσεις

3 Αποταμίευση νοικοκυριών
Εξαρτάται από το εισόδημα και το επιτόκιο. Υψηλά εισοδήματα = μεγαλύτερη κατανάλωση και μεγαλύτερη αποταμίευση. Διαθέσιμο εισόδημα (disposable income) = το εισόδημα που απομένει στα νοικοκυριά μετά από την αποπληρωμή των φόρων Αύξηση φόρων = μείωση κατανάλωσης και μείωση αποταμίευσης.

4 Επιτόκιο αποταμίευσης
Είναι η απόδοση που μπορούν να κερδίσουν τα νοικοκυριά από τις αποταμιεύσεις τους για μελλοντική κατανάλωση. Πραγματικό επιτόκιο (real interest rate) είναι το επιτόκιο διορθωμένο για αλλαγές στις τιμές αυτών που αγοράζουν Πραγματικό επιτόκιο: ισούται με το επιτόκιο της αγοράς μείον το ποσοστό πληθωρισμού.

5 Επιτόκιο αποταμίευσης
Στην θεωρία: Οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών μένουν ανεπηρέαστες από τις αλλαγές στο πραγματικό επιτόκιο λόγω: Εισοδηματικής επίπτωσης και επίπτωση αντικατάστασης Στην πράξη η αποταμίευση αυξάνεται ελαφρά όταν σημειώνονται αυξήσεις στο πραγματικό επιτόκιο.

6 Συνάρτηση αποταμίευσης και επένδυσης

7 Επένδυση Τα νοικοκυριά θεωρούν επένδυση, τις προθεσμιακές καταθέσεις, τα ομόλογα και τις μετοχές που αγοράζουν (χρηματοπιστωτικές επενδύσεις, financial investments) Η αγορά νέων μηχανημάτων και κτιρίων αντιπροσωπεύει την επένδυση μιας επιχείρησης και καλείται επένδυση κεφαλαιουχικών αγαθών (capital goods investment)  (επένδυση στη μακροοικονομία)

8 Καθοριστικοί παράγοντες επενδύσεων
Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων με τις μελλοντικές πωλήσεις και τα κέρδη Το πραγματικό επιτόκιο (το κόστος του δανεισμού των επιχειρήσεων για τις επενδύσεις τους) Ακόμα και αν η επιχείρηση έχει άφθονα μετρητά, το επιτόκιο έχει σημασία, αφού μετατρέπεται σε κόστος ευκαιρίας για το τι θα μπορούσε να εισπράξει η εταιρεία, αν αντί για επένδυση, δάνειζε τα χρήματα της.

9 Αύξηση επιτοκίου με ελαστική αποταμίευση

10 Αύξηση επιτοκίου με ανελαστική αποταμίευση

11 Μετατόπιση καμπύλης αποταμίευσης

12 Μετατόπιση καμπύλης αποταμίευσης
Ποιοι είναι οι λόγοι μετατόπισης της καμπύλης αποταμίευσης; Πχ ένα νοικοκυριό επιθυμεί να βάλει περισσότερα χρήματα στην άκρη λόγω περιορισμού κοινωνικών δαπανών από το κράτος.

13 Το μοντέλο γενικής ισορροπίας
Στην αγορά εργασίας ο πραγματικός μισθός προσαρμόζεται για να διασφαλίσει ότι η ζήτηση για εργασία ισούται με την προσφορά. Αυτή η προσαρμογή καθορίζει τόσο το επίπεδο ισορροπίας όσο και το επίπεδο απασχόλησης που συνιστά την πλήρη απασχόληση.

14 Το μοντέλο γενικής ισορροπίας
Στην αγορά προϊόντος η συνάρτηση της βραχυχρόνιας παραγωγής καθορίζει το επίπεδο εκροής των επιχειρήσεων όταν η αγορά βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Αυτό το επίπεδο εκροής λέγεται δυνητικό ΑΕΠ Η αγορά κεφαλαίου εξισορροπεί διαρροές και εγχύσεις στην κυκλική ροή του εισοδήματος. Το πραγματικό επιτόκιο προσαρμόζεται για να διασφαλίσει ότι επένδυση = αποταμίευση

15 Η συνάρτηση της βραχυχρόνιας παραγωγής
Μπορεί να τους μειώσει να τους αυξήσει ή να τους αφήσει αναλλοίωτους.

16 Επίπτωση της εισαγωγής Η/Υ στην οικονομία

17 Επίπτωση της εισαγωγής Η/Υ στην οικονομία

18 Επίπτωση της εισαγωγής Η/Υ στην οικονομία

19 Επίπτωση της εισαγωγής Η/Υ στην οικονομία
Η επένδυση μπορεί να αυξηθεί σε κάθε επίπεδο του πραγματικού επιτοκίου καθώς οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που ανοίγονται από τη νέα τεχνολογία των υπολογιστών. Την ίδια στιγμή η αύξηση στο εισόδημα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης οδηγεί σε αύξηση τόσο της κατανάλωσης όσο και της επένδυσης.

20 Επιπτώσεις αύξησης της προσφοράς εργασίας

21 Επιπτώσεις αύξησης της προσφοράς εργασίας

22 Επιπτώσεις αύξησης της προσφοράς εργασίας

23 Επιπτώσεις αύξησης της προσφοράς εργασίας
Η αύξηση στην προσφορά εργασίας οδηγεί στη μείωση του πραγματικού μισθού ισορροπίας w/p και αύξηση στην απασχόληση. Επίσης, το δυνητικό ΑΕΠ αυξάνεται και το ίδιο συμβαίνει με την αποταμίευση λόγω αυξημένου εισοδήματος, ενώ το πραγματικό επιτόκιο μειώνεται. Γιατί, ενώ ο πραγματικός μισθός ισορροπίας μειώνεται, η αποταμίευση αυξάνεται; Επειδή ο κόσμος έχει ανάγκες για αποταμίευση και όταν περισσότεροι άνθρωποι έχουν εισόδημα έστω και μικρό, ένα μέρος του θα πάει σε αποταμίευση

24 Τεχνολογία και προσφορά εργασίας
Η τεχνολογία τείνει να αυξήσει τους πραγματικούς μισθούς ενώ η αύξηση της προσφοράς εργασίας τείνει να τους μειώνει. Η συνδυασμένη επίπτωση τους τι θα κάνει στους πραγματικούς μισθούς. Μπορεί να τους μειώσει να τους αυξήσει ή να τους αφήσει αναλλοίωτους. Ανάλογα με το ποιος παράγοντας επικρατεί.

25 Ερωτήσεις Ο ακόλουθος πίνακας δίνει τη μέση ωριαία ονομαστική αμοιβή, σε δολάρια, σε βιομηχανικούς κλάδους και το επίπεδο τιμών στις ΗΠΑ από το 1995 έως το 2002 α) ποια χρονιά ανέβηκε περισσότερο ο ονομαστικός μισθός; β) ποια χρονιά ανέβηκε περισσότερο ο πραγματικός μισθός; γ) οι χρονιές που βρήκατε είναι οι ίδιες; Αν όχι, γιατί; α) το 2001 ο ονομαστικός μισθός ανέβηκε 0,55 σε σχέση με το 2000 β) το 1998 ο πραγματικός μισθός ανέβηκε 0,19 σε σχέση με το 1997

26 Ερωτήσεις α) το 2001 ο ονομαστικός μισθός ανέβηκε 0,55 σε σχέση με το 2000 β) το 1998 ο πραγματικός μισθός ανέβηκε 0,19 σε σχέση με το 1997

27 Ερωτήσεις Αν τα νοικοκυριά αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία το μέλλον και κατά συνέπεια μειώσουν την υφιστάμενη αποταμίευση τους, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της αλλαγής αυτής στην απασχόληση, στην εκροή, στο πραγματικό επιτόκιο, στην επένδυση και στην αποταμίευση; +1 πραγματικό επιτόκιο , -1 επένδυση, -1 απασχόληση, -1 εκροή, -2 αποταμίευση.

28 Τέλος παρουσίασης Ερωτήσεις – Απορίες

29 Τέλος παρουσίασης Ευχαριστώ για το χρόνο σας!


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 6 Το μοντέλο της πλήρους απασχόλησης Β μέρος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google